Meclis Çalışmaları

05/02/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 05.02.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.02.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-147) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Fotoğraf Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.
EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-148) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.
EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-126) İmar ve İskan Bakanlığı'nca 05.01.1982 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Bornova Uygulama İmar Planı Özel İşaretler paftasında yer alan, bina yükseklikleri ile yan ve arka bahçe mesafelerine ilişkin tablonun, Bayraklı İlçe sınırları içinde kalan kısmının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2015 tarih ve 05.314 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-128) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 985 sayılı kararı ile onanan Onur Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve İzmir 1. İdare Mahkemesinin 03.04.2015 tarih, E:2014/2014 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-IVb paftada, Onur Mahallesi?nin İzmir Çevre Yoluna bağlantısını sağlayan yolun genişliğinin 20 metre olacak şekilde yol güzergahı ve yakın çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-142) 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı'na ait plan notlarında, "Turizm+Ticaret" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2015 tarih ve 05.1349 sayılı kararı doğrultusunda; 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı'na ait plan notlarında "Turizm+Ticaret" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :26

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Aynur ÇETİN?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Toplantı Tarihi: 01.03.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı