Meclis Çalışmaları

03/10/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 03/10/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ-  Abdullah AKTAŞ- Âdem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ- Hatice TATLI- Ali ŞENAY- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeterli çoğunluğumuz vardır, meclisi açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Var mıdır önerge? Yok. 4. Maddeye geçiyorum Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Proğramı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet CHP grubunun yeni başkan vekili, grup başkan vekili. Arkadaşıma hayırlı olsun. Hatice hanıma da bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederiz. Bu maddenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5837) Bayraklı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin de Plan Bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Yalnız başkanım bu 1?inci madde Performansın Cuma gününe yetişmesi lazım.

BAŞKAN- Meclisi Cuma günü yapma şansımız var mı?

Veli TOPAL- Var var.

BAŞKAN- Bu ayın 20?sine kadar yapabiliriz değişik zamanlarda meclis değil mi? Cuma günü, Pazartesine alalım. Pazartesi günkü meclise Performans, Cuma?sına Bütçeyi getiririz.

Veli TOPAL- Cuma Büyükşehir de var ya başkanım.

BAŞKAN- Öbür Pazartesiye getiririz.

Veli TOPAL- İkisi de Pazartesi Büyükşehir de var. Onun için Salı - Perşembe olursa daha uygun olur diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Bir önce Pazartesi toplantıyı yapalım. Büyükşehir?e bakın o tarihlere göre ayarlarız. Komisyon incelesin bunu Performansı.

Veli TOPAL- Tamam başkanım.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonumist'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Bu maddenin de Pazartesi günü arkadaşın maaşını alabilmesi için Pazartesi gününe yetişmesi lazım.

BAŞKAN- Söyleriz söyleriz hızlı girdin bakıyorum.

Veli TOPAL- Yeni değiliz başkanım.

BAŞKAN- Evet tecrübeli. İki Kula?lı nasıl olacak bu iş bakalım. Kula?nın köylüsü yalnız.

4- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-606) Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Eğitim ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Sayın Veli TOPAL?ın saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5292) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N IIb pafta, 37641 Ada, 7 nolu parseldeki 2799/24736(27.99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Herhalde 5 - 6 - 7 - 8?inci maddeler aynı.

Veli TOPAL- Evet başkanım 5 - 6 - 7 ? 8 sevk olarak aynı efendim. Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddelerin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin İmar ve Esnaf komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Komisyona sevk ediliyor. Buyurun buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan burada ön bahçelerin saçakla ilgili bir madde herhalde bu?

BAŞKAN- Pergole evet pergole.

Ali KÖKOĞUZ- Oysaki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yalnızca ön bahçe değil, yan bahçe ve arka bahçeyi de içeren maddeler var. Hatta ve hatta ön bahçe 5 metre ise 5 metre yapılabilir diye bir madde var. Biz burada hem 3 metre olarak kısıtlıyoruz vatandaşı. Sadece ve sadece ön bahçe olarak gündem maddesi oluşmuş. Oysaki binaların yan bahçesine, arka bahçeye de pergole yapılabilir. Vatandaşın burada talepleri zaten tüm bahçede yapılması gerektiğiyle ilgili çokta talepleri var. Bunu kısıtlamayalım.

BAŞKAN- O zaman bütün bahçeyi kullansın millet. Yani biraz sıkıntı olmaz mı o?

Ali KÖKOĞUZ- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği buna cevaz veriyor zaten.

BAŞKAN- Cevaz veriyor da biz nasıl cevaz vereceğiz? İpek hanım konuyla ilgili bilgi verin. İşyeri sahipleri bütün apartman bahçesine el koyar Ali bey o zaman.

İpek AKSOY(İmar ve Şehircilik Müdür V.)- Başkanım buradaki konu pergole değil, sundurma. Açılır kapanır yerlerle ilgili Karabağlar Belediyesinin yapmış olduğu plan notu eklemesiyle ilgili bir inceleme yaptık. Onun aynısını Büyükşehir?e sunmak için hazırladık.

