Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2017

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Şubat ayı I. Birleşimi 01.02.2017 Çarşamba günü saat 18:00'de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01.02.2017
Çarşamba
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE BİLGİLENDİRME
2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
06.01.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-421) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" hk.

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-19) Bayraklı Belediyesi ile Zonguldak ili, Kandilli Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.

4- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1763) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre belirlenen bedellerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı ücret tarife cetveline eklenmesi hk.


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-52) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-67) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak ve demirbaşına kaydedilmek üzere, 4171 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası, 4731 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, 4172 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesine Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan Tabanca Silah ve Fişek alımının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7661) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36183 ada, 3 parsel 290 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi Cemil TAVAS ile hak sahibi Hasan Ali TAVAS'ın varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1523) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 37002 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili,Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

(Önerge 01.12.2016 - 02.01.2017 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.)


VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ  :  27.01.2017