Meclis Çalışmaları

07/06/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 07.06.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.06.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2354) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36912 ada, 21 no?lu  parseldeki 3/34(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2360) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 1181 Pafta, 25608 ada, 15 no?lu  parseldeki 34/133(34,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 26M-3A Pafta, 25825 ada, 10 no?lu  parseldeki 7/152(7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3460) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36910 ada, 20 no?lu  parseldeki 544/22003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-951) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için  Çekici arkasında yaptırılmak  üzere 1 Adet Hardox Damper Dorse (en az 22 m3) araç ekipmanı ile 1 adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :70

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-832) 25 Haziran - 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılımın kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :71

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Fatma ATALY, Latif AYDEMİR?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 01.07.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı