Meclis Çalışmaları

01/06/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 01/06/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis I. Başkan Vekili        :  Necati YILDIZ
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- - Gönül VURAL- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ  - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Gamze Gül ÇINAR- Adem SEÇİLMİŞ- Tahsin ÜNAL- Emre MARAZ
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Her ay birinci birleşimde gerçekleştirdiğimiz saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağını okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bir önerge var. Mikail Bey bu doğrudan idareyi ilgilendiren bir konu ama yinede okuyayım bilgilensin arkadaşlar burada.
Tepekule ve Çay Mahallesini kapsayan 48 Hektarlık alanda yapılan meclis ve halk nezdinde kabul gören 1/5000?lik ve 1/1000?lik imar planı çalışmaları, ilçemizde kentsel dönüşüm bekleyen diğer mahallelerde de ivedi bir şekilde yapılabilmesi için belediye, bürokrat ve çalışanlarına talimat verilmesi, elimizde emsali bulunan bu çalışma biran önce meclis gündemine getirilmesi bu bölgede yaşayan halkı rahatlatacaktır.
Gereğini bilgilerinize?
Bilgi edildi tutanaklara geçti ve bürokrat arkadaşlar da bilgi sahibi oldular. Bu dediğim gibi bu doğrudan idare tavsiye niteliğinde bunu doğrudan gündeme almaya gerek görmüyorum. Evet, gündeme alınacak bir konu değil. Bakın bu dilek temenni, gündeme alınacak bir konu değil. Yani; meclis gündemine alınacak bir konu değil somut bir konu değil.
IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Hatice TATLI- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını öneriyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edildi. Evet, okuyalım efendim.
1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-951) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Çekici arkasında yaptırılmak üzere 1 Adet Hardox Damper Dorse (en az 22 m3) araç ekipmanı  ile 1 adet Motosiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınması hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-832) 25 Haziran - 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali"ne katılım hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Gençlik Spor, Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergenin Gençlik Spor, Kültür, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edildi.
Hatice TATLI- Başkanım şimdi bu 1. ve 2. Maddenin 2. Meclise kadar görüşülmesi gerekiyor komisyonlarda. 2. Mecliste de çıkartacağız. Onun içinde komisyon üyesi arkadaşlarımızın?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlarımızda bilgilendiler öbür meclise kadar çıkarılmasında yarar bulunuyor, arkadaşlar bilgilendiler. Folklor ile ilgili bilgi komisyonda görüşülsün öbür mecliste, önümüzdeki mecliste doyurucu bilgi verilsin. Nasıl olsa komisyonda görüşülecek bu. Evet, 3. Madde.
3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-618) Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi, 33021 ada, 10 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Cami", 33021 ada, 13 nolu parsel ise Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlen alanda; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 06.04.2016 tarihli yazısı ile 33021 ada, 13 no.lu parselde faaliyet gösteren ve Başaran Camii'nin eki olan Kuran Kursu alanının 33021 ada, 10 parselde bulunan Cami alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği talebi hk

Hatice TATLI- Bu önergenin İmar ve Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergenin İmar ve Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edildi.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2012) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33236 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.
Hatice TATLI- Başkanım 4 ve 5 aynı içerikli, her ikisinin de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, 4. ve 5. Maddelerin buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu önergelerin, özellikle bu mülkiyeti belediyemize ait olan satışlarda özellikle metrekarelerin gündeme gelmesini istiyoruz, belirtilmesini istiyoruz. Bu 4 ile 5?te metrekare nedir belli değil. Özellikle raporlarda da yazılmasını istiyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey komisyon raporlarında var arkadaşlar isterlerse yazılsın.

Çağlar HASPOLAT- Burada da yazılmasını özellikle meclis üyesi arkadaşlarımın da görmesini istiyorum. Bu metrekarelerin burada da görünmesi lazım başkanım rica ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, komisyondaki arkadaşlar dosyayı derinliğine görecekler.

Hatice TATLI- Ahmet Bey?e duyurduk.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet 4. ve 5. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevki oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Çağlar HASPOLAT- Metrekareleri belli olmadığından dolayı orayı imara da istiyoruz özellikle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O konuda grup başkan vekilleri mutabık kalırsa ben yaparım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu 4 ile 5?i 6?da dâhil edelim imara?da gönderelim.

Hatice TATLI- Kaç metrekare Ahmet Bey bu Bayraklı mahallesindeki 3 parsel?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani onu öbür mecliste görüşelim komisyonlarda görüşülsün.

Çağlar HASPOLAT- İmara gitmesinde bir sakınca yoktur başkanım imarda?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Grup başkan vekilleri mutabık kalsın.

Hatice TATLI- Daha önce konuşmuştuk 100 metrekarenin üzerindeki yerde olanlar imara gidecekti bu 45 metrekareymiş.

Çağlar HASPOLAT- Yani yazmadığı için, bizde de bilgisi olmadığı için imara da giderse seviniriz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi 4 ve 5?i oylattık Çağlar Bey tekrar şey yapmayalım.

Hatice TATLI- Tamam bundan sonra yazsınlar ona göre?

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3213) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-IId Pafta, 36871 ada, 19 no?lu  parseldeki 544/22.003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.
Hatice TATLI- Yine bu önergenin de 5.44 m2 görüldüğü gibi. Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan 4 ve 5. Önergeleri oylamadınız. Ben müdahale ettim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Oyladım efendim. Peki, tereddüt kalmasın 4. ve 5. Maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum.

Çağlar HASPOLAT- İmar?a gidecek şekilde başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Şimdi imara gidecek şekilde bana dikte etmeyin. Grup Başkan vekilleri mutabık kalsın?

Çağlar HASPOLAT- Hep öyle yapıyoruz başkanım hep bundan sonrakine söylüyoruz. Bunu da gönderelim daha oylamamışız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Çağlar Bey dışarıda mutabık kalın biz hallederiz.

Hatice TATLI- Daha önce birlikte karar verdik. 100 metrekarenin?

Çağlar HASPOLAT?Mutabık kaldık yani özellikle 100 metrekare üzeri olduğu zaman imara da gönderelim dedik. Burada metrekare belli olmadığı için?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Tamam mı Hatice Hanım?

Hatice TATLI- Şimdi birisi 45 metrekare diğeri de? Şimdi ben baktım dosyaya 45 birisi. Diğeri ona da baksın. 100 metrekareyse evet?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bir ilke kararı almışsınız uyalım. İlke kararları da karardır.

Hatice TATLI- Önergelere bundan sonra mutlaka metrekareleri de yazılsın doğru ona katılıyoruz. Bunda yazılı değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki, yazılı olmadığı için bunu da imar komisyonuna havale edelim yazılı olmamanın şeyi olarak

Hatice TATLI- Evet peki

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 4. ve 5. Maddelerin Plan Bütçe, Hukuk ve İmar komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2478) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2610) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIA  25N-IIID pafta, 2404 ada, 23 parseldeki 10.119/250.138(101.19m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-517) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05.1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararlarına ilişkin plan notu İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 03.12.2015 tarih, 2015/1624 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 gün ve 05.250 sayılı kararı ile onanmış olan Söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane -Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararına ilişkin plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Bu madeninde komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Buyurun Mikail Bey. Mikrofon verelim.
Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan şimdi birkaç isim sayacağım size ben, o isimlerin nerede kullanıldığını devamındaki söylevi dinleyeceğiz beraber. Şimdi bizim yaşadığımız toplumda önemli olan şeylerin veya önemli olan unsurların isimleri çok olur. Örneğin; Ayakyolu, Helâ, Abdesthane, Gusülhane, Kenef, 100 numara, WC. Daha buna birçok ilave yapabiliriz. Cengizhan Mahallesinin sırtlarında bir park var. Geçen sene dile getirildi bu konu ilgilenilecek Büyükşehir insiyatifinde denildi kaldı bu. Şimdi oradaki rezilliği de hafif dillendireyim. Yaşlılar ve özürlüler oraya gittiği zaman 300- 500 kişiye yakın bir nüfus oluyor orada. Orada o yaşlı? Ekrem AKURGAL. O yaşlı insanlar oldukları yerde bu ismini saydığım olayları icra ediyorlar. Şimdi benim meclisten, sizden ricam bu ay bitinceye kadar eğer oraya Büyükşehir veya Bayraklı Belediyesi bünyesinde bir Abdesthane yapılmasa şayet, önümüzdeki mecliste yurtdışı seyahatleri oluyor Meclis Grubunun ve bürokratların. Geçen dönemki seyahatleri 300 bine yakın bir rakam 260 küsur. Bütçenin 60?ta 1?i. Pardon 600?de 1?i. Eğer böyle bir şey olacak olursa önümüzdeki meclisin birinde ben o paranın meclis grubunun dışarı çıkmasını, yurtdışı seyahatlerinin kaldırılmasını, bütçedeki o rakamın meclis grubunun orada harcayacağı paranın belediye tarafından orada harcanmasını önereceğim. Kabul görür görmez ama orada ciddi bir iğrençlik var, ciddi bir rezillik var. Ne görenimiz var ne duyanımız. Bilgilendirmek istedim biraz detaylı konuştum belki ama?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Peki teşekkür ederim. Buyurun Hatice Hanım.

Hatice TATLI-  Şimdi daha öncede dediği gibi söz etti burası efendim yurtdışına çıkış paralarıyla oraya yapılabilecek bir yer değil. Orası Büyükşehir e ait. Bayraklı Belediyesi gidip de ben senin Rekreasyon alanına Büyükşehir in ben tuvalet yaptım diyemez. O Büyükşehir?in insiyatifinde olan bir şey ve bizde hem Büyükşehir meclis üyelerimiz beraber orada konu geldi konuştuk, grupta da konuştuk onu not almışlardı ama biz takip edelim şimdi. Ama bunun bizim Bayraklı meclisiyle ilişkisi yok, yurtdışı gezileriyle hiç ilişkisi yok. Yapamaz yasal olarak.  Başkanım biz yurtdışına gide gide bir hal oldu sanki meclis üyeleri bir kere gitti değil mi Sayın Grup Başkan Vekilim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Mikail Bey en az yurtdışına giden belediye meclisi bu belediye meclis onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, Çağlar Bey. Pardon sizden önce Ali Bey söz almıştı.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli meclis üyeleri Sayın Başkan bu satışların İmar Komisyonuna gitmemesi bir sıkıntı olmaya başladı bu mecliste. Oysaki 5393 sayılı belediye kanuna göre imara ilişkili tüm konular imar komisyonuna gitmek zorundadır denilmektedir. Fakat burada bu mecliste görüyorum Hatice Tatlı Hanımefendi de yani sizde dâhil bilerek veya bilmeyerek imar komisyonuna gitmemesi adına bir dirençle karşı karşıya kaldırıyorsunuz bizi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- İnsaf. Oylattık kabul ettirdik

Ali KÖKOĞUZ- Bakın bu 3 defa tekrar edildi. İşte 100 metrekare şartı diye bir karar var, öyle bir karar yok. Nereden çıktı bu karar? Gösterin bana yazılı imzalı bir tane karar. Yok öyle bir karar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Bakın centilmenlik kararları herhalde?

Hatice TATLI- Ali Bey siz önerdiniz üstelik 100 metrekare ve üstünde olanları mutlaka imara gitsin dediniz bizde hep beraber olur dedik ve siz önerdiniz.

Ali KÖKOĞUZ- Ben böyle bir şey hatırlamıyorum zaten bu yasal değil bu söylediğiniz yani. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Ali Bey şimdi neyin hangi komisyona sevk edilip edilmeyeceği meclisin takdirindeki bir konudur.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır yasalarda amir hüküm var. Bakın eğer bu şekilde davranırsanız bakın dedikoduları ben size söyleyeyim. Neden korkuyorlar? Neyi kaçırıyorsunuz? Kime iltimas geçiliyor?  Böyle sorularla karşılaşırsınız. Kaçırmayın komisyona gitse ne olur? Gitmese ne olur. Yasa bunu emrediyor komisyona gitmesini emrediyor. Neden imtina ediyorsunuz, neden çekiniyorsunuz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Bu eleştiriniz şuandaki meclis toplantısı için geçerli değil ama bundan sonrasını ben bloke edemem gıyaset makamında olan Sayın Başkanın ve Grup Başkan vekillerinin?

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan benim konuşmam tutanaklara geçsin bundan sonraki irade bu şekilde yürümesi lazım. Öyle yok ben bunu komisyona gönderirim, göndermem, bunu istiyorum kimsenin burası çiftliği değil bunu söyleyeyim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Ali bey sizin gibi bir insan biraz daha ifadelerine? Ben sizden biraz daha centilmen ifadeler bekliyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Olmaz ama orada direnç gösteriyorsunuz komisyona gitmesi gerekli. Ben sizden centilmenliği bekliyorum çünkü orada direnç gösteriyorsunuz centilmenlik göstermiyorsunuz.?Peki İmar Komisyonuna gitsin? demeniz lazım Sayın Başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Şimdi ben yol yordam bilen bir insanım. Yani şimdi grupları aşarak onların iradelerini kendi üstüme alacak pozisyonum yok. Söylediğim şu sizin grup başkan vekiliniz nasıl olsa temsil ediyor.2 grup başkan vekili dışarıda konuşsunlar.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır grup başkan vekilleri yasaya karşı hareket yapamaz ben bunu söylüyorum. Grup başkan vekilleri yasa karşısında kimdir?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Yasayı açıp okutturacaksınız bana bu kadar.

Ali KÖKOĞUZ- Ben söylüyorum işte harfi harfine söylüyorum imara ilişkin tüm konular imar komisyonuna gitmek zorundadır. Bütçeyle ilgili tüm konular Plan Bütçe komisyonuna gitmek zorundadır. Yazıyor kanunda yazıyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Efendim dileğiniz not alındı. Fahrettin Bey hayır önce Çağlar Bey söz aldı.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan imara gitmesini istememizdeki sebep, belli olsun yani kaç metrekare gidecek ama küçük metrekareleri hak sahibine satışlarda zaten bizde istiyoruz gecekondu sahiplerine satılsın. O kadar da üzerinde durduğumuz bir konu değil ama büyük metrekarelerle?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Ali Beyin dediği gibi kimsenin ayak dirediği falan yok.

Çağlar HASPOLAT- Aynen zaten bu meclis toplanıyor satış var başka bir şey yok ondan dolayı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Efendim üretin başka şeylerde olsun.

Çağlar HASPOLAT- İnşallah bakın başkanım biraz önce üretti az önce Mikail başkanım bir sürü önerge veriyor ama olmuyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Siz bu önergenin meclis gündemine alınabileceğine siz söyleyin tecrübeniz var.

Çağlar HASPOLAT- Doğrudur gündeme alınmaz orada yetki Büyükşehirdedir hatta Kocaoğlu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldiğinde yetkinin biz Bayraklı Belediyesine verilsin diye teklifte bulunmuştuk. Sayın Başkan önümüzde 3-4 gün kaldı Ramazan ayı geliyor hayırlısıyla. Bütün Bayraklı halkının ve meclis üyesi salonda bulunan arkadaşlarımın Ramazanını şimdiden kutluyorum. Birde belediye olarak Ramazanda nasıl bir hazırlık yaptık Bayraklıdaki vatandaşlarımıza bununla ilgili bir bilgi alırsak seviniriz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Fahrettin Bey evet.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Ali Bey 2009 ile 2015 yılı arasında Bayraklıda imar komisyonunda devamlı görev yapan arkadaşımızın biri kendisinin mesleği mimardır. Mimari konuları yasaları çok iyi bilir. Ali Bey geçmiş meclis tutanakları vardır kendisi de açıp okuyabilir. Geçmiş meclis tutanaklarında da 100 metrenin altında olan yerleri imar komisyonuna getirmenin bir anlamı yoktur, 100 metrenin üzerinde olan satış yerleri imar komisyonuna getirilsin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Ali Bey şimdi o tabirler size yakışıyor mu?  Uyduruyorsun yani? Bazen şaşırıyorum size.

Fahrettin ORANDI- Bazen entellektüel insanlar Ali Bey gibi biraz şey olur hoş görüyle karşılamak lazım. Zaten biz şeffaf bir belediyeyiz bizim gizli saklımız hiçbir yerde yoktur onun için teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Teşekkür ederim. Evet, buyurun İsmail Bey.

İsmail YAĞCI-  Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan önümüzdeki Ramazanın tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdi önümüz yaz geldi haşereler ve sivrisineklerle başımız dertte. Gecekondu yani Bayraklı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinden yukarı hiçbir ilaçlama yok ama Manavkuyu,  Mansuroğlu gece saat 11?de bile araçlar dolaşıyor ilaçlama araçları. Burada ayrımcılık mı oluyor? Yoksa Gecekondu kendi kaderine mi terk ediliyor? Yani oy oranına göre hizmet mi yapılıyor sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Şimdi Tarkan Bey lütfen araya girmeyin karşılıklı olmaz.

İsmail YAĞCI- Birde geçen meclisteki toplantıda söylemiştim 1637/9 sokakta istimlâktan dolayı yolda heyelan yani taş kayma vardı. Orada istinat duvarı gibi 1 metre çekilse yeter demiştik sağolsun Gamze Hanım haber verip gideceğiz birlikte demişti ama henüz 1 aydır dönülmedi. 1- 2 defa aradım kendisinden cevap görmedim. O yüzden bunu da dile getireyim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Kendisi de burada not etti. Tamam, sizinle temasa geçerler. Teşekkür ederim evet buyurun.

Ramazan BULUT-  Sayın Başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık biraz önce Çağlar Beyin söylediği gibi birkaç gün sonra 11 ayın sultanı mübarek Ramazan Bayramı. Adımda Ramazan olduğu için herkesin Ramazanını şimdiden kutluyorum. Şimdi grup başkan vekilimiz şunu söyledi, Ramazan ayında belediyemizin ne tür etkinlikleri olduğunu söyledi yaklaşık 11 noktada günde 5000 kişiye yakın genelde ihtiyaç sahibi insanlara yemek veriliyor iftar yemeği veriliyor. Herkeste halkımızda bundan çok memnun kaldıklarını dile getiriyor zaman zaman basında falan herkeste görüyor. Yani o bakımdan gayet güzel bir şekilde Ramazan ayı Bayraklıda bütün İzmir?e ilçelerimize yakışacak şekilde kutlamış oluyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Teşekkür ediyorum. Benim de bu konuda Ali Bey bir dakika bir dileğim var. Bu Ramazan müddetince bizim belediyemizin çadırlarında meclis üyelerimiz hem iftarlarını zaman zaman orada açmış olurlar hem de kimin haberi oluyor ki yani böyle Latif Bey. Yani bilmiyorum öyle şatafatlı iftarlar falan dururken? Yani bu bir dilek bende önümüzdeki Ramazanın bütün insanlara başta İslam âlemine barış ve huzur getirmesini yürekten diliyorum. Veli Bey, pardon.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım herkese saygılar selamlar sunuyorum. Ali Bey şöyle bir şey dile getirdi bazılarını kayırıyorsunuz. Her şey şeffaf sanki burada Hukuk komisyonunda Plan Bütçe komisyonunda Ak Partili arkadaşlar yok mu? Onlarda var orada o zaman şöyle bir şey mi oluyor orada bu arkadaşlara güven yokta sadece İmar komisyonundaki arkadaşlara mı güven var? Biraz çelişti çünkü her şey şeffaf. Her komisyonda her partiden arkadaşımız var o arkadaşlarımızda bunu değerlendirirler olumlu yada olumsuz grubunda paylaşılır ona göre dile getirilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Yani bu konuyu Ali Bey daha fazla?

Veli TOPAL- Ayrıca dediler ki Manavkuyu da Mansuroğlu nda ilaçlama var, gecekondularda yok. Her tarafta ilaçlama yapılıyor arkadaşlar sürekli çalışıyorlar ilaçlıyorlar. Belki arkadaşlar görmemiştir olabilir ama bir ilaçlama aracı geçerken herkesin görmesi herkese bilgi verilmesi gerekmiyor mümkünde değil zaten. Biz de orada yaşıyoruz bende Bostanlıda yaşamıyorum, bende Bayraklı merkezde yaşıyorum. Evet, teşekkür ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Bende teşekkür ediyorum. Bir dakika düzeltmeyi sonra yaparsın hak yemeyeyim.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sanırım yanlış anlamış Veli Bey. Benim demek istediğim şu, eğer imar komisyonuna göndermekten imtina ederseniz şöyle derler sizin adınıza söyledim. Dedikodu mekanizması yaratılır iltimas mı geçiyorsunuz? Birisini kayırıyor musunuz?  Derler dedim. Cümle buydu teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Evet, konu tamam anlaşıldı yeteri kadar konuşuldu. Buyurun efendim.

Ali ŞENAY- İyi akşamlar Sayın Başkan Sayın meclis. Ben ilk önce geçen hafta olan kazadan dolayı belediyemize geçmiş olsun diyorum şoför arkadaşı da kutluyorum buradan. Yalnız tek bir isteğim var, bu şoför arkadaşlar mahalle aralarında biraz daha dikkat ederlerse daha iyi olur. Bir kazaya sebep vermedik çok şükür ölüm olmadı. İkincisi ben dün akşam bu yüzme havuzunun orada kafedeydim. Kafede deniz kenarına atılan masalarda gelen menülerde ne yediğin anlaşılmıyor. Bu şöyledir yani, lüks lokantalarda her şey pırıl pırıldır, kötü lokantada da ışıklar çok kötüdür onu anımsatıyor. O deniz kenarına biraz ışık yapılsa iyi olur. Birde ben dün Zabıta Müdürlüğünü aradım ilgilendiler teşekkür ediyorum onlara. Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Evet, meclise? Pardon Hatice Hanım.

Hatice TATLI- Şimdi Ali Bey biliyorsunuz ki, o bölge Büyükşehir?e ait yeni bir kıyı Ali Bey beni dinlerse. Orası Büyükşehir?in yeni kıyı tasarım kapsamı içinde yeni bir ışıklandırma projesini gördüm ben oranın Büyükşehir yapıyor orayı. Bu nedenle deniz kenarında olan masalardakiler biraz daha haklısınız loş, ancak orası kalkacak zaten yeni bir düzenleme var orada.

Ali ŞENAY- Sadece Hatice Hanım orada yapılan sundurmalara birer tane ışıldak bile koysalar yeterlidir. Ben dün eşimle beraber gittim, ne yediğimi göremedim düşünebiliyor musunuz? Ne içtiğimi görmedim. Onu söylemek istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)- Teşekkür ederim.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Meclise katılmayan Ali ALAN, Gamze Gül ÇAMUR, Adem SEÇİLMİŞ,  Tahsin ÜNAL, Emre MARAZ? ın. Emre Bey buradaydı. İmza atmış Emre Maraz bir dakika atmadı mı? Peki, Emre Marazın izinli adledilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Hatice TATLI- 07.06.2016 Salı saat 18: 00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V)-  Bir dahaki meclis 07.06.2016 saat 18: 00.


Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.


Ayşegül BAHADIR                                     Sema TURAN
            Üye                                                             Üye