Meclis Çalışmaları

11.10.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 11.10.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ- Ali ŞENAY-   Abdullah AKTAŞ- Âdem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Mikail BİLİCİ- Mustafa KARAMAN- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hamdi VATANSEVER-  Latif AYDEMİR.
BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeterli çoğunluğumuz vardır, meclisi açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet 1. madde?

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4991) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN-  Bu maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Bayraklı Belediyesi 2017 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe komisyonu(oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN-  Evet buyurun Veli Bey. Buradan mı konuşacaksınız? Tamam buyurun.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, sayın meclis, değerli katılımcılar hepinize iyi akşamlar diliyorum. 2017 yılı Performans Programıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Karşıyaka ve Bornova da, Bornova?nın geri kalmış mahallelerinden oluşturulan Bayraklı ilçesini 2009 yılında teslim alan Belediye Başkanımız, bu kadar kısa süre içerisinde yıllar önce kurulan ilçeleri geride bırakarak, İzmir?in en gözde ilçesi haline getirmiştir. Yapmış olduğu projeleriyle ülke genelinde parmakla gösterilen belediyeler arasına girmiş, ilçemizin tanıtımına katkı koyarak Bayraklı geçilen yer değil, gelinen yer olmuştur. Bu çalışmaları yapan başta Belediye Başkanım Sayın Hasan KARABAĞ ve tüm emekçilere grubum adına teşekkür ediyorum. Sosyal demokrat anlayış ile vizyonuna ulaşabilme, insan kaynakları politikasını geliştirmek, uygulamak, çalışanların motivasyonunu arttırmak, halkımıza güler yüzlü ve daha kaliteli hizmet verebilmek için, eğitim ve seminerler her yıl olduğu gibi 2017 yılında da düzenlenecektir. Belediyemizin bilişim ve iletişimi tam olarak sağlanmış, network ağı güvenliği alınmış, yeni belediye binamızda günümüzün şartlarına uygun olarak teknolojik iletişim sağlanacaktır. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü araç, iş makinesi, ekipman alınmış 2017 yılında da alınmaya devam edilecektir. Hizmet binalarının güvenliği 87 güvenlik görevlisiyle sağlanmakta, bu sayı 2017 yılında 95 kişiye çıkarılması planlanmaktadır. Kent coğrafi bilgi sistemi kurularak vatandaşlarımızın kadastro, plan ve numarataj gibi bilgileri internet üzerinden ulaşması sağlanmıştır. Kurum faaliyetlerini izlemek ve hukuksal destek vermek, rehberlik etmek amacı ile Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz gerekli teftişleri yapmakta ve yapmaya devam edecektir. Güçlü bir kurumsal yapıyı oluşturmak amacıyla mali kaynaklar yaratmak için, çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmektedir. Belediyemizin gelirini arttırmak için, emlak kayıtlarını kent coğrafi bilgi sistemiyle karşılaştırması yapılarak eksikler tespit edilerek tahakkuk işlemi yapılmaktadır. Çevre sağlığı açısından risk oluşturan konut ve iş yerlerinin kontrolü yapılmakta, gelen şikayetler değerlendirilmekte, yaptırımlar yapılmakta, uygun yerlere gayri sıhhi ruhsatlar verilmektedir. Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu, çevre ve halk sağlığını korumak için seminerler düzenlenmekte, sokak hayvanları aşılanmakta, kısırlaştırılmakta, 40 ayrı noktaya su kabı ve yiyecek konarak sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmakta ve sokak hayvanları korunmaktadır. 5 ayrı noktada olmak üzere 7?si diş hekimi, 11 doktor ile ücretsiz sağlık hizmeti verilmekte 1 Ocak 2016 tarihinden bu güne kadar 14.352 vatandaşımıza diş, 13.633 vatandaşımıza  genel sağlık hizmeti verilmiştir. 1.603 vatandaşımıza hasta nakil hizmeti verilmiştir. 95 yatalak ve hasta yaşlıya evde sağlık hizmeti verilmekte, 2017 yılında bu hizmetler daha da geliştirilerek verilecektir. Bayraklı halkına yakışan bir çevre oluşturma hedefiyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılmış, 2009 yılından bu yana 100.000 m2 park yapılmış 2017 yılında 3 adet park yapılması planlanmaktadır. Suyu daha ekonomik bir şekilde kullanmak, çağın sağladığı kolaylıklardan faydalanmak için, 110.000 m2 alanda otomatik sulamaya geçilmiştir. Sağlık ocağı, cami ve okul gibi kurumların park ve bahçeleri revize edilmiş, 2017 yılında revize edilmeye devam edilecektir. Parklara dış mekan spor aleti konmuş, eskiyenler yenilenmiş, çocuk oyun alanları gruplarının zemini kauçuk kaplanarak çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamaları sağlanmıştır. Ayrıca engelli çocuklarımızın sosyal yaşama katılmasını sağlamak için, engelli oyun grupları da parklarımıza konmakta ve konmaya da devam edilecektir. 2015 yılında 26 okul, 5 mabedin bakım ve onarımı yapılmış, 2017 yılında
da 15 okul ve caminin bakım ve onarımı yapılması planlanmaktadır. Bölgemizin deprem gerçeğini gündemde tutmak için seminerler düzenlenmekte ve 2017 yılında bu düzenlemeye devam edilecektir. Yeni yapılan şantiye binasının eklentileri 2017 yılında bitirilecek, spor tesisi, Doğançay hayvan barınağı, Manavkuyu kültür merkezi projeleri tamamlanmış, 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Kentte yaşam kalitesini arttırmak, herkesin yaşam kalitesi yükseltmek ve düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak için, ruhsatlı yapı başvuruları özen ve ivedilikle yerine getirilmektedir. Kentin daha güzel ve yaşanır hale getirilmesi için, hızla imar planları değiştirilerek vatandaşımızın ekonomik seviyesini yükseltmek için Büyükşehir ile birlikte imar planları çalışmalarına devam edilmektedir. İnsan odaklı belediyecilik anlayışı içinde huzurlu bir kent oluşturulması, oluşturulmasına katkı sağlamak için yol, pazar yeri ve iş yerlerinde her türlü kontroller yapılmakta pazar esnafı kayıt altına alınmaktadır. İlçemizde yapılan kaçak yapıları önlemek, yapılanlar hakkında gerekli tahkikatlar yapılarak ilgili mercilere gönderilmektedir. Kentlilik bilincini oluşturmak, ilçede yaşayan vatandaşlarımızın sosyo ekonomik kültürel anlamda fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tiyatro, sinema, konser, anma, kutlama etkinlikleri yapılmakta, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için BAY GEM aracılığı ile fakir ve başarılı öğrencilerin eğitim desteği vermek, sınavlara hazırlamak, öğrencilerin sınav psikolojisini aşmak için ailelere seminerler verilmektedir. Rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu kurslardan 2016 yılında 1300 öğrencimiz faydalanmıştır. 2017 yılında yetkili kurumlar izin verirse 1250 çocuğumuz faydalanacaktır. Personelimiz ve sivil toplum kuruluşları arasında birlik ve kaynaşmayı sağlamak, birbirlerini tanıması için turnuvalar düzenlenmekte, amatör spor kluplerine yardım yapılmakta, Spor İşleri Müdürlüğümüzün çocuklara ve gençlere yönelik 16 dalda açmış olduğu kurslardan 4000 çocuğumuz faydalanmakta, spor tesisleri yenilenmekte ve yenilerinin yapılması planlanmaktadır. Ekonomik durumuna katkı sağlamak amacıyla yoksul ve başarılı 1400 öğrenciye burs, 570 öğrenciye kırtasiye yardımı, 150 çocuğumuza sünnet, il dışından gelen 100 kız öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmakta, şiddet gören kadınlarımız misafirhanemizde kalmakta, her yıl çeşitli noktalarda kurulan çadırlarla 4000 kişiye iftar yemeği verilmektedir. Hoş geldin bebek kampanyasıyla yeni doğan 4000 çocuğumuza çeşitli hediyeler verilmekte, 750 kişiye taziye hizmeti verilerek doğumdan ölüme kadar belediyemiz vatandaşın hizmetinde olamaya devam edecektir. 70 yaşlı ve engelli vatandaşımıza evde traş hizmeti verilmekte, ilçemiz yoksulluk ve engelli haritası çıkarılmakta, 150 engelli vatandaşımız tıbbi yardım yapılmakta, 2050 engelli vatandaşımız engelliler merkezimizin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. 5300 aileye yakacak ve gıda yardımı yapılmakta olup 2017 yılında bu hizmetler günün şartlarına göre arttırılarak devam edecektir. Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmekte, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı ve etkinlikler düzenlenerek belediye başkanımızın faaliyetleri ve projeleri için çeşitli dergi gazete açılış ve etkinlik düzenlenerek halkımızı bilgilendirmek ve ilçenin tanıtımı yapılmaktadır. Bu kadar projeyi saydıktan sonra tabi ki belediye başkanımızı ben kutluyorum. Bu kadar çalışmayı yaptığı için kendisini kutluyor, grubumuz olarak olumlu oy vereceğimizi beyan ediyorum.


BAŞKAN- Evet teşekkürler Sayın TOPAL. Başka söz almak isteyen? Buyurun Aynur Hanım. Grup adına herhalde konuşacak Aynur hanım değil mi? Grup adına tamam.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkanım müsaade buyurursanız ben ret oyu gerekçemi ana gerekçemiz muhalefet şerhini?

BAŞKAN- Kişisel mi söz aldınız?

Aynur ÇETİN- Evet tablolara ilişkin değerlendirmeyi Mikail BİLİCİ arkadaşımız yapacak müsaade buyurursanız. Sayın Başkanım iyi akşamlar, sayın meclis iyi akşamlar diliyorum öncelikle. 2017 yılı Performans Programı, Stratejik Plan hedeflerinin gerisinde kalmış bir  program olarak karşımıza çıkmıştır. İlçemiz, bir dünya kenti olmaya layık olan ilimizin, kültürel, sosyal ve tarihi geçmişi, coğrafi ve doğal olanakları ile stratejik planda belirlenen vizyon ve hedeflerin de üzerine çıkabilecek rezervlere sahip olmasına rağmen, bu rezervleri değerlendirme ve çıtayı daha da yükseltme yolunda ümit vaat etmeyen bir performans programı görmekteyiz. Öte yandan en dikkat çeken hususlardan birisi de, mevcut bütçe kapasitesi dikkate alındığında stratejik plan hedeflerine, minimum maliyet ile maksimum faydaya ulaşma esasına dayalı bir performans programı beklentisi içindeyken, bunu maalesef performans programında görememekteyiz. Zira faaliyet maliyet tablolarına bakıldığında, bu maliyetlerin bütçe içinde önceki dönemlerde olduğu gibi büyük oranlı paylara sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Tasarrufa gidilebilecek maliyet kalemlerinden tasarruf edilmek ve bu yolda tedbirler alınmak yerine bu maliyetleri daha da arttırıcı programların varlığı dikkat çekmektedir. Belediyemiz maalesef ilçenin zaruri hizmet ihtiyaçlarını karşılama noktasında aldığı hizmet alımlarına halen daha bütçeden çok büyük bir pay ödemektedir. Yine personel maaşlarına ödenen ücretler bütçenin büyük bir bölümüne tekabül ettiğinden, mevcut bütçe ile ilçeye hizmet etme noktasında bile bir arpa boyu yol kat edilememiş ve maalesef 2017 yılı Performans Programı da bu yolda bize ümit vaat edememiştir. Mali kaynakları arttırıcı tedbirler, performans programına önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yansıtılamamıştır. Belediyemiz hala gelirlerini tam olarak tahsil yolunda zafiyet gösteren bir belediye durumundadır. Yeni gelir kaynağı yaratacak hedefler konulamaması ve hatta mevcut gelirlerin toplanmasındaki bu zafiyet nedeniyle, bugüne kadar gerçekleşmiş bütçeler ve performans programlarında olduğu gibi 2017 yılı Performans Programı ve Bütçesi de, maalesef yerinde sayan ve hatta giderek borçlanma artışına meyilli olan, buna karşılık yatırıma ve yaratıcı hizmet anlayışına kapalı bir tablo sergilemektedir. Stratejik planda mevcut olan hedeflerin pek çoğu yine maalesef gerçekleştirilebilir olmaktan uzak kalmıştır. Her yıl hazırlanan performans programlarında, mevcut faaliyet maliyet tablolarındaki rakamsal ifadelerin neredeyse tamamına belli bir yüzde eklenerek hazırlanmış tablolarla karşılaşmış olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Zira 2017 yılı Performans Programı da, önceki yıllardaki performans programlarının birer tekrarından öteye geçememiş, programda yükselen sadece maliyet kalemlerinin rakamsal değerleri olmuştur. Sonuç olarak, mevcut gelir bütçesi, yine borca, borçlanmaya, maaşa, hizmet alımlarına harcanmaya planlanmıştır. Bu performans programı,  bütçenin yatırım bütçesi olmasına mani bir programdır. Belediyemiz ve ilçe halkımız için, yaratıcı, atılımcı, girişimci hedefler ve programlar beklemekteyiz ve beklemekten de vazgeçmeyeceğiz. 2017 yılı Performans Programına, ait olduğu Stratejik Plan ve hedeflerine dahi yetişemediği yaratıcı, atılımcı, girişimci ve yatırıma yönelik olmadığı, Bayraklı halkının beklentilerine yetişemediği ve karşılamadığı için Ak Parti Meclis Grubu olarak ret oyu veriyoruz. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Mikail Bey burada mı? Buyurun. Grup adına mı? Grup adına evet 20 dakika süreniz var Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, saygı değer meclis?.

BAŞKAN- Siz de konuşacak mısınız grup adına? 20 dakika, 10 dakikada sizin. 30, 15, 15 kullanırsınız. Oylandıktan sonra geriye dönmez olay artık. Tamam karar verilmiştir. 10 dakika evet.

