Meclis Çalışmaları

06.04.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 06.04.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER-Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY-Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ- Adem SEÇİLMİŞ- Mustafa KARAMAN.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım meclisin çoğunluğu vardır. Oturumu açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Geçen meclisten kalan Tarkan Beyin önergesini bir daha okumamıza gerek var mı, okuduk herhalde o gün okuyayım mı bir daha? Peki okuyalım.
?Bayraklı İlçesinde planlanan yeni imar planlarının revizyon edilmesi. Bayraklı İlçesindeki vatandaşların daha yaşanılabilir alanlarda ikamet etmeleri için önem arz etmektedir. Revizyon planları ile ilgili olarak benim önerim, imar revizyonlarının planlanırken öncelikle Cengizhan Mahallesi, Refik Şevket İnce Mahallesinin otobana bakan cephe kısmının başlanması olacaktır. Gerekçem ve bahsettiğim bölgeye yeni yapılacak şehir hastanesine karşı cephesinde kalması nedeni ile o bölgede yoğunlaşacak insan sayısı ve Bayraklının otoban kısmından çevresinin daha güzel görünmesi ve halkın daha düzenli bir alanda yaşamalarına ortam hazırlamaktır. Bu bölgede yeni ruhsatlı binalar olması veya hiç olmaması sebebi ile yeni imar plan revizyonunun daha hızlı yapılabileceği görüşündeyim. Bahsettiğim bölgede gerçekleşecek revizyon süresi içerisinde imar durumunun durdurulmasının doğru olacağını düşünmekteyim. Bu sebeple revizyon önceliğinin yukarıda belirttiğim, bahsettiğim bölgede yapılmasını öneriyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.?
Şimdi değerli arkadaşlarım ben konuyu inceleyeceğim demiştim. Planlama müdürü arkadaşımla ilgili başkan yardımcımızla üst üste iki toplantı yaptık. Bizim bölgemiz bu. Koyu olan bölge pilot kentsel dönüşüm alanı, onun dışındaki bölge kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş 315 hektar ama 1/25000?likleri iptal edildiği için mahkeme tarafından işte konut olarak mesken olarak, mesken adası olarak, adaları olarak değil mi mevcut imarla devam ediyor şuanda yani kentsel dönüşümden kaldırıldı. Orada ben eksik kalmışım. Dolayısı ile şimdi arkadaşlarla yaptığım görüşmede Tarkan Bey biz bu bölgenin zemin etütleri de yapıldığı için Gümüşpala, Yamanlar, Emek aslında o bölgede yaptığımız çalışmanın bütünlüğü içinde çünkü bir plan bölgesel bütünlük içinde olur. Yani ulaşım askları, yeşil alanlar yeşil kuşaklar bölgesel çalışma ile ortaya çıkar. Biz kısmi bir mahallenin bir bölümüne yapılacak çalışma ile o işi çözemeyiz bütünlüğü bozar. Dolayısı ile arkadaşlarımdan rica ettim ama bu bölgede çalışma başlarken Refik Şevket İnce hani mahalle mahalle ele alıyoruz ya, mesela Refik Şevket, Cengizhan, Erener?i bütünlük içinde alırız. Dolayısı ile de o çalışmanın ben talimatını verdim ama kısmi olarak yapmanın Tarkan Bey teknik olarak arkadaşlarla vardığımız nokta planlama tekniği açısından uygun olmadığı kararına vardık. Dolayısı ile durum budur isterseniz önergenizi oylatayım. İsterseniz bu şekilde değerlendirildiği için siz değerlendirin. İsterseniz önergenizi geri çekin.
Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri, hayırlı akşamlar. O zaman imarla ilgili imara durduracağız mı yukarı geçici olarak.
BAŞKAN- Şimdi imarı durdurmanın koşuları var. Onu Bahar Hanım bir izah edin siz. Hangi safhada durdurabiliyoruz. Mesela Refik Şevket şöyle sorumu yeniliyorum. Refik Şevket, Erener, Cengizhan?la planlama başladığımızda hangi safhada meclislere geldiği safhada yapmıştık biz onu.
Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)- Doğrudur sayın başkanım tüm analizlerimiz bittikten sonra yani arazi kullanışlar. Jeolojik etütleri hazır, ruhsatlı dökümleri  ve ilk bir tasarı oluştuğu an durdurmak için meclisimize yazıyoruz. Yoksa çok uzun süre hani bu çalışmaların yapıldığı süreçte eğer alırsak bu kararı çok uzun süre bölgeyi bağlamış oluyoruz. Yani bizim hukuken analizlerimiz bittikten sonra sınırla ilgili kararı almamız daha sağlıklı oluyor.
BAŞKAN- Zaten biz bu çalışmaları yapmaya başladığımızda bu bölgede duyuluyor bu ve bölgedeki yapılaşmayı mal sahipleri arsa sahipleri müteahhitle anlaşmayı otomatik durduruyorlar planlarımız iyileşiyor yenileşiyor diye. Dolayısı ile  o sıkıntıda büyük ölçüde kalkıyor. Tepekule de Çay Mahallede bir sıkıntı yaşamadık mesela durum bu.
Tarkan DÜZMAN- Projenin gerçekleşebilmesi için orada yapılaşma başladığı zaman şuan da hiç yok yani ruhsatlar verilecek?
BAŞKAN- Ama kısmi olarak şimdi Ali Beyde mimar. Yani bir mahallenin bir bölümünü alalım imar plan revizyonu yapalım bütünlüğü için.
Tarkan DÜZMAN- Cengizhan ile Refik Şevket?i alalım.
BAŞKAN- İşte öyle alacağız dedim ben zaten.
Tarkan DÜZMAN- Durduralım zaten.
BAŞKAN- Yetki yok. Yani isterseniz önergeyi geri çekin yani oylatmayalım bunu ilke kararı aldık yani o mahallelerden bahsettim. Buyurun. Evet.


III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-77899301-301.03-2347) 2015 Yılı Faaliyet Raporu hk.
BAŞKAN- Faaliyet raporu görüşülürken? Haritayı mı bundan bir tane daha yapın  bana, ben Aziz Bey ile bugün aradı görüşecektik. Bu bölgenin aslında bu bölgeyi de almamız lazım. Bu bölgeyi de almamız lazım. Yani bu bölgeyi vazgeçirebilirsem ben illede yapacağım diyorsa bilmiyorum da görüşünü görüşeceğim bütünlük içinde yapalım bu bölgeyi yeniden revize edelim evet. Şimdi faaliyet raporu belediye başkanının ve ekibinin bir yıllık icraatının aynı zamanda meclisi de var bu işin içinde değerlendirilmesi raporu dolayısıyla da meclisi  I. Başkan vekili yoksa II. Başkan vekili yönetir buyurun efendim Sayın Necati YILDIZ.

Hasan KARABAĞ
   Meclis başkanı

                                             
Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
Üye                                                                 Üye


OTURUMA ARA VERİLDİ.
BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 06.04.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİN II. OTURUMU
HAZIR BULUNANLAR    :
Meclis I. Başkan V.             : Necati YILDIZ.
Belediye Başkanı                  : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER-Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY-Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ- Adem SEÇİLMİŞ- Mustafa KARAMAN.

Necati YILDIZ  (Meclis I. Başkan V.) ? Faaliyet raporu olmasaydı memnuniyetle. Evet gündeme kaldığı yerden devam ediyoruz. 2015 yılı faaliyet raporunun görüşmelerine başlıyoruz. Kitapçılar geçen hafta ilgililerce imza mukabili dağıtıldı. Şimdi gruplar adına 20?şer dakika, şahıslar adına 10?ar dakika söz vereceğim. Ve bu konuda da taviz vermeyeceğim. Öncelikle bunu belirtiyorum ve usul gereği teamüller gereği önce muhalefetten başlatmak istiyorum. Evet Ak Parti grubu adına Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan önce muhalefetten başlatmanızın sebebi öğrenmek istiyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teamüller gereği.
Çağlar HASPOLAT- Önce bir sunumunuzu yapsaydınız. Onu bizde bir belki atladığımız konular olmuştur. Belki eleştirilerimizi biraz daha aşağı çekeriz
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teamüller öyle.
Çağlar HASPOLAT-  Belki yukarı alır şiddetlendiririz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Çağlar Bey şimdi 20 dakika?nın 5 dakikasını yediniz tahammüller öyle.
Çağlar HASPOLAT- Baskı altındayım başkanım. 
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Tabi 10?ar dakika konuşabilirsiniz. 10 dakika biriniz, 10 dakika biriniz.
Çağlar HASPOLAT- Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bayraklı Belediyesi?nin 2015 yılı faaliyet raporunu Ak Parti grubu adına baktığımız kitapçıklardan ve burada yürüttüğümüz faaliyetlerden kaynaklanarak değerlendiriyorum. Bayraklı Belediyesi kurulduğu 2009 yılından bu yana herkese eşit hizmet sunmadığını özellikle vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak projelerin yapılmadığını, Bayraklının hak ettiği hizmetlerle buluşmadığını, Bayraklının sahip olduğu tarih ve kültür mirasına sahip çıkmadığı için unutulma ve yok olma noktasında olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar Bayraklının geçmişinden gelen kültürel mirasın kaçına sahip çıkıp Bayraklıya belediyemiz kazandırdı. İnsan odaklı kentsel dönüşüme ne kadar katkıda bulunabildik. Bayraklıda yaşam standartlarını iyileştirecek hangi projeye imza attık. Bayraklı turizm ve ticaret merkezi olması için hangi adımları belediye olarak attık. Yeni gelir kaynaklarının üretilmesi noktasında hiçbir adımın atılmadığını görüyoruz. Bayraklıdaki STK?larla ortak projeye imza attık. Avrupa Birliği hibe fonu ve İZKA İzmir Kalkınma Ajansına kaç tane proje Bayraklı Belediyesi sundu. Belediyemizin İnsan Kaynakları politikasının geliştirilmediği gibi uygulamada da zayıf kalmıştır. Belediye çalışanlarının motivasyon ve niteliklerinin güçlendirmek için gerekli adımların atılmadığını görüyoruz. Çalışanların memnuniyetinden ziyade bir kısım çalışanın iş yasalarından doğan hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığını sendikal hak ve özgürlüklerinin seçim noktasında dahi baskı altında kaldıkları kamuoyu nezdinde gözlemlenmiştir. Memurların öğle yemeği bedelleri hakkı mahkeme yollu ile verilmiştir. Kütüphane çalışanlarına kişisel borçlanma çıkartılmıştır. Belediyemizin mali yönetimi sistemi kurumsallaşmadığı gibi belediyenin asli görev ve hizmetleri için gerekli olan mali kaynaklar uygulamaya yönelik etkin ve verimli kullanılması için yeterli planlama yapılmamaktadır. En basit örnek verecek olursak. Perşembe?nin gelişi Çarşamba?dan bellidir. Belediye?nin taraf olduğu kamulaştırmasız el atma davalarında  tazminat ödeyeceği aylar öncesinden belli iken bu tazminatların ödenmesi yolunda gerekli tedbirlerin alınmaması belediyenin tüm gayri nakdi mal varlığı üzerine haciz konulması engellenememiştir. 100?lerce vatandaş mağdur olmuştur. Bayraklı Belediyesi tarafından kaynakların doğru kullanılmadığına başka bir örnek verecek olursak, Bayraklı Belediyesine ait Doğançay?daki araç garajında bulunan KET 955 model paletli kepçe gayri faal durumdadır. 1986 model olan ve 30 yaşında olan bu araç bugün piyasa değeri 30 bin TL fakat araca yapılan bakım 1 yıl içerisinde 180 bin TL?dir. Buna benzer bir çok örnekler verebiliriz. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi yönetimi ve başkanlığı bize göre sınıfta kalmıştır. Teşekkür ediyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Evet Aynur Hanım buyurun. Kalan süreyi tamamlıyoruz.
Aynur ÇETİN-  Tüm haziruna iyi akşamlar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Sayın grup başkan vekilim zaten girişi yaptı. Ben bir kısım somut tespitler hakkında görüş bildirmek istiyorum. Faaliyet raporunu okuduk, inceledik. Faaliyet raporu hepimizin malumunda olduğu üzere 2015 yılı için performans planlamasına uygun olmak durumunda performans planları da 5 yıllık stratejik planlar dahilinde düzenlenmekte faaliyet raporu ne kadar performans planına uygun ise gerçekleştirme oranı dahilinde yönetim ve başkanın başarısı ya da başarısızlığı söz konusudur. Faaliyet raporunda birkaç başlık dikkatimizi çekmekte bunlar nelerdir; asfalt yolların bakım ve onarımı sunulan hizmetler kapsamında değerlendirilmiş, affet ve mücadele hizmetlerinin yapıldığı ifade edilmiş, kaldırım ve bordür yapımı bakım ve onarımı ile ilgili hizmet üretildiği ifade edilmiş. Yine kentsel yenileme ve alt yapı hizmetleri ile ilgili hizmet üretildiği söylenmiş park ve bahçeler yapımı ile ilgili gelişmelerin kat edildiği, kaydedildiği ifade edilmiş. Tek tek değerlendirmek gerekirse bu ana başlıkları asfalt yolların bakım ve onarım noktasında gelinen durum hepimizce malum. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Şöyle bir gezip dolaştığımızda yolların araç geçişine sağlıklı araç geçişine müsaade etmeyecek şekilde bozuk olduğunu görüyoruz. Herhangi bir alt yapı hizmeti için bozulduğunda düzeltilmesi de çok zaman alıyor. Afet ile ilgili mücadele kapsamında ise çok fazla birşey yapılmadığını yine görüyoruz. Kentimiz birinci derece deprem bölgesinde özelikle deprem afeti ile ilgili olarak yerel idarelere düşen çok ciddi sorumluluklar var. Bu kapsamda zannedersem evvelsi yıl planlanmıştı 75. Yıl da bir Afet koordinasyon merkezi binası açılışı yapıldı ama ben ne zaman oraya gitsem kapalı herhangi biri yok, bu haldeyiz. Kaldırım ile ilgili olarak hala kaldırım yapılmayan, kaldırım olmayan çok sayıda sokağımız var yaya geçişi de imkan vermiyor sokaklarımız, yollarımız. Kaldırım yapılmış olsa bile ya araç parkı park edilen araçlar yüzünden ya da çöp konteynırları için ayrılmış cepler yüzünden kaldırımlar bölünmüş durumda. Yine kaldırımlarımız mevcut kaldırımlarımız engelli geçişine olanak vermeyecek şekilde planlanmış düzenlenmiş bu konuda hala ciddi hassasiyetlerimiz var. Kentsel alt yapı olarak da pek bir somut sonuç getirilmiş değil. Yine ağaçlandırma park ve yeşil alanların tespit edilmesi ile ilgili evet belediyemiz yeni park alanları açtı ancak mevcut park alanlarının yeşil alan olarak değerlendirilmiş kısımlarında maalesef özellikle BAY-BEL?in ticaretine sunulmak üzere kafeteryalar ve binalar inşa edildi bu yeşil alanda artışa değil azalışa sebep olan bir durum. Performans planı ile ilgili olarak mevcut faaliyet raporuna kıyasladığımızda birkaç tespitimiz özel tespitimiz yine var. Der ki performans programı; yeni gelir kaynaklarını üreteceğiz. Biz 2015 yılı faaliyet raporunda yeni gelir kaynaklarının üretimine yönelik hiçbir veri bulamadık maalesef. Yine maalesef performans programımızın yazılı hedeflerimizin birçok konuda ki bu konu bu konular belde halkının ihtiyaçlarına genel hizmete münhasır  konular başarısız olduğunu gördük. Nedir bunlar; performans hedefi 11: mevcut Zoonoz hastalıklarla ilgili olarak belediyemiz performans programında bir kısım bilgilendirme seminerleri öngörmüş 30 adet seminer planlanmış ancak hiç biri yapılamamış. Yine performans hedefi 12 nolu hedefte 33 bin konteynır ve varil alımı planlanmış temizlik işleri için bunun maalesef % 47?si gerçekleştirilebilmiş. Yine 13 nolu performans hedefinde yeni park yapmak, yeşil alanları güncel ihtiyaçlara göre düzenlemek denmiş, bu başlık altında ağaç dikmek, yeni ağaç dikmek, çalı ve ağaççık dikmek ile ilgili performans hedefindeki başarı maalesef % 42. Engelli çocuk oyun grubu alımı planlanmış iki adet ama hiç biri gerçekleştirememiş. Dış mekanlarla ilgili spor aletleri alımı planlanmış bu sadece % 22 oranda gerçekleştirilebilmiş. Yine çocuk oyun alanlarına kauçuk yapılması planlanmış bununda % 36?sı gerçekleştirilebilmiş. 15 nolu performans hedefinde yine şantiye binası ve eklentileri planmış yeni yapılması % 0 tamamlanma oranı yok yollara kilitli parke, taş ve tretuvar yapımı planlanmış bunun sadece  % 38?i gerçekleştirilebilmiş, yeni pazaryeri yapımı planlanmış 3 adet bunun sadece 2?si gerçekleştirilmiş. 2 adet otopark planlanmış sadece birisi gerçekleştirilebilmiş. Spor tesisi 2 adet yeni yapılması planlanmış ama hiç biri gerçekleştirilememiş. Yine sosyal tesis 2 adet planlanmış bununda hiç biri gerçekleştirilememiş. Biraz önce sunmuştuk afet planlanması ile ilgili herhangi bir iş yapılmadığını. Yine deprem seminerleri düzenlenmiş halkın bilinçlendirilmesi için 6 adet ama hiç birisi yapılamamış. 28 nolu  performans hedefi başlığı altında Bayraklı sakinlerinin temel insani ihtiyaçlarını karşılamak adına gıda yiyecek ve nakdi yardım yapılacak kişi sayısı planlanmış bunun sadece % 69?una ulaşılabilmiş. Yine yoksulluk haritası çıkarılan mahalle yoksulluk haritası çıkarılacak mahalle sayısı 12 adet planlanmış ama hiç birisi için bu harita çıkarılamamış. Yine ihtiyaç sahibi belde halkı için 1 adet çamaşırhane yapılması planlanmış hiç biri gerçekleştirilememiş. Muhtaç asker ailelerine nakdi yardım planlanmış bununda hiç birisi gerçekleştirilememiş. 31 nolu performans hedefi ile ilgili olarak vatandaş memnuniyet anketi yapılması planlanmış 4 adet bunun sadece 1 adeti gerçekleştirilmiş. Kardeş belediyelerle ilgili etkinlikler planlanmış bununda hiç biri gerçekleştirilememiş. % 50?nin altında performansla sonuçlanan bir kısım hedeflerden de hiç bahsetmedik bir iki tanesine örnek verdik. Bu anlamada yine faaliyet raporunun sonunda performans sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili bir tablo çıkarılmış orada deniyor ki; ?172 adet faaliyete ait 182 adet performans kriterinden 25 adeti hiç gerçekleşmemiştir? diyor. Bunun toplamın % 14?üne isabet ettiği söyleniyor ki bu % 0 sonuçlananlar. % 50?nin altındaki performans da bize göre başarısız sayılacak bir sonuç ki bununda sayısı hiç az değil. Toplama vurduğumuzda % 25?lik gibi azırganmayacak bir oranda performans programının başarısız sonuçlandığı ortada. Bu anlamda biz grubumuz adına mevcut faaliyet raporuna olumlu oy veremeyeceğimizi dile getiriyoruz. Önümüzdeki yılarda inşallah daha iyi sonuçlarla karşılaşmamızın belde halkı için faydalı ve kamu yararına hizmet eden bir sonuç olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Cumhuriyet Halk Partisi adına Hatice Hanım buyurun. Daha sonra sırayla?
