Meclis Çalışmaları

06/09/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 06/09/2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 


HAZIR BULUNANLAR    :


Belediye Başkan Vekili        : Fahrettin ORANDI
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN-  Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Emre MARAZ- Şeref BALBAY- Hayrettin GÜNGÖR- Latif AYDEMİR.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- İyi akşamlar arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Geçmiş meclis tutanağını okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)-  Birimlerden gelen önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 no'lu parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Resmi Tesis" olarak belirlenmiş olan plan kararına, SGK Tesis Alanı ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine parsel maliki vekilinin askı sürecindeki  itirazı ve  parselin Resmi Tesis kullanımından çıkarılması ile TM (Ticaret Seçenekli Konut Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği talebi hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Bu önergenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-969) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIIc paftada yer alan, 40062 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat (BL-4), TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 yapılanma koşullu konut adasına isabet eden söz konusu adanın, yapılanma koşulu ve inşaat alanı değiştirilmeden, Blok 4 kat olan nizamının, Ayrık Nizam 8 Kat (A-8) olarak belirlenmesine yönelik taşınmaz malikince hazırlatılan plan değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)-  Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)-   Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Ali Bey.

Ali ŞENAY- İyi akşamlar sayın başkan, sayın meclis. 1609 Sokakta geçenlerde de söylemiştim mecliste; dubaları yaptırdık Allaha çok şükür ama kaldırımlarımız şu anda işgal altında, bir tane resim göstereyim. 1609 Sokak zaten vatandaşın geçmesi mümkün değil, bakın görüyor musunuz? Burada kavun satılıyor, karpuz satılıyor. Kaldırım işgali zaten bizim sıkıntılı sokağımız, aynı zamanda orda bir tane spotçu açıldı. Yol dar olmasına rağmen spotçu yolu kapatıyor. Buraya zabıta arkadaşların sık sık gelmesini istiyorum. Kaldırım işgal parası alıyorsak ayrı konu, almıyorsak da, alsak bile vatandaşın rahat etmesini istiyoruz.   

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)-   Zabıta müdürümüz burada mı? Yok.

Ali ŞENAY- Yani sadece Perşembe günleri, Pazar olduğu günlerde değil daha sık gelinmesini istiyorum. Çünkü o sokak Bayraklının damarı bir sokak. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Tamam Ali bey teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarımız bu konuyla ilgili arkadaşlarımız not almıştır ben kendimde gidip yerinde ilgileneceğim. Pazar Perşembe günü değil mi? Tamam Ali bey Perşembe günü ben kendimde gelip bakacağım. Perşembe günü de gideceğim diğer günler de gideceğim.  Evet başka söz almak isteyen arkadaşlar, buyurun Hatice hanım.                                                                                 

Hatice TATLI-  Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, bayrama kadar başka toplantımız olmadığı için, öncelikle önümüzdeki Kurban Bayramının ülkemize; barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm dünyada savaş değil, barış olsun. Analar çocuklar ağlamasın istiyoruz artık bizler. Bir başkası 9 Eylül Cuma günü İzmir?in kurtuluşunun, yani kurtuluş savaşının bittiği, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir gün, sevgili Atatürk?ümüzü bir kez daha ve binlerce şehidimizi, kurtuluşta emeği geçen bütün komutanlarımızı sevgi ve saygıyla, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 9 Eylül?ün bizde başka bir anlamı daha var. Bizim partimizin kuruluşunun 93?üncü yıl dönümü. Dev bir çınar, bütün partiler ondan doğmuş gelmiştir zaten ve bütün partili arkadaşlarımın, bütün Türkiye deki yurttaşlarımızın da bu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha onur duymalarını diliyor, saygılar sunuyorum.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ediyorum. Buyurun Aynur hanım.

Aynur ÇETİN- Herkese iyi akşamlar diliyorum sayın başkan, sayın meclis. Bizde önümüzdeki bu değerli günlerden dolayı 9 Eylül İzmir?imizin kurtuluşu ve aziz milletimizin vatanımızın kurtuluşunun sembolü olan 9 Eylül gününü kutluyoruz. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramımız var herkese hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun yıl dönümünü de saygıyla kutluyoruz. İyi akşamlar.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Çok teşekkür ediyorum. Evet başka söz almak isteyen arkadaşım. Yoktur.


VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Ali ALAN- Emre MARAZ- Şeref BALBAY- Hayrettin GÜNGÖR- Latif AYDEMİR?in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan Vekili)- Bir sonraki meclis toplantısı 3 Ekim Pazartesi  saat 18: 00 de hepinize iyi akşamlar diliyorum.
 

Fahrettin ORANDI
Belediye Başkan V.


Ayşegül BAHADIR                                     Sema TURAN
          Üye                                                                Üye