Meclis Çalışmaları

04/03/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 04.03.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.03.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-283) İZMİRGAZ İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. vekilinin 24.02.2016 tarihli dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde talep edilen;  Onur Mahallesi, 26M-Ic paftada, 7386/5 Sokak ile 7379 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri, Tepekule Mahallesi, 25N-IIIa paftada, 1643/6 Sokak ile 1643/10 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde  4m x 9m ebatlarında 3 adet Bölge Regülatörü yeri, Mansuroğlu Mahallesi, 24n-IIb paftada, 288/2 Sokak ile 286 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerileri hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-289) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a04d3c paftada, 1134 ada 15 parselin bir bölümünün "Toplu Taşınım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 05.34 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-397) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 plakalı Opel Vectra (otomobil) marka aracımızın Sarıpınar Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :37

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-407) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine isdinaden belediyemiz hizmet binaları arasında internet ve ses iletişimi aboneliği hizmeti alımı işi ihalesinin (2016-2018 yılları arası) 30 ay yapılması hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38


IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-262.02.03-727) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :39

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.05-1469) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınmasına ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :40

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-275) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis" olan kullanım kararına, "SGK Tesis Alanı" ifadesinin eklenmesine ve 25144 ada, 1 nolu parselin yeşil alan olarak belirlenmesi şeklinde  Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan ekli imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :41

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1282) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 25846 ada, 1 parseldeki taşınmazın devri ile aradaki farkın ödenmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği), Plan Bütçe, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :42


VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR?un mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 01.04.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

Necati YILDIZ
Meclis I.Başkan V.