Hatice TATLI-  Sayın başkan değerli meclis üyeleri ve katılımcılarımız. Bugün 2015 yılında Bayraklı Belediyesi neler yaptı onu konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler Bildirgesinde derki; ?İnsanın onurlu ve huzurlu bir ortamda yaşama izin verecek kaliteli bir çevrede özgürlük eşitlik ve elverişlik koşulları içinde yaşaması temel hakkıdır? der. Ve bu hakkı ne kadar iyi kullandığımızı göstereceğim biraz sonra. Çünkü kentler toplumların minyatürüdür. Onların güzelliklerine, hastalıklarını bütün olduğu gibi yansıtan aynalar gibidir. Biz 2014?den, 2015 yılına bu aynada yansıyanlarını görelim şimdi. 2015 yılında Bayraklı Belediyesi 2015?e gelmeden önce arkadaşlarımızın soruları vardı onları da cevaplayalım veya olumsuz görüşleri vardı onları da cevaplamış olalım. Çağlar Bey dediler ki; ?Eşit hizmet verilmedi? bunun bir tane örneğini gösteremezsiniz. Çünkü Bayraklı Belediyesi?nin vizyonu ve misyonunda eşitlikçi, halkçı bir anlayış vardır. Bu nedenle biz tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmeyi temel felsefe olarak alıyoruz. ?Projeler yapılmadı 2009?dan bu yana? dedi. İnsaf, 2009?dan bu yana 1881 yılında kurulan Bornova Belediyesi yıllar öncesi kurulan Karşıyaka Belediyelerinde bile olmayan birçok proje gerçekleşti bizim kentimizde. İşte bunlardan bazılarını söylemek mümkün. Var mı 100 yataklı bir yurdu, hangi Belediye?nin var? Proje istiyordunuz değil mi. Deprem etüt merkezini ilçe olarak kuran tek Bayraklı Belediyesidir ilk kuran sonra diğer Belediyeler gelip bizden nasıl çalışıyorsunuz diye örnek almışlardır. Hangi belediyenin 27 tane semt merkezi var ve 120 bin kişi 1 yılda ziyaret edebiliyor. Hangi Belediye bu kadar 7 yıl içinde 6-7 yıl içinde mahallelerine 14 tane kütüphane açıyor. Daha bunları sıralamak mümkün biraz sonra söyleyeceğim sadece örnekledim. Biz tarihine kültürüne sahip çıkan bir anlayışla belediyeciliği yapıyoruz. ?Yaşam standardını yükseltmedi? dedi. Valla bütün anketlerde yapılan daha önceki yıllarda sizinle paylaştık bunu halkın memnuniyeti % 97?ye kadar ulaşmış sadece siz % 97?yi görmeyip, % 3?ü mü görüyorsunuz bunu anlamadım. Çalışanların memnuniyeti, evet geçen sefer hatırlayacaksınız o performans da görmüştük onu ne kadar memnun olduklarını sizde yine birkaç tane olumsuzu örnek olarak getirmiştiniz ve dediniz ki; ?baskı altında öğle yemeği de mahkeme kararıyla?  yok böyle bir şey öğle yemeği ile ne zaman mahkeme kararı ile biz personelimize verir olduk. Bunu bir gösterinde bizde bir görelim. Kamulaştırmasız el atmalarda biz belediye olarak hiçbir kamulaştırmasız el atma gerçekleştirmedik. Ne 2009?da, ne 2014?de, ne 2015?de, nede 2016?da bunların hepsi geçmişte Karşıyaka, Bornova ve Büyükşehir Belediyelerinin yaptıklarıydı. Şimdi onların bedelini Bayraklı Belediyesi ödüyorsa ki ödememek içinde yani yasal olarak ne gerekiyorsa Hukuk İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çabalarını sürdürüyor elbette. Ama o kadar büyük rakamlar çıkıyor ki onlarda Yargıtay da şuan da bir bölümü de. ?Kaynaklar iyi kullanılmıyor, paletli kepçe 1986 model tamir ediliyor? diyor. Evet biz çok zengin bir belediye değiliz. Ancak 2 tanede yenisi alındığını neden söylemiyorsunuz. Yetmiyor geniş bir hinterlandımız var. Eskilerinde tamir etmeye elbette ki devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızın rakamları biraz sonra vereceğim Aynur Hanımda görecekler. Afet ile mücadeleyle ilgili bizim deprem konteynırımız, afet merkezimiz var Tepekule de ve bunları da çoğaltacağız göreceksiniz. Elbette ki biz birinci derece deprem kuşağı olduğunun farkındayız ki deprem etüt merkezini en önce açan ilçe olmuşuz. Kaldırım olmayan yollar var. Siz Bayraklının yapısını bilmiyorsanız size mi tanımlamalıyım şuandaki kentsel yapısını bazı yerlerde araçların bile dönemediğini bu nedenle yeni planlara ihtiyaç olduğunu revizyon planlarına ve bu konuda da yine beraber çalıştık. En son sunumu yaptı proje etüt müdürlüğümüz. Her mahalle için yeni revizyon planlarını gerçekleştiriyoruz. ?Gıda yardımı % 60 olarak yapılmış? dedi. Şimdi bakınız sevgili arkadaşlarım yoksulu en fazla olan ilçelerden biri biziz. Bu bütçe ile % 60?nı gerçekleştirmişsek büyük bir başarı olarak adlandırmamız gerekiyor. ?Asker aylığını vermiyoruz?  lütfen bir araştırın artık Kaymakamlıklar veriyor. Belediyeler vermiyor asker aylığını Kaymakamlıklar veriyor bizde o nedenle vermiyoruz asker aylıklarını. Konteynır dedi % 47 olarak geçekleştirilmiş temizlik işlerinin % 47 çünkü Büyükşehir Belediyemiz aldı çok fazla konteynır belediyelere dağıttı hiç AKP?li, CHP?li demeden bütün belediyelere bize de 2500 konteynır verdiği için alımımızı % 47 ile sınırladık. Fena mı para ödemedik bize hibe geldi. Belediyemiz bilindiği gibi Belediye Başkanımız, 37 meclis üyemiz, 4 Başkan yardımcımız ki 2 tane yeni kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile beraber 28 tane müdürlüğümüz ve 1552 çalışanımız ile insan odaklı çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışı ile toplumsal bilincin yükseltilmesi amacı ile zaman geçirilmeden etkin örgütlü ve sistematik bir çalışma sergilemiştir. Belediye Başkanımızın dediği gibi herkese eşit hizmet ilkesinden hareketle vatandaş memnuniyeti ön planda tutulmuştur. 2009?da 48 milyon lira ile başladığımız bütçe gelirleri halka dokunarak yapılan hizmetlerle her yıl artarak devam etmiş 2015?de 139 milyon 452 bin 947 lira gelir ve 139 bin, 150 milyon 158 bin 496 liralık gider bütçesi ile yani açık vermeyen denk bir bütçe ile şunları gerçekleştirdik. Çünkü temel amacımız toplumsal bilincin yükseltilmesi etkin sistematik sorun çözmeye odaklı, kaynakların doğru kullanılması Bayraklı halkına daha iyi, daha kaliteli hizmet götürmekti. 2015 bütçesinin büyük bir bölümü mal hizmet alımları gibi görünüyorsa da faaliyet raporu dikkatle incelendiğinde yoğun bir hizmet anlayışı ve yatırım yılı olduğu görülecektir. Yatırımların bütçedeki payı % 69?dur. Müdürlüklerimizin iş hacmi her geçen yıl artmış ve daha verimli bir hale gelmiştir. 2015 hedeflerinin büyük ölçüde tutturulduğu da görülecektir. Bu dönemde katılımcı yönetim anlayışı ile çalışmaların en son teknolojik araçlar kullanılarak şeffaf yönetim anlayışı ile etkin kaliteli hizmetler üretmiş Bayraklı halkının daha yaşanılır, daha çağdaş bir kentte yaşanabilmesi için çevre düzeni, çarpık kentin düzenlenmesi için yeni kent planları ve alt yapı eksiklikleri giderilmesi çalışmalarını gerçekleşmiştir. İzmir?in hangi ilçesine giderseniz gidin ve halka sorun en iyi çalışan belediye hangisi diye ve alacağınız cevap kesinlikle Bayraklı Belediyesi olduğunu hiç unutmayınız. Çünkü halkın her kesimine dokunulmuş, eldeki olanaklarla hizmetin en iyisi götürülmeye çalışılmış dar bir bütçe ile. Neler mi yapılmış. Hani parklardan bahsettiniz ya Aynur Hanım ben de onlardan birkaç örnek vereyim. 2015 yılında 3 yeni park birisi Onur Mahallesinde hatırlayınız beraber açtığımız Göksel Aksoy parkı, Osmangazi?de ve Gümüşpala?da Abdullah Eymür parkı yeni yapılmış, 4 park tümü ile yenilenmiş, 14 park revize edilmiş ve su tasarrufu sağlamak amacıyla da 109 bin 476 metre karelik park alanı ki hedefimizden % 547 oranında daha fazla olarak otomatik sulama sistemine geçirilmiş. 49 cami ve sağlık ocağı kurumların bahçeleri revize edilmiş. 260 parkın bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Daha güzel bir Bayraklı için ve çocuklar mutlu olsun diye 49 oyun grubu dediniz ya yok diye ve hedefimizde % 245 oranında artarak gerçekleştirilmiştir. 2015?de 25.000 m2  lik alan beton parke ve bordürler döşenmiş, 3 bin 495 ton yollar asfaltlanmış ve % 115 hedefi aşmış görünüyoruz. 