Meclis Çalışmaları

07.12.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY -  Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR ? Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Sema TURAN -  Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT ? Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM ? Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL .

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN ? Faysal YILDIZ ? Hasan KARABAĞ- Mustafa ÇEKİÇCİ - Adem SEÇİLMİŞ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz, gündemin?III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Birimlerden Gelen Önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7113) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M IB pafta, 36077 ada, 12 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.


Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Belediye meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/136 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.


Veli TOPAL- Bu bir kadro değişikliği oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


IV.KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) Bayraklı ilçesi, Turan mahallesi L18-a-04-d-I-d pafta, 40036 ada, 1 nolu parsel ile 2774 ada, 1 nolu parselin önünde "Yat Limanı" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ kapsamında hazırlanan kurum görüşünün kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri komisyonları(oy birliği) ortak raporu.


Veli TOPAL- Başkanım bu önerge komisyonlardan oy birliği ile geçmiş. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergenin komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.IV. DİLEK VE TEMENNİLER


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Çağlar Bey buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan şimdi bu? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bayraklı ya yapılacak yat limanı ile ilgili komisyondaki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, tarihi bir karar. Bakanlığımızca Turan?a yapılacak olan bu yat limanı Bayraklının, körfezin gerçekten çehresini değiştirecek bir proje. Biz aynı duyarlılığı Altınyol?un yerin altına alınması konusunda Büyükşehirde defalarca dile getirmemize rağmen 2017 yılı performansında yok, yine programa alınmamış. Bu konuda Büyükşehir belediye meclis üyelerimizden ve özellikle başkandan tekrar Altınyol?un yerin altına alınması programa dâhil edilsin diye isteğimiz var, bu konuda baskılarımız olacak. Büyükşehirde ve Bayraklı için bu desteği meclis üyelerimizden de istiyoruz. Teşekkür ediyorum.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Evet, isteğiniz Bayraklının yararına bir istek. Ben Büyükşehirdeki bütün grupların bu konuyu sahipleneceğini inanıyorum ve gereğini yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca Çağlar Bey biz sanayi sitesi konusunda da sizden haber bekliyoruz o konuda ne yaptınız? Bir araya gelelim uygun bir zamanda.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu konuda tarih belirleyelim burada, komisyon zaten belirledik.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Gerek yok, yani mecliste belirlemeye gerek yok?

Çağlar HASPOLAT- Burada komisyon başkanı arkadaşımız tarihi belirlesin istediği zaman gidip yerleri hem tespit hem de yerleri gezip bakarız. Ben kendim birebir yaptığım görüşmelerde de olumlu cevap aldım bununla ilgili. Birlikte ortak bir proje çıkarabiliriz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- O zaman komisyonun önce kendi içinde toplanması gerekir. Komisyondaki arkadaşlar?

Çağlar HASPOLAT- Komisyonda başkanımız onun tarihini ayarlasın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Henüz komisyon başkanı yok. Bir araya geldiğimiz zaman görev bölümü yapacağız. İlk toplantıyı uygun bir zamanda en kısa zamanda yapalım.

Çağlar HASPOLAT- Tamam Başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkürler. Evet, buyurun Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim. Sayın Başkan belediye yetkililerimizin veya başkanın bilgisi var mı, yok mu bilmiyorum. Vatandaştan şikâyet aldık. Şöyle; Güvenlik personeli var belediyenin bayan güvenlik personeli. Bunlar evli olanlar var, bayan olanlar var. Bu bayan ve evli olanlar gece görev alanlarına gönderiliyormuş. Mümkünse gece evli olanlar bayan olan güvenlik personelin görev alanı gece değil de gündüz bölümünde olsun. Gece bölümünde erkek arkadaşlarımız olsun bunu önereceğim bir de, kaçak yapılar ile ilgili şikâyet var. Bunlara tanzim edilen cezalar var. Komisyonunuzun mevcut belediyedeki vatandaşa tebliğ edilen cezalar ve cezaların devamında icralar oluyor. Şimdi şöyle; borçlar hukukunda, vergi hukukunda ölen vatandaşın cezası tahsil edilmez. Bu ceza tanzim edilen mahalleler bizim yaşadığımız bölgeler ki kentsel alanında.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Tahsil edilmez mi? Mirasçılarına mı kalır?

Mikail BİLİCİ- Cezalar tahsil edilmez. Verginin aslı falan mirasçılarına kalır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Anladım peki.


Mikail BİLİCİ- Şimdi bizim yaşadığımız bölgeye bu mantıkla bakalım. Sizden bizim hukukçu arkadaşlarla buna ilişkin bir önerge vereceğiz inşallah ayın birindeki toplantıda. Bu bölgede kentsel dönüşüm alanı olduğundan dolayı mevcut bugüne kadar ne yaptıysak zaten hepsi ölecek, hepsi yıkılacak. O yüzden bu insanlara belediyemizin Encümeni midir veya bir başka birimi midir neyse bu vatandaşların mağduriyetini gidersinler. Bu vatandaşların yaptığı evler bu vatandaşların kalıcı evleri değil hepsi yıkılacak. O yüzden bu konu önemli, ciddi önemli buna sahip çıkmanızı rica ediyorum. Bu 75. Yüzyıl mahallede bir trafik kargaşası var, okulun olduğu noktada 75. Yüzyıla girişte oraya Büyükşehir trafik ve belediye birimlerimiz görüşüp oraya bir çözüm bulurlarsa iyi olur. Tamam.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bunları ilgili arkadaşlar not alıyor değil mi?


Mikail BİLİCİ- Bir yer daha var. 1915 sokak İlçe binanızın olduğu benimde büromun olduğu sokak. O sokak sevgi yoluna bağlandığı noktada merdivenler var. Orada motorlu araçlar 2 tekerlekli araçlar vatandaşın kullandığı yolu kullanıyor, merdivenli bölümü aşamadığı için. Vatandaşın yaya yolu gibi oraya bir düzenek kurulması lazım hamile bayana dün mü, iki gün önce mi ne gözümün önünde hamile bayana az daha motor çarpıyordu. Oraya da bilginiz olsun. Ayrıca demin bizim grupta da tartışması oldu bu kentsel dönüşümle ilgili alanların Büyükşehir?in nezdinde olamayacağına ilişkin. Biz orada yaşıyoruz, bizim nacizane gördüğümüz bildiğimiz şu; orada şehir hastanesi diye bir proje var. Sayın başkanın olduğu mecliste konuşayım dedim ama ikinci oldu gelmiyor başkan o yüzden meclis grubu arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Burada bizim keyifle çıkardığımız bir iki mahallenin projesi vardı. O projelere ilişkin dikeyde yükselme, o projeyle ilgili sıkıntılar oldu sanırım itirazlar oldu. Vatandaşın mağduriyeti kaç tanesinin olduğu kesin net bilgim yok ama bir mağduriyet var. Oradaki sebepte şu; benim gördüğüm artış TAKS daki oturma alanındaki artış oranı 0.35ler de veya 0.40lar da bir oran. O da parklara yollara falan dağılımından dolayı vatandaşa katma değer üreten bir proje değil belki ondan olabilir.  Ben kendi bölgeme yani o hastane projesinin olduğu bölgeye değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, İzmir?deki yıllık nüfus artışı her sene yüz bin. Her sene yüz bin artış 25 bin konut doğurur. Bir de İzmir şehrinin kentsel dönüşüme girmesi gereken konut sayısı da % 60 larda. Hatta bunun detayına indiğimizde % 20?si hiç oturulmaması gereken konutlar. 25 bin konut olan ihtiyaç her sene 25 bin konut olan ihtiyacı olan bir ilde bizim yaşadığımız bölgede konutu yapan da, o bölgede yaşayan da, konutu satan da hepsinin refah bulması lazım. İhtiyaçlı bir bölgenin katma değeri yüksek bir bölgenin mahallelerinden bahsediyoruz. Hastane projesinde bizim o bölgede yetmiş bin günlük insan hareketi olacak 2060 yataklı bir proje. Büyükşehir?in bu işi kıvırabileceği yok, yoğunluk artışı olacağına düşünemiyorum çünkü burada bu olayı yapamadılar. İlçe belediyesinin de burada yapabileceği bir şey yok. Müsaade edin orada nüfus artış yoğunluğu vatandaşın ikametgâhına yansısın. O yoğunluğu bizim meclis üyesi arkadaşlarımızın Ankara ile bizlerin Ankara ile diyalogları var. Şehircilik Bakanlığıyla o bölgelerde hastaneye yakın mahallelerdeki projeyi yoğunluk artışını % 50 veya her ne ise, bizim arkadaşlarımız veya biz Şehircilik Bakanlığı ile bir diyalog kuralım. Bu Büyükşehir in yapabileceği bir iş olmaktan çıktı, Aziz KOCAOĞLU? nun kıvırabileceği bir iş değil bu iş. Bu bölgede buradaki mağduriyetin olması yani merkezde yapılan projedeki mağduriyetin bizim yaşadığımız bölgelerde olmasına taraftar değilim ben. Teşekkür ederim sabrınıza sağolun.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ben teşekkür ederim. Evet Veli Bey bilgi verin bu konuda arkadaşlara.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, şimdi her şeyden önce Mikail Bey?in konuşması aykırı kıvırıp kıvırmama?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet o kıvırma lafı yakışık almadı.


Veli TOPAL- Şimdi bir belediye başkanına dansöz değil bu kıvıracak önce onu bir ölçülü konuşmak gerekir.


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Neyse ikaz yapıldı yeterli.

Veli TOPAL- Şimdi Şevket İnce mahallesinin Tarkan Bey burada dile getirmişti aynı konuyu ve belediye başkanım o konuyla ilgili çalışmaya başlattım onu beyan etti burada. Bununla ilgili çalışma yapıyor arkadaşlar planlama. Büyükşehir kıvırır kıvırmaz bilmiyorum ben kıvırma nedir onu bilemiyorum. Ama çalışma yapılacak. Sonra Mikail Bey?in şunu çok iyi bilmesi lazım gecekonduları, kaçak yapıları şikâyet edildiği zaman bizim encümenimizin yapabileceği hiçbir şey yok. 2009 dan önce vardı işte çevre kirliliği yaratmadı şudur budur bahaneyle düşürebiliyordu, yükseltebiliyordu ama 2009 dan sonra encümen arkadaşların hiç bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey yok. Bunun en bariz örneği Hasan KARABAĞ kardeşimiz meclis üyesi encümendeydi, kendi kardeşi 135 bin lira para cezası yazıldı. Yani burada belediyemizin ve encümenin yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü, cezalar tamamen Şehircilik Bakanlığından geliyor bizim encümen arkadaşlarımız sadece onaylamak zorunda kalıyor. O kadar?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Prosedürü yerine getiriyor. Teşekkür ederim. Mikail Bey yeterli karşılıklı olmasın. Başka evet buyurun.