BAŞKAN- Ama Ali beye cevap vermedin şimdi. Ali bey başka bir şey soruyor.

Ali KÖKOĞUZ- Karşıyaka Belediyesi de yanlara bahçelere?

BAŞKAN- Yanlara da ilave edelim.

İpek AKSOY(İmar ve Şehircilik Müdür V.)- Başkanım Kat Mülkiyeti Kanununa göre zaten izin alınması lazım. Otopark alanı olarak ayrılmayan yerlerde zaten bu şekilde yapılabiliyor. Şuan bizim belediyemize gelen örneklerde sundurmaları yerinde yaptırtmıyoruz. İzin vermiyoruz ayaklı yaptıkları için. Bu sundurmaların yapılmasına yönelik yapılan inceleme, 5 metrede hafif strüktür malzemeyle pergole izin veriliyor.

BAŞKAN- Sözlü olarak yan bahçeyi de ekleyelim, incelensin burada.

Ali KÖKOĞUZ- Arka bahçeyi de dahil edelim.

BAŞKAN- Arka bahçe, yan bahçe sözlü olarak ben gündeme ilave ediyorum. Dosya ya ilave ediyoruz. Bunlarında bakılması şartıyla İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum.

Veli TOPAL- Esnaf komisyonun da ekleyelim başkanım.

BAŞKAN- İmar,  Hukuk ve Esnaf komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1076) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 1134 ada 15 no.lu parselin bir bölümünün "Toplu Taşıma Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi 08.08.2016 - 06.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, parsel malikinin söz konusu imar planı revizyonuna askı sürecinde yapılan itiraz hk.

BAŞKAN- Hangi komisyonlara sevk ediyoruz?

Veli TOPAL- İmar ve Hukuk

BAŞKAN- Bu maddenin İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 11 ? 12 ? 13 ? 14??. 35?e kadar Tepekule ve Çay Mahalle imar planlarının itirazlarının görüşülmesi. Buyurun Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, şimdi bu en son onaylanan Adalet Mahallesi ve Tepekule imar planı revizyonlarıyla ilgili itirazlar bunlar. Çay Mahallesi de tabi ki. Sayın başkan tabi ki kentlerin imar planlı olması hepimizin malumudur. Sağlıklı kentler yaratmak, üretebilmek için planların yapılması gerekli. Daha öncede biz Ak Parti grubu olarak burada bu konuda bir saptama yapmıştık. Şöyle ki; bu adı geçen yerler revizyon imar planı yapılan yerde ruhsatlı binalar var. Hem de yeni inşaat ruhsatlı. Hatta ve hatta yıllarca işte sizde biliyorsunuz, Bayraklı vatandaşının tırnaklarıyla yıllarca çalışıp da imar affıyla ruhsat alınan yapılar var. Yeni inşaat ruhsatlı ve imar aflı ruhsatlı yapıların korunmasıyla ilgili burada biz bunların nasıl korunabileceğine dair, yahutta bu vatandaşların Anayasanın Mülkiyet Hakları maddesine göre kazanılmış hakları olduğunu söylemiştik. Fakat maalesef geçen gün bu konuyla ilgili bir arkadaşımızın bir işi olduğunda tekrar bunları irdelediğimizde, ruhsatlı binaların korunmasıyla ilgili herhangi bir hüküm içeren bir madde yok, plan notu yok. Örneğin bir vatandaş ruhsatlı bina yapmış ama bir yapı adasını içerisinde kalmış bu planda. Burada bu vatandaş ruhsatlı, yasalara uygun bina yapmasına rağmen, diğer vatandaşlar yapı adasını teşkil eden diğer parseller yapı yapmak istediğinde bu ruhsatlı bina engel oluyor. O zamanda bu plan kadük olacak, çalışmaz olacak, hatta ve hatta vatandaşların mağduriyetlerinden dolayı dava açıp bu planın tümünü iptal ettirmesi de mümkündür. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Ruhsatlı Anayasal kazanılmış haklarına istinaden?.

