Meclis Çalışmaları

14/07/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 14/07/2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ  - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY -Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Tarkan DÜZMAN-Tahsin ÜNAL
HAZIR BULUNMAYANLAR: Gönül VURAL- Sema TURAN- Aynur ÇETİN- Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet çoğunluğumuz vardır toplantıyı açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Geçmiş toplantı tutanağı dağıtıldığına göre tutanağa ilave edilmek istenen bir konu yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile.III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekli ile okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okuyalım.1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-713) Almanyanın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılımın kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği (oy birliği) ortak raporu.


Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.IV. DİLEK VE TEMENNİLER


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Dilek ve temennilerde söz alan görmüyorum ve toplantıyı? Ali Bey buyurun.

Ali ŞENAY- İyi akşamlar başkan. 1609 sokakta kaldırım işgali vardır orayla ilgilenilmesini istiyorum. 1609 sokak Necdet Süvarioğlu Caddesi. Kaldırım işgali var vatandaş yürüyemiyor.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  İlgili arkadaşlar notunu aldılar teşekkür ederdim. Başka?


Ali ŞENAY- İkincisi de bayramda başkanın gönderdiği çikolatalar kargoyla geldi ve hiçbirimiz kullanamadık. Buna bir dikkat ederlerse sevinirim erimiş çöpe attık. Teşekkür ederim.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Protokol müdürlüğünden arkadaşların dikkatine sunulur dikkate alsınlar.V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Arkadaşlar bir usul hatası yaptım, Çağlar Bey ayağa kalkınca dedim ki yinemi bir problem çıkacak. Ne güzel götürdük. Toplantıya katılamayan arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.


Hatice TATLI- 1 Ağustos pazartesi saat: 18.00 de.

Necati YILDIZ (I. Başkan Vekil)- 1 Ağustos pazartesi saat: 18. 00 de toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.

 


Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan Vekili

 


Fatma ATALAY                             Ayşegül BAHADIR
      Üye                                               Üye