Meclis Çalışmaları

13/10/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 13.10.2016 GÜNLÜ III. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
11.10.2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 26M.IIID pafta, 25943 ada, 7 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-733) Yapımı başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin artacağından dolayı,5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67.maddesi gereğince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Hizmet Alımı İhalesi yapılması hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5837) Bayraklı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :103

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Hamdi VATANSEVER, Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Ali ŞENAY, Latif AYDEMİR?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Toplantı Tarihi: 01.11.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı