Meclis Çalışmaları

05/08/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 05/08/2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY -Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Tarkan DÜZMAN-
HAZIR BULUNMAYANLAR:  Hamdi VATANSEVER-  Sema TURAN- Aynur ÇETİN- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Tahsin ÜNAL.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Geçmiş toplantı tutanağının oylanması.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündemde yazıldığı gibi okunmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Belediyemiz personeli Galip KILIÇ?ın oğlu Şehit Polis Memuru ?Kağan KILIÇ? isminin ilçemiz Osmangazi Mahallesi 567/4 sokak adresinde yeni yapılacak olan parka verilmesi hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Oyluyor muyuz? Değerli arkadaşlarım çalışan arkadaşımız Galip KILIÇ?ın oğlu Şehit Polis Memuru ?Kağan KILIÇ? isminin Osmangazi Mahallesi 567/4 Sokak adresinde yeni yapılacak olan parka verilmesi hakkındaki önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Yer hakkında bilgi isteyen varsa Ahmet Bey biliyorsunuz burayı siz. Açılış yapacağız da, yapılacak yer Dumlupınar Caddesinin arkasında ki 5000 m2?lik bir alan.


2-(KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin Sosyal İşler, Eğitim, Hukuk, Plan Bütçe ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin Hatice TATLI Hanımın saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-(EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no?lu parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4-(PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin İmar ve Eğitim Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin İmar ve Eğitim Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- - (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4951) Belediyemizin muhtelif ve inşaat yapım işleri için ihtiyaç duyulan 55.000.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun, komisyondan geçti ama buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan, saygı değer meclis şimdi sayın başkan yetkili idarenin aldığı kararı veya tutumu değiştirmek zordur. Yetkilime ortamında bir iki paylaşımımız olsun sizlerle.

BAŞKAN- Buyurun katkınızı bekliyorum.

Mikail BİLİCİ- Şimdi bizim 2016 yılı bütçesi geldi geçti meclisten, 2016 yılında yapılabilecekler mevcut bütçemizde mevcut zaten. Burada Bayraklı Belediyesinin sunmuş olduğu projelere ilişkin çizelge 2016 ? 2019?u kapsıyor. 2016 bitmiş gibi yıl 2019?da bize ait değil zaten. Yeni gelecek olan siz olursunuz bir başka ekip olur ama meclis grubu değişecektir, o ekibe ait.

BAŞKAN- Ben olmam da inşallah sen olursun.

Mikail BİLİCİ- İnşallah siz olursunuz. Sizinle fazla sıkıntımız yok.

BAŞKAN- Kıskanmayın yani.

Mikail BİLİCİ- Şunu söyleyeyim sayın başkanım biz 2015 bütçesi 152 civarındaydı 139 ile tecelli oldu gerçekleşti. Giderlerde ona benzer rakamlar içerisinde 139?larda bir rakam oldu. Şimdi mevcut borçlanma talep ettiğiniz rakam bütçenin 3/1?inden fazla bir rakam. Mevcut bütçemizin 3/1?ini geçiyor. Sosyal demokrat olarak 2019 da gelecek olan?

BAŞKAN- Mevcut bütçede kullanılmayacak hepsi bu sene kullanılmayacak. 2.5 yıla yayılacak.

Mikail BİLİCİ- Bize yakışan yani sayın başkana yakışan 2017 ve 2018?deki tasarını içerisine dâhil olacaklardı. 2015 harcama bütçesinde sermaye giderleri 23 civarında bir rakamdı. Şimdi 2017?de ve 2016?da bu 23-25-26 olur veya 28 olur. Bizim mevcut binamız bu gider kalemlerinin içerisinde iyi bir rakam işgal ediyordu. Şimdi o bina da bitti zaten sermayeye ayırdığımız bir rakam var yani 23 ise bunun 18?i transfer olabilecek bütçenin içerisinde zaten, ben kendi komşumdan bir örnek vererek bitireyim. Devlet memuru vatandaş 3000 lira maaş alıyor, evi kira 500 lira kira veriyor, evinin geçim giderleri için 1000 lira elektrik suyu bunun içinde sosyal etkinlikler için 500 lira diğer bir bölüm içinde 500 lira harcıyor, giyimdir şudur budur. Bu vatandaş 1 yıl sonra bir ev almaya kalkıyor 500 lira kiraya ayırdığı rakam 1500-2000 lira olarak karşısına çıkınca evde ki bütçe bozuluyor. Eğer bu bütçeyi talep edipte borçlanmayı icra edecek olursanız sizin harcama disiplininiz bozulacaktır. Bundan emin olabilirsiniz artı gelirler harcama disiplinini bozar veya bize talep edilen bu 3 yıl 4 yıl ismi geçen bölümde siz bize diyorsunuz ki benim oturduğum bu bölgede vatandaş 180 veya 200.000 lira?ya  bir ev alıyor. Alparslan Mahallesinde müteahhitlik yapan arkadaşlar söylüyor 180-200.000 lira?ya daireler var yeni daire. Siz bize diyorsunuz ki veya kendi meclisinize bana 300 tane daire alacak borçlandırma yapın. 300 daire çok sayın başkan, yani sizden ricam bunu bir daha gözden geçirin bu 300 daire sayısı ciddi bir rakam 55 milyon çok iyi bir rakam? 

