BAYRAKLI BELEDİYESİ PROJELERİ

Bayraklı Kültür Evi Restorasyonu

Bayraklı Kültür Evi Restorasyonu

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 300 pafta, 1979 ada, 6 parselde kayıtlı, mülkiyeti belediyemize ait tescilli yapının korunmasına yönelik, Müdürlüğümüzce hazırlatılan ?rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri?, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu?nun 17.12.2010 tarih ve 5552 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 2011 yılı kapsamında proje uygulaması / yapımı işi için İzmir İl Özel İdaresi?nden ödenek alınmış olup, yapının restorasyon uygulaması yapım ihalesi Fen İşleri Müdürlüğü?nce gerçekleştirilmiştir.