Meclis Çalışmaları

06/09/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 06.09.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.09.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 no'lu parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Resmi Tesis" olarak belirlenmiş olan plan kararına, SGK Tesis Alanı ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine  parsel maliki vekilinin askı sürecindeki  itirazı ve  parselin Resmi Tesis kullanımından çıkarılması ile TM (Ticaret Seçenekli Konut Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği talebi hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-969) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIIc paftada yer alan, 40062 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat (BL-4), TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 yapılanma koşullu konut adasına isabet eden, söz konusu adanın, yapılanma koşulu ve inşaat alanı değiştirilmeden, Blok 4 kat olan nizamının, Ayrık Nizam 8 Kat (A-8) olarak belirlenmesine yönelik taşınmaz malikince hazırlatılan plan değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :99

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Emre MARAZ, Şeref BALBAY, Hayrettin GÜNGÖR, Latif AYDEMİR?in  mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 03.10.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           


Fahrettin ORANDI
Belediye Başkan V.