Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 11/10/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Ekim ayı II. Birleşimi 11.10.2016 Salı günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

11/10/2016
Salı
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
03.10.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Programının kabullüne ilişkin Plan Bütçe komisyonu(oy çokluğu) raporu.


IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 10.10.2016