Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/04/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Nisan ayı I. Birleşimi 01.04.2016 Cuma günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/04/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Denetim Komisyonu Raporunun Okunması

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
04.03.2016  tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-990) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği Divan oluşumu için Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ve katip üyelerin (2 asil, 2 yedek) gizli oyla seçimi hk.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-991) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi hk.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-992) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi hk.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-414) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi Karikatür Yarışması" hk.


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1105) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Postacılar Mahallesi, Onur Mahallesi için yeni oluşturulan sınırların belirlenmesi ve güneyde Çanakkale otoyolu sınır olmak üzere oluşan yeni mahalleye Körfez Mahallesi isminin verilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-997) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 37045 ada, 1 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu), Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1205) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2B pafta, 37559 ada, 8 parseldeki 207/5651(14,49m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-926) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 36820 ada, 1 parseldeki 1/138(2,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1238) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 19 parseldeki 19/119(19,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedar (Mehmet EKTİ'ye) satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1200) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada, 3 parseldeki 16/75(32,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1230) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-Ic pafta, 32807 ada, 57 parseldeki 133/2458(5,32m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1226) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36885 ada, 2 parseldeki 1/24(6,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1228) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic pafta, 36871 ada, 19 parseldeki 1.727/20.994(17,27m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-283) İZMİRGAZ İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. vekilinin 24.02.2016 tarihli dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde talep edilen;  Onur Mahallesi, 26M-Ic paftada, 7386/5 Sokak ile 7379 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri, Tepekule Mahallesi, 25N-IIIa paftada, 1643/6 Sokak ile 1643/10 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde toplam 4m x 9m = 36m2 alanda 3 adet Bölge Regülatörü yeri, Mansuroğlu Mahallesi, 24n-IIb paftada, 288/2 Sokak ile 286 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerilerinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-289) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a04d3c paftada, 1134 ada 15 parselin bir bölümünün "Toplu Taşınım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 05.34 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ: 28.03.2016