Meclis Çalışmaları

05/08/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 05.08.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.08.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Belediyemiz personeli Galip KILIÇ?ın oğlu Şehit Polis Memuru "Kağan KILIÇ" isminin ilçemiz Osmangazi Mahallesi 567/4  sokak adresinde yeni yapılacak olan parka verilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :89

2- (KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no?lu  parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id  paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
EĞİTİM + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4951) Belediyemizin muhtelif ve inşaat yapım işleri için ihtiyaç duyulan 55.000.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :90

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Hamdi VATANSEVER, Sema TURAN, Aynur ÇETİN, Latif AYDEMİR, Mustafa KARAMAN, Tahsin ÜNAL?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 01.09.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı