Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/03/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Mart ayı II. Birleşimi 04.03.2016 Cuma günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ04/03/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.03.2016  tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-283) İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. vekilinin 24.02.2016 tarihli dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde talep edilen;  Onur Mahallesi, 26M-Ic paftada, 7386/5 Sokak ile 7379 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri, Tepekule Mahallesi, 25N-IIIa paftada, 1643/6 Sokak ile 1643/10 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde  4m x 9m ebatlarında 3 adet Bölge Regülatörü yeri, Mansuroğlu Mahallesi, 24n-IIb paftada, 288/2 Sokak ile 286 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerileri hk.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-289) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a04d3c paftada, 1134 ada 15 parselin bir bölümünün "Toplu Taşınım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 05.34 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-511316661-301.03-397) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 plakalı Opel Vectra (otomobil) marka aracımızın Sarıpınar Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.


4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-407) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden belediyemiz hizmet binaları arasında internet ve ses iletişimi aboneliği hizmeti alımı işi ihalesinin (2016-2018 yılları arası) 30 ay yapılması hk.


IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-262.02.03-727) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.05-1469) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınmasına ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-275) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis" olan kullanım kararına, "SGK Tesis Alanı" ifadesinin eklenmesine ve 25144 ada, 1 nolu parselin yeşil alan olarak belirlenmesi şeklinde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan ekli imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1282) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 25846 ada, 1 parseldeki taşınmazın devri ile aradaki farkın ödenmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği), Plan Bütçe, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu

V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ :  03.03.2016