Meclis Çalışmaları

11/10/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 11.10.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
03.10.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :101

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Proğramının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu(oy çokluğu) raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :102

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ- Meclis üyesi Hamdi VATANSEVER, Latif AYDEMİR?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.
VI. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 13.10.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

Hasan KARABAĞ

Meclis Başkanı