BAYRAKLI BELEDİYESİ PROJELERİ

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi

BAYRAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kent Yenileme Çalışmaları Kapsamında F. Edip Baksı Mahallesinde belirlenen pilot alan (11 ha) içerisinde; Arazi Kullanım, Mülkiyet Durumu, Kat Adetleri, Yapı Kaliteleri v.b.  analiz çalışmalar yapılarak alana ilişkin veriler toplandı. Diğer taraftan İller Bankası aracılığı ile belirlenen pilot alanı da içine alan 40 hektarlık alanın Jeolojik Etütleri hazırlatıldı. Alanın sosyo-ekonomik ve demografik durumunu belirlemek ve proje hakkında halkın beklentileri saptamak amacıyla alanda, Ege Üniversitesinden sosyologlarla birebir anket çalışması yapılarak; alanda yaşayanların kentsel dönüşümle ilgili talep ve görüşleri elde edildi.

Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda alanın ana ulaşım bağlantılarının ve sosyo-teknik altyapının oluşturulabilmesi için F. Edip Baksı, Cengizhan ve Alparslan Mahalleleri sınırları içerisinde 60 hektarlık bir alan tespit edildi.01 Mart 2010 tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Sınırı Bayraklı Belediye Meclisimizde kabul edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi?nce onanmak üzere iletilen Kentsel Dönüşüm Sınırı, 10.05.2010 tarihli İ.B.Ş.B. Meclis Toplantısı?nda onaylanmıştır. Onaylanan sınır içerisinde kalan ada ve parsellerde, imar ve uygulama faaliyetleri durdurulmuştur.