DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

24. MADDE HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA DOLDURULMASI GEREKEN FORMLAR

3.1.2018 12:24:11

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU (EK 2) (Başvuru formunun arka sayfasında bulunan Başvuranın Kimlik Kontrolünün Başvuruyu kabul eden müdürlük tarafından onaylanması) nu indirmek için tıklayınız.

İŞÇİNİN İDARELER ALEYHİNE AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARDAN VE/VEYA İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT EDECEĞİNE DAİR BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ni indirmek için tıklayınız

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (3 suret Bilgisayarda doldurulacak ve nüfus cüzdanı suretini onaylanma bölümünü başvuruyu kabul eden birim müdürü tarafından onaylanması) nu indirmek için tıklayınız