Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/10/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Ekim ayı I. Birleşimi 03.10.2016 Pazartesi günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

03/10/2016
Pazartesi
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
06.09.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Programı hk.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5837) Bayraklı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi hk.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonumist'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

4- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5397) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-Ic pafta, 2011 ada, 34 nolu parseldeki 1743/23279(17,43m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5394) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M 2D pafta, 36826 ada, 20 nolu parseldeki 2/100(2.00 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5420) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IIA pafta, 32913 ada, 14 nolu parseldeki 103/271(103 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisi hk.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi 08.08.2016 - 06.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, parsel malikince söz konusu imar planı revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazı hk.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1112) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34166 ada, 11 nolu parsel maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazı hk.

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1113) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31573 ada, 20  nolu parsel  ve 31574 ada, 16 nolu parsellerin maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1114) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31579 ada, 13 nolu parsel ve 31584 ada, 10 nolu parsellerin malikinin vekili tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1116) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 6 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1105) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2706 ada, 15 nolu parsel hissedarı tarafından askı sürecinde yapılan itiraz  hk.

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1095) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 3 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1103) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31620 ada, 12 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1101) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 2-4-5 ve 8 nolu parsellerin maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1106) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 6 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31567 ada, 25 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1107) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 2 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1097) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 7 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1093) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1100) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31621 ada, 7 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1098) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 3 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itiraz  hk.

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1109) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1099) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 1 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1110) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1096) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 5 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1111) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 8 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1108) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 7 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1104) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada,2 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1102) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1092) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

35- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1094) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 no'lu parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Resmi Tesis" olarak belirlenmiş olan plan kararına, SGK Tesis Alanı ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine  parsel maliki vekilinin askı sürecindeki  itirazı ve  parselin Resmi Tesis kullanımından çıkarılması ile TM (Ticaret Seçenekli Konut Alanı) olarak belirlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  29.09.2016