Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02.01.2017

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Aralık ayı I. Birleşimi 02.01.2017 Pazartesi günü saat 18:00'de BAYRAKLI BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI MECLİS TOPLANTI SALONUNDA aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

02.01.2017
Pazartesi
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
07.12.2016  tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-8394) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınması hk.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4118) Zabıta Personeline 2017 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6817) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 42 sözleşmeli personele 2017 yılında  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1523) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic paftada yer alanve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 37002 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000  ölçekli imar plan değişikliği talebi hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7661) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36183 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibi Cemil TAVAS ile hak sahibi Hasan Ali TAVAS'ın varislerine satışının yapılması hk.


6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 40217 ada, 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6865) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi 25M-IA pafta, 37101 ada, 8 parselin gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6868) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 25M1B 26M4C pafta, 25957 ada 18 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6866) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi 26 N-3D pafta, 32888 ada 6 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7113) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M IB pafta, 36077 ada, 12 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6978) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 26NIIC pafta, 40009 ada, 1 parseldeki 953/28.193 (47,65 m2)belediyemiz hissesinin 3194 sayılı kanunun 14. maddesi gereği parseldeki diğer hissedar olan Ali KARAGÖZLÜ'ye satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6863) Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-4a pafta, 37729 ada, 42 nolu parseldeki 83/6583 (2.49 m2) belediyemiz hissesinin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) İzmir ili, Bayraklı ilçesi 25N-Id, 25N-Ic, 25N-IId, 25N-Ia, 25N-Ib, 25N-IIb, 25N-IIa, 26N-IIIc, 26N-IIId, 26N-IVc, 26N-IVd paftaları kapsayan alanda geçerli olan ve İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 15.05.2015 tarih ve 05.540 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli bayraklı imar planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 25N-IIc paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmiş olan 4150 ada, 1 nolu parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 19.09.2016 tarih ve 05.914 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu nazım imar planı doğrultusunda 4150 ada, 1 nolu parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uyguluma imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a-04d-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş 25158 ada 3 nolu parselde hali hazırda bulunan 4.00m x 9.00m ebatlarındaki trafonun bu alanda belediyemizce düzenleme yapılacak olması nedeniyle 1965 ada, 23 nolu parsel bitişiğinde yer alan kamuya terkli alana taşınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar. Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) Belediyemizce imar planı revizyonları kapsamında Gümüşpala, Emek, Org. Nafiz Gürman, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahallelerini kapsayan 230 hektarlık alanda hazırlatılan ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca 01.07.2016 tarihinde onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda Gümüşpala Mahallesi 25M-Id pafta, ve Emek Mahallesi 25M-IId paftada "Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA2.3): Heyelan ve Kaya Düşmesi (kompleks hareket) Riskli Bölgeler" olarak belirlenen alanların söz konusu rapor doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planında "Yapı Yasaklı Alan" olarak işlenmesi amaçlı plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili,Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

(Önerge 01.12.2016 tarihinde yapılan Meclis I. Birleşiminde İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.)

VII. DİLEK VE TEMENNİLER
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  29.12.2016