BAŞKAN- Anlaşıldı.

Ali KÖKOĞUZ- Ruhsatlı binalar ve çok önemli?

BAŞKAN- Ali bey cevap alalım yormayın kendinizi.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam teşekkür ederim.

BAŞKAN- Buyurun Sibel hanım.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Hazırladığımız planda düzeleme sahaları var. İmar planı üzerinde belirlediğimiz, birlikte uygulama yapılacak alan sınırları var. Bu sınırlar içinde uygulamanın yapılabilmesi için zaten öncelikle kat maliklerinin, oradaki mal sahiplerinin, mülk sahiplerinin bu uygulamaya muvafakat vermesi gerekiyor. Muvafakat esaslı bir plan olduğu için muvafakatlar tamamlanmadan uygulamaya geçilmeyeceği için hiç kimsenin hak mağduriyeti diye bir şey olmayacaktır. Zaten yürürlükteki bir önceki planın inşaat alanlarını bire bir hesaplayıp o inşaat alanları da?

BAŞKAN- Ruhsatlıları ne yaptınız?

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Ruhsatlılar zaten çok yoğun değil mümkün olduğunca seyrek olduğu için onları da mümkün olduğunca imar adaları içinde bırakarak onlarında uygulama..

BAŞKAN- Onlara bire bir inşaattan hak verildi mi? Bire bir.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Zaten herkes kendi inşaat m2?sini alıyor yine.

BAŞKAN- Anladım anladım. Siz ne diyorsunuz Ali bey?

Ali KÖKOĞUZ- Ruhsatlı binaların kazanılmış haklarından bahsetmiyorum. Ruhsatlı bina..

BAŞKAN- Ama bak muvafakat olmadan zaten hiç kimse bir şey yapamaz.

Ali KÖKOĞUZ- Zaten bunu anlatmak istiyorum. Bunu muvafakatı olmazsa ada..

BAŞKAN- Tümü muvafakat gerekiyor diyor baksana. Yalnız ruhsatlı yapının muvafakatı değil, tüm vatandaşlarımızın..

Ali KÖKOĞUZ- Tüm vatandaşlar talep ediyor. Muvafakatı geçin, inşaat yapmak istiyorum diyor bir tanesi yapı ruhsatı olan izin vermezse, muvafakat vermezse teşekkül etmeyecek ada ve kent dolayısıyla yani.

BAŞKAN- Bunu siz tartışın daha sonra Sibel Hanımla.

Ali KÖKOĞUZ- Anlatabildim mi? Size anlatabildim mi Sayın Başkan? Yani ruhsatlı bina diğerlerine engel olmuş oluyor.

BAŞKAN- Anladım evet. Kaç tane var öyle ruhsatlı bina?

Ali KÖKOĞUZ- 158 ruhsatlı var. 158 adet. Ruhsatlı bina inşaat alanı alıyor. Hiç ruhsat almayanlar göbeğinden bağlanmış kalıyor. Anlatabildim mi Sayın Başkan? Yani bir ruhsatlı bina diğerlerini bağlamış oluyor. Çünkü onun muvafakatı gerekli Sibel Hanımın dediği gibi, o zaman çalışmaz hale geliyor, kadük hale geliyor imar planı. Önerimiz plan notuyla herhangi bir çözümle bunun önünü açmamız lazım. Biz burada şimdi şuanda yetkili merci gibi karar alıyoruz. Yani topal bir karar alırsak vatandaş mağdur olacak.

