DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

ÖZKANLAR PAZAR YERİNİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ

29.12.2017 09:49:07

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5957 sayılı Kanuna bağlı olarak 12.07.2012 Tarihinde çıkarılan ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin   5'nci, 6'ncı ve Geçici 1.nci maddesi ve Danıştay 8. Dairesinin 2014/6767 Numaralı Kararları gereği; Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan Özkanlar Pazar Yerinin kapatılması için Belediye Meclisince 07.12.2017 tarih ve 144 sayılı karar alınmış olup 01.01.2018 tarihinden itibaren Özkanlar Pazarının faaliyetine son verilecektir.