26 okulun bakım ve onarımı gerçekleşmiş. Hizmet binasının % 75?i tamamlanmış. Adalet Mahallesinde otopark ve çevre düzeni yanında 5 caminin bakım ve onarımı gerçekleştirerek yaşanılır bir çevre oluşturulmuştur. Ayrıca Nafiz Gürman da Kültür Merkezi, Osmangazi ve Çay Mahallelerindeki Pazar yerlerinin yapımı da devam etmektedir. Kentin ulaşım etütleri yapılarak sorunlar belirlenmiş bize gelen talepler ve öneriler doğrultusunda plan değişikleri yapılmıştır. Kentin yenilenmesi ve sağlıklaştırılması için mahalleler bazında sizinde çok iyi bildiğiniz gibi Tepekule, Çay Mahalle, Adalet, Gümüşpala, Emek, Nafiz Gürman, Onur ve Yamanlar Mahallelerinde revizyon çalışmaları başlamıştır. Ayrıca İmar planlarına esas olmak üzere jeolojik ve jeo teknik zemin etütleri yapılmıştır. Aynı dönemde 431 ruhsatsız iş yeri ruhsatlandırılmıştır. Bölgesel spor alanlarında % 115 oranında artış sağlanmıştır. Ve 981 m2 alan kamulaştırılmış. 3836 kentdaşımızın  12 ay süre ile düzenli spor yapması sağlanmış, amatör sporlara destek sağlanmıştır. Ayrıca halkımızın sağlıklı gıda alıp, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi, daha rahat  alışveriş yapabilmesi için % 350 oranındaki hedefimizi aşmışız. 1930 işyerinin hijyen denetimleri, 4300 gıda işyeri ve pazarcıların denetimi gerçekleşmiştir. Bayraklı halkının moral ve motivasyonunu yükseltmek için 1000 adet sosyal etkinlik ve konser düzenlenmiştir. Yine Bayraklıda yaşayan ekonomik durumu iyi olmayan 660 öğrenci BAY-GEM?de eğitim görerek TEOK da % 100, üniversiteye yerleştirmede % 80?e varan başarı elde etmiştir. Her yıl olduğu gibi 2015 yılında da 100 dar gelirli öğrencimiz Nene Hatun kız öğrenci yurdunda barınmaya devam etmiştir. Hangi İlçede, hangi İlde böyle bir kız yurdu bulabilirsiniz. Bu kız çocuklarını okumaya teşvik etmenin bir başka yoludur. Başarılı ve ihtiyaç sahibi 1254 öğrenciye burs verilmiş, 557 öğrenciye kırtasiye, 3667 aileye gıda, yakacak, yiyecek, nakdi yardım yapılmış, 1024 yeni doğan bebeğe hoş geldin bebek paketi dağıtılmış, 123 çocuğun toplu sünneti yapılmış, 700 engelliye evde hizmet verilmiştir. Engelli vatandaşlarımıza her alanda destek sağlanmış yollarının yapımı dahil. 195?ine de tıbbi malzeme yardımı yapılmıştır. 2000 kişinin engelliler merkezinden yararlanması sağlanmıştır. KOSGEB ile ortaklaşa girişimcilik, destek programları hazırlanmıştır. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 500 hayvana kuduz aşısı, 2785 hayvana müdahale edilmiştir. İlçemizin temizliği ile her zaman övünç duyduk bu nedenle bayrak sahibiyiz.  2015 yılında günlük 330 ton yılık 118.800 ton evsel katı atık toplanmış 7000 noktadaki konteynırlar mikrop ve kokuyu yok etmek amacı ile dezenfekte edilmiş, cadde ve sokaklar süpürülmüş böylece temiz bir kent dokusu oluşturulmuştur. Vatandaşın katı atık toplama işinden memnuniyet oranı % 97, haşere mücadelesinden ise % 100 olmuştur. 2015 yılında 12 kütüphaneden 8315 öğrenci vatandaşımız yararlanmış. Halkın eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlanmıştır. Diğer İlçelerle kıyaslandığında sağlık hizmetlerinin verilişinde açık ara önde olduğumuzu görmek mümkün. 2015 yılında 48 bin 527 vatandaşımız sağlık hizmetlerinden yararlanmış. 7 diş hekimimiz aracılığı ile 19 bin 323 yurttaşımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. 2 bin 400 vatandaşımıza hasta nakil yardımı 267?de evde yatalak hastayı hekimlerimiz ziyaret etmiş, 640 ölen yurttaşımıza cenaze hizmeti verilmiş. Bakın rakamların büyüklüğüne 27 sağlık evi ve sosyal marketten 121 bin 994 kişi yararlanmış ve burada kurslar açılmış 1360 kişi bundan yararlanmıştır. Türkiye?de işsizliğin en yüksel İli olan İzmir?de dolayısıyla Bayraklıda Belediyemiz ile İş Kur arasında yapılan protokol uyarınca, İş Kur hizmet noktasında 2015?de 788 kişi işe yerleştirilmiş. Daha saymakla bitiremeyeceğiz hizmetleri halka doğumundan hoş geldin bebek ile başlayıp, ölümünde cenaze hizmetleri ile noktalıyoruz. Raporun son sayfasında örnekler aktardı arkadaşımız. Performans sonuçları değerlendirildiğinde % 51 ile 100 arasında gerçekleşen faaliyetin 182 faaliyetten 141?nin olduğunu göreceksiniz. Geriye kalan sadece 41?nin  % 56?nın altında olduğu yani bu diğerleri ile kıyaslandığında büyük bir başarı olduğunun da farkına varacaksınız. 312 bin nüfuslu bu kentteki yurttaşlarımıza bütçe imkanları ile en iyi kaliteli hizmeti sunduğumuza ve halkın belediyesi olduğumuza inanıyoruz. Ayrıca bu yıl ve gelecek yıllarda da birlikte hazırlayacağımız projelerle Bayraklı?yı İzmir?in tarih kokan incisi yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bu duygularla bu kadar emek veren, başarıya imza atan başta Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ?a, meclis üyelerine, bürokratlara, çalışanlara Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak teşekkür ediyor, evet oyu kullanacağımızı ifade ediyorum. 
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkür ederim. Evet şahıslar adına, şahıslar adına? Mecliste alkış olmaz. Yani bunu bir daha tekrar etmeğiniz lütfen. Evet şahıslar adına Tarkan Bey bir dakika sırası ile Tarkan Bey, sonra Mikail Bey, sonra en son Çağlar Bey. 10?ar dakikayı geçmeyecek arkadaşlar.
Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan değerli meclis üyeleri, tekrar hayırlı akşamlar. Şimdi Hatice Hanımın anlattıkları çok güzel kendisi deneyimli bir siyasetçi ağzı çok güzel laf yapıyor. Harika, konuşunca ben kendimi Bayraklıda yaşamıyor sandım. Valla böyle Hatice Hanım tebrik ediyorum. İcraat yok ama anlatırken hakikaten böyle hani Mavişehir?in, Bostanlı?nın o sahil kenarında hiç sorunsuz bir mahallede yaşadığımı hissettirdin bize teşekkür ediyorum. Neden eşit hizmetten bahsedeceğim. ?Eşit hizmet? dedi. Muhtemelen anket yaptırılmış % 93 gibi bir sonuç çıkmış bu anketler Mansuroğlu ve Manavkuyu da yaptırıldığı görüşü içerisindeyim. Karşıyaka?dan gelen 8 Mahalle, buradaki Çiçek, Alpaslan, Cengizhan, Refik Şevket, Muhittin Erener gibi diğer mahallere bu anketörlerin uğramadığı görüşündeyim. Çünkü % 93 memnuniyet bizde Belediye Meclis Üyesiyiz her hafta mahallelerde toplantılar yapıyoruz. Her mahallede sorunları kendi çapımızda dinliyoruz. Gelen şikayetlerin % 75?i belediyenin hizmet veremediği konusunda. Yani yollar kaldırımlar o kadar güzel anlattı ki Hatice Hanım sanki Bayraklı da hiç problem yok. Ben şunu beklerdim en azından ?muhalefetin söylediklerinden birkaç tanesine katılıyorum arkadaşlar. Şu şu konuda eksiğimiz var. Önümüzdeki sene inşallah bunları daha dikkate alarak Bayraklıdaki halkın daha iyi yaşaması için elimizden geleni yapacağız? diye söylemesini beklerdim. Bir de hedeflerle ilgili % 60?ları falan söyledi bizim buradaki iddiamız zaten gerçekleşen hedefler. Bir de belediyenin yapmakla hükümlü olduğu zorunlu işler var. Temizlikten falan bahsetti, artık temizliği de yapmazsak Bayraklı ne olacak  çöp mü götürecek ortalığı?  Yani bu zorunlu bir hizmet bunu böyle her defasında çıkıp ?Biz iyi çöp topluyoruz? ve bu çöp toplamalarla ilgili konteynırlardan falan bahsetti. Ben bir sabah alayım Hatice Hanımı alayım araba ile şöyle Çiçek Mahallesi, Alpaslan beraber böyle çöpçülerin arkasından bir dolaşalım. O sokakların hangisinde çöp konteynırı var hala tenekelere konuluyor ve arkadaşlar tabi yoruluyor çöp tenekesini boşaltıp langır lungur atıyorlar yani biz o mahallerde sabahtan akşama kadar dolaşıyoruz. Bir çok hizmette eksiklik var yapılan hizmetler içinde hem başkan, hem de diğer çalışanlara teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde bizimde eleştirilerimizin dikkate alınarak daha iyi hizmetler verilmesi adına hem başkanın, hem müdürlerimizin, başkan yardımcılarının üzerine düşenlerini yapmalarını rica ediyorum. Teşekkürler.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkürler. Evet Mikail Bey buyurun. Mikail Bey biliyorsunuz uyarma gereği duymuyorum. 10 dakika?yı geçmeyecek.
Mikail BİLİCİ- Evet. Başkana bakarak mı konuşayım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Valla usul öyle, usul öyle Başkan uyardı bir defa Başkana bakılarak konuşulurmuş. Evet evet öyle iç tüzük öyle.
Mikail BİLİCİ- Evet. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Bende okudum. İç tüzük öyle bir dakika bir dakika lütfen okuyarak gelin. Mikail Bey süreni başlatıyorum.
Mikail BİLİCİ- Başkana bakıyorum. Zamanı başlatıyorsunuz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Süreni başlatıyorum. Mikail Bey. 
Mikail BİLİCİ- Sağ olun. Sayın başkan şimdi başladı süre sayın başkan, değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünde ciddi hiç ikinci toplantıda meclis bu kadar kalabalık olmazdı. Hayırdır başkan. Konuşmayı özlediniz. Ben gruba katılmadım hakikaten çok tatlı bir kalabalık yani siyasetçilerin hoşuna gider bu kalabalık. Değerli arkadaşlar eğitim kişiye detayı görme özelliği verir. O detayı verme özelliği de kişiyi hassaslaştırır. Eğitimin birinci duruşu ne derseniz detayı görmektir eğitim. Şimdi ben kişilere ait olan bölümde sürede konuşayım. Kesin mizan bilanço elimde. Fazla mesai harcamalarında düşme var burada gördüğüm kadrolu personel yani 400-615?lik, 613?lük bir önceki sene fazla mesaimizden 475?lik bir rakama düşüş var inşallah bu taşeron firmada çalışan işçilerimiz içinde fazla mesaiye dokunma görüntüsü olmaz. Öyle bir görüntü algılıyor gibiyim buradan tabi onun detayı taşeron şirketi olduğu için detay ödemesini göremiyoruz. Bordolara bakmak lazım. Değerli arkadaşlar tabi buraya girmeden önce şunu söylemek lazım. Performansta konuşma ortamı olmadı. Performansta birkaç kalem vardı 23. sayfa, 27. 52. 63. 89, 102 ve 111 nolu sayfalarda sıkıntılar vardı o gün konuşamadık. Sadece 102. sütuna dokunacağım. Dezavantajlı grupların sosyal barış tesisi adındaki yapılan yardımlar. Arkadaşlar kapitalist düzende başlı kapitalist düzende mevcut düzen emeği parçalar. Örneğin bizde Fen İşleri, Park ve Bahçeler diğer temizlik hizmetleri olduğu gibi emek parçalanır. Sonra eğitimli kadrolara kendilerini işçi kılmaya çalışır Mimarı, Mühendisi o şerefli meslekleri kendini ücretli kılmaya çalışır. Velakin bu şerefli mesleklere dahil kendilerini ücretli eleman kılmaya çalışan kapitalist  düzen şunu bilmeli kısa zamanda edinilen zenginlikler şerefsizlik zenginliğidir o zenginliğin şerefi yoktur. O yüzden kapitalist düzenin unuttuğu burası, bazı zenginliklerin kendide şerefi olmayışı siyaset yapan gruplar içerisinde o edinilen hızlı edinilen servetin sorgulandığında saygı duyulmayacağı kendinde mahcup olduğunu bilmesi hoş olur arkadaşların. Kitap ile kompozisyon arasında kalıyoruz. Değerli arkadaşlar bizim faiz ödemelerimiz var. Faiz ödemeye geçmeden önce şu yurt dışı ödeneklerine değinelim. Bizim Kasım ayında başkan ekibi ve meclis üyeleri olarak yurt dışı seyahatimiz oldu o seyahatte bizim hocamız derdi. ?Söyleyemediniz gerçekler sizi teslim alır. Sonra kendine köle kılar.?   O seyahatte bazen karşılaşıyoruz diyor ki; ?Seyahatte gitmişsiniz hayırdır.? Söylenecek çok şey var, bende söz yok. Ama tabi ki seyahati beraber yaşadığımız arkadaşlar burada oldukları  için onların yanında o söylemleri paylaşmakta bir sakınca yok. Bütçe tassarufu gerektiren bir görüntü içerisinde. Örneğin sayın başkanıma sorsam bir önceki sene bizim elle tutulur iki tane projemizi söyleyin desem ne dersiniz ? Bina hariç ne dersiniz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Efendim onu sayın başkan cevabını verir. Siz sorunuzu sorun.
Mikail BİLİCİ- Spor salonu dersiniz değil mi Adalet Mahallesindeki. Ne kadara mal oldu sayın başkan? 3 bin lira, 3 milyonu buldu mu? 2,5 değerli arkadaşlar bizim faize ödediğimiz 7 yılda rakamlarlar şuan ulaştığı rakamlar 2,600?lerde. Her sene bir spor salonu iyi proje dediğimiz bir spor salonu faize verir duruma geldi belediyemiz hayırlı olsun. Şimdi bu belediye bütçesine katkı koymamız gerekiyor bizim. Bu yurt dışı seyahatin detayına girsem gülersiniz 3 gün daha kalsaydık bizim içimizde intihar edecekler vardı. Net. Hayır hayır giriyor.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Evet yani bu şimdi belediye çalışmaları ilgisini kurmaya çalışıyorum. 
Mikail BİLİCİ- Önümüzdeki hayır hayır. Yurt dışı seyahatlerinin sıkıcı olduğu, yurdumuzun güzel illerini gezsek daha hoş olacak gibi geliyor.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Mikail Bey bir daha yurtdışına gitmeyecekmiş bunu not edin.
Mikail BİLİCİ- Evet evet ben önümüzdeki toplantıda önerge vereceğim. Bir daha meclis olarak yurtdışına gitmeyeceğiz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? İki dakikanız kaldı uyarayım.
Mikail BİLİCİ- Baya hızlı, baya hızlı geçiyor zaman.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Akıyor zaman akıyor.
Mikail BİLİCİ- Seyahate değindik. Faiz sarmanına hafif değinir oldum 2.697 civarında bir rakam var. Arkadaşlar adaletin zıttı zulümdür. Adalet zulümle karşılaştırıldığında adalet hakkın  yerinde kalması, zulüm de hakkın yerinden kaymasını temin eder. O yüzden derler ?Adalet mülkin temelidir? diye. Adalet mülkin temelinin açılımı da odur. Şimdi kapitalizme değindik o çevre mahallelerde kapitalizim  kendini  hesaplar üzerinde detaylar gösterir. Yani bilançoya bakarsınız bilançoda çok detaylı rakamlar varsa, kapitalizmin dansı vardır o bilançonun üzerinde. Bizim 102. satırdaki Sosyal Hizmetlerin bilançosuna bakın performansına rakamlar çok detaylı o rakamlar diğer bütçelerde diğer performanslarda olsa herhangi bir şeyde bulunmayacağım. Şimdi rahatsız olduğumuz vatandaşa bu kapitalizmin görüntü verdiği noktada biz rahatsızlığımızı dile getireceğiz artı?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Evet son 30 saniyeniz.
Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Mikail Bey bağlayalım isterseniz.
Mikail BİLİCİ- Tanıtıma değineyim. Bizim sayın başkana tanıtım harcamalarımız var arkadaşlar bizim belediyemizin. Karşıyaka örneğin 2, 200 küsur tanıtım harcamalarımız var belediyemizin. Sayın başkanın danışmanları şu deve güreşlerini yapan ekip onun danışmanı kimse başkan şu danışmanları bir gözden geçirsin. Arkadaşlar Karşıyaka Belediye Başkanın meclisinde olmak isterdim. Bir proje geliştirdiler Türkiye çapında seyrettiriyorlar kendilerini mevcut Bayraklı Belediyesi bu projeyi uygulama aşamasında nasıl olduysa bu büyük görüntüyü Karşıyaka?ya kaptırdı. Burada başkanı yanlış yönlendirenler hesaba çekilmeli. Benzin çok kısa geçiyoruz sayın başkan siz biraz gözden geçirin. Bezin harcamalarımız var. Bitiyor. Benzin harcamalarımız var. Bezin harcamalarımız bu sene mevcut rakamı aşmış. Arkadaşlar bizim bu petrol krizini biliyorsunuz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Mikail Bey süreniz tamamlandı. İlave olarak ben 30 saniye veriyorum. Lütfen cümlenizi tamamlayınız.
Mikail BİLİCİ- Bu petrol fiyatlarında düşme bizim bilançolara yansımış değil. İlgili müdürler baksınlar % 30 araç alımı gerçekleştirdiysek şayet mevcuda eyvallah ama gerçekleştirmediysek % 20 fiyat düşüşü bilançoda görünmüyor. Sayın başkan o müdürü de bir elden geçirin.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkür ediyorum. Evet Çağlar Bey.
Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum. Son kelime bitiriyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Evet Çağlar Bey. Evet son cümlenizi bekliyorum.
Mikail BİLİCİ- Tamam bitiriyorum son cümle Hasan Efendi derenin kenarına gidiyor. Tepede Mehmet Efe?ye bağırıyor ?Mehmet Efe? diyor. ?Buyur? diyor. ?Benim alaca keçiyi gördün mü?? Mehmet Efe tepeden ?Görmedim? diyor. ?Tekrar bağırıyor? Mehmet Efe ?Benim alaca keçiyi gördün mü?? ?Görmedim? diyor. Şimdi sayın başkan mevcut bütçeye ?cık? diyoruz. Yani?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? O zaman grup adına konuşacaktınız. Uzun konuşmak istiyorsanız.