BAŞKAN-  Sibel Hanıma mikrofon verin. Tamam biz topal mopal istemiyoruz.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Şuanda uygulamaların nasıl olacağını bilmiyoruz başkanım. Belki bu ruhsatlı binalar da muvafakat verebilirler. Ama ruhsatsız olup veya boş olan parseller muvafakat da vermeyebilir. Bunların bazı şeylerini zaman içinde göreceğiz. Ama hani muvafakat noktasına geldiğinde ikna olurlar diye düşünüyoruz. Bir de yani her plan, her ruhsatlı binayı korumaya kalkarsak zaten dönüşümü sağlayamayız. Planları da yapamayız.

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım siz Bayraklılısınız, babanızdan kalan bir arsa var, inşaat yapacaksınız. Ama köşe başında 80 m2 bir adam ruhsatlı inşaat yapmış bu karardan önce, siz ona gidiyorsunuz; ?kardeşim hadi hep beraber birleşelim? diyorsunuz. Adam size dedi ki ?ya kardeşim ben inşaatımı yeni yaptım. Siz delirdiniz galiba?? Dedi size. Ne yapacaksınız adama? Muvafakat gerekli işte.

BAŞKAN- Ne yapacağız Sibel Hanım?

Ali KÖKOĞUZ- Çok iyi anladınız şimdi.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Henüz öyle bir örnekle karşılaşmadık Başkanım.

Ali KÖKOĞUZ- Adam sizi döverde gönderir geriye. Delirdin mi sen? Der.

BAŞKAN- Adam bizi döver mi?

Ali KÖKOĞUZ- Tabi ki adama ruhsat vermişsin, yeni bir inşaat yapmış.

BAŞKAN- Tamam dur sinirlenme.

Ali KÖKOĞUZ- O arsa sahiplerinin yerine koyuyorum kendimi.

BAŞKAN- Bir dakika Sibel Hanım anlatsın biraz.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım biz parselasyon planları sonrasında, zaten burada vatandaşımız müteahhitle karşı karşıya gelecek vatandaşımız. Ve anlaşmaya bağlı belki Ali Bey in dediği pozisyonda kalan bir vatandaşımız müteahhitle inşaat oranları hakkında anlaştığı taktirde belkide ikna olacak.

Ali KÖKOĞUZ- Belki de, belki de. % 50 belki de ikna olacak. % 50 ikna olmayacak. Buda var karşılığında.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Herkesin ikna olacağının garantisi yok yani..

BAŞKAN- Diyelim ki müteahhittin kafası bozuldu diğer hissedarlardan topladı hisseyi o ruhsatlı yapı kaldı. Ne olacak orada?

Ali KÖKOĞUZ- Ne olacak evet onu soruyoruz?

BAŞKAN- İzale-i Şuyu davası açılacak mı karşılıklı? Yani o bire bir ruhsatlı yapısı kadar talep edilsin diye oraya plan notu düşün. Anlaşıldı değil mi?

Ali KÖKOĞUZ- Evet bir çözüm olsun.

BAŞKAN- Ben öyle biliyordum Sibel Hanım. Yani bu ruhsatlı yapılar bire bir hak sahibi olacak sanıyordum.

Ali KÖKOĞUZ- Yok maalesef.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Plan notlarını tekrar değerlendirelim Başkanım.

BAŞKAN- Değerlendirin ya değerlendirin onu. ?Oturma raporu almış, ruhsatlı yapılara bire bir inşaat hakkı verilsin? diye bir not düşüverin oraya. Yeni inşaat yapmışım, ben de bozulurum yani.

Ali KÖKOĞUZ- Tabi ki, tabi ki

BAŞKAN- Müteahhit gelecek yıkacağım senin evini diyecek.

Ali KÖKOĞUZ- Birde imar affından ruhsat alanlar var.

BAŞKAN- İmar afları artık idare etsinler. Hepsi eski bina.

Ali KÖKOĞUZ- Yasayı söylüyorum Sayın Başkan. Bir dakika Sayın Başkan bir dakika, imar affından ruhsat alan vatandaşlar imar affı yasasına göre sonsuza kadar kullanabilir. Yasada yazıyor. Çünkü adı üstünde af binasını afla beraber yasallaştırmış. Sonsuza kadar kullanabilir. Aynı soruyu tekrar soruyorum.

BAŞKAN- Müteahhit ikna eder onları çünkü eski evler onlar. Orada sıkıntı olmaz Ali Bey bu kadar karamsar olma sende.

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım bir dakika bakın hayatın pratikleri başka, ikna eder diyorsunuz. Adam ben 50 yıldır, 60 yıldır tırnaklarımla yaptım defolun dedi. Muvafakat vermiyorum dedi. Adanın diğer tarafları ne yapacak diyorum? Yine aynı konuya geldik. Bunları açalım.

BAŞKAN- Şimdi imar aflıya ne diyeceğiz onu mu diyorsunuz? Ne diyelim?

Ali KÖKOĞUZ- İmar aflı yere, onlarında kazanılmış hakları vardır. Vatandaş muvafakat etmezse, geri kalanlara çözüm yolu bulalım diyorum. Çözüm yolu bulalım.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Biz plan notu üzerinde çalışma yapalım Başkanım. Biz Ali Beyle de paylaşalım.

BAŞKAN- Evet paylaşın mesleğin içinden gelme bir arkadaşımız. Değerli bir arkadaşımız. Yardımcı olacak inşallah belediyeye bedava bir proje yapacak. Onu da bekliyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Zaten bu aşağı yukarı 25 itiraz maddesi var. 25 kişi de burada Sayın Başkan. İtiraz edenler, şu gündem maddelerindekiler 35?inci maddeye kadar. Bütün mal sahipleri burada. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Sen nerden biliyorsun? Sen mi getirdin?

Ali KÖKOĞUZ- Geldiler Sayın Başkan.

BAŞKAN- Ben burada 25 kişi göremiyorum. Kaldırsın elini bakayım. 10 kişi var ya. 5?er parseli var, arsa zengini bunlar yani. Ali Bey çağırmış. Tamamdır. Yani en iyisini yapmaya çalışalım. Her şey bitmiş değil.

Veli TOPAL- İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- 35?inci maddeye kadar olan değil mi? Saydık değil mi? İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. O arada görüşürler. Bu ay zaten meclis çok.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım özellikle zaten askı sürecinde yapılan itirazlara bakıldığı zaman genelde ruhsatlı yapılardan böyle bir talep gelmiş. Biz bu planlama yapılırken de özellikle..

BAŞKAN- Plan notu koyalım oraya, hakları gasp edilmesin.

Çağlar HASPOLAT- Hakları gasp edilmesin de özellikle biz bu planlama yapılırken de Ali Başkanım?

BAŞKAN- Ben ama öyle biliyordum bak. Yani imarlı yapıların bire bir hak sahibi olacağını biliyordum.

Çağlar HASPOLAT- Onun dikkate alınmasını söylemiştik biz o zamanda, bize bir tanıtım yapıldığı zaman.

BAŞKAN- Metrajlar bire birmiş verilecek. İnşaat alanı hakkı bire birmiş.

Çağlar HASPOLAT- Bire bir olabilirde Başkanım bir daha söküp yeniden mi yapsın adam? Nasıl yapacak? Yani uzlaşma yoluyla bu şahıslarla bire bir görüşülmesinde fayda var başkanım.

BAŞKAN- Şimdi bak buranın imarı kaç kat? 4 kattaki daireyle şimdi 10 kat olmuş, geniş caddeleri sitelerde yapılacak inşaatların daireleri iki katı olacak. İki katı olacak. Her taraf 4 kat değil Tepekule Çay Mahallede 3 katta var. Hayır hayır 3 katlı 4 katlı bu eski imara göre diyorum ben. Eski imara göre yol yok doğru dürüst, hiç bir şey yok.

