Meclis Çalışmaları

03/10/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 03.10.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.09.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Proğramı hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5837) Bayraklı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonumist'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + HUKUK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5397) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-Ic pafta, 2011 ada, 34 nolu parseldeki 1743/23279(17,43m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5394) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M 2D pafta, 36826 ada, 20 nolu parseldeki 2/100(2.00 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5420) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IIA pafta, 32913 ada, 14 nolu parseldeki 103/271(103 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisi hk.
ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi 08.08.2016 - 06.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, parsel malikinin söz konusu imar planı revizyonuna askı sürecinde itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1112) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34166 ada, 11 nolu parsel maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1113) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31573 ada, 20  nolu parsel  ve 31574 ada, 16 nolu parsellerin maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1114) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31579 ada, 13 nolu parsel ve 31584 ada, 10 nolu parsellerin maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1116) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 6 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1105) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2706 ada, 15 nolu parsel hissedarı tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1095) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1103) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31620 ada, 12 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1101) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 2-4-5 ve 8  nolu parsellerin maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1106) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 6 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31567 ada, 25 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1107) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 2 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1097) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 7 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1093) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1100) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31621 ada, 7 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1098) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 3 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1109) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1099) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 1 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1110) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1096) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 5 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1111) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 8 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1108) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 7 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1104) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada,2 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1102) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 1 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1092) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

35- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1094) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 no'lu parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Resmi Tesis" olarak belirlenmiş olan plan kararına, SGK Tesis Alanı ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine  parsel maliki vekilinin askı sürecindeki  itirazı ve  parselin Resmi Tesis kullanımından çıkarılması ile TM (Ticaret Seçenekli Konut Alanı) olarak belirlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :100

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Faysal YILDIZ, Hatice TATLI, Ali ŞENAY, Latif AYDEMİR, Mustafa KARAMAN?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 11/10/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı