Meclis Çalışmaları

04.03.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI TOPLANTISININ 04.03.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis I Başkan V.               : Necati YILDIZ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL - Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY-Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: - Gamze Gül ÇAMUR.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı  açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) - Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-283) İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. vekilinin 24.02.2016 tarihli dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde talep edilen;  Onur Mahallesi, 26M-Ic paftada, 7386/5 Sokak ile 7379 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri, Tepekule Mahallesi, 25N-IIIa paftada, 1643/6 Sokak ile 1643/10 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde  4m x 9m ebatlarında 3 adet Bölge Regülatörü yeri, Mansuroğlu Mahallesi, 24n-IIb paftada, 288/2 Sokak ile 286 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerileri hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin, İmar ve Çevre Sağlık komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Önergenin, Çevre Sağlık ve İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-289) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a04d3c paftada, 1134 ada 15 parselin bir bölümünün "Toplu Taşınım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 05.34 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.
Hatice TATLI- Önergenin, İmar komisyonuna sevkini talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Önergenin, İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-511316661-301.03-397) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 plakalı Opel Vectra (otomobil) marka aracımızın Sarıpınar Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin, oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Bu önergeyi  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-407) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden belediyemiz hizmet binaları arasında internet ve ses iletişimi aboneliği hizmeti alımı işi ihalesinin (2016-2018 yılları arası) 30 ay yapılması hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin, oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Bu önergeyi  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu konuda mı? Oylandıktan sonra Çağlar Bey. Ben görmedim. Buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Bu oylanmasında hemen acelesi var mı başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Oyladık artık.
Çağlar HASPOLAT- Komisyonlara gitmesinin bir sakıncası var mı?  Öyle sorayım.
Hatice TATLI- Şimdi ben bilgi aktarayım. Şimdi 67. Maddeye göre ve ihale yasalarına göre 30 ay yapılması gerekiyor. Bu diyor ki; ?Meclislerden geçirin? diyor. Yani bizim burada değişiklik yapma şansımız yok. Sadece 30 aylık ihale yapılacak. Mesele bu. Hayır hayır hiç şeyi yok. Yani komisyona gidip de komisyonun inceleyeceği bir şey yok. Yasanın uygulanması ile ilgili.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Rutin bir konu anladığım kadarıyla.
Çağlar HASPOLAT- Hukuki bir konu ise Hukuk komisyonuna sevk edelim başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Çağlar Bey hukuki değil rutin.
Hatice TATLI- Yok gerek yok. Rutin bu konular çünkü  evet.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Formal işlemler bunlar. Evet oylamış olduk teşekkür ederim.
IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-262.02.03-727) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.05-1469) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınmasına ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet  burada söz isteyen arkadaşlar var. Sıra ile buyurun.
Mustafa KARAMAN- Sayın başkan değerli hazirun;  biz komisyonda görüşmüş olduğumuz BAY-BEL?in bütçe artımı ile ilgiliydi. Herhalde % 50 orandı sermaye artırımı ile ilgili. Biz burada bir karar verdik ama vermiş olduğumuz karar, Mehmet Müdürümüzden bir bilgi almak istemiştik ama o bizim elimize ulaşmadı. BAY-BEL?in bir yıl içerisinde kazançları ve zararları neye istinaden bu rakamı % 50?ye yakın bir artışa gidiyoruz. Bunun açıklamasını göremedik. Sadece yatırım yapılacak diye bize beyanda bulunuldu. O yatırımları da neye istinaden ortada net görülen bir nokta yok. Niçin  bu rakamı artırıyoruz. Yani kamuya ait olan hizmetlere hayır demiyoruz. Bu artırışlar varsa sağlıklı olana gidelim diyoruz. Ama gözle görülen hiçbir şey  yok. Hizmetlerin dışında, yatırımlar dendi. Evrak olarak bekledik o da gelmedi. Buna istinaden bir açıklama bekliyoruz. Yani ona göre oylasak sevinirim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Evet Çağlar Bey buyurun. Hatice Hanım daha sonra size topluca söz hakkı vereceğim. Hayrettin Bey.