Mikail BİLİCİ- Değerli arkadaşlar her yüzyılın bir dili vardır. O yüzyıl konuşur. Şu ülke böyleydi bu lider şöyleydi diye. Her iktidarın, her yönetimin de bir dili vardır. Bizim tabi Bayraklı da seçilmiş bir yönetim olduğu için görevden gittikten sonra veya görev başındayken o dili bize karşı kullanacaklar. Performans kitapçığının da bir dili var. Kitabı düzgün okuyan performanstaki dili soyutlar anlatır. Performanstaki dil şu, işçi ücretleri artışı düşük, üst yapı çalışmaları şişik. Halka yardımlar perişan, engelli vatandaşlar ölümlü, faizle Bayraklıyı defnetmeye hazır. Mevcut performanstaki görüntü bu şimdi burada yüzdeler vereceğim. O yüzdelerden bu dediklerimi unutmazsanız oraya değinecek. Şimdi bizim mevcut vergi tahsilatımızdaki artışlar %9 - %8 civarlarında 8.5, tahsilat için harcadığımız para %20 ile %30 artış o mali bu bütçeyi hazırlayan, performansı hazırlayan arkadaşlar en azından artan vergi kadar tahsil ettiğimiz vergi ne kadar artıyorsa harcamayı o kadar arttırsınlar. Vergi %8 artıyor, harcama %30 artıyor yanlış. Tabi Sayın Başkana söylüyoruz mevcut söylevlerimiz kayda alındığı için sonradan dinlerler. Daha kaliteli hizmet için teknik idari hizmetlerin bir tablosu var. O tabloda 2015 ile 2016 arasında artışı %42, 2016 ile 2017 arası %23, 2015 ile 2017 arası %75. Bu mevcut tablo daha kaliteli hizmet vermek için bizim başkanlığa bağlı müdürlüklerin yaptığı harcamalar, en yüksek artış burada. Yanlış. Bu mevcut artış ciddi derecede performansa göre yüksek. Katı atıkların toplanması, süpürme, temizleme bedeli var. Burada işçilik rakamı var. 2015 de 17.250, 2016 da 19.500, 2017 de 20.400 küsur, 20.470. 2015 den 2016 ya geçişte artış %13, 2016 dan 2017 ye geçişte artış %5 yani %42 %30 artışta olduğu rakamları söylüyorum. İşçiler eğer bu bütçede varsa sayın Başkan daha önce bize %30 artışlar olacak deyip bir kredi kullanma olayı oldu %30 söylevi vardı. Bordrolara falan bakmadım yani inanın sormadım da, tahmin ediyorum ki 100 lira 200 lirayı geçmez bu artışlarla. 2016 da diyelim ki vatandaş 2015 de 2000 lira alıyorsa 2016 da %30 mümkün değil. 2100 lira veya 2150 lira alıyordur. Mevcut harcanacak para bu diyorsanız. Evet katı atıklar park bahçelerdeki toplam işçilik maliyetlerine baktım aynı %12 %7, üst yapı çalışmaları şişiklik burada hani dedim ya performans şişik şudur budur. Arkadaşlar 2015 ile 2016 arası %16, 2016 ile 2017 arası %30. Bize 50 milyarlık bir teklif şeyi geldi ya kredi kullanalım diye. Bu 55 milyar mevcut performanstaki şu %30 ciddi yüksek rakam yani sanırım fen işlerinin falan olduğu bölümdeki harcamalar.Geçen sene %15 artarken bir önceki sene %15 %16 artarken neden bu sene %30? Onun sonunda devam edeceğiz. Eğitim harcamaları artış oranları diğer rakamlara göre cüzi olduğu için artış oranı %30?larda güzel. Değerli arkadaşlar şimdi burada şu geliyor karşımıza, bu geliyor karşımıza çoğunluk tahakkumu ne kadar fenaysa, azınlığında  kompleks içerisindeki taşkınlığı o kadar fena. Biz Ak Parti Grubu olarak mümkün olduğu kadar taşkınlığımız yok. Bizim arkadaşlarımızın hepsi çok kibar, çok narin, nazik. Taşkınlığımız olmadığı için Sayın Başkan da emrivakileri yapması şeyle ilgili, krediyle ilgili bölümde ciddi rahatsızlığım var. Kaçak yapılar arkadaşlar tabi buda düşündüğüm şimdi bizim bölgeler kentsel dönüşüm alanları yapılacak olan yerler bu uğurda bizim vatandaşlarımızın çoğunun kaçak yapı yaptığından dolayı cezaları var. Belediyede gelir idaresine sormak lazım bu vatandaşlara ne yapıyorsunuz diye. Sanırım  o vatandaşlara da tebligat yapılıyordur. Para talep ediliyordur. İcra yoluna gidiliyor mu gidilmiyor mu bilmiyorum. Vatandaş öldüğünde üzerine tanzim edilen cezalar kalkar Vergi Hukukunda böyle. Arkadaşlar bizim oturduğumuz yerler yıkılacak müteahhit girecek veya kentsel dönüşüm olacak. Bu vatandaşlar geçmişte ev yapan vatandaşlara ceza tahakkuk etmeniz, göndermeniz yanlış zaten yıkılacak, hatta ona  ?ya senin yıkımın fazla oldu biz belediye olarak gel seni biraz destekleyelim? diye katkı vermek lazım. Dezavantajlı gruplar var. Bunların artış oranları geçen sene %25di,  bu sene % 12 az yani dezavantajlı grupların sürünmesi başlangıçtaki deyim. Şimdi 65 32 ve performansın 51?inci sayfalarında bir önceki sosyal işler dezavantajlı gruplara katkı dizayn edenlere teşekkür etmek lazım. Bir önde kapitalizm küçük rakamlarda saklıdır demiştim. Hakikatten öyle idi. Bakmıştım 19 bin 350 A kaleminin harcaması, 601 bin 750 B kaleminin harcaması, 49 bin 350 C kalemi böyleydi. Sağ olsun bütçeden bunu yazan arkadaşımız 3 sıfırlı haneye getirmiş. Yani ne yapmış o küsuratı 65 bin 500 yapmış. Yani burada faşizm veya ezinti bir görüntü var söylevinden men etmişler en azından söylemimizi kaile almışlar sağ olsunlar.

BAŞKAN-  Teşekkür ederiz Mikail Bey. Süreniz dolmak üzere.

Mikail BİLİCİ- Dilek temennilerde de konuşuruz. Devamını orada getiririz.

BAŞKAN-  Hayır ama dilek temennilerde gündeme gelmez.

Mikail BİLİCİ- Arkadaşımızın zamanı..

BAŞKAN-  Tamam 15 ? 5 dakika daha uzattık.