Mustafa KARAMAN- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, ben bu Kentsel Dönüşüme bende değinmek istiyorum. Biraz önce değerli arkadaşlarımızla kendi grup toplantımızda bu sohbet açıldı başkanım. Bu Kentsel Dönüşüm gerçekten yılan hikâyesine döndü. Şimdi diyeceksiniz ki neden Bayraklı?  Bayraklı devretti. Seçim arenalarında Aziz Bey çıkıp dürüst başkan diye bu millet bizler değilmiydik veya sizler değilmiydiniz dürüstlük nerede kaldı başkanım bana bunu birisi açıklasın. Kentsel Dönüşümün ucu açık olduğunu duyuyorum. Ali Bey?den duyuyoruz biz. Kendi belediyemizde 5 yıl diye bir hüküm duyuyorduk yanlış mıyım? Defalarca konuşuldu burada. 5 yıl olamadığını şimdi öğrendik. Üç bin küsur tane evden bahsediyoruz, herkes dürüstlükten bahsediyor, üç bin küsur tane evin üstüne çivi çakamıyoruz bizlerde orada yaşıyoruz başkanım. Bunun sonu ne olacak? Birisi açıklasın bunu. Madem böyleydi Bayraklı Belediyesinde 2009 senesindeki meclis üyesi arkadaşlarımız neden devretme ihtiyacı duydu, bu kadar insanın önünü niye kestiniz, niye kapattık yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şimdi bir dakika, arkadaşlar bir dakika.

Mustafa KARAMAN- Ablam yasa öyleydi de, bu yasayı niye aldınız bırakın vatandaş yapsın binasını. Şimdi hiçbir şey yapamıyorlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Tamam konu? Hatice Hanım karşılıklı olmasın lütfen. Bitirin sözünüzü.

Mustafa KARAMAN- Özür dilerim başkanım. Şimdi bakın 7 tane meclis üyemiz var değilmi Büyükşehirde. Ben iki buçuk senedir aynı şeyi burada defalarca gündeme getirdik. İki buçuk yıldır da Kentsel Dönüşümü ne zaman açtıysak biz bunu Büyükşehirde aynısını yapıyoruz diyorlar. Biraz önce Ali KÖKOĞUZ Bey?den duyduğumuz tek bir kelime var, ucunun açık olduğu yılın kapalı olmadığı. Yani sonunun ne olduğu belli değil akıbetinin ne olduğu belli değil. Üç bin evden bahsediyoruz, herkes Bayraklıdan bahsediyor çivi çakılmamış bir noktadan, sonra da kalkıyoruz dürüstlükten anlatıyoruz. Kentsel Dönüşümün sonu ne olacak başkanım?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ben küçük bir bu konuda hatırlatma izninizle tamam mı?


Mustafa KARAMAN- Vallaha ben cevap istiyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Cevap işte. Arkadaşlar bizim grubumuzdan Büyükşehirdeki arkadaşlar, bazı meclis üyeleri de beraber geçen hafta içinde Büyükşehir Belediye Başkanını bu konuda ziyaret ettiler ve sizlerin ortak talebini sizlerin adına onlar ilettiler, şimdi arkadaşlarımızdan bir tanesi görüşmenin sonucunu bizi bilgilendirsin. Şimdi gerekmiyor da. Şimdi meclisimizi bakın meclisimizi temsil eden yeteri kadar arkadaş varsa belediye başkanının olup olmaması şekli bir olay. Önemli olan ne görüşüldüğü ve ne cevap verildiği. Fahrettin Bey buyurun.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Sayın Başkan, değerli kardeşim 2003 yılında şeylerden bahsetti, metronun yer altına alınmasıyla ilgili. Biz 2003 yılında İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ak Parti İlçe yöneticileri, Bektaş isminde bir arkadaşımız da vardı. O zaman ilçe binaları folkart? ın karşısındaki Adalet Mahallesindeydi. Yaptığımız o toplantıda İzban?ın yer altına alınması. İzban biliyorsunuz Devlet Demir Yollarına bağlı başkanım ve Büyükşehir Belediye?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ortak şirket.Fahrettin ORANDI- Tabi ortak şirket. Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli PİRİŞTİNA?ya gittiğimizde ben dedi evet, yer altına alınmasına taraftarım bu proje 5 yıl önce yapılacağına 10 yıl geç yapılsın yeter ki yer altına yapılsın. Buradan Bayraklı Ak Parti İl binasına gittik oda Adalet Mahallesindeydi. O gün yetkili bir bakanımız kendisine toplanan imzaları ilettik, o zaman İl başkanımız Sayın Alaattin YÜKSEL? di onlarda vardı diğer siyasi partilerin İl Başkanları vardı, Muhtarlar vardı, yani bütün sivil toplum kuruluşları vardı. İmzalarla beraber gittiğimizde Karşıyakada yer altına alıyorsunuz ama Bayraklıda bunu niçin yer altına almıyorsunuz diyerekten akıl vereceğinize para verin değerli kardeşim bunu bilsin birincisi bu. İkincisi Kentsel Dönüşümle ilgili Sayın başkanım, Kentsel Dönüşümle ilgili Fuat Edip Baksı Mahallesinde başlandı. Çünkü Fuat Edip Baksı Mahallesi deniz görünümlü, muazzam bir doğa güzelliği var herkesin gözü orada. Sayın Başkanımız oradan ilk defa ilçe belediyelerin yetki ilçe belediyelerindi. Büyükşehir yasası çıkınca, Bütünşehir yasası çıkınca yasa gereği merkezi hükümetin çıkardığı yasadan ötürü mecburen Büyükşehir?e geçti. Şimdi değerli arkadaşlarımız İlçe Başkanımızdan Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsediyor da bu yasalar değerli arkadaşlarım mecliste siz çıkardınız. Tepekule ile Çay Mahallenin Kentsel Dönüşüm ile? Adaların bir araya getirilmesi bu gecekondu mahalleleri bir kangren olmuş. Beraber çalıştık, beraber bu projelerde beraber yer aldık, komisyonlarda beraber imza attık, Büyükşehir?de beraber onayladık gelince buraya bir baktık ki; arkadaşlarımız yani karakola gidip ifade veriyorsun hâkim karşısına çıktığın zaman efendim karakolda bana işkence yapıldı. Şimdi Sayın Başkan?  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Mikail Bey lütfen karşılıklı olmasın. Hayır, hayır siz bu tarafa dönün. Karşılıklı olmasın.


Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, Mikail Bey. Kentsel Dönüşümle ilgili Sayın Başkanım Onur Mahallesi, Yamanlar Mahallesi bir de Nafiz Gürman Mahallesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittiğimizde meclis üyesi arkadaşlarımız Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız elimden gelen her şeyi yapacağım adaları bir araya getirerek çalışmalar devam ediyor bende talimat vereceğim bu konuyu da hızlandıracağız. Cengizhan Mahallesiyle bizim buradaki merkez mahallelere gelince zaten Belediye Başkanımız Sayın KARABAĞ talimat vermiştir. İkide bir bu Kentsel Dönüşümle ilgili bir şeyler yapıyor. Sayın Başkanım bu Kentsel Dönüşüm ile İstanbul?da yapılmıştı, bir Sulukule olayı vardı. O zaman yerel seçimlerdi bir baktım Gümüşpala Mahallesine Emek Mahallesine efendime söyleyeyim Fuat Edip Baksı Mahallesine İstanbul?dan gelen insanları gördüm. Cuma namazlarında çıkıp bizi malımızdan da ettiler, canımızdan da ettiler sakın ha inanmayın bunlara vermeyin diyerekten.  Şimdi orada Fuat Edip Baksı Mahallesi bir seçim üzeri Kültür Park?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Toparlayalım Fahrettin Bey.


Fahrettin ORANDI- Bu yapılan park zaten orada ki vatandaşların altı imar aflı üstleri kaçak. O şekilde eğer orası park şeklinde yapılsaydı seçimden sonra ne yapacaklardı? Adamların yerlerini istimlâk edeceklerdi. Tekrar tutup imara açacaklardı Fuat Edip Baksı Mahallesinde oturan bütün vatandaşlarımız mağdur olacaktı. Ali Bey o parkın ismi ne parkıydı? Botanik Park değil mi? Evet Botanik Park. Şimdi, Sayın arkadaşlarım siz gecekondu Mahalleleri ile ilgili siz açtığınız için tabi bizde halkımız bu konuları bilsin anlatalım, Büyükşehir Belediye Başkanımın olsun gerek Bayraklı?


  Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Toparlayın.


Fahrettin ORANDI- Toparlıyorum Başkanım. Gerek Bayraklı Belediye Başkanım, bütün başkanlarımız bizim dürüsttür, çalışkandır ve ahlaklıdır. Bütün Belediye Başkanları için ayrım yapmadan diyorum. Önemli olan halka hizmet etmek, en son size bir cümle söyleyeceğim konuşmayacağım başkanım. Okullarda biliyorsunuz rahmetli Piriştina zamanında başlatılmıştı süt dağıtılıyordu. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Bey dağıtıyordu, bütün okullarda zengin aile çocukları da fakir aile çocukları da ondan faydalanıyordu ve Türkiye?nin genelinde dağıtıldı. CHP li belediyeler düşünebiliyor musunuz 300 Milletvekili, 26 Bakan, Başbakan, CHP?li belediyeler kadar olup bir süt bile dağıtamadılar gerisini siz düşünün.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkür ederiz. Bir dakika sırayla. Hatice Hanım hak geçmesin bir dakika. Hatice Hanım siz söz istemiştiniz. Buyurun. Yani sakin olacağız vaktimiz var, konuşacağız. Tartışmayacağız konuşacağız münakaşa etmeden.

Hatice TATLI- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, başkanımızın da söz ettiği gibi biz İlçe Başkanımız ve Büyükşehir meclis üyeleri Aziz Başkan?ı sırf bu nedenle ziyarete gittik bir cumartesi günüydü ve ona anlattık. Hızlanması gerektiğini halkın beklentisinin bu yönde olduğunu ifade ettik. Dedi ki; uzlaşma ne yazık ki % 7 ler de bir türlü gecekondu sahiplerine anlatamıyoruz. 3 katı varsa 3 kat istiyor bir türlü bundan vazgeçmedi çünkü yanlış bilgiler aktarılıyor dedi. Onun içinde o zaman vazgeçelim biz bu hem de mimar, mühendis arkadaşlarımızda dedi. Vazgeçelim biz bu kentsel yenilemeden şunu dedi bekleyelim, şimdi Uzundere?de 336 konutun önümüzdeki hafta ayın 17?sinde temeli atılıyor biliyorsunuz Kentsel Yenilemeyle ilgili. Halkı ikna etmenin en önemli yolu görmeleri gerekiyor dedi.
Onun içinde Uzundere?de yapalım  bir görsünler gene de biz ikna edemezsek o zaman tekrar görüşelim. Onun için de belli bir süreç oldu evet biz de görelim Uzundere?de yapılanı halkın ne kadar yararına olduğunu halk ikna olursa bu proje devam edecek değil ise,  elbette bu projeden vazgeçilmiş olunacak başka seçenekte yok.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Tarkan Bey den başlayalım İsmail Bey, Ali Bey, öbür Ali Bey ve final yapalım.
Tarkan DÜZMAN-Sayın Başkan değerli meclis üyeleri?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Cevap vermeyin. Tamam,  bir dakika sırayla. O zaman sırayı bozmayalım. Tamam, vaktimiz var heyecanlanmadan.
Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Ben şimdi Fahrettin Bey?in söylediği bir hatayı düzelteceğim. Fahrettin Bey dedi ki; 2003 yılında rahmetli PİRİŞTİNA döneminde dedi ve İZBAN hükümetin ortak olduğu? Tahmin ediyorum İZBAN 2013 yılında kuruldu doğru mu Fahrettin Bey?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Hayır hayır İzbanın ilk protokolünü yapan rahmetli PİRİŞTİNA.
Tarkan DÜZMAN- İZBAN?ın hükümetin Devlet Demir Yolları ile aktif olarak devreye girdiği, bütçe ayırdığı, ortak olarak işlemeye başladığı dönem 2013?tür. 10 yıl öncesini bahsediyor bakana gitmiş para istemiş vs.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Evet, doğru söylüyor.
Tarkan DÜZMAN - Yok öyle bir şey yanlış bilgilendirme yapmayın meclisi de buradaki vatandaşları da?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu konu hakkında Tarkan Bey benim de bilgim var Devlet Demir Yollarıyla Büyükşehir in ilk girişimi rahmetli PİRİŞTİNA zamanında, Aziz Bey geldi o projeyi devam ettirdi. Karşılıklı olmasın arkadaşlar. Buyurun İsmail Bey.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum? Fahrettin Bey dersine çalışmamış. Çünkü 2009?da projeler yapıldı Büyükşehir belediyesi başladı daha sonra Devlet Demiryolları ile protokol imzalayarak ortaklaşa şehir içini Büyükşehir Belediyesi, şehir dışını Devlet Demiryolları yapacak diye protokol imzalandı. Burada 2009?da anlattığı çünkü Bayraklı 2008 in Ağustos ayında ilçe oldu. 2009 da görüşmeler yapıldı ve Büyükşehir?in İZBAN?ın yer altına alması Devlet Demiryolları ile ilgili değil sadece Büyükşehir e aittir bunu bilginize sunarım teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet,  Çağlar pardon Ali Bey.
Ali ŞENAY- İyi akşamlar Sayın Başkan. Ben Kentsel Dönüşüme değineceğim yine bugün yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Şimdi,  Fuat Edip Baksı Mahallesinde bizim orada ben 33 senedir o mahallede oturuyorum. Dün eksper geldi oraya ve şu anda oranın kentsel dönüşüm olduğundan dolayı sıfır değer verdi. Şimdi ben Fahrettin Bey?e soruyorum Fuat Edip Baksı?ya kaç sefer çıktılar acaba? Benim de orada çocukluğum geçti ama ben seni orada hiç görmedim Ağabey.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Karşılıklı olmasın.
Ali ŞENAY- Şimdi orada şöyle söyleyeyim bürolar açıldı, büroların karşısında şu kadar daireler verilecek diye 10 tane 20 tane sözleşme getiririm ben. Bunun için de Aziz Bey?i buradan saygıyla selamla anıyoruz ama bir an önce bunu çözmesini istiyoruz.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet Ali Bey, Çağlar Bey siz grup başkan vekilisiniz en son sözü size vereceğim finali yapacağım. Tabi bir dakika en son sözü size vereceğim final yapacağım.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, vatandaşın düşüncesi şu;  bırakın artık şu Kentsel Dönüşümün geyik muhabbetini, bırakın artık bu çiklet gibi sakız gibi kentsel dönüşümün hikâyesini demektedir. Vatandaş haklı 2009 yılının sonunda alınan bu karar, yıl 2017?ye gelmekte bu projede bir kalem atılmadı. Hatta ve hatta bakın Bayraklı Belediyesinin sitesine girin Büyükşehir Belediyesinin sitesine girin web sitesine, üç boyutlu Bayraklı Kentsel Dönüşümü göreceksiniz. İmar planı olmayan bir yerde üç boyutlu bir görsel yapamazsınız, bu ne demektir? Sahtekâr ve dolandırıcı müteahhitler var ya vatandaşın cebinden parayı aldılar çaldılar ya size daire satacağız güzel güzel daire diye bundan farkı yoktur. Çünkü neden,  vatandaş orada bekliyor malı var, arsası var oraya bir yapılaşma yapacak kendisi oturacak veya satacak çünkü kendisine ait bir gelir rantı olması lazım. 6 yıldır kalem atılmadı çünkü neden? Beş binlik planları yok, binlik planları yok. 6 sene geçti Kentsel Dönüşümden bir haber ve devam edilmekte, yani 40 yaşında bir adam 2010 yılında ise şu anda ise 46 yaşına geldi, 50 yaşında bir vatandaş malı mülkü varsa Fuat Edip Baksı da Cengizhan?da Alpaslan?da 56, 60 yaşında adam 66 yaşına geldi. Ne zaman yapacaksınız mezarda mı yapacaksınız bu Kentsel Dönüşümü? Buna neden el atılmaz neden kalem atılmaz onun için vatandaşın talebidir bu, lütfen vatandaşın malından elinizi çekin. Büyükşehir Belediyesi de olabilir Bayraklı belediyesi de olabilir iktidar sizsiniz çünkü. Onun için vatandaşın memnuniyetini düşününüz, vatandaşın malını değerlendiriniz ki, insanlar sıcak yuvasında mutlulukla otursunlar teşekkür ederim.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali Bey ben size bir şey söyleyeyim. O çok itham edici bir laf ?vatandaşın malından elinizi çekin? öyle bir tartışma açarsanız siz siyaseten zararlı çıkarsınız.
Ali KÖKOĞUZ- Direkt söylüyorum tartışma açmıyorum, şu anda vatandaşın malına el konulmuş durumda vatandaş bir şey yapamamakta, başkan koltuğunda sizsiziniz hadi yarın vatandaşa imar durumu verin de bir inşaat yapsın bakalım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Burada düzeyli bir tartışma götürüyoruz siz her söz alışınızda mevkiinize, diplomanıza yakışmayacak konuşmalar yapıyorsunuz.
Ali KÖKOĞUZ - Ben pekiştirme sıfatı kullanıyorum başka türlü anlamıyorsunuz ki, tabii ki sıfatla anlatmaya çalışıyorum hakaret yapmıyorum sadece sıfat kullanıyorum.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bakın şimdi kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Aynı üslupla cevap verirsem yüz yüze bakamayız, ben öyle sıfatlar kullanırım ki yüz yüze bakamayız.
Ali KÖKOĞUZ - Kullan başkan mikrofon sende. Korkunuz mu var, çekinceniz mi var?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Hayır korkum yok,  terbiyem var sadece. Korkum yok.
Ali KÖKOĞUZ - Aynı terbiyeyi biz size gösteriyoruz çalışın yapın o zaman vatandaşı mutlu edin.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Lütfen, lütfen düzeyli davranın ricam odur. Düzeyli davranın Mustafa Bey ondan sonra sizin.
Ali KÖKOĞUZ- Büyükşehirde yaptım az bile yapıyorum. Tabi ki?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Arkadaşlar gerici konuşmalar lütfen olmasın yani hoşgörü içinde konuşuyoruz, tartışıyoruz ama düzeyi aşmayalım. Büyükşehirde de benzer konuşmalar yaptığınızı biliyorum ama burada ben izin vermem.
Ali KÖKOĞUZ - Hakaret içeriyorsa verirsiniz mahkemeye dava açarsınız. Hakaret içermiyor çünkü konuşmam, sadece mecazi anlamda deyim kullanıyorum sıfat kullanıyorum ve her zaman da kullanacağım?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Yani her şey dava konusu yapılmaz.  Siz biliniz ki, bu düzeyinizle kamuoyu önünde zaten yeteri kadar mahkûm oluyorsunuz.
Ali KÖKOĞUZ - Kamuoyu da takdir ediyor onu da siz bilmiyorsunuz. Siz iktidar sarhoşluğuna girmiş bir konuşma yapıyorsunuz şu anda. Vatandaşın sesine kulak verin, vermek zorundasınız?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu düzeydeki konuşmayı bizim vatandaşımız takdir etmez.
Ali KÖKOĞUZ - Siyasetçi iş yapacaktır hizmet yapacaktır!
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Tamam, tamam kardeşim tamam Ali Bey, Ali Bey meclisi germeyin. Yani amacınız nedir bilmiyorum ama bulunduğunuz her yerde provokasyon yapıyorsunuz. Bu yaptığınız provokasyon yakışmıyor düzeyinize.
Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkanım özür dilerim ithamda bulunmak istemiyorum ama şimdi Fahrettin Bey?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İtham edici konuşmalar olmasın.
Tarkan DÜZMAN- Fuat Edip Aksı Mahallesi, Cengizhan ve aşağıya Bayraklı?nın alt noktalarına kadar olan 60 hektarlık alandan bahsediyoruz. Bakın benim çocukluğum orda geçti demek ne demek?  Ben 46 senedir orada doğdum orada büyüdüm.  2009 senesinden almış olduğumuz yasa 2010 da Büyükşehir?e devredildi bizim arzu ettiğimiz şey şu artık şuan Bayraklı Belediyesi olarak çoğu arkadaşımız inşaatçı çoğu arkadaşımız mimar içimizde. Bizler de aynı şeyi yaşıyoruz şuan da başkanım buradaki almış olduğumuz imar yönetmeliğinin içerisinde yapmış olduğumuz 4 katlı binalar sahtekâr binalar mı?  Bayraklı olarak yapamıyor muyuz biz bunu? 60 hektarı kapattık tel örgünün orada Cevdet Bey vardı. Ben Giresun Göre de Çanakçı dernek başkanlığı yapıyorum.  Büyükşehirden 5 tane Karabağlar zannediyorum Muhittin SELVİTOPU başkanım şu anda mevcut olan belediye başkanımız o zaman Kentsel Dönüşümden sorumluydu. 5 tane müdürle bize geldiler, ben 100 kişi o bölgenin, 60 senesinden beri oturan 100 kişiyi karşılarına getirdim. Anlattıkları hikayeydi şu ana kadar konuşulan her şeyi yine hikaye görüyorum ben. Taha AKSOY a devrettik olimpiyat köylerini beceremiyorsanız devredin bakanlığa hiç beceremiyorsanız devredin Bayraklı Belediyesine biz yapalım başkanım ya, çok mu zor yani. Cevdet Bey in bize söylediği tek bir kelime var; benim 500 metre kare yerim var gönderiyorum karşılarına diyorlar ki efendim 4 tane daire vereceğiz 500 metre kareye iki tanesini borçlandıracağız. Ya Büyükşehir olarak siz aracılık mı yapıyorsunuz?  Gayrimenkul komisyonculuğu mu yapıyorsunuz?  Bizim elimizde şu anda mevcut evraklar var başkanım şu ana kadar Hatice Hanım olsun,  değerli arkadaşlarımızın gidip de orada savundukları şeylerin karşılığını göremedik biz göremiyoruz. Herkes bir şey konuşuyor çatı akıyor başkanım ne olacak sonu?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Peki? Bey konu anlaşıldı ben o zaman bir şey söyleyeyim. Bütün Türkiye?nin kaderini Kanun Hükmündeki Kararnamelere sıkıştırdınız onu da sıkıştırın geçsin gitsin?
Mustafa KARAMAN- Başkanım ama bakın şimdi öyle bir şeyden bahsediyoruz ki, yapamıyorsak Büyükşehir devretsin Bayraklı ya burası devam etsin başkanım..
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İşte bakın söyleyin Sayın Başbakan bunu da Kanun Hükmündeki Kararnameye dâhil etsin sizin bütün çözümleriniz buna dönük. Evet Çağlar Bey tamam, konu anlaşıldı.
Mustafa KARAMAN - Başkanım bir saniye Bayraklıda şu ana kadar yapmış olduğumuz diğer bölgeler de verdiğimiz imar durumları o zaman başka imar durumları mı oluyor başkanım?
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Aynı konuyu tekrar tekrar çevir kazı yanmasın şeklinde çevirip çevirip anlatmaya gerek yok. Hepimiz anladık buyurun Çağlar Bey
Mustafa KARAMAN - Cevap alamıyoruz ki başkanım sonuç olarak.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Hepimiz anladık, hepimiz anladık son söz demiştim yeterli görüyorum bu tartışmayı. İki grup başkan vekiline söz verip kapatacağım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan ben Kentsel Dönüşüm üzerinden burada siyaset yapmaya karşıyım. Bu Kentsel Dönüşüm kanayan bir yara eminim siz meclis üyeleri ve bizlerinde hepimizin de kanayan bir yarası. Gerçekten burada yaşayan insanlar insanlık dramı yaşıyor ve biz bu yaraya merhem olamıyoruz böyle bir sıkıntı var. Yani, Bayraklıda özellikle Bayraklıda bu deprem bölgesi İzmir, % 80 i Kentsel Dönüşüm bekliyor. Yarın öbür gün bir deprem de orada yaşanacak olaydan hepimiz sorumluyuz. Onun için burada duyarlı olalım bu konu üzerinden siyaset değil de çözüm odaklı olalım. 
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Teşekkür ederim. Veli Bey, son söz? Pardon pardon?