Mikail BİLİCİ- Şahsım adına konuştum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Ama işte 10 dakikayı çok fazla aştınız. Toleransımı zorladınız. Teşekkür ediyorum. Çağlar Bey buyurun.
Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum. Hastanenin olduğu noktada kentsel proje ile ilgili bir önceki dönem?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkür ediyorum.
Mikail BİLİCİ- Hayır bitiriyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Efendim bir sonraki konuşmacığı çağırdım. Teşekkür ediyorum.
Mikail BİLİCİ- Arkadaşlar benim mahallem Cengizhan. Konuşuyorum 1 saniye, kentsel dönüşüm ile ilgili orada yapılan hastane ile ilgili bir önceki dönem 62 hektarlık şey kaldırılsın diye meclise önerge vermiştim. Değerli arkadaşlar Cengizhan o bölgede oturan vatandaşlarımız o hastane projesinin bitmesini beklesinler. İktisatta bir noktaya 5 birim yatırım yapılıyorsa etrafına 25 birim katkı koyuyor. O hastane projesi bittikten sonra yerlerinizi satın müteahhitlerle anlaşın şimdi herhangi birşey yapmanıza gerek yok. Teşekkür ediyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkür ediyorum. Bilhassa neoliberalizm ile ilgili tespitlerinize aynen katılıyorum. Teşekkür ediyorum.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım sayın meclis, şimdi Hatice Başkanımın dediği bu memurların öğle yemeğine yemeğinin verilmesi hakkındaki görüşlerimi bildirmiştim. ?Burada böyle bir şey yok? diyorsunuz ama 5. İdare Mahkemesinde esas no 2015?e 308 size gönderebilirim evrakı. Kesinti payı evet. Yani kesmişsiniz memurlarda dava açmış öyle almışlar onu söylemeye çalışıyoruz başkanım yani ve 2015?e?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Çağlar Bey karşılıklı olmasın lütfen.
Çağlar HASPOLAT- 2015?e 1801 nolu davada, dava sonuçlanmıştır. Orada göndereyim bakın sayın başkanım. Birde bu kurumsal bu sayfada kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi. Bunu siz kendiniz faaliyet raporunda siz kendiniz yazmışsınız. 196?da buradan birkaç sizin yazdığınız sizin söylediğiniz şeyin üzerinde konuşmak istiyorum. Konum itibari ile İzmir?in en güzel ve merkezi yeri olması, doğrudur Bayraklı konum itibari ile İzmir?in kent merkezi ama bugün yeni kent merkezi 3 bölgeye ayrılıyor Sayın Başkanım. Burada da eşit eşit şekilde hizmet götürülmediği kanaati kesindir. Neden dolayı? Bugün 3 bölgeye ayrılan  Bayraklı bir kullanamadığı kıyı şeridi var 12 km. Adliyenin önünden başlayan, limanın önünden başlayan, melez deresi ile başlayıp yeni kent merkezinin önünde devam eden Turan?a kadar, Turanı da içine alıp, Alaybey sınırına kadar, Karşıyaka sınırına kadar giden bir kıyı şeridimiz var maalesef kullanamıyoruz burayı.  Bu kıyı şeridine paralel birde Altınyol var ve bu kıyı şeridine paralel bir de demir yolu var. Metro hattı kıyı şeridinin arkadasın da demir parmaklıklar ve Bayraklı halkı var ve bu 12 km şeritte bir tane üst geçit var oda Bayraklı sevgi yolunun sonundaki üst geçit. Bununla ilgili Bayraklıda eşit hizmet gelmediğini söylüyoruz. Büyükşehirden de gelmiyor Başkanım ve bu konuda bu konuda biz Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine de çok görev düşüyor. Başkanımıza da görev düşüyor. Eşit hizmet derken bunu anlatmaya çalışmıştık. Birde yeni kent merkezi alt yapı sorunu yarın o binalar dolsun. Alt yapı sorunu, trafik sorunu altından kalkılmayacak durumda. Yukarıdaki mahalleler kentsel dönüşüm bekleyen mahalleler. Bugün  burada siyasi kimliği bir tarafa bırakıp bu kentsel dönüşüm bekleyen insanların yıllardır bir oda bir göz evlerde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siz seçimlerde gezdik, gördük hepimiz. Evlerine yağan yağmuru, bardakla tabakla atıyorlar insanlar. İzolasyonsuz evlerde kalıyorlar. Bugün İzmir deprem bölgesi Bayraklı?nın % 80?ni gecekondu ve kentsel dönüşüm bekleyen bir bölge. % 20?si güvenli evlerde oturuyor İzolasyonlu evlerde oturuyor bu meclis bu meclis üyeleri ve başkan bunun sorumluluğu adı altındadır. Eğer deprem olursa bu insanlara, bu insanların canları yanarsa, can kaybı olursa bunun vebali bizlerin boynundadır. Kentsel dönüşüm yapın demiyorum. Yapamayız zaten ne buna bizim Bayraklı Belediyesinin gücü yeter, ne Büyükşehir Belediyesinin gücü yeter, ne de Bakanlığın gücü yeter. Büyükşehir Bayraklıdaki yetkiyi 5 yıl önce aldı. Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aldı. Ne yaptı? Plan, proje yarışması yaptı. Başka bir şey yapıldı mı? Kiminle anlaşıldı bu mahallelerde? Hangi vatandaşla anlaşıldı ? Hiç kimse ile. Plan, proje yarışmaları yapıldı, ödüller dağıtıldı başka birşey yok. Buradaki vatandaş da kaç yıldır bekliyor. Kaç yıldır bunu bekliyor. Seçimlerde partiler vaatler verdi. Bayraklı hak etmediği yerde bunu söylemeye çalışıyoruz. İmarı düzeltelim. Biz kentsel dönüşüm yapamayız. İmarı düzeltelim vatandaş kentsel dönüşüm nasıl yapılır ne kadar kısa zamanda yapılır bize gösterir. İmar hatlarını düzeltelim. Teşekkür ediyorum başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Ben teşekkür ediyorum. Evet Şeref Bey. O sıralamayı yaptım lütfen bağışlayın. Şeref Bey evet. Son söz Şeref Bey?in sonra sayın Başkanın, Ali Bey birde sizin hak geçmesin. Efendim efendim bağışlayın beni gereğinden fazla uzadı. Aynur Hanım.
Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Mikail BİLİCİ?nin bir eleştirisine cevap vermek istiyorum. ?Bayraklı Belediye Meclisin de olmaktansa, Karşıyaka Belediye Başkanının Meclisinde olmak isterdim? diyor. Karşıyaka Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanına sesleniyorum buradan bir transfer çıkar diye düşünüyorum. Sayın Çağlar Bey eşitlik ilkesine dayandı. ?Eşit eşit eşit? dedi. Zannediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi?ne merkezi idare?nin merkezi hükümetin yaptığı eşitliği biz İzmir?e de bekliyoruz. Hatta Konak ile Karşıyaka arasına da bir Marmaray da yapabilirsiniz diye bekliyorum. Bayraklı Belediyesi?nin faaliyetlerinin artırılmasını isteyen Ak Parti grubuna şunu söylemek istiyorum. Öncelikle faaliyetlerin çoğaltılması için bütçenin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Yerel Yönetimler bütçeleri genelde üç temel kaynaktan oluşmakta. 1 yerel yönetimlerinin öz gelirleri, 2 merkezi hükümetten aldığı bütçe gelirlerinden aldıkları pay, merkezi yönetimlerden aldıkları transferler. Belediyeler içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan çözüm ve kent insanın yerel ve kamusal ihtiyaçlarını karşılamak için gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve konusunda çeşitli alternatifler geliştirerek biran evvel uygulamaya koymak durumunda olduğunu görüyoruz. Ülkemizde vergilerin çeşidi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak yeni tür vergi oluşturulması zor ise merkezi yönetimin mevcut vergilerinden ilçe belediyelerine pay aktarılması her halde kolaydır diye düşünüyorum. Belediyelerin topladıkları vergi ve harçlar konusunda kalıcı reel olarak dengenin koruyabilmesi için değişiklikler yapılması tercih edilmelidir. Ancak Büyükşehir Belediye yasası maalesef güçlü bir hale gelmiş bu yasanın değiştirilmesinden yana düşündüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütçeyi elinde bulunduran Büyükşehir Belediye yasasına göre Büyükşehir Belediyeleri yetkiyi de elinde bulunduruyor. Ama ilçe Belediyeler maalesef bütçesiz, yetkisiz, değersiz hale gelmiştir. Büyükşehir Belediye yasasının acilen değiştirilmesi, ilçe Belediyelerinin de güçlendirilmesini düşünmekteyim. İlçemizde sanayi sitelerinin olmaması, Üniversite gibi okulların olmaması, özel ve devlet hastanelerinin de olmaması, AVM?lerinde olmaması maalesef bir talisizlik. Emlak vergilerinin de az olması bunlara bir sebeptir diye düşünüyorum. Bununla ilgili  zannediyorum ki Bayraklı Belediyesi ve Başkanı bununla ilgi dinamikleri harekete geçirecektir diye düşünüyorum.  Bütün emlak yetersizlikleri az olmasına rağmen bunlarla ilgili Bayraklı Belediyesinin kısıtlı bütçesine rağmen, devletin bütün otoritesinin baskısına rağmen. Sayın Belediye Başkanı ve ekibi faaliyetleri bu bütçeyi çok iyi yapmıştır diye düşünüyorum. Kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ?  Teşekkür ediyorum. Ali Bey son söz ve kısa tutun lütfen. Sonra sayın başkana söz vericem.
Ali ALAN- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Evet bundan önceki konuşmacı arkadaşlarımız malum olarak iktidardaki biz ve bizim konuşmacı arkadaşlarımız faaliyet raporu ile ilgili olumlu görüşleri belirtiler. Buraya çıkıp tekrar tekrar bizim yaptığımız faaliyetlerin ve sonuçlarını değerlendirmek anlamında birşey konuşmak bence zaman kaybı. Burada sorulara cevap vermek isterim ama zamanınızda fazla  almak istemiyorum. Bu faaliyette aslında ben çok farklı birşey bekliyordum. Bugün muhalefet sırasında oturan arkadaşlarımızın tabi ki eksikleri görüp belirtmeleri lazım ama en sonunda teşekkür mahiyetinde, yapılanlar için bir teşekkür etmelerini bekler ve bu süreçte Bayraklıya artı ne kazandırabiliriz konusunda projelerini beklerdim. Bu anlamda herhangi bir proje görmedim. Ben bugün burada hayatın içinde yaşanmış şeyler değil de yani bugün rütun faaliyetler Temizlik faaliyetleri, Fen İşleri faaliyetleri, Sağlık İşlerinin faaliyetlerini konuşmak istemiyorum. Çünkü o faaliyetler bence dört dörtlük yapılıyor bunu da seçim sonuçları ortaya çıkarıyor.  Dediler ki; ?Bayraklı Belediyesinde sayın Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ sınıfta kaldı.? Ya sınıfta kalmış durumu buysa iki dönemdir oyunu arttırarak bence sınıfı çok iyi geçiyor başkanımız ekibi bunu da belirtmek isterim. Bugün belirtmek istediğim konu aslında burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın hani gündem çok gündeme geldi. Yaklaşık 15 gündür, 20 gündür Türkiye?nin gündemini alıyor. Ama bunu neden belirtiyorum bu hepimizin yarayan kanısı olduğunu düşünüyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Kanayan yara.
Ali ALAN- Kanayan yarası olduğunu düşünüyorum. Çünkü konu çok hassas gündeme geldiği zaman insan ister istemez duygusallaşıyor başkanım. Evet gündemle biz Bayraklının ilk kurulduğu günden itibaren ?Kadınların belediyesi? dedik. Kadınlara önem verdik. Gerek çalışanlar, gerek yöneticiler anlamında kadınlar ön planda oldu. Bu anlamda başkanımıza söyleyecek tavsiye edecek birşeyimiz yok ama kadınların yanında bence artık çocuklarımızın da koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Ülke?nin yarayan bir kanası var. Bu yaraya biz ortak olalım diyoruz. Bizim çeşitli yerlerde faaliyet gösteren örneğin burslarda çocuklarımız var. Yaklaşık bin öğrencimiz eğitim alıyor. Ben istiyorum ki başkanımla da bu konuyu konuştuk. Bu eğitim merkezlerinde çeşitli kurum merkezler kurarak buralara pedagog ve psikologları görevlendirerek çocuk istismarının önüne geçelim arkadaşlar. Bunu kesinlikle son günlerde çok dile getirildi diye söylemiyorum. Bir çocuğum olduğu için bir kız evladına sahip olduğum için bu konuda çok hassasiyet gösteriyorum. Muhalefetteki arkadaşlarıma bu konuda en ufak bir kuşkuları olmadıklarını ve bu konuya destek olacaklarına inanıyorum. Faaliyet anlamında biz bu merkezlerde, bu kurumları kurarsak bunların önüne geçeriz diye düşünüyorum. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Bunların gelecekteki hayatlarında silinmeyecek yaralara yer vermeyelim. Bu anlamda faaliyette ben pek çok şeyi konuştu arkadaşlar bunları tekrar tekrarlayıp zamanınızı almak istemiyorum. Kadın sığınma evleri değil Kadın dayanışma merkezi diye bir merkez açmayı düşündüğünü başkanım düşündüğünü bana iletti bunu grupta grupta... Dayanışma merkezi. Tamam onu da diyorum. Sığınma diye biliyordum. Dayanışma merkezimizde var. Şimdi çocuklara özel bir  proje üretmek üzereyiz. Çocuklarımızın gelip orada sorunlarını paylaşabileceği, bizim sorunlarını tespit edebileceğimiz merkezler açıp, bu konularda çözümleme noktasında Bayraklı Belediyesi bir ilke imza atacağını düşünüyorum. Faaliyette emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclisimiz ve yol arkadaşları diye hitap ettiğim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Teşekkürler sayın başkan buyurun.
Hasan KARABAĞ (Belediye Başkanı) ? Evet bugün meclisimiz uzadı. Dinleyicileri yorduk. Ben kısa birkaç cümle söyleyeyim. Öncelikle eleştirileri olan arkadaşlara teşekkür ederim.  Daha iyi yapmak için mutlaka eleştirilmek gerekiyor. Biz de daha iyi yapmak için elimizdeki bütçe imkanlarıyla 2009?dan beri elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu arada belediye kuruyoruz yani belediye kurduk biz. İşin bu tarafını da göz ardı etmemek lazım. O süreci geçtik onun şikayetinde değiliz. Ama gönül isterdi ki biz sizi eksik yaptınız diyen muhalefetteki arkadaşların biz iktidar olarak da bu ilçeye bir Kaymakamlık yaptık, bir Hastane yaptık, bir Nüfus Müdürlüğü yaptık, bir Emniyet Müdürlüğü yaptık, bir başka bina yaptık diyebilselerdi. 7 senedir tekrarlıyorum burada  ve 7 senedir Ak Parti İktidarında Bayraklı ilçesi sanki bir bir sefer mecliste söyledim. Başkanım hoş geldiniz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ? Evet Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Aziz KOCAOĞLU hoş geldiniz sayın başkanım.
Hasan KARABAĞ (Belediye Başkanı)- Sanki cami avlusuna ilçe yapılmış. Bir İlçe olarak biz cami avlusuna bırakılmış çocuk gibiyiz. Dolayısıyla da Ak Partili arkadaşlarımız önümüzdeki dönem İlçemize olan yatırımlar konusunda iktidara gereken baskıyı, gereken talepleri ileteceklerini umuyorum. Dilerim önümüzdeki yıl faaliyet raporunu hep beraber sağ salim geçiririz geliriz. Birşey yaptığınızı buradan söylersiniz. Bende teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, burada hükümetin yapacağı işler de var onlardan bahsediyorum anlamadıysanız Tarkan Bey. Değerli arkadaşlarım biz burası ilçe olduğunda toplam mahallelerin 2007 kriterlerine göre oyları Ak Partinin işte % 38?lerde falan CHP?nin % 32 olduğunu biliyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Seçimleri sağ olsun halkımızın teveccühü % 43,5 oyla biz aldık,         % 36?larda  Ak Parti kaldı. 2011?de yapılan seçimlerde % 39 seviyesine biz çıktık. Ak Parti % 41?lere çıktı. 7 Haziran 2015?i konuşuyoruz ya burada şimdi. 7 Haziran 2015?de % 40 CHP aldı, % 29 Ak Parti aldı. 1 Kasımda tekrarlandı % 43 CHP aldı, % 34 Ak Parti aldı. Ya bu Bayraklı halk bizim faaliyet raporunu oylamış arkadaşlar neyin faaliyetini konuşuyoruz ki biz burada istiyorsanız yarın bir seçim daha yapalım Bayraklıda faaliyeti görelim o zaman benim için en büyük gösterge halkın teveccühüdür. Tabi ki muhalefetteki arkadaşlar söyleyeceğini söylemiştir. Bu arada benimle birlikte en zor koşullarda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bütün başkan yardımcılarıma burada bulunamayan sayın Gamze ERASLAN?a, burada bulunan arkadaşlarıma, müdürlerime, çalışanlarıma, işçilerime herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.) ?Teşekkür ederiz. Evet görüşmeler tamamlanmıştır. 2015 yılı faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun sayın başkan yerinize.


  Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.

                                             

Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
Üye                                                                 Üye


BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 06.04.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİN III. OTURUMU
HAZIR BULUNANLAR    :
Meclis I. Başkan V.             : Necati YILDIZ.
Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER-Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY-Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ- Adem SEÇİLMİŞ-Mustafa KARAMAN.
BAŞKAN- Gündemde bir madde vardı herhalde kalan. Komisyonlardan gelen raporumuz var. Evet okuyalım.
IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-426) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, Tepekule Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 tarih ve 05/251 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı doğrultusunda,  25N-IIa, 25N-IIb, 25N-IIc, 25N-IId ve 25N-IIIa paftaları kapsayan yaklaşık 48 Ha'lık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
BAŞKAN- Evet buyurun.
Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekilde kabulünü talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin, komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
V. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- İkiniz aynı anda kaldırdınız elinizi Tarkan Beye söz verelim.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım, sayın meclis İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz.  Ben kendisi hazır burada iken de az önce bir konuşma yapmıştım kendisine, burada misafirimiz tabi ki misafirimiz. Bizim de başkanımız tabi ki bu Bayraklı Altınyol?un yere alınması ile ilgili ben büyükşehirde de kendisinden rica etmiştim. Mecliste konuşmalarımda olmuştu ve?
BAŞKAN- Kentsel dönüşümle ilgilide birşey söyleyecektin.
Çağlar HASPOLAT- Onunla ilgili de iki tane isteğimiz var.
BAŞKAN- Sürekli bana söylüyorlar.
Çağlar HASPOLAT- Ak Parti grubu ve Bayraklı Belediyesi sizin adınıza da istiyorum başkanım. Ak Parti grubu adına da istiyorum. Altınyolun yerin altına lütfen alın sayın başkanım. İkincisi bu kentsel dönüşümle ilgili Bayraklıda 5 yıldır yetki sizde bu yetkiyi Bayraklı Belediyesine İmar düzenlemesi olarak verirseniz. Bayraklı halkı adına sizden rica ediyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Ali Bey.
Ali ALAN- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bugün tabi ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Benimde siyaset anlamında bu yola çıkmamda çok büyük emekleri olan sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU bizi şereflendirdi. Kendisine ?Hoş geldin? diyorum. Aynı zamanda bir gün ve bir haftayı kutluyoruz öncelikle dün Avukatlar günüydü  bu anlamda yargının tartışılmasız en önemli unsurlarından olan Avukatlarımızın bu özel gününü kutluyorum meclisimizde de iki tane Avukatımız var onlara da başarılar diliyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz.
Ali  ALAN- İkinci gündem maddemizde bu hafta polis haftası. Can siparane ülkemiz için kanlarını dökenlere Şehit olanlara Allahtan rahmet eylesin diliyoruz. Nur içinde yatsınlar bu ülkede can verenleri tekrar tekrar anıyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım.
BAŞKAN- Evet buyurun Mikail Bey kısa kısa.
Mikail BİLİCİ- Sayın başkan sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız hoş gelmişler. Sayın başkanı yakalamışken bu kentsel dönüşümün detayını yaşayan birinin ağzından dinlemesi hoş olur sayın başkanım geçen 9. ayda biz bu sunumu yapmıştık. Sayın başkanın kulağına gitmemiştir.
BAŞKAN- Neyi diyorsun ? Planları mı diyorsun ?
Mikail BİLİCİ- Bunlarla ilgilide teşekkür ederiz kendisine 5000?liklerin yapılması onanmasından dolayı. Ama şu Cengizhan da oturuyorum sayın başkan  ben meclis üyeniz olarak.
BAŞKAN- Ama Karşıyaka?yı seviyorsun hayırdır.
Mikail BİLİCİ- Hayır hayır Karşıyaka siz orada ne söylediğimi, ne söylemek istediğimi anladığınızı.  Neyse tekrar girmeyelim oraya.
BAŞKAN- Sen temiz havada büyüdüğün için senin kadar anlayamıyorum ben.
Mikail BİLİCİ- Şimdi sayın başkan bizim belediye başkanı ve ekibi olarak icra ettiğimiz projeler ortada ama Karşıyaka başkanlığının projesi  Türkiye çapında ses getirdi. Bizim daha önce yapıp da ses getiremeyişimize ve danışmanlarınıza?
BAŞKAN- Biz kurulduğumuz günden bu yana 1400 çocuğa burs veriyoruz burada apartman varda biz mi verdirmiyoruz.
Mikail BİLİCİ- Var apartman var. Apartman alanlarımız çok. Sayın başkan siz danışmanlarınızı gözden geçirin neyse o konuyu?
BAŞKAN- Benim danışmanım yok.
Mikail BİLİCİ- Olabilir.
BAŞKAN- Evet.
Mikail BİLİCİ- 62 hektarlık alanın çıkmasını.
BAŞKAN- Söyleyin Aziz Beye.
Mikail BİLİCİ- Bir proje geldi mahallemize bizim. O proje ile ilgili.
BAŞKAN- İptalini mi istiyorsun sen ?
Mikail BİLİCİ- İptalini istiyoruz.
BAŞKAN- Tamam.
Mikail BİLİCİ- Bir saniye başkanım. O projeler ile ilgili sayın Büyükşehir Belediye Başkanı şunu bilsin. O projeyi uyguladığı noktada bizim bölgede yaşayacak o projeye uyum sağlayabilecek, o  projenin içinde olacak  vatandaşımız yok. O yüzden Çağlar Bey?in demin rica ettiği gibi o alandan Büyükşehir?in yetkisinin alınması veya Büyükşehir?in çekilmesi, diğer mahallelerimizde olduğu gibi Belediye İlçe Belediyemiz ve Büyükşehir nezdinde müteahhitlerin o bölgelerde vatandaşa konut üretmesi onu özelikle orada yaşayan biri olarak rica ediyorum. Artı 5-6 yıldan beri orada o evlerde yaşayan insanlar evlerde tadilat yapamadığından dolayı başlarına yıkılır hale geldi. Bir an önce olması lazım yalnız.
BAŞKAN- Tamam tamam.
Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Başkanımla o konuyu konuşacağız. Buyurun kısa kısa olsun yalnız başkanım burada iken birde sıkıntıya sokmayalım.
Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım hayırlı akşamlar. Şimdi hastane dediniz. Bayraklıya hastane yapılıyor.
BAŞKAN- Yapılıyor.
Tarkan DÜZMAN- Yapılıyor demeyin. Bakın isterseniz çıkışta Büyükşehir Belediye Başkanını siz hep beraber çıkalım şantiyenin halini görün.
BAŞKAN- Yok ya ne göreceğim.
Tarkan DÜZMAN- Bunu eleştirme başkan. Türkiye?nin en büyük hastanesi yapılıyor.
BAŞKAN- Yaptık dediğiniz birşey gösterin burada dişimi kıracağım.
Tarkan DÜZMAN- Siz Bayraklı Belediyesi olarak harcama yetkisine sahip bir kişisiniz. Bize diyorsunuz ki arkadaşlar ?Hükümete gidin şunu şunu yapsın? siz harcama yetkisine sahipken 7 yılda belediye binasını bitiremediniz daha ne konuşuyorsunuz. Büyükşehir?den 7 milyona?
BAŞKAN- Siz bir temelini atamadınız. Ben bitiremedin demedim.
Tarkan DÜZMAN- Siz Aziz Beyin desteği ile bitiriyorsunuz. Büyükşehir?den gelen para ile.
BAŞKAN- Olabilir sizinde babanız olsun destek olsun.
Tarkan DÜZMAN- Yıllık ortalama 165 milyon bütçeniz var. Bakın yıllık ortalama? Bizimde Binali YILDIRIM babamız var. Merak etmeyin.
BAŞKAN-  Sizin babanız ne yapıyor ?
BAŞKAN- Binali YILDIRIM babanız ne yaptı hani Bayraklıya?
Tarkan DÜZMAN- Birde karşıdan karşıya geçişi söylediniz ya bu Karşıyaka?dan Konağa bu proje hazır sayın bakan ne dedi? Bütün STK?lar, bütün Belediye Başkanları biz her projeye başladığımızda Anayasa Mahkemesine koşturan bir ekip var ya bu işe ?Olur? desin. Proje her şeyiyle hazır.
BAŞKAN- Şu Kaymakamlığı rica edeyim.
Tarkan DÜZMAN- Kaymakamlık binasını da biliyorsunuz oda?
BAŞKAN- Emniyeti rica edelim.
Tarkan DÜZMAN- O da Şehircilik İl Müdürlüğünün olduğu yere yapılıyor. Projesi yapıldı. Vatandaşı yanlış bilgilendirmeyin. Belediye Başkanı olarak paranız var belediye binasını bitirin ondan sonra konuşun. 
BAŞKAN- Bitirince gelirsin. 7 yılda neresini bitiremedik ya saçmalama.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım saygı değer katılımcılar bende hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
BAŞKAN- Siz Aziz Bey ile aynı mecliste mi bulunuyorsunuz.
Latif AYDEMİR- Onu ifade edeceğim izin verirseniz sayın başkanım. Bende acemi birliğimi 2004 yılında sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz KOCAOĞLU ile başlamıştım siyasete kendisine hoş geldiniz diyorum aramıza. Bu ara ben konuşmalarda bir çok konulara değindi ama biz neden ise Bayraklının sorunlarından çok Büyükşehir Belediye Başkanımızın arkasından konuşuyoruz. Vakti var ise sayın başkanımızın bize bir yarım saatini ayırırsa sizin odanızda başkanım böyle Bayraklı ile ilgili insanların arkasından değil. Eğer uygun görürlerse?
BAŞKAN- Onu başka bir gün düşünelim şimdi?
Latif AYDEMİR- Kendisine gelmiş iken Bayraklı ile ilgili söz alalım bir proje olsun yeter bizim için başkanım. Birde ben bulunduğum hiçbir ortamda sayın Binali YILDIRIM bey efendiye laf ve söz söyletmem ve ettirmem. Saygılar sunarım.
BAŞKAN- Laf söyleyen sensin biz birşey demedik. Arkadaşlar bugün bulunamayan Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Mustafa KARAMAN?ın mazeretlerini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Buyurun kısa rica edelim.
Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Aziz Beyde hoş geldiniz diyorum. Sayın başkanım ben şunu ifade etmek istiyorum az öncede Ali ALAN başkanımızın da bahsettiği gibi  CHP her zaman kadın haklarını koruyan, kadınlara çok önem verdiğini dile getiren bir parti olarak görmüşüzdür. Yalnız Mevlana Hazretlerinin bir cümlesi vardır derki; ?Denizde ne varsa kıyıya o vurur.?
BAŞKAN- Genel başkanın lafına geleceksin sen.
Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Dün CHP genel başkanını.
BAŞKAN- O saptırıldı.  Genel başkanının lafı başka birşey. Mikrofon bile isyan ediyor sana bak.
Hatice TATLI- Peki bakan ne söyledi ? Bir kereden birşey olmaz, ne demek bir kereden birşey olmaz.  Önce onun cevabını vereceksiniz bir kereyle birşey olmaz.
BAŞKAN- Bu lafları etmeyelim. Kapatalım bu konuyu?
Hatice TATLI- Biz bakanı şiddet ile kınıyoruz.
BAŞKAN- Kapatalım bu konuyu tamam.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Mustafa KARAMAN?ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
Hatice TATLI- 2 Mayıs Pazartesi.
BAŞKAN- 2 Mayıs Pazartesi günü saat. 18.00?de görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum.Hasan KARABAĞ
Meclis başkanı

                                        
Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN

            Üye                                                                          Üye