Hayrettin GÜNGÖR- Evet sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlar, sevgili misafirlerimiz. Benim sunumum birazda Mali Müşavir sıfatı ile ilgili bu sermaye arttırımları hem hukuki açıdan, hem de belediyenin şeffaflık ilkesi açısından çok önemli.
% 100 sermayesi belediyemize ait bunun burada sermaye arttırımının tabi ki ihtiyaçları hasıl olduğunda örneğin borçların ödenmesinde yetersiz duruma düştüğünde veya yeni yatırımlar gerektiğinde yada kar artmıştır, 2-3 yıllık kar birikmiştir bunu sermayeye dahil edelim. Yeni yatırımlara yönelelim gibi haklarımız her zaman bakidir. Oysa biz bunun hangi maddeden olarak arttırılmasını burada tartışmak isteriz. Neden ihtiyaç duyulmuştur. Zarar ettiğimiz için zararın karşılanması mıdır. Biz kar amaçlı olmadığımızı zaten biliyoruz. Yani kardan dolayı

arttırılamayacağını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama arttırma gerekçesinin en azından mali müşavir raporunun burada okunmasını yada komisyonlara gelmesini talep ettik. Ama bu konuda herhangi bir şey gelmediği için bizde plan bütçe komisyonu olarak ret oyu kullanıyoruz. Bu bizim ret gerekçemizdir. Teşekkür ederim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet.
Aynur ÇETİN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri, hazirun iyi akşamlar diliyorum. Bu konu hassas bir konu iki cümle de ben sarf etmek istiyorum. Hayrettin Bey hukuki, ticari mali müşavir yönünden irdelemeye çalıştı. % 50 gibi bir artış var. Komisyonlara geldiğinde ki hukuk komisyonu üyesi olarak bizim önümüze geldiğinde sadece rakamsal olarak şu iken, şu kadar arttırıldı dendi. Aşağı yukarı % 50 bir artış hiçbir gerekçe yok, bir mali müşavir raporu yok. Bahsetmeye çalıştı karlılık vardır, aşırı karlılık o sebeple olabilir. Mali hizmetler müdürümüze sorduk bilgi alamadık. Aşırı karlılık da göze batan bir konudur sorulur. Çünkü kamu yararı gütmesi gereken bir durum var bu şirkette. Borçlanma varsa zaten belediyemizin bütçesi belli borca girmek istemiyoruz yatırım bile yapamıyoruz önümüzü kesiyor. Ciddi bir rakam bütçeden buraya ödenek ayrılması gerekecek. Buda sakıncalı hesabı sorulur. Ben hepsini geçtim sayın başkanım. Belediye kanunu gereği belediye meclisinden yetki ve karar alınarak sermaye arttırımına gidebilir ve genel kurul yapılabilir. Genel kurulun yapıldığını ocak ayında yapıldığını komisyona gelen evrakta gördük. Ben şok oldum. Bu meclis iradesinin halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır. Bizi konu mankeni haline getirmiştir bu şekildeki uygulama. Bu yönden de hukuka aykırı olup bu oy çokluğu ile komisyonlardan gelen kararın mecliste reddine karar verilmesini diliyoruz. Teşekkür ederim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet son olarak Çağlar Bey. Şeref Bey sıra ile önce muhalefet konuşsun.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan işin garibi birazda garibi bu şirketin aktif ve pasif yani bilançosunu belediyemizin bürokratları da bilmiyor. Belediyemizin meclis üyeleri de bilmiyor. Neden sermaye artışı yapılıyor kimseye açıklanmıyor. Bununla ilgili lütfen eğer bilginiz varsa yada bilgili bunun sunumunu yapacak arkadaşlarımız varsa yapsınlar.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Şeref Bey buyurun.
Şeref BALBAY- Sayın başkan sayın meclis üyeleri, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Belediye şirketlerinde denetimini malum biliyorsunuzdur Belediye Başkanı, Başbakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanı denetim elemanları, Sanayi ve Ticari Bakanları denetim elemanları ve Sayıştay deneticileri denetler. Bunu buradaki mali ile ilgili arkadaşlarımın hepsi bilirler. Kaldı ki?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey lütfen karşılıklı konuşmayalım.
