Meclis Çalışmaları

07/12/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.12.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7113) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M IB pafta, 36077 ada, 12 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Belediye meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/136 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :144

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) Bayraklı ilçesi, Turan mahallesi L18-a-04-d-I-d pafta, 40036 ada, 1 nolu parsel ile 2774 ada, 1 nolu parselin önünde "Yat Limanı" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine  İlişkin Tebliğ kapsamında hazırlanan kurum görüşünün kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri komisyonları(oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :145

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ- Meclis üyesi Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Mustafa ÇEKİÇCİ, Adem SEÇİLMİŞ? in mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VII. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 02.01.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

 

Necati YILDIZ
Meclis I.Başkan V.