Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 14/07/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Temmuz ayı II. Birleşimi 14.07.2016 Perşembe günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

14/07/2016
Perşembe
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.07.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III.KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-713) Almanyanın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılımın kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği (oy birliği) ortak raporu.


IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 13.07.2016