Meclis Çalışmaları

02.01.2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 02.01.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Abdullah AKTAŞ- Âdem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali KÖKOĞUZ- Hayrettin GÜNGÖR.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Arkadaşlar hoş geldiniz yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum. Saygı duruşumuz ve İstiklal Marşı?mıza davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
BAŞKAN- Arkadaşlar yeni yıla yeni binada giriyoruz. Herkes hoş geldi. Arkadaşlarımız bir sürpriz yapmış? Tabi ki acılarla dolu bir yıla başladık ama biz teröre, insanlık dışı uygulanmalara asla teslim olmayacağız ve yaşamımıza devam edeceğiz. O anlamda da yeni yıla yeni binanın böyle bir sembolik pasta kesimiyle taçlandırmak istemiş arkadaşlar izin verirseniz keselim. Nasıl yapalım? Meclis üyelerimizin hepsini alalım. Böyle gelip toplu fotoğraf alınsın zahmet olmazsa. Teşekkür ederim. Evet gündemimize devam ediyoruz.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI
BAŞKAN-  Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Buyurun
Çağlar HASPOLAT- Başkanım 10?uncu sayfada Tarkan DÜZMAN?ın konuşması Mustafa KARAMAN olarak yazılmış onu düzeltilmesi.
BAŞKAN-  10?uncu sayfada Tarkan DÜZMAN?ın konuşması Mustafa KARAMAN olarak?
Çağlar HASPOLAT- Tam tersi Mustafa KARAMAN?ın konuşması Tarkan DÜZMAN?
BAŞKAN- Mustafa KARAMAN?ın konuşması Tarkan DÜZMAN diye yazılmış onun düzeltilmesi dahil olmak üzere tutanağın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Yok. 4. Maddeye geçiyorum. Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-8394) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınması hk.
Veli TOPAL- Bu önergenin?
BAŞKAN- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım Hukuk Komisyonuna da gönderilmesi yönünde bir ricamız olacak başkanım mümkünse.
BAŞKAN- Yalnız bu arada görüşülmesi gerekiyor. Komisyonlardaki arkadaşlar iki meclis arası?
Çağlar HASPOLAT- Arkadaşlardan rica ederiz komisyonu toplarlar. Hukuk Komisyonuna da gönderirsek seviniriz.
BAŞKAN- Tamam Hukuk Komisyonuna da gönderelim. Bu önergenin Plan Bütce ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ama Hukuk Komisyonumuz da toplansın bu arada.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4118) Zabıta Personeline 2017 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.
Veli TOPAL- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6817) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 42 sözleşmeli personele 2017 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
Veli TOPAL- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1523) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 37002 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi hk.
Veli TOPAL- Bu önergenin Plan Bütçe ve pardon düzeltiyorum İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7661) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36183 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibi Cemil TAVAS ile hak sahibi Hasan Ali TAVAS'ın varislerine satışının yapılması hk.
Veli TOPAL- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu konunun İmar Komisyonuna da gitmesini istiyoruz.
BAŞKAN- Tamam imar demiştik zaten biz onu..  Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Satış değil kat karşılığı bu.