BAŞKAN- Tek kalemde kullanılmayacak Mikail Bey zamana yayılarak kullanılacak bir. Bir şey açıklayayım teknik bir konu var. Bu sene biz kredi, küçük çaplı kredi talep edemiyoruz artık doldurduk 2016?yı. Beklememiz lazım yılbaşını oda 6 aylık bir kayıp o zaman bu projeler gecikecek. Dolayısıyla 2016 da İç İşleri Bakanı total alalım elimizde rezerv olsun peyderpey kullanalım dedik olay bu teknik bir konu bu başka bir konu değil. Yani hemen bir kalemde 55 trilyon?luk borç olmayacak.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bununla bizim karşımıza gelinmesi yanlış. Yani 55 binlik rakamla meclisin karşısına gelinmesi yanlış veya sizin buradaki danışmanlarınız?

BAŞKAN- İç İşleri Bakanlığından başka türlü izin alınmıyor yani bu sene biz kredi hakkımızı kullandık, bu sene ki rezervimizi kullandık. İç İşleri Bakanlığının iznine tabi olmaksızın olanını kullandık. Ancak İç İşleri Bakanlığının izniyle kredi alabiliriz onun içinde böyle yüklü almamız lazım bir kalemde 50 sefer İç İşleri Bakanlığına gitmeyelim, birincisi bu ikincisi, İç İşleri Bakanlığına gitmeden alalım o zaman yılbaşını beklememiz gerekiyor, oda yatırımların 6 ay gecikmesi, beklemesini gerektiriyor bir. İkincisi bu sene öngörülmeyen giderimiz memurların ki belki kadrolu işçilerin belki ama 20 Trilyon. İşçi maliyeti çalışan maliyeti memur ve kadrolu işçilerin yani bizim bütçeye getirdiği yük ortalama 2 trilyon arkadaşlar. Bu öngörülmeyen bir şeydi arkadaşlar 1300 lira asgari ücret çıktı iyi de oldu vatandaşımız rahatladı biraz bizde bu şekilde kredi kullanarak yatırlarımızı zamana yayacağız paramız olsa bile bu krediyi kullanmamız lazım bizim arkadaşlar. Yani iller bankası kredileri düşük faizli krediler parası olan kuruluşlar bile bu krediyi kullanıyor. Nakit varken ne diye nakit?ini harcayacak ki adam. Biz şimdi bakın bazı şeyler enteresan vergi borcu olmayan çok az 500 bin lira falan oldu bu ay SGK borcu olmayan belediyeyiz biz zamanın da ödedik ödedik vergi affı çıktı ödemeyenler ödüllendirildi. Keşke ödemeseydi diyor içeridekiler. Yani böyle bir garip ülkede yaşıyoruz biz.

Mikail BİLİCİ- Vergi affının alt yapısı başka bir söylevi gerektiriyor sayın başkan bu?

BAŞKAN- Evet ama yani zamana yayılacak. 36 taksitle ödenecek. Faizler sıfırlandı bilmem ne oldu. Yani biz bütçeyi doğru kullandık, şimdiye kadar çok iyi adımlar attık borçlanma yatırım için buna mecburuz. Biz kredi notumuzla falan övünmüyoruz biz yatırımlarımızla övüneceğiz.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan burada 7 birim projelendirilecek proje var proje sahibi Manvkuyu Kültür Merkezi şu bu 7 tane isim var. Bunların bir tanesin de Nafiz Gürman Cem Evi var. Ben şunu söylüyorum Nafiz Gürmanda Cem Evi bizim alevi vatandaşlarımızın gidip ibadetlerini icra ettikleri yer. Siz Nafiz Gürmanda o vatandaşlarımıza derseniz ki ben sizin yerinizi yapıyorum ama faiz karşılığı aldığım krediyle yapıyorum diyecekler ki: yapma, derler. Eğer biraz sağlıklı ibadet ortamı varsa ben şunu söylüyorum mevcutta biz 2017?yi eyvallah konuşalım. 2018 deki hacmimizi de konuşalım ama?

BAŞKAN- E zaten 750 bin lira o. Ben onu faizsiz paradan hallederim.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım hayır mantıklı değil. Şimdi Camii ortamında vatandaş kendisi yapıyor, belediyenin bir cami binası yaptığını görmedim. Ben şuraya gelmek istiyorum eğer bizi 55 milyarlık ödemede bizi etkileyen her bir kalem ne ise, sağlam bir incelensin. 55 milyar büyük para sayın başkan. Sizden sonra gelecek olanın vebali ağır.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Açık mı mikrofon arkadaşlar?

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bütçenin doğru ve tasarruflu kullanıldığını iddia ettiniz ama eğer doğru ve tasarruflu kullanılsaydı böyle bir paraya ihtiyaç duyulmazdı.

BAŞKAN- Biraz önce açıkladığım asgari ücretin 1300 liraya çıktığı ve beklenilmeyen öngörülmeyen bir yere kafadan 1 trilyon çalışanların sonrada ilave sözleşme?

Çağlar HASPOLAT- Kafadan 1 trilyon gelse de yılda 12 trilyon eder. Bu 55 milyonluk?

BAŞKAN- Bu 55 milyon bir senede kullanılmayacak.

Çağlar HASPOLAT- Kullanılmayacak tamam da 2016 yılı bütçesini biz burada performansı görüştüğümüzde?

BAŞKAN- 2016-17-18 de kullanılacak.

Çağlar HASPOLAT- Yani burada görüştüğümüz zaman hatta sunum yapıldı denk bütçe kullanıyoruz borcumuz alacağımız giderimiz aynı diye denk bütçe yapıldı ve bununla da gurur duydunuz burada yani. Sunum yapıldı burada?

BAŞKAN- Listelerde ismimiz yok muydu Çağlar Bey?

Çağlar HASPOLAT- Nerede başkanım?

BAŞKAN- SGK borcu olanlarda ismimiz yoktu.

Çağlar HASPOLAT- Tamam SGK borcu sonuçta ödenecek. Bunu herkes ödüyor başkanım.

BAŞKAN- Ödemiyorlar ödemiyorlar 36 aya yayılıyor ödeniyor.

Çağlar HASPOLAT-  Yani sonuçta ödenecek. Ödenmemelik olmuyor. Şimdi ekstradan 55 milyonluk bir kredi kullanılacak ne oldu? Şu ana kadar Bayraklı Belediyesi?

BAŞKAN- Yatırım yapmayalım mı onumu diyorsunuz?

Çağlar HASPOLAT- Yatırım yapacaksınız canım niye yapmayacaksınız, ama doğru düzgün tasarruflu doğru yerlerde kullanalım paraları. Şu anda Bayraklı Belediyesi?nin 70 milyonun üzerinde borcu var 55 milyonda ekleyelim üzerine 125 milyon lira.

BAŞKAN- Yok 70 milyon değil.

Çağlar HASPOLAT- 70 milyonun üzerinde borcu var 55 milyon daha geldi mi 125 milyon 2017?nin bütçesi gitti, hakka rahmet aynen öyle başkanım.

BAŞKAN- Toplam 58 bu değil mi? 58 trilyon borç.

Çağlar HASPOLAT- 58-60 milyon lira. 55 milyon daha ekleyelim başkanım.

BAŞKAN- Ekleyelim ama zamana yayacağız bunu bu sene değil.

Çağlar HASPOLAT- Yine borçlanacaksın 2017?nin bütçesi gitti, hakka rahmet. Ne oldu Bayraklı Belediyesi iflas mı ediyor? Ne oluyor başkanım?

BAŞKAN- Bayraklı ilçesinin? Bak şimdi yine konuşturmayın beni germeyin olayı. Kirasını ödeyemeyen bir anlayış beni burada yargılarsa gerginlik yaratılır.

