Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/06/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Haziran ayı II. Birleşimi 07.06.2016 Salı günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

07/06/2016
Salı
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.06.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2354) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36912 ada, 21 no?lu  parseldeki 3/34(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2360) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 1181 Pafta, 25608 ada, 15 no?lu  parseldeki 34/133(34,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 26M-3A Pafta, 25825 ada, 10 no?lu  parseldeki 7/152(7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3460) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36910 ada, 20 no?lu  parseldeki 544/22003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-951) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için  Çekici arkasında yaptırılmak  üzere 1 Adet Hardox Damper Dorse (en az 22 m3) araç ekipmanı ile 1 adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-832) 25 Haziran - 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılımın kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  06.06.2016