Çağlar HASPOLAT- Ve bitmedi başkanım. Sayın Hatice başkanım dedi ki; Uzundere de örnek bir proje çıkacak, Uzundere projesi 4 defa ihale edildi, 2 defa kimse girmedi üçüncü defa rica minnet folkart girdi yapıyor. Bakın Büyükşehir büyük bir alanda Kentsel Dönüşüm ihalesi çıkartıyor ve Türkiye?den hiçbir İzmir?den hiçbir talep yok. Yani çok başarılı olacağına?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  İnsanlarda ekonomik kaygı var, olmayabilir.

Çağlar HASPOLAT- Çok başarılı olacağına inanmıyorum başkanım. Bugün İzmir?de arsa yokluğu var, ev fiyatları aldı başını gitti. Bugün Bayraklıda yukarıda arsa Bayraklı halkı şuan da ve İzmir halkı dâhil zengin kaynakların fakir bekçiliğini yıllardır yapıyor, yaptırıyoruz. Biz Kentsel Dönüşümü yaptıramayız belki Bakanlıkta yapamaz lütfen kâğıt üzerinde imarı düzeltin vatandaşa verin dedik. Vatandaş kendimi yapar, kat karşılığımı verir arsası değerlensin, 2 kattan fazlasına da müteahhit hakkı verin vatandaşa rant dönsün vatandaşa dönsün. Orada ki hak sahiplerine dönsün, ikincisi?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Bu konuda farklı düşünmüyoruz zaten.

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle. Şimdi ikincisi, çok ciddi bir anlamda hava kirliliği İzmir de şu son zamanlarda mevcut kıştan dolayı. Hani akşamüstü bir bakın İzmir?in hep gecekondu bölgelerinde çok ciddi bir hava kirliliği var sebebi, gecekondular. Orada yakılan kömür, soba doğalgaz olmadığından dolayı ve İzmir?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Yani İzmir belediyesi mi götürecek doğalgaz?ı ?

Çağlar HASPOLAT- İzmir belediyesinin götürmesi değil Kentsel Dönüşüm yapılırsa orada Kentsel Dönüşüm yapılırsa. Şimdi vatandaş kendi evini yapamıyor başkanım yani orada kömür ile sobayla idare ediyor etmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı çok ciddi İzmir de hava kirliliği başladı ve devam edecek. Artı Fahrettin Bey bir şeyler konuştu ben tam anlamadım, iki tane şeyini anladım. Esas olan önemli olan halka hizmettir evet Bayraklı halkı Büyükşehirden gerçekten istediği hizmeti almıyor. Neden dolayı? Altınyol konusunda buyurun limandan başlayan Alaybey?e kadar giden bir kıyı şeridimiz var 12 km. kullanamıyoruz ne Bayraklı kullanamıyor ve o 12 kilometrelik kıyı şeridini bir Altınyol bir de İzban hattı ve demir parmaklıklarla örülmüş arkasında 1 milyon nüfus var, 350 bin Bayraklı 450 bin nüfus Bornova da her ne kadar bizim sahilimiz olsa Bornova?nın da sahili burası kullanamıyoruz. Derdimiz Altınyolun yerin altına alınması. Bugün Güzelyalı da bir proje yapıldı. Güzelyalı da yerin altına alındı belirli bölgede 1 kilometrelik bir bölgede Bayraklıda niye alınmıyor? Alınsın Bayraklıda.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Efendim biz meclis olarak sadece bunu dinleriz yapma mevkide bir meclis değiliz. Siz Büyükşehir meclis üyesisiniz bunu gündeme getirebilirsiniz.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım hayır hayır ben ona karşıyım. O zaman bu meclis süs meclisi değil hep beraber ortak karar alalım. Neden olmasın eylem yapacaksak eylem yapalım Büyükşehir?e nasıl bunu söyleyeceksek ben başkanı kutluyorum gitmişler Aziz Bey le görüşmüşler devamı gitsin sürekli olsun biz de gelelim yanlarında destek veririz her türlü desteğe Bayraklı için yanlarında varız. Teşekkür ediyorum
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet, bir daha ki toplantıya Ak Parti grubundan arkadaşları da hep beraber gitsin bu konuları gündeme getirsinler yapıcı konuşma bu zaten ama yani tahrik edici dille hakaret edici dille netice alınmaz bu tip yaklaşımlarla birçok sorun çözülür. Teşekkür ediyorum son söz Veli Bey buyurun.
Veli TOPAL- Sayın Başkanım ben ortamı germeden hemen iki kelime konuşayım. Şimdi bugünkü İzbanın bulunduğu yeri herkes biliyor ki burası Devlet Demir Yollarınındı. Devlet Demir Yollarının olan yeri belediye plan yapamaz sonra şirket kuruldu İzban şirketi %50, %50 hisseyle o şekilde belediye ortak oldu. Kentsel Dönüşümle ilgili biliyorsunuz belediye başkanımız 2009 yılında burada anket yaptırdı, kamuoyu yoklaması yaptırdı, uzlaşma yaptı 2010 Haziran ayında hükümetin çıkardığı kanunla Kentsel Dönüşümleri Büyükşehir e devredildi. Onun için biz orada yetkisiz kaldık ama biz bu konuyla ilgili belediye başkanımızla görüştük  arkadaşlar da dile getirdi o da bir  çözüm aramaya çözüm üretmeye çalışıyor. Biz de arsa uzlaşılmış bir arsa götürürsek orada en azından örnek olarak iki tane bina dikersek insanlar tabii ki gördüğü şeyi daha iyi karar verir onun önünü açmaya çalışıyoruz. Altınyol la ilgili de Çağlar Beyi destekliyorum her zaman mecliste konuşuyor şunu bilin biz de grupta belediye başkanımıza Aziz Beye bu konuyla ilgili baskı yapıyoruz inşallah sonuç alırız tabii ki bu hepimizin ortak temennisi teşekkür ederiz başkanım.
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Evet bu konuda yeterlilik verildi, yeterli görüyorum ben de şahsen.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Mustafa ÇEKİÇCİ, Âdem SEÇİLMİŞ? in mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Veli TOPAL- 2 Ocak 2017 Pazartesi saat: 18:00
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 2 Ocak 2017 Pazartesi evet teşekkür ederim.

 


Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.

 


Sema TURAN                                  Ayşegül BAHADIR
      Üye                                                  Üye