Meclis Çalışmaları

06/05/2016

 İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 06.05.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
02.05.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.
III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2478) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2264) Belediye Meclisimizin 06.07.2012 tarih ve 10/114 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :64

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-268) Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl park alanı içinde bulunan tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine tahsisinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :65

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3219) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan  Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :66

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ayşegül BAHADIR?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Toplantı Tarihi: 01.06.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                          
Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı