Meclis Çalışmaları

01/08/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
14.07.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4951) Belediyemizin muhtelif ve inşaat yapım işleri için ihtiyaç duyulan 55.000.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 5. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
2- (İsmail YAĞCI-BİLA) Bayraklı Sevgi Yolu başında bulunan meydana "15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı" isminin verilmesine ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 6. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde  bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesi hk.
İMAR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-785) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Almanya-Bremen  ''Beratungs und Gewitterziegen'' Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden gelen davet üzerine 22-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında "Sosyal Proje ve Uzman Değişim Programı'' kapsamında Almanya'nın Bremen şehrine yapılması planlanan ziyaretin 18.07.2016 tarih 29774 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca   Aralık 2016 tarihine ertelenmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :83

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmelik hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4388) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi 25M-IC  Pafta, 36871 ada, 19 parselin diğer hissedarlara satışı 01.04.2016 gün ve 55 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş, ancak söz konusu satış talebi 18.05.2016 gün ve 2313 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile tekrar gündeme dahil edilmiş olduğundan sehven yapılan bu talebe istinaden alınmış olan 01.07.2016 gün ve 76 sayılı mükerrer kararın iptal edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :84

5- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4951) Belediyemizin muhtelif ve inşaat yapım işleri için ihtiyaç duyulan 55.000.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (İsmail YAĞCI-BİLA) Bayraklı Sevgi Yolu başında bulunan meydana "15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı" isminin verilmesi hk.
EĞİTİM + HUKUK + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :85

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3892) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 2643 ada, 23 no?lu  parseldeki 1.065/12.529(10,65m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :86

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3579) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 37631 ada, 24 no?lu  parseldeki 25/117(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :87


4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli  imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :88

IV. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + İMAR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

VIII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Münir DEMİR, Sema TURAN, Ali KÖKOĞUZ, Aynur ÇETİN?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.
IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 05/08/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı