Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/07/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Temmuz ayı I. Birleşimi 01.07.2016 Cuma günü saat 18:00' de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır
ilan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/07/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
07.06.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesi hk.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli  imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3579) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 37631 ada, 24 no?lu  parseldeki 25/117(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3892) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 2643 ada, 23 no?lu  parseldeki 1.065/12.529(10,65m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3395) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 8 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-618) Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi, 33021 ada, 10 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Cami", 33021 ada, 13 nolu parsel ise Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlen alanda; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 06.04.2016 tarihli yazısı ile 33021 ada, 13 no.lu parselde faaliyet gösteren ve Başaran Camii'nin eki olan Kuran Kursu alanının 33021 ada, 10 parselde bulunan Cami alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliğ) ortak raporu.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2012) Mülkiyeti Belediyemize ait  Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33236 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2949) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 26M-IVC pafta, 36089 ada, 5 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3213) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-IId Pafta, 36871 ada, 19 no?lu  parseldeki 544/22.003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2354) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36912 ada, 21 no?lu  parseldeki 3/34(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3460) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-2D Pafta, 36910 ada, 20 no?lu  parseldeki 544/22003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 26M-3A Pafta, 25825 ada, 10 no?lu  parseldeki 7/152(7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2360) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 1181 Pafta, 25608 ada, 15 no?lu  parseldeki 34/133(34,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  27.06.2016