Çağlar HASPOLAT- Nasıl, nasıl kirasını ödeyemese?

BAŞKAN- İlçe binanızın kirası kamuoyunda tartışılıyor sizin, siz burada bütçe tartışması yapıyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- İlçe binasının durumu sizi ilgilendiren bir konu değil başkanım. O sizi ilgilendiren bir konu değil.

BAŞKAN- İlgilendirmez demeyin yani, anlayışınızı eleştiriyorum.

Çağlar HASPOLAT- Siz o zaman Bayraklıyı iyi yönetin 55 milyonluk bu kadar büyük bir kredi talebinde bulunuyor başkanım.

BAŞKAN- Canavar gibi yönetiliyor Bayraklı. Geçti artık bunu önce konuşun. Verdin zaten ret.

Hatice TATLI- Şimdi kendileriyle çelişiyorlar. Daha önce ne demişlerdi Çağlar Beyde ve dediler ki, yatırım için getirin krediyi biz elbette evet diyeceğiz. Şimdi de hayır diyecekleri tuttu bu bir. İki, 2015 yılı gelir kesin hesabı 39 milyon 452 bin ve bunun yeniden değerleme yasa gereği diyorsunuz ki ve 147 milyon 234 bin. Yani biz 147 milyon 234 bin liralık kredi çekebilecek durumda bizim bütçemiz, bunu çekmiyoruz. Sadece 2017-2018?de yapılacak çok önemli Bayraklı için çok önemli olan 7 tane ki, bunların dalları var yollardan tutunuz da pek çok yapılacak şeyler bu projeler dışında onlar için 55 milyon bütün belediyeler çekiyor, niye bu kadar abartıyorsunuz 55 milyonu? Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir defada çekmeyeceğiz belki hepsini de çekmeyeceğiz. Gerekli olduğu kadar çekeceğiz yani izini alıyoruz şimdi alacağız bu meclis kararı ve İç İşleri Bakanlığının onayıyla gerektiğinde kullanılmak üzere hiç kimsenin geleceğini de ipotek altına asla almaz sosyal demokrat bir belediye ve başkanımızın da böyle bir önerisi asla olmaz. Bunu da bilmeniz gerekiyor.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Şimdi bu asgari ücretten kaynaklı borçla ilgili Ocak ayının ilk meclisin de 11 milyon muydu? 12 milyon muydu? Bir kredi kullandınız dediniz ki, yıl üzerinde bize gelecek maliyet 1 milyon TL biz bu 12 milyon lirayı oraya saydık ve geçti yanlış hatırlamıyorsam.

BAŞKAN- O bu yıl içindi. Ama bu alınan kredi yıllar için

Tarkan DÜZMAN- Bu sene hesaplamadığımız 20 milyon var diyorduk, onun 12 milyonu 1?er milyon dağıtarak kapattınız asgari ücret burada geçerli değil. Benim anladığım şu belediyenin malum bir maddi sıkıntısı var, bununla ilgili bir tedbir alıyorsunuz.

BAŞKAN- Olmayan belediye var mı? Maddi sıkıntısı olmayan.

Tarkan DÜZMAN- Ama böyle anlatın bize yani yatırım falan demeyin.

BAŞKAN- Bu ilçe belediyelerin gelirlerini düzeltelim. Bu gün ben varım yarın başka bir arkadaşım gelecek. Bu mevzuatı iktidar partisisiniz 1 dakika bak Tarkan Bey. Lütfen arkadaşım bak kanun hükmünde kararnameyle açıklıyor, OHAL var lütfen bu ülkeyi yöneten bakanlarımıza, başbakanımıza iletelim şu ilçe belediyelerinin kanunu belediye yerel yönetim kanununu biran evvel çıksın gelirleri artsın, biz ortak noktada buluşalım.

Tarkan DÜZMAN- Aynen yapılacak zaten düzenleme yapılıyor ama şimdi siz meclisi ve kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsunuz. Bizi şunu söyleyin?

BAŞKAN- Tamam her şeyi siz doğru bilgilendiriyorsunuz

Tarkan DÜZMAN- Başkan yanlış mı söylüyorum? Tutanaklar da kayıtları var 12 milyon kullanacağımız krediyi bu sene ki açık için kullanacağız.

BAŞKAN- Ama sen dinlemiyorsun ki, ben diyorum ki?