Şeref BALBAY- Kaldı ki 5393 sayılı kanunun 18. maddesine göre belediye meclisinin kararları ile belediye şirketlerinin sermaye artışı gayet doğaldır. Kaldı ki Bayraklı Belediyesinin BAY-BEL şirketi ekside değildir, zararda değildir, içi boşaltılmamıştır. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekside iken içi boşaltılmışken yok bir şirketi 35 milyar yeni para ile 35 yeni TL?den  85 milyon yeni TL?ye çıkartılmıştır ve

% 100?ü geçmiştir Bimtaş firmanın adı. Sağlık A.Ş sermayesi 15 milyon yeni TL iken 26 milyon yeni TL çıkartılmıştır. Bu iki şirket yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi?nin Belediye Meclis üyelerinin tamamı oy birliği ile ret vermesine rağmen AK Parti belediye meclis üyeleri tarafından kabul edilmiştir. Kaldı ki belediye hizmet alımı noktasında bu tip şirketlerin yasaya arkasını dayayarak sermaye artışı yapılmıştır. AK Partili arkadaşlar bundan rahatsızsa iktidar ellerinde lütfen bu yasayı belediye şirketlerinin belediye tarafından kurulmasına yasa ile engellerler yasa ile iptal ederler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi?nin zannediyorum orayı yönetenler büyükleri bundan rahatsız olacaklardır diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Teşekkür ediyorum.  Evet şimdi ben sizin açınızdan yeterli konuşma olduğunu düşünüyorum.
Hayrettin GÜNGÖR- Çok özür diliyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey karşılıklı birbirimize toleranslı davranırsak. Daha iyi anlaşılır konular.
Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim. Çok kısa bir?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Hatice Hanım sizden önce Hayrettin Bey?e bir dakika Hayrettin Bey?e kalkmış olduğu buyurun.
Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi çok yanlış anlaşıldım galiba ben onu anlamış oluyorum. Bizim böyle BAY-BEL?i denetlemek yada BAY-BEL Şirketlerinin özelikle cümlesi çok manidardı kardeşimin. Yani içi boşaltılmış yada boşaltılmamış yada bir şey  ima etmek yada ironi yapmak yada böyle olayı yanlış mecralara çekmek adetimiz ve huyumuz değil. Biz burada bu salona geldiğimiz ilk günden beri hiçbir hizmet için biz muhalefet oyu göstermedik. Muhalefet yapmadık. Zannediyorum bütçenizde de gerekli hassasiyeti gösterip bu konuda gerekli her türlü hizmet gerektirecek olaylarda olabildiğince oy birliği yapıyoruz. Bu konuda x bir belediyenin içi boşaltılmış, içi doldurulmuş bu asla kötü misalin emsali olmayacağı özelikle arkadaşım tarafından bilinir. Eğer bu olayı parti tartışması haline getireceksek biz burada bunu sabaha kadar tartışırız. Bizim böyle bir niyetimiz de yok o alanda da çok yanlış anlaşılmış. Biz kalkıp da kimseye içini boşalttınız dışını doldurdunuz böyle bir imada bulunmadık. Çok basit bir şey  söyledik. Denetlemek niyetimizde değil. Netice itibari ile her gelene evrakın ekinde bir şeyler var. 36 m2 yer satıyoruz çapı tapusu her şeyi var. Biz bir şey  demiyoruz. Bakıyoruz evet onaylıyoruz diyoruz. Biz sadece devlete verdiğiniz bir belge var arkadaş biz bun ada evet demek istedik. Onun için yani sıkıntımız bizim böyle bir derdimiz yok biz buna hayır diyelim muhalefet yapalım. BAY-BEL?e ne yaptılar onu öğrenelim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet Hayrettin Bey konu anlaşılmıştır.
Hayrettin GÜNGÖR- Biz orada sadece şunu öğrenmek istiyoruz. Yeminli Mali Müşavir raporunu zaten vereceksiniz. O daha önce bize gelse de buradan oy birliği ile çıksa da ne olur diyoruz. Başka bir derdimiz yok. Efendim böyle içini boşalttınız diye ima edende yok. Böyle bir şey  yok.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Tamam teşekkür ederiz. Buyurun Ramazan Bey. Sonra en son Hatice Hanım.
Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. % 100?ü Belediyeye ait olan BAY-BEL Şirketimizin yani yapmış olduğu yatırımlarla halkın büyük takdirini kazanmıştır. Ayrıca diğer belediyelere örnek olarak teşkil etmektedir. Zaten ekonomik boyutunu Şeref Bey açıkladı. Ben burada halkımızın memnuniyetini açıklamak istedim. Yani bu yerler özelikle girilemeyen yerlerdir. Atıl durumdaydı. Tinercinin, esrarkeşlerin olduğu yerlerdir. Ama belediyemizin büyük çalışması ile bu yerler halkın güvenli, huzurlu ve oturabilecekleri yerler haline dönüştürüldü. Ben buraların özellikle kardan ziyade tamamı ile istihdam alanı olarak yaratıldığının düşüncesindeyim. Yani yaklaşık şuanda 150?ye yakın arkadaşımız çalışmaktadır ama yazın tabi sezonluk olduğundan dolayı bu rakamlar daha yüksek yerlere gitmektedir. Şimdi burada büyük bir ihtimalle diğer belediyeler de AK Partili Belediyeler de aynı şekilde istihdam yaratılacak amacı ile buraları çalıştırdığı düşüncesindeyim. Yani biz burada önemli olan halkın memnuniyetine ve bugün çok çok yerlerde büyük bir memnuniyet olduğunu söylemek isterim. Örneğin yukarıda şuanda barış anıtında yani daha önce 300 kişilik olan düğün salonu yaklaşık 500 kişiye kadar bir yükselti oldu. Büyük bir ihtimalle oldu. Havuzumuz desen ona keza yeni bir tadilat projesi ile yani bu sermaye arttırımı buralarda değerlendirilmektedir. Ama gidelim görelim o zaman buyurun gelin.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ramazan Bey karşılıklı olmasın bana dönün.
Ramazan BULUT-Örnek vereyim. Bugün Mürdüm kafede o Mansuroğlu mahallesinde ben merkez mahallesinde oturuyorum. Zaman zaman haftanın üç günü Mürdüm kafeye geliyorum. Halk o kadar memnun ki yani en azından ucuz, insanlar gelip orada yeri geliyor yaş günlerini yapıyorlar. Gayet güzel bir şekilde hoş sohbet alana dönüştürülmesinden dolayı yani bunlara emeği geçen başta başkanımıza ve BAY-BEL Şirketinin yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet son Hatice Hanım ondan sonra oylatacağım. Çağlar Bey hakkı biraz zorlamayalım yani lütfen şurada yeteri kadar konu anlaşıldı Çağlar Bey. Hatice Hanım. Öyle dayatma yapmayın Çağlar Bey bakın ne güzel hoş bir ortamda tartışıyoruz. Hatice Hanım lütfen devam edin ben oylatacağım.
Hatice TATLI-  Şimdi sayın başkan değerli meclis üyeleri biliyorsunuz ki %100?ü olduğunu ifade etti arkadaşlarımızda bir şirketimiz var ve diğer belediyelere göre çok geç izin alınmış İç İşleri Bakanlığın?dan ve sonradan kurulan bir şirketimiz var gayet iyi. Şimdi gerçekten arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi yatırımlar yapan bir şirketimiz bu. Diyorsunuz ya neden % 50?ye yakın bir sermaye artışına ihtiyacımız var. Spor kulübünün elinde bulunan bütün kafeler BAY-BEL?e geçti. Bu BAY-BEL?in personeli de geçti. Personelin bir kez şirket değiştirdi. Bir kısmı ayrıldı tazminatlarının ödenmesi gerekiyor bir. İki, demirbaşları var bunların şirkete geçmesi gereken ve onların giderleri var bu arada ve yeni yatırımlara ihtiyaç var. Halkın memnuniyeti her şeyden önemli. Büyükşehir meclis üyelerimiz Çağlar Bey dahil olmak üzere bilecekler ki biz büyükşehir?in bütün şirketlerinin sermayelerini arttırdık. Başta ESHOT olmak üzere. Çünkü kamu yararı gözeten şirketler asla kar etmezler. Kar ederlerse

zaten bir sorun var anlamı taşıyor. O zaman bu açıklarının kapatılmaya ihtiyacı var. Bizimde BAY-BEL Şirketimiz hem bu 2015 yılında yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam edecek. Bu nedenle ek bir artışa sermaye artışına ihtiyaç duyduk. Ama 2016 bütçesinde bu denk bir bütçe 2016 yılında denk bir bütçe oluşacağında sizler göreceksiniz bu süre içinde. Halkın daha ucuza hizmet alması Sosyal Demokrat Belediyelerin temel kuralıdır. Bizde hep birlikte bütün meclis üyelerimiz bu meclisin üyeleri halka daha iyi hizmeti nasıl götürürüz tartışıyoruz. Bu nedenle bu şirketin sermaye artışına ihtiyaç var ki yatırımlar yapılabilsin, halka daha ucuz daha iyi hizmet verebilsin diye. Bunun uzun uzun tartışılmasına bile gerek yok. Yani şirket orada denetleme kurumları denetliyor ki denetledi ve hiçbir resmi kurum, hiçbir anormal bir durum görmedi. O zaman bunu neden hala uzun uzun tartıştığımızı anlamış değilim. Sayın Başkan oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Teşekkür ederim. Teklifin komisyondan geldiği şekilde oylanmasını?
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan size kırmızı kart gösteririm bak. Vallahi kırmızı kart gösteririm başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ben şimdi meclis kararı alır senin bu davranışın ile meclisten çıkarırım seni.
Çağlar HASPOLAT- Ben size kırmızı kart gösteriyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bakın Çağlar Bey. Çağlar Bey önce terbiyenizi takınacaksınız.
Çağlar HASPOLAT- Ben kırmızı kart gösteriyorum bana söz hakkı vereceksiniz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Size yeteri kadar söz hakkı verdim ve hakkı suistimal ediyorsunuz siz.  Hakkın suistimaline asla izin vermem.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öyle kabadayılık tavrıyla da kırmızı kart mırmızı kart o tip? Ben meclisi gayet güzel yönetiyorum. Ama sen yönetilmesi zor bir insansın, çünkü meclis adabına uymuyorsun. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Lütfen bir daha bu üslupla konuşmayın aksi takdirde meclis iç tüzüğünü uygularım hiç tereddütsüz.
3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-275) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis" olan kullanım kararına, "SGK Tesis Alanı" ifadesinin eklenmesine ve 25144 ada, 1 nolu parselin yeşil alan olarak belirlenmesi şeklinde Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan ekli imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teklifin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle, Çağlar Bey bir karar verin oy çokluğu mu oy birliği mi? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1282) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi 25846 ada, 1 parseldeki taşınmazın devri ile aradaki  farkın ödenmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği), Plan Bütçe, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
Hatice TATLI- Sayın başkan komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun Çağlar Bey.
Hayrettin GÜNGÖR- Özür diliyorum. Muhalefet şerhini okumak istiyorum. Orada muhalefetiz komisyon olarak.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam Hayrettin Bey buyurun.
Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi bir arsanın değer tespiti yapılmış bizim bununla hiçbir sıkıntımız yok. Plan Bütçeden geçmeden önce bu 250 bin lira ödenmeden nasıl geçirilebilir diye bir çözümünü aradık. Burada 250 bin lirayı ödemeden 1 milyon 300 bin lira zannediyorum arkadaşla anlaşmaya varılmış bunu bu şekilde taahhüt edebilecek ve belediye hiç para ödemeden 250 bin lira kasa işi kalacak şekilde taahhüt edecek firmalar biliyorum. Bunu isterseniz bu toplantımızda bu satışı iptal ederseniz. Bir ihaleye girerek önce ihale denensin burası hiç ihaleye girmemiş ben hiç para ödemeden de bu şekilde burayı satabiliriz. Eğer ihaleye girmeden ihaleye vakit yok çok acele derseniz, bunu 1 milyon 300 bin liraya hiç buraya para ödemeden madem 1 milyon 300 bin liraya kişi ile anlaşılmış, 1 milyon 300 bin lira nakit karşılığı belediyemiz 250 bin lira ödemeden kurtararak alacak  kişi ve kuruluşlarla görüşmelerim var. İsterseniz onlarla ilgili gerekli belediyede bu şekilde geri çekerseniz bugün onunla ilgili gerekli çalışmaları yapalım istiyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Ali Bey buyurun. Teşekkür ederim Hayrettin Bey.
