Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/08/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Ağustos ayı II. Birleşimi 05.08.2016 Cuma günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

05/08/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.08.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Belediyemiz personeli Galip KILIÇ'ın oğlu Şehit Polis Memuru "Kağan KILIÇ" isminin ilçemiz Osmangazi Mahallesi 567/4  sokak adresinde yeni yapılacak olan parka verilmesi hk.

2- (KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hk.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no'lu  parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id  paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4951) Belediyemizin muhtelif ve inşaat yapım işleri için ihtiyaç duyulan 55.000.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 04.08.2016