Tarkan DÜZMAN- 2017?yide Ocak ayının başında kullanırız, yetkimiz var. Bakın Hatice Hanım asıl sıkıntı şu, asıl anladığımız belediyenin 15-20 milyon nakit sıkıntısı olduğu gözüküyor. Bununla ilgili de Belediye Başkanı olarak tedbir alıyorsunuz şu anda anladığı kadarıyla. Çünkü hakkınız bittiği için ilerleyen günlerde ama hakedişler de ama maaş ödemelerin de ama SSK?da vergi ödemesinde sıkıntıya gireceğinizi düşünerekten 55 milyonu bir seferde kullanmayacaksınız belki ama bakanlıktan 2 ay sonra onay geldiği zaman meclise bu sefer 15-20 milyonluk bir kredi talebi gelecek. Bize bunu anlatın.

BAŞKAN- Meclise bir daha gelmeyecek, gelmemesi için yapıyoruz.

Tarkan DÜZMAN- Tamam neyse bize bunu anlatın. Diyin ki, arkadaşlar yatırımlardan kaynaklı belediyemiz maddi sıkıntıda? Ama 55 milyon yatırımda kullanılacakmış gibi ısrarla konuşuluyor.

BAŞKAN- Nerede kullanacağım?

Tarkan DÜZMAN- Maddi sıkıntı var ortada buna çözüm getirmek için öncelikle bunun minimum borcunu açığını kapatmak için kullanacaksınız.

BAŞKAN- Ya şimdiye kadar maaşlarımı ödeyemedi, bu belediye. Vergisini mi ödemedi? Sigortasını mı ödemedi?

Tarkan DÜZMAN- İşte bu saatten sonra ödeyemeyecek ki tedbir alıyorsunuz onu söylüyorum.

BAŞKAN- İyi o zaman artık davul çalarsınız Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Yok alakası. Yatırımla alakalı değil bunu söylemek istedim.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Fahrettin Bey.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Tabi ki bu kredinin 2017 ile 2018 -2019 arası yapılacak yatırımlarla?

BAŞKAN- 2019 değil dediniz ama 3 aylık bir periyot ta var orada. 2019 yazılması o. İhaleler için kredi çıkar çıkmaz çıkacağız.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım 2009 yılında el atmalarla ilgili sadece Bornova ilçemiz 9 milyon 978 bin 864 TL el atmalarla ödediniz. Karşıyaka ile ilgili 9 milyon 436 bin 551 bin el atmalarla yani Bayraklı, Karşıyaka ile Bornova Belediyesi?nin yanlış uygulamaları yüzünden Bayraklı Belediyesi 19 milyon 415 bin 415 TL hiç hesapta olmayan bir ödemeyi yaptı.

BAŞKAN- Biliyorlar Ak Parti grubundan Çağlar Bey biliyor Büyükşehirde zaten.

Fahrettin ORANDI- 12 milyon lirada bunun yanın da el atmayla ilgili Altınyolu Koyuncuoğulları? 

BAŞKAN- Mahkemeliğiz.

Fahrettin ORANDI- Tabi mahkemedeyiz yani bu toplam 31 milyon 841 TL hesapta olmayan ödemeler. Tabi Büyükşehir yasası oluşunca belediyelerin?

BAŞKAN-  Bu yasaların düzeltilmesi lazım, ben seni tamamlayayım. Adam gidiyor bedelsiz el atıyor Bayraklı ödesin böyle bir şey olur mu? Değil yani bütçedeki sıkıntı diyorsunuz, ilçe belediyelere sürekli sıkıntı olur böyle saçma sapan kanunlar. Bu kanunları siz yaptınız biz yapmadık.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım 9 yılda Bayraklı Belediyesinin yaptığı yatırımlar ortadadır. 14 yıldır iktidarda olan Ak parti hükümeti bakalım Bayraklıyı dolaşalım sizin yaptığınız yatırımların 1000 de 1?ini yapmışlarsa yarın ben belediye meclis üyeliğinden istifa ederim. 1000 de 1?ini, 1000 de 1?ini

BAŞKAN-  Bir dakika ben şimdi bir nokta koyacağım. Bu belediyeyi bırakacağız inşallah başkaları alsın o zaman arada ki farkı göreceksiniz. Yani bu kuruluş dönemini bu kadar rahat atlatan başka bir belediye yoktur ben size söyleyeyim. Beni çok ararsınız siz dâhil ben size söyleyeyim. Buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sayın başkan bu rakama baktığımda gündem maddesinde vallahi billahi sıfırları şaşırıyorsunuz zannettim. 5.5 milyon zannettim. Çünkü bayraklı tarihinde ben ilk defa 55 milyon liralık kredi talebinde bulunuyor.