Ali ALAN- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Şimdi malum bu tür uzlaşmalarda, uzlaşma komisyonu toplanıyor. Değerlenme tekniğine göre bu değerlendirme yapılıyor. SPK onaylı firmalardan fiyatlar alınıyor. Kendi piyasa araştırmalarını yapıyorlar. Buradaki pazarlığı yapan arkadaşlar görevlerinin yanı sıra, Bayraklı Belediyesinin ve kamunun hakkını en iyi şekilde savunacak şekilde pazarlıklarını yapıyorlar. Bu pazarlıkta detaylarını bildiğimiz için kamunun yararına yapılmış bir pazarlıktır bu şekilde geçmesini grubum adına öneriyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şunu merak ediyorum. Nasıl kamu adına nasıl faydalı bir şeydir. Arkadaşımız meclis üyesi arkadaşımız komisyondaki arkadaşımız diyor ki; ?Bu arsayı 1 milyon 300 bin liraya satabiliriz. Alıcı var ve belediyemizi 300 bin lira gibi kara geçirmek istiyoruz.? Burada kötü olan nedir? Kamuya burada mı fayda var. Belediyeye burada mı fayda var. Verdiğiniz rakamın 300 bin lira daha üstü belediyeyi kara geçirelim diyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey lütfen karşılıklı olmasın bana hitap edin Çağlar Bey evet.
Çağlar HASPOLAT- Evet başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Anlaşıldı.
Çağlar HASPOLAT- Anladınız mı başkanım ?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben konuyu anladım. Devlet kurallarla ve kanunlarla yönetilir. Böyle varsayımlarla, indi tahminlerle bir şey  yapılmaz.  Devletin yetkili elemanları prosedürleri uygulayarak önümüze bir teklif getirmiş bu teklifi oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluyla kabul edilmiştir. Evet.
V. DİLEK VE TEMENNİLER
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İsmail Bey buyurun.
İsmail YAĞCI- Sayın başkan değerli meclis üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlarla ilgili görüşelim. Bu ülkede bizler yüz yıl  önce ezanlar susmasın bayrak inmesin diye yüz yıl önce silahla susturulamayan ezan, bizlerin ecdadı Nene Hatunlar, Kara Fatmalar ve şehit olan tüm annelerimiz bu ülkeye Anadolu ismini verdiren kadınlarımızın Dünya Kadınlar gününü hep birlikte kutluyorum. Bizlerle bugünün anlamı ile ilgili vatandaşlardan bir çok rahatsızlık geldi sayın başkan. 8 Mart Dünya Kadınlar günü Salı günü yani davet ettiğiniz veya getirdiğiniz Kültür Müdürlüğünün düzenlediği programla ilgili sanatçı, geçenlerde sosyal medyada paylaştı. ?İstanbul gibi metropol bir şehirde günde 5 defa ezan sesi duymak zorunda mıyız? Dinlemek isteyen kasetten dinlesin? diye?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Pardon İsmail Bey bunu nerede söylemiş bu söz.
İsmail YAĞÇI- Sosyal medyada, sosyal medyada?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bu sosyal medyadaki dedikoduların tartışma merciği meclis değildir.  
İsmail YAĞÇI- Bakın bu sanatçıyı bizde?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın yanlış anlamalara neden olacak ifadeler kullanmayınız.
İsmail YAĞÇI- Bende Bayraklıda sesini duymak istemiyorum.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Elalemin sosyal medyada kendi arasında yaptığı muhabbetlerin tartışma yeri bizim meclisimiz değildir. Siz gündemle ilgili belediye çalışmaları ile ilgili bizim sınırlarımızla ilgili konuşun lütfen.
İsmail YAĞÇI- Sayın başkanım bu da belediyenin bir çalışması, bir hizmeti.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği belediye çalışmaları.