Çağlar HASPOLAT- Site olabilir de Başkanım, burada bu mağduriyeti birebir görüşülüp..

BAŞKAN- Kimse mağdur olmaz.

Çağlar HASPOLAT- Mağdur olmasın derdimiz o zaten.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Komisyonlardan bir tane rapor gelmiş.

Veli TOPAL- Evet oda oy birliği ile geçmiş başkanım.
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25N-IIIb pafta, 25144 ada, 2 no'lu parselin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Resmi Tesis" olarak belirlenmiş olan plan kararına, SGK Tesis Alanı ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine  parsel maliki vekilinin askı sürecindeki  itirazı ve  parselin Resmi Tesis kullanımından çıkarılması ile TM (Ticaret Seçenekli Konut Alanı) olarak belirlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi kabulünü talep ediyoruz.

BAŞKAN- Komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMMENİLER

BAŞKAN- Buyurun Aynur Hanım. Gidiyor musun? Necati Bey bir dakika oturun  belki sizi ilgilendiren? Şimdi sizin gibi bir hatip varken bir dakika oturun lütfen yani.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve haziruna iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Dün Muharrem Ayı nın  başlangıcıydı ve bu vesileyle hicri yeni yılda başladı. Bu nedenle tüm İslam Aleminin hicri yeni yılını ve Muharrem Ayını kutluyoruz. Tebrik ediyoruz ve ülkemize, milletimize de hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İyi akşamlar, teşekkürler.

BAŞKAN- Tabi Muharrem Ayı kutlanacak değil de, anılacak bir ay çünkü.. Evet buyurun.
Veli TOPAL- Başkanım bende Ramazan ayından sonra en mübarek aylardan Muharrem ayı

BAŞKAN- Kurban Bayramından sonra. Muharrem matem orucu, Kerbela?yı anma orucu.

Veli TOPAL- Bu Muharrem Ayı içerisinde çok büyük olaylar olmuş, imam Hüseyin, Hz. Hüseyin ve 70 tane arkadaşı şehit edilmiş onları saygıyla anıyorum. Bu ayda tutulacak olan oruç ve duaların kabulüyle ülkemize barış ve kardeşlik gelmesini istiyorum.

BAŞKAN-Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Başkanım ben bu bayramda Bayraklı da terör şehitleri ailelerimiz var iki üç tane, Sayın Başbakanımızın mektupları ve ziyaretlerini ben gerçekleştirdim. Orada şehit aileleri belediyeden hiç kimsenin gelmediğini, bir taziye verilmediğini, hiç aranıp sorulmadığını, yeni dönemde terör şehidi var. Arkadaşlar kim ilgileniyorsa?

BAŞKAN- Vallahi ilk defa duyuyorum Bayraklı da şehit ailesi olduğunu. Yani öyle Kaymakamlıktan bir yazı da gelmedi. Varsa tabi ki ziyaret ederiz.

Tarkan DÜZMAN- Ziyaret bekliyorlar.

BAŞKAN- Tamam ben Kaymakam Beyle görüşeyim, alayım adreslerini..

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Faysal YILDIZ, Hatice TATLI, Ali ŞENAY, Latif AYDEMİR, Mustafa
KARAMAN?ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 10 Ekim Pazartesi günü saat 18.00

BAŞKAN-  Evet 10 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 de görüşmek üzere iyi akşamlar.

NOT: Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarihinde yapılması planlanan 2016 yılı Ekim Ayı II. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı sebebiyle, Başkanlık Makamınca 11.10.2016 günü saat 18.00'a alınmış olup; meclis üyelerimiz ve muhtarlarımıza kurumumuz kısa mesaj sistemiyle SMS yoluyla ve belediyemiz web sitesinde yayımlanması sağlanarak 05.10.2016 tarihinde gerekli duyurular yapılmıştır.


Hasan KARABAĞ
Meclis BaşkanıSema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR
         Üye                                                                Üye