BAŞKAN-  Ne güzel işte ödeme kabiliyeti var talep ediyor. Alıştınız tabi kredisiz, borçsuz.

Ali KÖKOĞUZ- Öyle değil ama. Şimdi orada yapım ihalesi falan diyorsunuz yalnız bakın 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi yasasında şöyle demekte; İlçe belediyelere proje üreterekten Büyükşehir belediyesiyle ortaklaşa Büyükşehir?in parasıyla ortaklaşa iş yapabilirler. Buradan eğer siz bir proje üretip yapım işleriyle ilgili Büyükşehir?e bir proje ve projeler sundunuz mu? Eğer sunduysanız Sayın Büyükşehir belediye başkanı bunu umursamadı mı? Eğer umursamadıysa ya Büyükşehir belediyesi Bayraklıyı sevmiyor ya sizi sevmiyor. Yahutta siz Büyükşehir belediyesini?

BAŞKAN-  Beni sevmeyen ölsün. Ne yapayım ben yani.

Ali KÖKOĞUZ- Her halde Büyükşehir belediyesi ölecek o zaman sizin bu dediğinize göre. Sevmediğini ben biliyorum.

BAŞKAN-  Biz bu krediyi geçende de belediye hizmet binasında 22 trilyon talep ettik ama yarısını Büyükşehir verince kullanmadık %75 çıktı hatta kredimiz. Biz bunu çıkartıyoruz, tedbir olsun diye ondan sonra eğer Büyükşehir gelip ortak olacak derse istediğimiz kadarını kullanıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Proje sunmak kaydıyla diyor yasa.

BAŞKAN- Sunduk efendim sunduk sunduk.
Ali KÖKOĞUZ- Peki bunun takipçisi olalım.

BAŞKAN- Olalım efendim. Hatice Hanım takipçisi olun.

Ali KÖKOĞUZ- Neden Bayraklı belediyesi borçlansın, bu vatandaşında borçlanması demektir zaten bu. 4 buçuk katrilyon para var eski parayla Büyükşehir?de.

BAŞKAN- Şu iktidarımıza söyleyelim bu kadar parayı Büyükşehir?e vermesin biraz da bize versin.

Ali KÖKOĞUZ- Yok siz Aziz Bey ile biraz uzlaşın, barışın, sevişin biraz ki hiç olmazsa yardım gelsin Bayraklıya. Tabii ki.

BAŞKAN- Böyle müstehcen laflar söylediniz. Evet buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Sevişme en güzel kelime ne var bunda başkan.

BAŞKAN- Kemal Bey ne diyor bu ya?

Necati YILDIZ- Sayın başkanım Türkiye?de geçtiğimiz aylar da yıllar da siyasi gerginlikler hat safhadayken bu meclis gayet uyumlu verimli bir çalışma düzeni içinde yürüyordu ve Türkiye?ye örnek bir meclisti. Şimdi Türkiye?de Cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidar muhalefet bir araya geliyor, Pazar günüde aynı miting?de buluşacak. Biz bu iş birliğini birliği? Sanki bizde bir huy değişikliği oluyor tersine mi bir davranış. Biz artık unutacağız iktidarı muhalefeti kalan bölümümüzü Bayraklıya bir çivi çakma adına el birliğiyle yapacağız. 55 milyonun muhabbetini bu kadar uzatmanın çokta bir tutarlı tarafını göremiyorum sırf muhalefet olsun diye de yapmamak gerekiyor. En azından bundan sonra ki üsluplarımızı biraz daha verimlilik üzerine? Estağfurullah efendim haddim değil sadece önerimi söylüyorum.

BAŞKAN- Necati Bey teşekkür ederiz.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Hamdi VATANSEVER, Sema TURAN, Aynur ÇETİN, Latif AYDEMİR, Mustafa KARAMAN, Tahsin ÜNAL?ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Dünya barış gününde 1 Eylül saat: 18.00 da görüşmek üzere.
Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı


Fatma ATALAY                             Ayşegül BAHADIR
        Üye                                                    Üye