İsmail YAĞÇI- Tebrik ediyorum. Bütün kadınlarımızı.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama yanlış anlamalara neden olacak ifadeler kullanıyorsunuz.
İsmail YAĞÇI- Resmi twitter hesabından sosyal medyadan paylaştığı twitterlar sayın başkan. Bende bu kadının Bayraklıda sesini duymak istemiyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz belediye başkanı olduğunuzda sanatçı hakkını başka bir başka türlü kullanırsınız. Evet Hatice Hanım buyurun.
Hatice TATLI-  Yıllar önce Amerika?da yanan kadınların, bir iş yerinde yanan kadınlardan esinlenerek birleşmiş milletlerin belirlediği gün olan Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de değişik etkinliklerle anılacaktır. Emekçilerin emek başında ölen tüm kadınları ve Türkiye Cumhuriyeti?nde çalışma hayatında kaybettiğimiz nice kadınları saygı ile anarken. Biz Türkiye?de kadınların % 50?sini oluşturduğu bu toplumda daha fazla haklar elde etmesini arzu ederdik. Hala Dünya Kadınlar günü Emekçi Kadınlar günü anılıyorsa burada bir sorun var demektir. Kadının pek çok sorunu var. Çalışma hayatından, eğitim hayatına tutuncaya kadar hukuksal ayrımcılığa varıncaya kadar bir çok sorunu var. gelin bunu iktidar muhalefet demeden el birliği içinde kadının sorunlarını nasıl çözerizi konuşalım 8 Mart?ta. Ben şimdi 2015 yılında 297 tane kadın cinayeti işlendi diye mi başlayayım cümleme, şu kadar kadın tacize uğradı diye mi söylemeliyim ? Şu kadar kadın    % 36, 2002 yılından beri iş alanında % 36 emekçi kadın varken % 26?ya mı düştü demeliyim? Hayır. Bütün bunları geçtik. Biz el birliği içinde kadının her alanda statüsünün yükselmesi için çaba saf edelim diyor, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet teşekkür ederim. Buyurun Latif Bey önce.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli katılımcılar bende hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başkanım eğer farkındaysanız başta büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımızda konun bilincinde olsun diye söz aldım. Son bir haftadır körfez inanılmaz kokuyor. İmbat rüzgarından dolayı özelikle bu Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi?den dolayı bir çok arkadaşımızla istişare ettik. Günün belli saatlerinde değil hemen hemen çoğu zaman inanılmaz bir şekilde ağır bir koku geliyor. Körfez de bir tarama mı var? Çalışma mı var? Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak istemedim. Ama inanılmaz ağır bir koku geliyor. Seviniriz sayın başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konu direk meclisimizi ilgilendirmemektedir.

Latif AYDEMİR- Hayır Bayraklı sınırlar içinde konuşalım dediğiniz için bu da bir an önce körfez.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim Latif Bey.
Latif AYDEMİR- Ben teşekkür ederim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar herhalde konuyu takip edeceklerdir. Buyurun efendim.
Aynur ÇETİN- Herhalde başka söz alacak yok dilek ve temenni açısından.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey şey yapmazsa artık bugünde böyle idare et. Evet.
Aynur ÇETİN- Şimdi  Sayın Hatice TATLI?nın güzel temennilerine tabiki katılıyoruz. Ama hükümetimizin özelikle Kadın Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı?nın uzun yıllardır özellikle kadın bazlı projeleri artış gösterecek şekilde artmakta. Bizler tabi ki siyasi görüş ya da platform ayırt etmeksizin, gözetmeksizin birlikte bu konuda gelişmeye yönelik projelere imza atmayı bizlerde diliyoruz. Bu konuda bizde sebatkarız. Son olarak da  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü, bütün kadınlarımızın bugününü bizde Ak Parti grubu olarak kutluyor iyi akşamlar diliyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Meclise katılmayan Gamze Gül ÇAMUR?un mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  1 Nisan Cuma günü saat. 18.00?de görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum.
        
 

Necati YILDIZ
Meclis I.Başkan V.

 

 

Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN

         Üye                                                 Üye