Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/11/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Kasım ayı I. Birleşimi 01.11.2016 Salı günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/11/2016
Salı
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
13.10.2016  tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-733) Yapımı başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin artacağından dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67.maddesi gereğince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Hizmet Alımı İhalesi yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) orak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi Yamanlar Mahallesi 26M.IIID pafta, 25943 ada, 7 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5397) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-Ic pafta, 2011 ada, 34 nolu parseldeki 1743/23279(17,43m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5394) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M 2D pafta, 36826 ada, 20 nolu parseldeki 2/100(2.00 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5420) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IIA pafta, 32913 ada, 14 nolu parseldeki 103/271(103 m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisine askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1112) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34166 ada, 11 nolu parsel maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1113) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31573 ada, 28  nolu parsel  ve 31574 ada, 16 nolu parsellerin maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1114) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31579 ada, 13 nolu parsel ve 31584 ada, 10 nolu parsellerin maliki vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1116) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 6 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1105) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2706 ada, 15 nolu parsel hissedarı tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1095) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 3 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1103) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31620 ada, 12 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1101) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 2-4-5 ve 8  nolu parsellerin maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1106) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 6 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31567 ada, 25 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1107) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 2 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1097) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 7 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1093) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31605 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1100) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31621 ada, 7 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1098) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 3 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1109) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1099) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 1 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1110) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1096) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 5 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1111) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2705 ada, 8 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1108) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34178 ada, 7 nolu parsel malikleri tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1104) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada,2 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1102) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34176 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1092) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 3 nolu parsel maliki tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1094) 1/1000 ölçekli Çay ve Tepekule Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34177 ada, 1 nolu parsel maliki  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.


VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 28.10.2016