Mikail BİLİCİ- Evet arkadaşlar engelli vatandaşlarımız öldü falan dedim ya gömelim. Engelli vatandaşlardaki artış %2 en az rakam. Buraya Sayın Başkanın hakikaten müdahil olması gereken kalemler var. Faiz, faiz 2016 ? 2017 performansındaki rakamlar 2017 ? 2018 performansında değişiyor. 2016 da 2017 de 2.5 milyar faiz ödeyeceğiz derken 2017 de 4 milyar çıkıyor karşımıza. Artış oranı tablolardaki değişim oranı yani o an söylediğimizdeki artış değil o an söylemişizdir, demişizdir ki 2.5. 2017 ? 2018?i 2019?u tanzim ediyoruz performansı 2.5 kendiliğinden 4?e çıkıyor anladınız mı? Yani o an dediğimiz rakam değil. Yükselen bir rakam var. Faizdeki yükselen rakamları diğer hassas olduğumuz kalemlerde yükselse şeyimiz olmayacak. Faiz giderlerine değindim. Mevcut %45 %50 değişim var yani 2.5 demişiz 4 olmuş %45 kendiliğinden artmış bizim tasarladığımız değil. Arkadaşlar zenginlik vardır hani derler bu adam zengin derler. Şu adam varlıklı derler. Bilerek mi söylerler, bilmeden mi söylerler bilmiyorum ama şöyle zengin adam sahip olduğunun kölesidir. Varlıklı adam sahip oldukça özgürleşir. Varlıklıyla zengin bizim anlatımımızda tam anlamıyla değişik. Şimdi ben mevcut Bayraklı Belediyesi, belediyemiz meclisi üyelerinden varlıklı olmalarını istiyorum. Zengin değil. Zenginlik devamlı zengin alma hastalığı vardır. Varlıklı verir vermesini de bilir. Zenginlik geçidir, sıfattır. Cehaleti de vardır içinde, varlıklıda cehalet olmaz. Geçici değildir. Göğüste kurdele gibidir. O yüzden varlıklı olmaya çalışalım.
BAŞKAN- Mikail Bey gündeme gelelim. Yani stratejik planla ilgili konuşursak.
Mikail BİLİCİ- Arkadaşlar zenginlikle varlık ortada.
BAŞKAN- Yani bizim stratejik planda bizim öyle bir maddemiz yok. Zenginlikle fakirliği kıyaslayın diye?
Mikail BİLİCİ- Yıllara göre bütçe oranları gerçekleşmesi de arkadaşlar; 162 bin demişiz 2015?ya , 2016?ya 184 demişiz harcama kalemi yani şu performans olan 2017?ye 225 demişiz. 2015-2016 artışımız % 13, 2016-2017 artışımız % 22. Bu etkilediği alan faizle para alacağız ya, borçlanacağız ya o alanı örtülemek için konan yükseklik, koymayalım. Faiz oranına ciddi karşıyım. Karşı olurken de anlattıklarımın tamamın oturduğuna da inanıyorum. Hane halkı bölümü perişan, tahsil tanıtım giderleri yüksek.
BAŞKAN- Bütçede konuşuruz onları yani, bütçede konuşulacak.
Mikail BİLİCİ- Bütçede  konuşulacak ama bütçenin kaynağı bu. Sayın Başkan.
BAŞKAN- Bütçede konuşulacak konuları burada konuşmasak.
Mikail BİLİCİ- Bütçenin kaynağı evet arkadaşlar. Ali KOÇ var. Ali KOÇ günümüzün devrimcisidir. Diyor ki;
BAŞKAN- KOÇ ailesinin oğlunu mu kastettiniz?
Mikail BİLİCİ- ?Eşitsizlikleri düzeltmezseniz zorla düzeltirler.? Diyor. O günümüzün devrimcisi bir de 1928?lerde 1967?lerde yaşanan Arjantinli bir devrimci var o da diyor ki; ?Kaybetmeyi, ahlaksız bir kazanca tercih ederim.?  diyor.
BAŞKAN- Kimdi o efendim. İsmini söyleyin ya.
Mikail BİLİCİ- Arjantinli.
BAŞKAN- İsmini söyleyin ya.
Mikail BİLİCİ- Tarihini söyledim arkadaşlar doğum tarihi bu.
BAŞKAN- Hayır ismini söyleyin yani neden korkuyorsunuz.
Mikail BİLİCİ- Faiz giderleri. Şimdi bak konuşmamı istiyorsun sayın başkan konuşmayacağız.
BAŞKAN- Hem devrimci, hem  Ak  Partili ikisi de var.
Mikail BİLİCİ- Evet Che Guevara. Evet bütçe oranlarına değindik.  Arkadaşlar bütçedeki bu 225 binlik rakamı diyoruz  ya  ? %  25?lik artış var.?  Reel de % 21 biz bütçe tasarladığımız bütçenin arkasında kalıyoruz. Diyelim ki Mevcut tasarlanan bütçe 160 diyoruz ya 162 bin diyoruz ya, gerçekleşen 133 bin, oradaki fark % 21. Sayın Başkan, bu performansda % 22 lik rakamı aşağıya çekse bizim Bayraklıyı ilerisi bölümde faizle öldürecek 50 milyar 55 milyarı almamış oluruz. Çokta ihtiyacı olan bir performans değil. Bir de şu da var muhasebe de bilir arkadaşlar. Nasıl ki şey  var,  GSMH  işte harcamalar, yatırımlar, ithalat pardon ihracat eksi ithalat  mevcut bayraklı bütçesi ile aynı mantığa sahip o yıl kullandığınız para, o yılın harcamını artıran ondan sonraki yıllarda ithalat gibi devamlı vurur sizi. O yüzden sayın başkana o bütçedeki faiz kullanımını o şey kullanımını bir daha gözden geçirmesini rica ediyorum. Orada tanzim edilen para yönlendirmeyi de bozuyor.  Yani bütçeye 50 bin lira, 10 bin lira fazla soktuğumuz zaman harcama disiplinini de bozuyor. O harcama disiplini bozulduğu zaman kaybedilmeler sistemde yok edilmeler. Bu şekilde inanın bütçesi dar olan yerlerde rakamsal kayıplar azdır. Bütçesi bol olan yerlerde rakamsal kayıplar boldur. Ben başkana bütçemiz yüksek demiyorum ama tasarladığımız 225 yanlış. 190 tasarlayalım o 190 bize yetiyor zaten 45-50 bin liralık faizli parayı kullanmayalım. Abel..  Bitiriyorum değerli arkadaşlar bu şey güzel Abel di sanırım piramitler döneminde diyorlar ki bu piramidin boyu ne kadar? Yüksekliği? Tutuyor güneşin olduğu yere çomağı dikiyor, çomağın kendi boyuna ulaştığı zaman gölgesi piramidin gölgesiyle mesafeyi söylüyor. Sonralarda çıkıyor ortaya arkadaşlar çok abartılacak bir şey yok. O zaman hadi Abel bulmuş. Bir tane daha var o kaldırma kuvvetini bulan kimdi? Arşimet.
BAŞKAN- Çalışmadan geliyorsun buraya bir de millete soruyorsun.
Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum ezberim iyi değil. Arşimet? Arkadaşlar Arşimet?e yorum yok. Arşimet?in yaşadığı dönemdeki sanatkârlar ne kadar şanssız adamlarmış. Evet, kaldırma gücünü buluyor, altının kütlesiyle gümüşün alüminyumun kütlesini ölçerken çalınan altını fark ediyor. O sanatkâra üzülüyorum o sanatkâr ne kadar şanssızmış ondan önce böyle bir şey yok ne geliyorsa altın öyle işleyip veriyor. Çok fazla üzülecek işlerimiz olmasın burada. Abelin görüntüsü şevk verir bize hoş olur. Teşekkür ederim sayın başkan sabrınıza.
BAŞKAN- Sağ olun. Buyurun Çağlar Bey.Çağlar HASPOLAT-  Sayın Başkan, sayın meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Mikail başkanım bizi teknik olarak aydınlattığı için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Evet bende teşekkür ederim.
Çağlar HASPOLAT- Aynur hanımda gerekçeli kararımızı okudu, ona da teşekkür ediyoruz. Sayın Veli Topal başkanımızda belediyemizin yaptığı icraatları anlattı. Bunlar yaptığı icraatlar zaten olması gereken icraatlar yani, asli görevlerimizden biri.  Esas bu kitapçığı incelediğimiz zaman, performans taslağını incelediğimiz zaman gerçekten kitabına uydurulmuş. Yani yazılan çizilen ben baktığımda bir şey anlamadım daha doğrusu, teknik olarak da beni pek ilgilendirmiyor. Yazılan çizilen, hesapları kitaplara Mikail başkanım bakıyor onlara ama?
BAŞKAN- Oda Arşimet?e sordu yalnız.
Çağlar HASPOLAT- Şimdi Bayraklıya genel olarak büyük tablodan baktığımız zaman Bayraklının gerçekten şu ana kadar bütün problemleri aynen duruyor. Siz geldiğiniz zamandan bu yana kadar. Ben Bayraklıyı üçe ayırıyorum. 1- Kentsel dönüşüm bölgesi, maalesef bir çivi çakılmadı, çakılacak gibide durmuyor. Burada Bayraklı halkı zengin kaynakların fakir bekçiliğini hala yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bununla ilgili tamam Büyükşehirde yetki olabilir adım atmamız gerekiyor. Biran önce adım atılması gerekiyor. 2?inci konu, 12 kilometrelik kullanılamayan bir kıyı şeridimiz, kullanamayacağız. Ne yapılırsa çiçek, böcek, peyzaj yapılacak yine kullanamayacağız orayı. Melez deresinden başlıyor Alaybey?e kadar 12 kilometrelik bir şerit. Maalesef o şerit üzerinde bir Altınyol, Altınyolu ikiye bölen bir metro hattı, metro hattının önünde demir parmaklıklar, demir parmaklıkların arkasında Bayraklı 350 bin nüfus sahilini kullanamıyor. İzmir de hiçbir örneği yok, en güzel kıyı en güzel şerit Bayraklıda, hiçbir örneği yok maalesef kullanamıyoruz. Kullanmak için bir adım bile atmadı belediye başkanımız ve belediyemiz. Yeni kent merkezi Manavkuyu?ya kuruluyor, binalar yükseliyor alt yapı sorunu yarın öbür gün o binalar dolduğunda göreceğiz, ulaşım sorununu göreceğiz bununla ilgili ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık Büyükşehir?e hiçbir sunumumuz yok, Büyükşehirden hiçbir fayda yok. Niye? Çünkü Büyükşehir ile kavgalıyız. Büyükşehir bütün projelere Bayraklıya yan göz ile bakıyor. Yapacak bir şey yok. Haberin yok.
BAŞKAN- Mecliste sen hep kavga ediyorsun ben hiç kavga etmedim Niyazi Bey ile.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım gelsen gelmiyorsunuz ki, meclise gelin.
BAŞKAN- Biz gizli kavga ediyoruz
Çağlar HASPOLAT- Keşke gizli etseniz. Gizli etseniz zaten çözülür bu sorunlar, gizli edin. Gizli etmediğiniz için zaten böyle yansıyor Bayraklıya ve bunun ceremesini Bayraklı halkı çekiyor. Ciddi anlamda Bayraklı Belediyesiyle koordinasyon eksikliği var ve bu devam ediyor kurmuyorsunuz. Gereken hizmeti de Bayraklı alamıyor buda bir gerçek.
BAŞKAN- Evet bizim ilçenin sorununa dönelim.
Çağlar HASPOLAT- Evet bizim ilçemize dönüyoruz ve koskoca Bayraklıda bir sanayi bölgemiz yok ve bununla ilgili yine bir adım atmadık. Bir tane sanayimiz yok sanayi bölgemiz yok eskiden beri yok yine planlamalarımızda yine yok, bir meydanımız yok törenlerimizi yapabileceğimiz doğru düzgün meydanımız yok. Şurada sevgi yolunun başında var bir gün şehit vereceğiz orada. Arabalar gelip geçerken yine bir meydanımız yok. İzmir?in ilk kurulduğu yer Bayraklı Smyrna Meydanı. Smyrna meydanı ilk tarihi yeri merkezi ve Bayraklı Belediyesi Bayraklıda tarihi binaların kaç tanesini restore etti? Mevcut bir sürü binalar var, kaç tanesine sahip çıktı? Benim bildiğim bir tane. Kaç tanesi Bayraklıya kazandırıldı? Bayraklı gerçekten bugün İzmir?in ilk kurulduğu tarihi Smyrna bölgesi. İnsan ve çevre odaklı modern ve estetik imar alanları açılmadığı gibi Bayraklı halkının yaşam kalitesini yükseltecek belediyecilik hizmetleri maalesef sunulmamıştır. Bayraklı Belediyesi kurulduğu ilk günden itibaren kamu kaynaklarını yerinde belirlenen hedefler doğrultusunda şeffaf, etkin ve hesap verebilirlik noktasında eksik ve hoyratça bütün kaynakları harcamıştır. Bayraklıda yaşayan vatandaşlarımıza dokunan hiçbir proje gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle, 2017 Performans Programının 2016?dan farklı olmayacağını düşündüğümüz için grubumuz olarak ret oyu kullanıyoruz.  
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Var mı başka söz almak isteyen? Buyurun Ali Bey.
Ali ALAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizin 2017 yılı performans Programıyla ilgili görüşlerimi sunmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Hakkari?nin Şemdinli ilçesinde hayatını kaybeden güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar Performans Programı ile ilgili değerlendirmeme geçmeden önce performans programı ile ilgili olarak temel bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Kamu yönetimi alanında kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere 2006 yılından itibaren uygulamaya konulan stratejik planlama ve performans yönetimi çalışmaları yerel yönetimleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda 5 yıllık hedeflerin yer aldığı stratejik plan, yıllık performans programları ile uygulamaya konulmakta olup göstergeler üzerinde başarı faktörleri belirlenerek kurumun gelişimi izlenmektedir. Performans yönetim sürecinde ölçülebilirlik göstergelere bağlı olarak sağlanmaktadır. Göstergelerin sağlıklı sonuç vermesi ise hem faaliyetin iyi analiz edilmesine hem de veri kaynaklarının elverişli olmasına bağlıdır. Performans yönetim sürecinde belirleyici bir faktör olan göstergeler, hem uzun vadeli amaç ve hedefleri hem de yıllık hedeflerin kurumsal gelişme ve politikalarına yön verebilme becerisinin ne düzeyde gerçekleştirdiği konusunda veri sağlamaktadır. Performans  çalışmasının temel amacı stratejik planlama ve performans yönetimi konusunda yerel yönetimlerin daha başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sağlamaktadır. Yerel yönetimlerde performans yönetimi belirli bir mevzuata bağlı olarak şekillenmektedir. Bu mevzuata dair kısa bir bilgi verecek olursak ; kamu alanında stratejik planlama ve performans yönetimine ilişkin mevzuatın ana çerçevesini 5393  Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır. Belediye Kanunu 41. maddesi ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol  Kanunu  9. maddesi yerel yönetimlere doğrudan stratejik planlama sorumluluğu yüklemektedir. Ayrıca bu süreçte belediye başkanını da doğrudan sürecin sahibi olarak tanımlamaktadır. Belediye Kanunun da başkanın görevleri başlığı altında; belediye stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejisini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlatmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmeler yaptırmaktır. Yerel yönetimler de performans ölçümleri bir sistem yaklaşımlarıyla ele alınmaktadır. Kurumun vizyonuna bağlı olarak uzun vadeli amaç ve hedefler buna bağlı olarak yıllık hedefler,  hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler, faaliyet maliyetleri, bütçe ve bu sürecin kontrolünü öngören tedbirlerden oluşmaktadır. 