Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/04/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Nisan ayı II. Birleşimi 06.04.2016 Çarşamba günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

06/04/2016
Çarşamba
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.04.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.03-2347) 2015 Yılı Faaliyet Raporu hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-426) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, Tepekule Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 tarih ve 05/251 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı doğrultusunda,  25N-IIa, 25N-IIb, 25N-IIc, 25N-IId ve 25N-IIIa paftaları kapsayan yaklaşık 48 Ha'lık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  05.04.2016