Meclis Çalışmaları

01/07/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01.07.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
07.06.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-713) Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 8. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesi hk.
HUKUK + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + İMAR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

OTURUMA ARA VERİLDİ.

II. OTURUM

(MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu Komisyonlardan Gelen Raporlar bölümünün 9. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3579) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 37631 ada, 24 no?lu  parseldeki 25/117(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3892) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 2643 ada, 23 no?lu  parseldeki 1.065/12.529(10,65m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3395) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 8 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :72

8- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-713) Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim semineri hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-618) Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi, 33021 ada, 10 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Cami", 33021 ada, 13 nolu parsel ise Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlen alanda; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 06.04.2016 tarihli yazısı ile 33021 ada, 13 no.lu parselde faaliyet gösteren ve Başaran Camii'nin eki olan Kuran Kursu alanının 33021 ada, 10 parselde bulunan Cami alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliğ) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :73

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2012) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33236 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :74

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2949) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 26M-IVC pafta, 36089 ada, 5 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :75

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3213) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-IId Pafta, 36871 ada, 19 no?lu  parseldeki 544/22.003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :76

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2354) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36912 ada, 21 no?lu  parseldeki 3/34(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :77

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3460) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36910 ada, 20 no?lu  parseldeki 544/22003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :78

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 26M-3A Pafta, 25825 ada, 10 no?lu  parseldeki 7/152(7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :79

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2360) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 1181 Pafta, 25608 ada, 15 no?lu  parseldeki 34/133(34,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :80

9- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :81

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Hasan KARABAĞ, Sema TURAN, Ali KÖKOĞUZ, Adem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN, Hayrettin GÜNGÖR?ün mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 14/07/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı