DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

İtiraz Komisyonunca Değerlendirilen İtirazların Red ve Kabul Durumları

22.3.2018 11:47:48

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdari Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın” yer aldığı tebliğin 36 maddesi gereği oluşturulan itiraz komisyonunca değerlendirilen itirazların red ve kabul durumları aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

Kabul Listesi İçin Tıklayınız

Red Listesi İçin Tıklayınız

ÖNEMLİ NOT: İtiraz Komisyonundan Kabul Edilenler İçin 23/03/2018 tarihinde saat 09:30 da Osmangazi Hizmet Binasında Sınav Yapılacaktır.