Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/05/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Mayıs ayı II. Birleşimi 06.05.2016 Cuma günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

06/05/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
02.05.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2478) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2264) Belediye Meclisimizin 06.07.2012 tarih ve 10/114 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-268) Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl park alanı içinde bulunan tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine tahsisinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3219) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan  Bütçe komisyonu (oy çokluğu) raporu.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ: 05.05.2016