Meclis Çalışmaları

01/03/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 01.03.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
05.02.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.
III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-275) İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 22.02.2016 tarih ve 2.790.521 sayılı yazısı ile İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis" olan kullanım kararına, "SGK Tesis Alanı" ifadesinin eklenmesine yönelik plan değişikliği talebine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 15. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
                                                        
1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-262.02.03-727) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX


2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-301.03-1132) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 26 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27


3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1105) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Postacılar Mahallesi, Onur Mahallesi için yeni oluşturulan sınırların belirlenmesi ve güneyde Çanakkale otoyolu sınır olmak üzere oluşan yeni mahalleye Körfez Mahallesi isminin verilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + MAHALLE SINIRLARI TESPİT + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1282) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 25846 ada, 1 parseldeki taşınmazın devri ile aradaki farkın ödenmesi hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX
5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-997) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 37045 ada, 1 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-926) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 36820 ada, 1 parseldeki 1/138(2,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1200) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada, 3 parseldeki 16/75(32,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1205) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2B pafta, 37559 ada, 8 parseldeki 207/5651(14,49m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1226) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36885 ada, 2 parseldeki 1/24(6,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1228) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic pafta, 36871 ada, 19 parseldeki 1.727/20.994(17,27m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1230) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-Ic pafta, 32807 ada, 57 parseldeki 133/2458(5,32m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1238) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 19 parseldeki 19/119(19,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedar (Mehmet EKTİ'ye) satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


13- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-245) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KAT 49 plakalı BMC/LEVEND marka aracımızın Sarıpınar Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :28


14- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.05-1469) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-275) İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 22.02.2016 tarih ve 2.790.521 sayılı yazısı ile İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis" olan kullanım kararına, "SGK Tesis Alanı" ifadesinin eklenmesine yönelik plan değişikliği talebi hk.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-147) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Fotoğraf Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :29


2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-148) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :30


3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-301.03-432) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 kararıyla onaylı 1 dereceli Kreş Müdürü kadrosuna karşılık olarak Kreş Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonu (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :31
4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-37047510-301.03-83) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. Maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan vatandaşlara nakdi yardım yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :32


5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-127) Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 09.04.1997 tarih, 160 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.05.1997 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Büyük Yamanlar İmar Planına ait, Plan Notlarında belirtilen; ''İmar adalarında gabari Hmax: 24.80 m. yapı nizamı serbesttir.'' ifadesinin,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2015 tarih, 05.314 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ''İmar adalarında Yençok 8 Kat, yapı nizamı serbesttir.''  şeklinde yeniden düzenlenmesinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :33


6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-456) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 6 parseldeki 3/77(9,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :34


7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-460) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36008 ada, 24 parseldeki 389/1729(38,90m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :35


8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-462) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37631 ada, 25 parseldeki 8/31(32,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36


VIII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Toplantı Tarihi: 04/03/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                          

Necati YILDIZ
Meclis I.Başkan V.