Veli TOPAL- Hayır efendim satış. Gecekondu var üzerinde başkanım.
BAŞKAN- 5 nolu madde mi bu?
6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 40217 ada, 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hk.
Veli TOPAL- İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.
BAŞKAN- Bu maddenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Aynı orijinli kaç madde varsa bakın ona. 6 mı?
Veli TOPAL- 6?ya kadar.
BAŞKAN- 6?ya kadar olan maddelerin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) İzmir ili, Bayraklı ilçesi 25N-Id, 25N-Ic, 25N-IId, 25N-Ia, 25N-Ib, 25N-IIb, 25N-IIa, 26N-IIIc, 26N-IIId, 26N-IVc, 26N-IVd paftaları kapsayan alanda geçerli olan ve İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 15.05.2015 tarih ve 05.540 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli bayraklı imar planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 25N-IIc paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmiş olan 4150 ada, 1 nolu parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 19.09.2016 tarih ve 05.914 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu nazım imar planı doğrultusunda 4150 ada, 1 nolu parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a-04d-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş 25158 ada 3 nolu parselde hali hazırda bulunan 4.00m x 9.00m ebatlarındaki trafonun bu alanda belediyemizce düzenleme yapılacak olması nedeniyle 1965 ada, 23 nolu parsel bitişiğinde yer alan kamuya terkli alana taşınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) Belediyemizce imar planı revizyonları kapsamında Gümüşpala, Emek, Org. Nafiz Gürman, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahallelerini kapsayan 230 hektarlık alanda hazırlatılan ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca 01.07.2016 tarihinde onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda Gümüşpala Mahallesi 25M-Id pafta, ve Emek Mahallesi 25M-IId paftada "Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA2.3): Heyelan ve Kaya Düşmesi (kompleks hareket) Riskli Bölgeler" olarak belirlenen alanların söz konusu rapor doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planında "Yapı Yasaklı Alan" olarak işlenmesi amaçlı plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
BAŞKAN-  Buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan burada 230 hektarlık bir alan ve 5 tane mahallemizin birleştiği bir konumdan bahsediyoruz. Burada bildiğimiz kadarıyla resmi tesislerde var. Okul var, bir de vatandaşın yeri var mı? Burada bu konumda?
BAŞKAN- Var var, Sibel Hanım bir açıklama yapsın.
Çağlar HASPOLAT- Seviniriz başkanım.
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Bir miktar özel mülkiyette giriyor. Bu yalnız bakanlığın onayladığı bir jeolojik etüt ve yapı yasaklı alan var. Bunların bir an önce imar planlarına işlenmesi gerekiyor. Yapı yasağı olduğu için.
BAŞKAN- Bu arada değişirse?
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Küçük bir bölgesinde yeniden yapılan bir etüt oldu. O bölgede bir değişiklik olduğu önlemli alan olarak bakanlık tarafından değiştirildi. Onu zaten ekledik biz sonrasında.
BAŞKAN- Evet başka beklediğiniz var mı?
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Şu anda yok başkanım.
BAŞKAN- Yani jeolojik etüdün değişmesi bekleyebiliyor muyuz? Öyle talepler geldi de. Bekletin orayı biz değiştiriyor bakanlık falan filan diye..
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- O kısım değişti zaten başkanlıktan onay geldi başkanım. Beklenen kısım değişti. Onaylandı geldi.
BAŞKAN- Beklenen kısım değişti. Ama bakanlık heyelan bölgesi ilan etmiş. Bakanlığın kararına uymak zorundayız. Mevcut yapı var mı orada?
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Gecekondular var.
BAŞKAN- Gecekondu varmış.
Çağlar HASPOLAT- Ruhsatlı yapı var mı? Yok mu?
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Ruhsatlı yapı yok.
BAŞKAN- Ruhsatlı yapı yokmuş. Durum bu arkadaşlar. Bunu bizim geçirmemiz gerekiyor yasa gereği.. Eğer zemin etütlerinde değişiklik olursa Büyükşehir safhasına doğru ek bir kararla Büyükşehir?e gönderip onu değiştireceğiz. Çünkü buna uymak zorunda meclis. Evet bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili,Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu önerge, ilgili kurumdan henüz görüş gelmediği için komisyonlarına iadesine?
BAŞKAN- Tarım İl Müdürlüğü mü?
Veli TOPAL- Hayır Orman Genel Müdürlüğü
BAŞKAN- Orman Genel Müdürlüğü. Onunla ilgili müdürlükle irtibata geçelim arkadaşlarla. Orman Bölge Müdürlüğü mü?
Veli TOPAL- Orman Bölge Müdürlüğü evet.
BAŞKAN- Yazı bekliyormuş onun için bekletmeye alıyoruz. Aynı Komisyonlara geri gönderiyoruz. Aynı komisyonlara geri gönderme durumundayız. Bu maddenin aynı komisyonlara gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Evet Dilek ve Temenniler de söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Önce muhalefete söz verelim. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan, sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. 2017?ye yeni binamızda başladık, burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sizlere teşekkür ediyoruz. Bayraklıya yakışır güzel bir bina, güzel bir meclis salonu olmuş. Biraz geç oldu ama olsun güzel olmuş. Geç olan güç oluyor. Yeni yılda 2016?yı geride bıraktık ama ülkemiz için 2016 çok zor bir seneydi. Hem vatandaşımız için, hem ülkemiz için ama güçlü bir irade, güçlü bir devlet, güçlü bir yönetim anlayışıyla içeride ve dışarıda çok ciddi vatan hainlerinin planlarına rağmen büyük bir badire atlattı ülkemiz. Çevremiz ülkemizin etrafı bir ateş çemberi diğer ülkelere baktığımız zaman diğer Müslüman ülkelerde neredeyse bir boyunduruk altında, bir işkâl altında ona rağmen güçlü bir irade, güçlü bir yönetim, güçlü bir hükümet ülkemizi bu cenderenin içerisinden bugünlere getirmiştir. Burada bütün herkesin el birliğiyle yeniden hem ülke genelinde, hem Bayraklıda bizlere ne görev düşüyorsa bizde Bayraklıdaki meclis üyeleri olarak hep birlikte vatanımız için, ülkemiz için elimizden geleni siyaseti bir tarafa bırakıp onu bunu mesele vatansa her şeyi bir tarafa bırakıp el birliğiyle bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Grubum adına böyle bir konuşma yaptım. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Çağlar Bey. Buyurun Ali Bey.

Ali ALAN- Sayın başkan, gerçi fiziki ruhum pek el verişli değil ama ayakta konuşmaya yinede saygıdan ödün vermek istemiyorum. Benim söyleyeceklerimde farklı şeyler değil. Daha dün gibi hatırlıyorum 2009 seçiminden hemen sonra Osmangazi binasına gidip imar müdürlüğü, harita müdürlüğü neresi olacak diye keşif yaparken 7 sene gibi kısa bir sürede böyle bir binayı hayata geçirmek çokta kolay değil. Çünkü sadece yapım değil, ihale sürecinde çıkan aksaklıklar..

BAŞKAN- Mahkeme süreci.

Ali ALAN- Mahkeme süreçleri, müteahhit firmanın çıkardığı zorluklar sonucunda bu bina bugün hayata geçti. Bu binayı bize ve Bayraklı halkına kazandıran başta siz olmak üzere tüm teknik ekibe çok teşekkür ederiz. Böyle bir binayı Bayraklı halkı hak ediyordu ve kazandı. Ne yazık ki 40 yıllık belediyelerde hala hizmet binası mümkün değil. Biz 7 sene gibi bir süre içinde hizmet binamızı faaliyete geçirdik. Yanılmıyorsam çok kısa bir süre sonrada ilgili müdürlükler burada hizmet vermeye başlayacak. Hayırlı olsun. Yeni yıla gelirken hepimiz 2016 gerçekten çok sıkıntılı ve zorlu geçti. Çok fazla can kayıpları, terör belası, darbe hepsi bir şekilde üstesinden gelindi. 2017?ye farklı umutlarla girmiştik. Ama 2017?nin ilk saatlerinde İstanbul?dan gelen terör olayı hepimizi üzdü. İnşallah 2017 de bu tür olayların olmaması tek dileğimiz. Devletimizin bu anlamda istihbaratla ilgili biraz daha ciddi imkanlar sunarak, ciddi çalışmalar yaparak bunların önüne geçecekleri konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ama bu can kayıpları ne yazık ki bizleri hepimizi üzüyor. İnşallah 2017 de böyle kayıplar olmaz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Sağolun teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Hamdi Bey buyurun.

Hamdi VATANSEVER- Saygı değer başkanım, sayın meclis üyelerim, sayın belediye mensupları ve müdürleri, sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz. 2017 yılında yeni belediye hizmet binamızda çok çalışkan ve çok büyük gayretleri ile hiçbir ayrım yapmadan Bayraklının her mahallesine hizmet etmekten Sayın Belediye Başkanımız hizmeti kendisine görev bildi. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Hayırlısı ile 1?inci meclis toplantımızı yeni binamızda yapmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakat yılbaşı akşamı 2017 yılı akşamı hain terör saldırısı sonucu ülkemizi derinden çok üzdü. Bütün Türk Milletinin başı sağ olsun. Ne kadar buruk ve üzgün, üzüldüysek de yine yeni yılımızı Türk Milletinin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun. Bolluk ve bereketli olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım başkanım.

BAŞKAN- Sağolun sağolun Hamdi Bey. Başka söz almak isteyen? Buyurun.

Ramazan BULUT-Sayın başkanım önelcikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni yılın hukukun barışın ve huzurun, kardeşçe yaşamanın hakim olduğu bir Türkiye özlemiyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca 2017 yılının ilk yeni meclis toplantısını yeni salonumuzda yapmaktan heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Dolayısıyla ilk meclis toplantısını yeni binamızda yapmakla bütün meclis üyesi arkadaşlarımız bir tarih yazmıştır. Ve bunları bütün arkadaşlarımıza yeni binada bu meclisi gerçekleştirdiğimiz için herkese teşekkür ederim. Ve bu binanın yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız ve bütün ekiplere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Ramazan Bey. Başka söz almak isteyen arkadaşı var mı? Değerli arkadaşlarım güzel sözleriniz için hem iktidar partisi mensubu arkadaşlara hem de muhalefetteki Çağlar Beyin sözlerine teşekkür ederim. Siz muhalefete alışık değilsiniz. Siz muhalefetsiniz tabi.. Yeni yıla bu kadar kötü bir ortamda değişiklik olsun, bir moralle girmek için bence burada bu meclisi bugün burada yapmamız ülke düşmanlarına, bu bölgede yoktur ama hiç olmazsa küçük bir mesaj oldu. Yani biz ülke olarak birçok şeyi atlattık. Yani bunun çok daha kötülerini yaşadık. Bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Bizler belediye başkanı oluruz, meclis üyesi oluruz, milletvekili oluruz, başbakan oluruz, cumhurbaşkanı oluruz ama bu işler gelip geçici ülkemiz kalıcı çocuklarımıza güzel bir dünya, güzel bir Türkiye bırakalım. Onun içinde iyi şeylerde hep birlikte hareket edelim. Eleştiriye her zaman açığız. Uygar bir 3 yıl geçirdik meclisimizde. Önümüzde bir değişiklik olmazsa 2 yılımız daha var. İnşallah sağlık içinde, hep beraber huzur içinde Bayraklıya hizmet ederiz. Ve ondan sonrada gelecek arkadaşlara bırakırız. Ben bu binayı İzmir?in en güzel noktası olarak değerlendiriyorum. Bayraklımız öyle çünkü; Bayraklıyı tarif ederken basın mensupları falan Ankara?dakiler ?neresi Bayraklı? diyorlar.. Diyorum körfezi önünüze alın, çemberin olduğu yer merkez. Dolayısı ile Bayraklı 5-10 sene sonra müthiş bir kent olacak, bu binada bu müthiş kentin en iyi noktasında olacak. Gerçekten de emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Zemin çok uğraştırdı burada. Üst kat otopark, bir kat sığınak ve benzeri şey oldu. Zemini bu şekilde yapabilmek Altınyol trafiğini Çağlar kardeşimin de beni desteklediği gibi yeraltına almayı gerektirecek teknolojilerin olduğunu gösteriyor. Çünkü bu yapım esnasında çok iyi kaliteli ve dünya çapında izolasyon malzemeleri ile tanıştık. Yani malzemeyi gönderdiğinde bir anda sızıntıyı kesiyor. Burası da öyleydi çünkü. Bu Altınyol trafiği eğer bu çevre düzenlemesi, sahil düzenlemesi yapıyor Büyükşehirimiz bittikten sonra 700-800 metrekarelik bir yer altı trafiği alındığında orta ve uzun vadede metro istasyonları kalkmasıyla o zaman anlam kazanacak ve o zaman emsalsiz bir sahil bandına sahip bir kent merkezi olacak. Giderek kentin merkezindeki resmi tesisler, resmi daireler buraya geliyor. Defterdarlık inşaatı sürüyor biliyorsunuz. Emniyet Müdürümüz Bayraklıdan bir planlama, Bahar Hanıma söyledim ben. Emniyet Müdürümüzü ziyarete gittiğimde geçen gün başkanım ille bana Bayraklıdan bir arsa bul  diyor. Kentin merkezi orası çünkü Bostanlıda oturuyorum ben diyor. Onu da bulduk bir ara herhalde Bahar Hanımla görüşün ona büyükçe bir yer gerekiyormuş. Dilerim valilikte buraya gelir. Büyükşehirde buraya gelir bakarsınız. Kentin merkezi ya.. Kentin merkezinde ulaşım aksının üstünde bir yer burası akıllı bir davranış olur her kesim için bundan sonraki süreçte kaymakamlık süreci var şimdi onu meclisten geçirdik mi Sibel Hanım? Kaymakamlığın plan revizyonu geldi Çevre Bakanlığından.. Biz imzaladık gönderdik galiba.

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Çevre ve Şehircilikte zaten askıda şuanda başkanım.

BAŞKAN- Askıda burada da bir küçük plan değişikliği yapıldı. Kaymakamlık binasının  olduğu yerde biz de olumlu görüş verdik. Kaymakamlık binamızda herhalde önümüzdeki yılda,  iki yıl içinde buraya yakın aksda yapılırsa Bayraklı büyük oranda resmi tesislerini oraya taşıyıp sorunu çözmüş olacak. Yalnız Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonundaki arkadaşlar özellikle 2 konuyu çıkarırlarsa memnun olurum.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Ali KÖKOĞUZ, Hayrettin GÜNGÖR?ün mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım bir dahaki meclisi Cuma günü yapacağız değil mi? Ayın kaçı oluyor?

Veli TOPAL- Sayın Başkanım 6 Ocak Cuma saat 18.00

BAŞKAN- Bundan sonraki süreçte her şey gönlümüzce olsun arkadaşlar. Her şeyimiz Türkiye için olsun, insanlık için olsun ve dünyamız için olsun çocuklarımız ölmesin. Bombalar patlamasın. Allah akıl fikir versin bu delilere.  Bu güzel duygularla meclisi kapatıyorum.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

 


Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR
     Üye                                                         Üye