5 yıllık stratejik plan, yıllık performans programı, yıllık faaliyet raporu, yıllık performans esaslı bütçe olmak üzere kamu alanında yapılan performans değerlendirmelerinin temel dokümanlarıdır. Uzun vadeli hedef ve amaçlar yani stratejik plan, performans programı olarak bilinen yıllık program aracılığıyla uygulamaya konmaktadır. Program da yer alan yıllık hedeflerin ölçülebilirliği ise göstergeler aracılığı ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla yıllık hedefleri değerlendirebilmemiz için performans göstergeleriyle ilgili de bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Sayıştay başkanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan performans denetim rehberinde performans göstergesi; performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını yada ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Bu tanımlama gösteriyor ki göstergeler kurumun, hedefler aracılığıyla gelişiminde, ilerlemesinde, iyileşmesinde ne kadar yol aldığını kanıtlayan sayısal bilgilerden oluşmaktadır. Genel anlamıyla değerlendirmelerde bulunduğumuz performans programından sonra belediyemizin performans programı ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Bayraklı Belediyesinin 2015 -  2019 yılı Stratejik Planı 7 temel hizmet  ekseni etrafında  belirlenmiş, 7 stratejik amaç  ve bu amaçlar altında alt amaçlar şeklinde ortaya konan 32 tane stratejik hedef  yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyemizin temel eksenlerini sıralayacak olursak; 1- Çevre Hizmetleri, 2- Kentleşme Hizmetleri, 3- Sosyal Yardım Hizmetleri, 4- Sosyal ve Kültürel Hizmetler,  5- Halkla İlişkiler ve Katılımcılık, 6- Birey ve Toplum Sağlığı Hizmetleridir ve son olarak da bu saydığımız 6 hizmet eksenimizin merkezinde etkin kurumsal yapı yer almaktadır. Bu 7 temel hizmet ilkesinin dışında belediyemizin performans programının  hazırlanmasında 4 ana unsuru 4 göz ardı edemeyiz. Bu 4 ana unsuru sıralayacak olursak 1- Misyonumuz, 2- Vizyonumuz, 3- Stratejik Amaç, 4- Stratejik Hedeflerdir.  Kısaca bu unsurlar hakkında bilgi verecek olursak; Misyonumuz: Bayraklının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı, çağdaş, kentsel dönüşümle çevreye saygılı modern ve estetik imar alanlarını açarak korumak, Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaktadır. Vizyonumuz: insan odaklı çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla, yaşam kalitesi yüksek kentleşmede dünya standartlarına ulaşmış turizm, ticaret ve tarihi kent olmaktır.  Stratejik amaç, 7 temel başlık altında sıralanmıştır. 1- Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ve geliştirilmesi. 2- Bayraklı da yaşayanların yaşamaktan onur ve zevk duyacakları bir çevre sağlamak. 3- Bilimsel gerçekleri temel alarak Bayraklı halkının bireysel ve toplumsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek. 4- Kentin yaşama kalitesini arttırıp, yaşamı kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak. 5- Bayraklı halkının sosyal,  eğitsel, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını ve beklentilerinin karşılanmasına destek olmak. 6-Dezavantajlı gruplara destek olarak sosyal barışın tesis edilmesine katkı sağlamak. 7- Katılımcı yönetim ve şeffaflık anlayışımız gereği tüm dış kesimlerle ilişkilerimizi canlı tutmak. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri; bu saydığımı stratejik amaçların ana başlıkları altında 32 tanede stratejik hedef belirlenmiştir. Bu hedef  performans taslağımızın ana omurgasını oluşturmaktadır. Stratejik amaç ve stratejik hedefler performans taslağımızın 21?inci sayfası ev 22?inci sayfasında detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu belirtilen 32 hedef doğrultusunda belediyemiz misyonunda yer alan çağdaş belediyecilik hizmetlerini sunmanın yanında  insana ve çevreye saygılı yönetim anlayışını kendine  bir ilke edinmiştir. 2017 Performans taslağının 2016 performans taslağına göre belirlenen hedefler doğrultusunda belli bir artışı gösterdiğini örnekler vererek ifade etmek isterim. Bu örnekleri 2 ana başlık altında toplayacak olursak;  1. başlık insan faktörü, 2. başlığı da çevre olarak değerlendirmemize katabiliriz. Çevre anlamında; yeni yapılan park sayısı 2016 hedef 2 iken 2017 hedefi 3 olarak belirlenmiştir. Revize edilen park sayısı 2016  performans hedefinde  15,  2017 performans hedefinde  20 olarak hedeflenmiştir. Revize edilen sağlık ocağı, cami, okul vb kurum bahçesi 2016 da 100 olarak hedeflenmiş olup; 2017 performans programında 150?ye çıkarılmıştır. Alınan bank sayısı 2016 da 300 iken 2017 deki hedef sayımız 500 dür. Çöp kovası sayısı 2016 da 250 iken 2017 performans programında 300 adet olarak çıkarılmıştır.  Kuduz aşışı yapılan hayvan sayısı 2016 hedefi 600 iken 2017 hedefi 1000 adet olarak tespit edilmiştir.  Poliklinikte hizmet verilen  hayvan sayısı 2016 da 1100 iken, 2017 deki hedefi 2750?dir.
Sokak hayvanları için beslenme noktası 2016 hedefi 45 iken 2017 hedefi 50?dir.  Alınan çöp konteynır ve varil sayısı 2016 hedefi 160 iken 2017 hedefi 350 adettir. Sağlık Hizmetleri ve Cenaze İşlemleri başlığı altında değerlendirecek olursak performansı; Poliklinik hizmet taleplerini karşılama oranı %100, hasta nakil talebini karşılama oranı %100, cenaze işlemleri ve nakil talebini karşılama oranı %100, diş muayene talebini karşılama oranı %100 şeklindedir. Yine Bayraklının sosyal, eğitsel, kültürel ve sportif ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına destek olmak başlığı altında örneklemelerimiz, düzenlenen sinema ve tiyatro, bale gösterimi 2016 da 64 iken 2017 de hedef 74, düzenlenecek konser sayısı 2016 hedefinde 15 iken 2017  hedefinde 20, seminer, konferans gibi bilgilendirme oranı 2016 hedef 5 iken 2017 de hedef 20 olarak hedeflenmiştir. 2009 yılında kurulan Bayraklı Belediyesi 7 yıl gibi kısa bir sürede kurumsallaşma adına ciddi adımlar atmış, çalışma azmini her geçen gün bir üst seviyeye çıkararak Bayraklı halkına hizmete kendini adamıştır. 2017 performans taslağının temelini, belediyenin genel hizmetlerinin yani sıra Bayraklı halkının refah ve mutluluğunu en üst düzeye çıkarmak ve belirlenen amaç ve hedefler ulaşması için gerekli olan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmaların yapılmasında gerek belediye başkanımız gerekse tüm çalışan arkadaşlarımızın var gücüyle çalışacakları konusunda inancımız tamdır.
BAŞKAN- Ali Bey toparlayalım..
Ali ALAN- Toparlıyorum Başkanım. Hazırlanan performans programı günümüzün modern hizmet anlayışını temel alan sosyal belediyecilik anlayışıyla örtüşmektedir. Performans programı toplumun çeşitli konulardaki talep ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterliliğe sahiptir. Tüm yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2017 Performans Programı Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından irdelenmiş ilgili komisyonda görüşülmüş ve tarafımızdan geçer notu almıştır. Bu anlamda öncelikle 2017 performans hedeflerinin %100 gerçekleşmesi dileği ile Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu taslağın hazırlanmasında emeği geçen başta belediye Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ olmak  üzere tüm mesai arkadaşlarımıza ve bu taslağın görüşülmesinde katkı sağlayan meclisimize teşekkür ediyor CHP grubu olarak bu maddeye kabul oyu kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN- Sağolun Ali Bey. Evet başka söz almak isteyen Necati Bey buyurun. Yani Hatice Hanımı aratmadın. Teşekkür ederiz. Çok bilimseldi ilk giriş.

Necati YILDIZ-  Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, çok fazla uzatmadan bir iki noktada hem performans üzerinde hem de biraz sizleri hareketlendirmek için konuşma yapmak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN- Evet 10 dakika konuşacağız yalnız ona göre.
Necati YILDIZ- 10 dakikayı geçmez Sayın Başkan.
BAŞKAN- Tamam oldu.
Necati YILDIZ- Değerli arkadaşlarım 1990?lı yıllarda şehit sayımız henüz yılda yüzlerle ifade edilirken, merhum Aziz Nesin?in yazdığı bir şiir var sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki şair, performansa bağlayacağım hiç merak etmeyin.
BAŞKAN- Bağlayacak Performansa, edebiyat ruhu var Necati beyde dur acele etme.
Necati YILDIZ- Diyor ki şair; ?Utanıyorum şehidim utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum. Sanma ki unutuyor unutturuyoruz, unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen vatan için, bizler için şehit düşerken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.? Şimdi performansa bağlayacağım. Değerli arkadaşlarım, ülkede kamu yönetimi felç durumuna gelmişken bizler bütçe büyüklüğü kişi başına 500 lira olan bir belediyenin performansını değerlendiriyoruz. Bütçe büyüklüğü kişi başına 500 lira. Hemen yanı başımızdaki komşu ilçelerde Bornova da 600 lira, Karşıyaka da Pardon, Karşıyaka da 600 lira, Bornova da 650 lira, Konakta 750 lira, Büyükşehir de ise bizim iki katımız sadece Bayındırlık Hizmetleriyle ilgili boyutu 1.060 lira. Yani bunun anlamı şu, her bir metre kare yol yapması gerekirken Bayraklı Belediyemizin, Büyükşehir?in iki metre kare yol yapması gerekir. Yani performansı hangi büyüklükte ne kadar iş yaptığımıza göre değerlendirmemiz gerekir. Bir arkadaşımız felaketi getirdi yani, Bayraklının batacağından falan bahsetti. 500 lira bütçe büyüklüğüyle Bayraklıyı batırmaktan bahsetti düşünün ulusal bütçenin büyüklüğü içinde Bayraklının payına düşen kişi başı payının yanında sözü bile edilmez çerez bile sayılmayacak bir bütçe büyüklüğüyle Bayraklının batacağını dramatize etti. Ben reaksiyon göstereceğinizi söylemiştim başta. Değerli arkadaşlarım, üstelik bu belediye ilçe belediyeler, Büyükşehir bütün şehir statüsü uygulanan ilçe belediyeleri ikili bir kıskacın içinde bu performansları sergilemeye çalışıyor. Nedir bu ikili kıskaç? 1?incisi Merkezi Yönetimin Katı Vesayeti. 21?inci yüzyılda dünya yönetişim kavramına geçmişken,  mutlaka biliyorsunuzdur yönetişim sivil aktörlerinde yönetime iştiraki anlamına gelir. Artık gelişmiş ülkeler yönetişime geçmişken biz hala geleneksel kamu yönetimini en katı biçimde uyguluyoruz. Demek ki merkezi yönetimin ağır bir vesayeti var. Ben genelde konuşuyorum Çağlar Bey, sözümü kesmesen sevinirim polemiği de severim ayrıca ben. Bakın hepiniz zeki insanlarsınız ne ile performansın ölçüldüğünü anlatmaya çalışıyorum.
BAŞKAN- Evet büyükten küçüğe geliyor.
Necati YILDIZ- Evet şimdi belediyelerden müfettiş eksik olmuyor, tabi daha çok muhalefet belediyelerinden müfettiş eksik olmuyor. Yargı tehdidi zaten hiç eksik olmuyor ve bu şartlar altında 500 lira bütçe büyüklüğüyle kişi başına Bayraklı Belediyesinin performansını sorguluyoruz. Bir 2?inci kıskaç şu, kişi başına gelirin neredeyse 3?te 2?sininden fazlasını kullanan Büyükşehir Belediyeleri bürokratik olarak da bütün yetkileri tekelinde toplamış. Bazen ben düşünüyorum. Ben affınıza sığınarak söylüyorum. Bazen gerçekten bizim meclisler ne işe yarar diye kendi kendimi sorguluyorum. Eminim ki sizlerde sorguluyorsunuz. Mademki bizim aldığımız kararlar birilerinin münhasıran da birkaç bürokratın eleğinden geçtikten sonra geçerli sayılıyor isterlerse kabul isterlerse ret ediyorlar o zaman bizim meclislerimiz ne işe yarıyor? Buradan birde performansı etkileyen ana unsurlardan bir tanesinin de ilçe belediye başkanlarının bu nokta olduğunu düşünüyorum. İmar kararları aldık ben kendine iğneyi batıracak kadar özgüveni olan bir insanım, hiç çekinmem umarım ki Ak Partili arkadaşlarımda aynı şeyi yapabilsinler, o öz güvene sahip olabilsinler korkmasınlar. Ben kendi partimin ilçe belediye başkanını Büyükşehir Belediye başkanı yeri geldiğinde eleştirebildiğim gibi sizde merkezi hükümetin Bayraklıya ne kattığını objektif biçimde eleştirin isterim. Tüm bunları bir araya topladığımızda bu perspektiften olaylara baktığımızda ben gerçekten samimiyetle söylüyorum Bayraklı Belediye Başkanımızı ve çalışanlarımızı son derece başarılı buluyorum. Şimdi ben bir sosyolog olarak başarının ölçütleri üzerinde uzun uzadıya analizler yapacak değilim. Başarının somut bir iki kriteri vardır sosyolojik olaylarda, bir tanesi hizmet verdiğiniz kesimlerin memnuniyet ölçüsü. Çıkarsınız sokağa basit bir anket uygularsınız eğer toplumda yarıdan bir fazlası yaptığınız hizmetlerden memnun ise, bu sizin performansınızın yüksek olduğunu ve başarılı olduğunuzu gösterir. Size de tavsiyem, muhalefet olsun diye eleştiriler yerine objektif değerlendirmeler yapmanızdır. Beni dinlediğiniz için ve beklediğimin altında tepki verdiğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN- Güzel konuştun güzel teşekkürler. Evet, söz almak isteyen yoksa son kez veriyorum buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım? Yok sataşmayacağım.
BAŞKAN- Sataşma yok ya.
Çağlar HASPOLAT- Necati başkanıma teşekkür ediyoruz. Yani, sataşma için değil konuştuğu şeylerde gerçekten doğruluk payı var ama bizimde hedefimiz bizimde amacımız da Bayraklı var. Bayraklı için hizmet var. Sizinle beraber bunu? Niye bundan şüpheniz mi var başkanım?
BAŞKAN- Hayır yok canım.
Çağlar HASPOLAT- Geçmiş olsun başkanım, başınıza ne oldu sizin?
BAŞKAN-   Başımıza taş yağdı artık.
Çağlar HASPOLAT- Geçmiş olsun.
BAŞKAN-  Bu kadar eleştiride başımı yarılmaz ya.
Çağlar HASPOLAT- Çok eleştirmedik başkanım. Yani burada hedef yine bayraklı, bayraklı halkımız. Bu hizmeti vermeniz için canla başla bu mücadeleyi vereceğiz başkanım.
BAŞKAN-  Sağ olun teşekkür ederim. Eleştirisi ve katkısı olan arkadaşlara teşekkür ederim. Gayet seviyeli bir meclis çalışması götürüyoruz her zaman ki gibi. Tabi gerçekten merkezi hükümetten destekler ve beklentilerimiz var onları birlikte çözersek iyi olur. Mesela şu basit dershane olayımız bir kanayan yaraya döndü arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığının bir genelgesi gereği, Milli Eğitim ve Halk Eğitim bizimle protokol yapmadığı için yapamadığı için kurslar tehlikeye girdi. Bizim üniversite kursları bizim fakir mahallelerin çocukları 850 öğrenci var 20 tane öğretmen var. Bugün bir milletvekilimizi aradım Ak Partili ve CHP ?li sayın bakanla bir görüşün Vali bir protokol yapılsın dedi ama tabi burada ki arkadaşlar Milli Eğitim genelgesine dayandırdığı için yapamıyorlar. Bu konuda sizde yardımcı olursanız, ilgili milletvekillerimizle görüşürseniz Milli Eğitim Bakanımız ilçelerde Milli Eğitim yapmadığı yapamadığı yerlerde belediyeler yapar diye bir kanun hükmü var bunu uygularlarsa bizde görevine devam ettiririz. 3,5 4 trilyon bütçeden pay ayırdık geçen sene bu işe biz. Dolayısıyla çokta başarılı bir dershane %100 başarılar elde ediyor teoğ da ve diğerinde. Örneğin Kaymakamlık binasının yapımı için 2017 start versin. Sabah kaymakamımızla beraberdik gençlik merkezi için arsa tahsisi isteniyor biz bakacağız buradan Sibel Hanım Planlama baksın Kaymakamlık bir gençlik merkezi için talepte bulunuyor bunu bir beraber el birliğiyle yapalım. Bir engelliler okulu yapılacak herhalde o burada ayırdığımız Kır çiçeği bölgesinde ki resmi tesis alanını ona dönüştürecekler ama Kaymakamlık binamız hiç olmasa bu sene 2017 de hayata geçerse belediye hizmet binamızda aynı aksta olmak kaydıyla çok iyi olur. Orta vade de ve uzun vadeye kalmayacak şekilde metro istasyonunun ve sahil trafiğinin karayolu trafiğinin aşağı alınması gerekiyor aynı kanıdayım. Yalnız Bayraklıda değil Şemiklerde ve Çiğlide aynı şekilde ama burada sahille buluşmanın en kolay yolu öncelikli kara trafiğinin yer altına alınması 700 metre civarında bir Adnan Kahveci Turan Köprülü kavşağı arası çok yapılabilir bir iş o. Onun mutlaka programa alınması gerekiyor bakışıklı şekilde. İkincisi de tabii ki orta vadede metro istasyonunun yer altına alınması gerekiyor artık günümüz teknolojisi bunu hallediyor. Bunun hallolmaması gibi bir şey söz konusu değil. Onlarda hem fikiriz yani bu İzban bakanlıkla belediyenin ortak bir şirketi bunun devlet tarafından biz yerel yönetimlerde zorlarsak bu işleri çözeriz hep beraber. Kentsel Dönüşüm Bayraklıda tıkandı yani bunun sebeplerini biliyorsunuz. Biz ne yaptık kendimiz burada meclis olarak, beklide Türkiye de örnek bir çalışma yaptık planlamacılar onu söylüyor. Kamulaştırmasız hiç kimsenin hakkına zarar gelmeden herkesin yeşil alanına orada burada olan şuan imarda görünen yerlerin inşaat hakları yer adalarda verilerek çözüldüğü, muhteşem bir çözüm. 25 30 bin nüfuslu yerde 25 tane itiraz oldu bu normaldir. Oda ruhsatlı yapılar ama ruhsatlı yapılarda dün yapılmış ruhsatlı yapıyla 30 yıl önce yapılmış ruhsatlı yapıyı da aynı kefeye koymamak lazım. Onu da arkadaşlarımızla 25 kişiyi çağıracağız bugün Tarkan Bey ile görüştük. O arkadaşlarımızı sonuna kadar dinleyeceğiz mağduriyetleri varsa sonuna kadar çözmeye çalışacağız, önümüzde ki kasım ayında cevap vermemiz lazım itirazlara. Ondan sonrada bu planların hepsini hayata geçireceğiz. Gümüşpala, Onur Mahallesi, Yamanlar aksının zemin etütlerini Büyükşehir biz yapacağız dedi yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yaptıklarını da bizim taslak planlarımızdadır. Beş binlikleri hazırlıyorlardır herhalde onlarda. Yani bizim binliklerle beraber onu da bu dönem geçirebiliriz. Adalet Mahallesini geçirebiliriz fazlada atmayalım bu dönem yani 2018 2019?a kadar 2019 Martı hedef konulursa 2 sene içinde geçirebileceğimiz mahalleler bunlar belki birkaç tane daha geçirebiliriz. Osmangazi de lokal çözüm gerekiyor. Çünkü imarlı yapı çok fazla dolayısıyla mahkemeye gidecek hallettirecekler imarlı bölgelerde uğraşılacak gibi değil. Zeytinlik ve Çukur Mahallede vatandaşları çağırarak anlaştıkları noktalarda ki çözümle imarları değiştirebiliriz. Bu şekilde imar revizyonları ile biz bu işi çözeriz arkadaşlar. Bunun Büyükşehir ayağını da Büyükşehirde ki arkadaşlarımız sizler muhalefet ve diğer arkadaşlarım Büyükşehir meclis üyeleri ciddi bir şekilde zaten arkadaşlarım takip ediyor. Bizde Aziz Bey ile görüşmelerimizde bunu aktardık. Oda zaten burayı geçen gün bir televizyon programın da izledim, burada başka bir çözüm yapıyoruz dedi. Yani bayraklıyı sorduğunda, bayraklıda yani bizim söylediğimiz çözüm yani bizim birlikte yaptığımız çözüm. Yani baştan istedik biz öyle bir protokol geldi ki siz yapın ama biz yapıyoruz gibi bir protokoldü. Bu şartlarda siz yapın o zaman her kararı siz verecekseniz biz niye giriyoruz biz bu işin içine oda olmadı. Çünkü buranın insanının ne hissettiğini biz biliyoruz yani burada biz yaşıyoruz dolayısı ile burayı en iyi biz biliriz. Karabağlar Uzundere de yapılıyor ama bir katlı gece kondular var dolayısıyla orada yapılma şansı var ama burada yok burada başka bir dünya var. Evet, arkadaşlar özet olarak bu 2017 performans programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun Tarkan Bey.
Tarkan DÜZMAN-  Hayırlı akşamlar,  ben bu bayraklı pompa istasyonunun kokusunu daha önce dile getirdik rahattık. 2 aydır geçilmez halde. Hem Büyükşehir meclis üyelerimize hem de size iletelim. Gerçekten sizde oradan gelip geçiyorsunuz son 1,5 aydır yaşanacak gibi değil bunu gereği yapılsın. Geçen sene müdahale edildi kokuda giderildi bir 7-8 ay rahattık şimdi berbat durumdayız Veli ağabey bilir Ramazan ağabey bilir hepimiz bayraklıda yaşıyoruz kötü durumdayız yani.
BAŞKAN- Büyükşehir meclis üyelerimiz? Yeşim Hanım Hatice Hanım sizler takipçisi olalım. Genel müdürle görüşelim nedir sıkıntısı. Evet başka? Aynur Hanım buyurun.
Aynur ÇETİN- Sayın başkan, bu mecliste söylemek nasip oldu Yamanlar bölgesinden bu ara çok şikâyet gelmeye başladı bizzat şahsıma. Çöpte sıkıntı var, zamanında toplanmadığıyla ilgili?.
BAŞKAN- Hangi Sokak? Sokak var mı sizde?
Aynur ÇETİN- Sokak numaraları benim odama gelir ama şuan yamanlar bölgesinde.
BAŞKAN- Tamam dikkat etsin arkadaşlar ikaz ederiz biz. Evet başka? Şimdi Perşembe günü meclisi topluyoruz, Cuma Büyükşehir var dolayısıyla bütçeyi görüşeceğiz. Yarın da Bütçe Komisyonu toplanırsa iyi olur.
Veli TOPAL- 13 Ekim Perşembe günü saat 18.00
BAŞKAN- Perşembe günü bir dakika mazeretli Latif? Latif neden gelmiyor meclise hasta mı? Latif AYDEMİR ve Hamdi Vatanseverin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 13 Ekim Perşembe SAAT 18:00.

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Hamdi VATANSEVER, Latif AYDEMİR?in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 13 Ekim Perşembe günü saat 18.00

BAŞKAN-  Evet 13 Ekim Perşembe günü saat 18.00 de görüşmek üzere iyi akşamlar.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

 


Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR
     Üye                                                         Üye