Meclis Çalışmaları

06.01.2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 06.01.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Âdem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY -  Aynur ÇETİN -  Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM -  Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR:  Ali ALAN.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Evet arkadaşlar meclisimizde çoğunluğumuz vardır. Yaşadığımız talihsiz olayda hayatını kaybeden Fethi SEKİN polis arkadaşımız, kahraman polis ve Musa CAN şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için meclisimizi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım yaşadığımız kötü olay, bizlerin ülkemize ve vatanımıza olan bağlılığımızı asla eksiltmez bilakis milli duygularımızı ve beraberliğimizi bir kat daha artırır diye düşünüyorum. Polis arkadaşımızın canını vererek oradaki bir faciayı önlemesi, bu işin tedbirlerinin daha da arttırılarak yapılması gerektiği konusunda bize bir kez daha fikir verdi. Elbette bizim her birimiz kahramanlık yapabilecek insanlarız ama bu iş tedbirlerle ve daha ciddi çalışmalarla insan hayatına mâl olmadan engellenebilmelidir. Bu bakımdan kahraman şehit polisimize ve adliye görevlimize bir kez daha Allah?tan rahmet diliyorum ve İzmir?e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra bizlerinde tedbirler konusunda, kendi kurumlarımızda daha ciddi tedbirler alacağımızı söylemek istiyorum. Evet bu konuyla ilgili herhalde buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dün İzmir?de, Bayraklı Adliyesinde yaşanan bu olayda şehit olan adliye görevlimiz ve polis memurumuza Allah?tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza Allah?tan şifa diliyoruz. Ak Parti gurubu adına. Olay yerinde ele geçirilen mühimmatlar, silahlar, bombalar belli ki olayın daha büyük bir terör olayı olacağına, daha büyük bir katliam yaratılacağını gösteriyordu. Burada emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler, önlemler sayesinde büyük bir katliamdan ve faciadan son anda kahraman polisimizin fark etmesiyle son anda dönülmüştür. Kendisi silahındaki son kurşuna kovalayarak, bir kahramanlık örneği göstermiştir. Kendisi de Osmangazi?de bizim Bayraklı sınırlarında oturduğundan dolayı adının yaşatılması adına bölgemizde bir parka yada bir caddeye isminin verilmesini ve ortak bir karar alınmasını meclis grubu ve belediye adına böyle bir önerimiz olacak başkanım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen? Buyurun Veli Bey.
Veli TOPAL- Sayın Başkanım, sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizi bölüp parçalamak isteyenlerin son senaryosunu yazdıkları ve oynamaya kalktıkları dün maalesef ilçemiz oldu. Kahraman arkadaşımızın fedakârlıkları nedeniyle çok ucuz atlatıldı. İlçemize, ilimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Ayrıca meclis salonumuzla yeni yılla ilgili geçen toplantıda birçok arkadaşımız konuştu, değerlendirme yaptı. Meclis toplantımız çok güzel oldu. Başta siz olmak üzere, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buradaki bu güzel binada alınacak kararların da Bayraklı halkına hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Başka gündem dışı söz almak isteyen arkadaş varsa vereyim. Yoksa gündemin 1?inci maddesinden başlayalım arkadaşlar.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL-   Başkanım bu önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  Birimlerden Gelen Önergelerin 1?inci maddesine geçelim.

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-4) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 579 sokağa "Şehit Polis Memuru Fethi SEKİN" isminin verilmesi hk.

BAŞKAN- Evet biraz önce arkadaşımızın temennisi zaten gündemimizde vardı bizim. 579 sokakla ilgili Sayın Şeref BALBAY ve o bölgede oturan arkadaşlar o sokağı bilir. Bir dakika arkadaşlar, evet buyurun.

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, şehidimizin evinin sokağı 574/4 sokak maalesef.

BAŞKAN- 574/4 sokak çok kısa bir sokak arkadaşlar değerlendirdi. 25-30 metrelik bir çıkmaz sokak gibi bir sokak. Dolayısı ile ona yakışan çok daha büyük bize ait Bayraklı Belediyesine ait bulvar uzunluğunda bir caddeye verilir. Ama oraya da verilebilir. İlave ederiz. İkisine bir veririz yani. 579 sokakla ilgili Şeref Bey buyurun.

Şeref BALBAY- Sayın Başkan, sayın meclis iyi akşamlar diliyorum. Mevcuttaki o sokağın ismini şehidimizin verilmesi ve daha sonra adres bulmada zorluk çekilmemesi adına sokağın numarasının da yazılmasını öneriyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Onları zaten Büyükşehir yapıyor. Bizim önermemize gerek yok. Siz sokağı anlatın efendim. Sokağı anlatmanız için sokağı bilmeyenlere.

Şeref BALBAY- Sokak mevcuttaki oradaki en geniş sokak. Mevcut şehidimizin bulunduğu sokak kaldığı ikametgâh dar ve kısa bir sokak. Dolayısıyla önerdiğiniz sokak daha uygun olacaktır, diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Evet uzunca bir sokak haritandan baktık bugün. Şimdi şöyle Büyükşehir bir parka, adliyenin önünde yaptığı parklardan birine ismini vereceğini duyduk. İşte onlarda hangisine verecek Büyükşehir?in takdirinde. Bitmiş parklar bunlar, sizin iş yerinize yakın. Dolayısı ile o parklardan birine isim zaten verecek büyük bir parka Büyükşehir. Biz de bir yola ismini bir caddeye ismini vererek yaşamış olduğu bölgede ismini yaşatmak istedik arkadaşlar. Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Şehidimizin ismini ilk günden yaşatma duygusunu buraya taşıdığımız için bütün arkadaşlara teşekkür ederim.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-104) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

BAŞKAN- Evet CHP grubundan aday olan arkadaşlarımızı yazın bakalım tahtaya.

Veli TOPAL-  Veli TOPAL, Fatma Duygu KUMAŞ, Mustafa ÇEKİÇCİ.

BAŞKAN- Ak Parti grubundan..

Çağlar HASPOLAT- Çağlar HASPOLAT, Mikail BİLİCİ.

BAŞKAN- Veli TOPAL?

Veli TOPAL-  Veli TOPAL, Fatma Duygu KUMAŞ, Mustafa ÇEKİÇCİ.

BAŞKAN- Evet oy kullanmaya başlayın arkadaşlar. Yazılsın oylar. Başka aday yoksa mevcut adayların oylamasını yapıyoruz.

Veli TOPAL-  Başkanım gündeme devam edelim.

BAŞKAN- Acele etmeyin Veli Bey. Trafik polisleri böyle biraz hızlı oluyor maşallah. Veli Bey de eski bir trafikçi. Evet oy kullanmayan arkadaş var mı? Evet diğer maddelere geçelim.
3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-52) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

BAŞKAN- Evet bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-67) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak ve demirbaşına kaydedilmek üzere, 4171 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası, 4731 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, 4172 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesine Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan Tabanca Silah ve Fişek alımı hk.

BAŞKAN- Evet.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı ?Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı için güncellenmesi hk.

BAŞKAN- Evet bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu bir toplantı yapıp, meclis anında bu kararı görüşmesini rica ediyorum arkadaşlardan. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu atık su bedellerinde gerçekten ciddi anlamda vatandaşın canını yakıyor. Eve giren su?

BAŞKAN- Bu atık su değil yalnız.

Çağlar HASPOLAT- Atık su.

BAŞKAN- Değil efendim katı atık.

Çağlar HASPOLAT- Katı atıkta meskenlerdeki katı atık ve atık su.

BAŞKAN- Atık su değil bu. Katı atık.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım atık su alt yapı ve evsel?

BAŞKAN- Ama tarifelerde bizim belediyeyi ilgilendiren kısmı katı atık. Atık suyu Büyükşehir alıyor.

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir alıyor.

BAŞKAN- Evet. Bir parantez açabilir miyim? Katı atık kanunla belirlenmiş, belediyelerin yaptığı katı atıktaki harcamaya karşı alması gereken ve Sayıştay tarafından denetlenen bir gelir birimi.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada da şimdi komisyondaki arkadaşlar toplanacaklar. Bununla ilgili bir karar alacaklar. Yeni bir tarife en alt tarifeden olması yönünde?

BAŞKAN- En alt zaten tarifeler.

Çağlar HASPOLAT- En alt tarifeden olması yönünde bir isteğimiz olacak.

BAŞKAN- Bizim tarifelerimiz en alt zaten. Şöyle bir sıkıntı var Bayraklıda arkadaşlar.. Kaçak yapı çok olduğu için numarataj sıkıntısı var. Çöp vergisi maalesef mesela burada konut sayısına göre alınıyor konut sayılarına bölünüyor. Konut sayısı kayıtlara girmediği için diyelim ki 120 bin kişilik bir görüntü var 150 bin konutun çöpü toplanıyor. Dezavantajlıyız yani.

Çağlar HASPOLAT- Kentsel dönüşümü bir an önce yapalım.

BAŞKAN- Sonuna kadar seninle beraberim. Yapmamız gerekiyor her şeyden kaybımız var. Emlak vergisi kayıtsız, çöp vergisi kaybı..

Çağlar HASPOLAT- Yani bunun en alt seviyeden, en alt cetvelden alınması?

BAŞKAN-Arkadaşlar öyle yaptı zaten. Öyle değerlendirdi. Komisyonumuz değerlendirsin. Bitirdiği an bize haber versin. Ara verelim gerekirse bekleyelim. Buyurun efendim orada iki  oda var. İki odadan birini kullanabilirsiniz arkadaşlar.


Hasan KARABAĞ
   Meclis başkanı

                                             
Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
Üye                                                                 Üye


OTURUMA ARA VERİLDİ.II. OTURUM.

HAZIR BULUNANLAR    :
Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Âdem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN -  Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM -  Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR:  Ali ALAN.
BAŞKAN- Komisyon raporumuz cıkmış buyurun.
(TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) Mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu.
BAŞKAN- Bu raporun, Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi bölümünün 5. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.
BAŞKAN- Evet gündeme devam edelim.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-8394) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz efendim.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4118) Zabıta Personeline 2017 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6817) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 42 sözleşmeli personele 2017 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 40217 ada, 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Bir zahmet düğmeye basın. Işık yanınca konuşun. Abdullah Bey ilgilenin arkadaşla.

Tarkan DÜZMAN- Bu 4?üncü maddede bir eksiklik var. Biz komisyonda karar alırken kat irtifakı sonucu oluşacak dairelerin kademeli olarak yükleniciye devredilmesi demiştik. Onu bir düzeltirsek.

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Başkanım biz komisyon raporunda yazdık onu. Gündeme kısaltarak yazdığımız için?

BAŞKAN- Özet şeklinde yazıldığı için gündemde öyle görünmüyor.

Tarkan DÜZMAN- Sadece orası yok ama kısa derken, sadece bizim eklediğimiz cümle yok.

BAŞKAN- Raporda var. Raporu oyladığımız için. Evet oyladık herhalde bunu değil mi efendim. Evet başka?

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) Mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

BAŞKAN- Plan Bütçe Komisyonu yapılan tetkikte tarifeler oy birliği ile geçti. Çağlar Bey demek ki fiyatlar düşük. Teşekkür ederim komisyonumuza. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile Plan Bütçe raporumuz kabul edilmiştir. Teşekkür ederim meclisimize.

Çağlar HASPOLAT- Geçen seneden daha düşük fiyat yapılmış herhalde böyle bir şey var teşekkür ediyoruz. Hem komisyonumuza, hem belediyemize.

BAŞKAN- Halkımız bizim halkımız, biz de halkız hep beraber en düşük fiyatla çay içirmeye, yemek yedirmeye, çöpünü toplamaya çalışacağız.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve Temenniler arkadaşlar. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu Baybel de sermaye artışına gidildi tekrardan. Her sene yılbaşında ya da yılsonunda aynı şekilde sermaye artışı yapılıyor, Baybel de. Bu Baybel de sermaye artışı zarardan dolayı büyük ihtimalle komisyondaki arkadaşlarımıza böyle bir bilgi geldi. Karlı olması gereken bir şirket neden zarar ediyor? Ve Baybel gerçekten bugün Bayraklıda birçok düğün salonları işletiyor. Geliri olması gereken geliri karlı olması gereken bir şirket. Bu tarz sermaye artırımı ile açık kapatılmaya neden gidiliyor? Bu konuda bir bilgi istiyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bunu hakkında bilgiyi belediyelerin tümünü incelediğinizde zaten görürsünüz. Belediyeler şirketleri kâr kuruluşları değildir. 1.5 liraya çay satarak kâr etmesi o işletmelerin çok zordur. Tamamen halka dönük, halkın daha ucuz hizmet almasına dönük. Nasıl parklarda kâr etmiyorsak, nasıl kültür müdürlüğünde kâr etmiyorsak, nasıl sosyal hizmetlerde karşılıksız bir hizmet veriyorsak, bizde Baybel?le aynı görüşteyiz. Baybel?i elimizde işletmeleri tutarak halkımızın kolay ucuz. 1.5 liraya çay verdiğimiz yerlerde niçin 1 liraya vermiyorsunuz diye sitem eden bir halkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla halkın bu ihtiyaçlarını karşılamada Baybel?in önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Beğenisi de çok yüksek. Personel giderlerini azaltma konusunda bir tedbir olacak arkadaşların. Minimuma çekip hizmet alımları yapacaklar o şekilde bu seneki açığı da kapatmak gerekecek.

Çağlar HASPOLAT- Yani 3 milyon 750 bin lira ciddi bir rakam başkanım. O kadar bir zarar varsa?

BAŞKAN- Valla zarar etmeyen belediye şirketi varsa onu tartışalım. Getirin önümüzdeki meclis, hangi Ak Partili belediyede zarar etmeyen şirket var ona bir bakalım.

Çağlar HASPOLAT- Kârlı şirket?

BAŞKAN- İnşallah vardır getirin. Biz kârlı başka işlere de sokmak istemiyoruz belediyenin şirketini. Çünkü ticari kuruluş olmakta doğru değil belediye olarak. Esnafın işine müdahale etmek vs. gibi. Hizmet alımı da yapmadığımız için biz belediyelerdeki şirketlerin çoğu hizmet alımı yapıyorlar. Hizmet alımlarında da kâr edemiyorlar ayrı konu da. Temizlik işi, park yapım işi şu bu diğer? İlçe belediyelerinde bu çok daha büyük bir yük dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Önümüzdeki yıl daha aktif davranmaya çalışacak arkadaşlarımız. Zararları minimuma çekmeye çalışacağız. Buyurun Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan, çaydan örnek verdiniz ama ara sıra Mürdüm?e gidip yemek yiyoruz. Mürdüm?deki makarna fiyatlarımız, Mürdüm?deki pizza, Mürdüm?deki tavuk ve et çeşitleri emin olun? Geçen gün misafirlerimle gittim. Arkadaşlarımla dediler ki belediye tesisi hani çay herhalde sadece çayda ucuzuz. Diğer tamamını saydığımızda fiyat listelerini bir inceleyin.

BAŞKAN- İnceleyelim.

Tarkan DÜZMAN- Dışarıdan bir emsal alın bakın, piyasadaki o bölgedeki bütün kafeteryalarla birebir aynı fiyata veriyoruz. Artı böyle sıcak havalardan bir aklımda kalan bir şey var. Arkadaşlar 1 bardak cam bardakta limonata getiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5 liraydı ya da 4 liraydı. Yani o bölgede içilebilecek en pahalı limonatayı da Bayraklı Belediyesi satıyor. Fiyatları bir inceleyip sadece çayın ucuzluğunu dikkate almaz olursanız seviniriz. Saygılar sunarım.

BAŞKAN- Çağlar Bey, pardon Tarkan Bey kahvaltılar her yerde 25-30 lira bizde 15 lira kahvaltı. Yani çok yemek menüsü de? Bizim belli geceler oluyor. Arkadaşlara söyleyelim. Bakalım bir fiyat farkı var mı? Buyurun İsmail Bey.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, bütün belediyeler dediniz Kemalpaşa Belediyesi Kembel 2014 de belediyeyi devraldığında 6 milyon lira Kembel?in borcu vardı. Şuan Kembel 1.5 milyon lira kârda.

BAŞKAN- Evet belgelerini görelim de lafla olmaz o iş.

İsmail YAĞCI- Siz inceleyebilirsiniz ama bizim belediyemizden parayı aktarıyoruz ama nereye harcanıldığını denetleyemiyoruz veya göremiyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Öyle şey olur mu? Sayıştay denetimine açık bir şirketler bunlar. İsmail Bey böyle konuşmayın lütfen. Bu şirketler devletin denetiminde, Sayıştay?ın denetiminde her sene denetleniyor. Nereye gittiğini herkesten daha iyi devletimiz biliyor zaten. Evet bizim yok seçimin sonucunu söyleyeceğim. Katılan Meclis Üyesi: 37, Açılan Zarf: 37, Geçerli Oy: 37, Mustafa ÇEKİÇCİ, Fatma Duygu KUMAŞ, Veli TOPAL, Çağlar HASPOLAT, Mikail BİLİCİ 34 oy alarak, bir arkadaşımız Veli TOPAL 32 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmiştir. Tamam mıyız? Başka söz almak isteyen arkadaşımız..

Mikail BİLİCİ- Evet Sayın Başkan bu tarafa bakın.

BAŞKAN- Buyurun. Mikail bey sizi şöyle alalım.

Mikail BİLİCİ- Yani sol, hep sağ tarafta gözünüz sol bu tarafta.

BAŞKAN- Mikail Bey ben solcu görünüp sağda oturanlardan değilim yalnız.

Mikail BİLİCİ- Yani valla güzeldi buda. Böyle zeki söylevler hoş oluyor. Sayın Başkan ben şuna değinmek istiyorum. Tabi ki Çağlar Beyin demin terör olayına, terör olayındaki şehit olan polisimize seslenişteki anlattığı, görüntü ciddi derecede dehşet verici bir sıkıntı olacaktı.

BAŞKAN- Çok üzüldük. Görüntüyü izledikçe, çatışma görüntülerini izleyince, bir farklı kameradan izledim ben. Çok dramatik, ikinci bir insan gelip yardım etmemiş orda ona kızıyorum.

Mikail BİLİCİ- Grup toplantısında arkadaşlarımız bu mevcut polis arkadaşımızın, şehit arkadaşımızın isminin sizin o yorumu yapınca ben seslenmedim. Önce el kaldırmıştım. Büyük bir caddeye verilsin diye.

BAŞKAN- Bulvar.

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim bu konuda.

BAŞKAN- Rica ederim.

Mikail BİLİCİ-Evet arkadaşlar, Sayın Başkan biz, ben ülkemdeki bey aydınım diyenlere sesleniyorum. Yani ben bu ülkenin aydınıyım diyen nüfusa sesleniyorum. Bu ülke mensubuyum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Benim ülkem gericiliğe, cehalete, yobazlığa, din yobazlarına, kapitalizmin en şiddetli uygulayıcısı olan devlete, sermayeyi faşist düşüncenin doruğunda icra eden hükümetlere ve güney doğuyu Kerbelâ?ya çeviren örgütlere ve onların mensuplarına savaş açmıştır. Görünen budur. Aydın kesimden ricam faşizm ve kapitalizme bu kadar meydan okurken biz, oraya savaş açmış bir düzeneğe duruşları düzgün olsun. Görünen Sayın Başkan budur. Biz ülkemizde Suriye?nin geçmişinin, çocuklarının geçmişte yaşadığını eğer bizim ülkemizde gelecekte yaşanacaksa, biz hemen ölmeye hazır olalım, hemen cepheye koşalım. Ama şunu da söylüyorum şehidimize ve şehidimiz gibi vatan uğruna canını feda edenlere can feda. Biz onların ismini onların duruşunu bayrak gibi papatya gibi göğsümüzde taşırız. Ama şunu da bilmesi lazım karşımızdaki zihniyet, bu ülkenin artık çok askeri var çok ta silahı var. Kendine yetecek kadar silahı var. Bu da bilinsin Çanakkale?deki Churchill?in Hamilton?un söylevleri artık bitmiştir. Ülkenin nüfusu da silahı da yerli yerindedir. Sayın başkanım Çağlar Bey bir önceki şeyde belediye binasıyla ilgili grup başkanımızın söylemine katılıyorum. Hoş güzel ama tabi iktisatçı arkadaşlarımız söylediğime evet diyecektir. Biz şimdi arkadaşlarımızla mevcut şirketin bilançolarıyla ilgili denetim veya yeminli müşavirlik kurumunun sermaye artırmasını gerektiren raporu görsek orada gerekenler yazar zaten. Şirketlerin güçlü sermaye olması hoştur iyidir ama sermayenin nereye dağıtıldığı da önemlidir. Belediye binamızın da konumu güzel. Bütçelerde veya tek düzen hesap planında edinimler vardır, bir de yükümlülükler vardır arkadaşlar. Belediye binasını mali işler başkanından ricam sayın başkanımız iktisatçı değil kendisi makine mühendisi mali işler başkanımdan veya bu bölümdeki meclis üyesi arkadaşlarımdan ricam bu edinim ve yükümlülükler örneğin 50 ton altınımız vardır bütçede aktif bir bölümde ama onun karşısında 100 ton borcumuz vardır o elli ton sizin gözünüze gösterilmesin belediye binamızın edinim bedeli ve edinimle beraber yükümlülüklerden kurtulduğu yükümlülüklerden örneğin şu kadar kiradan kurtulduk buna benzer bir bilgilendirme yaparlarsa meclis daha bir keyiflenir teşekkür ederim sayın başkanım.

BAŞKAN- Evet. Yaklaşık bu binanın bina maliyeti 14.500.000 artı KDV. 14.500 trilyon artı KDV. 2010 yılında 500 bin liralık bir burada istimlâk yapılmıştı bir arsaya 1 trilyon pardon. 2 bin lira civarındaydı arsanın metrekaresi 500 metrekareydi.1 trilyon kadar oraya verdik o zamanını parasıyla. Şimdi yan tarafın istimlâkı söz konusu. 1300 metrekareye yaklaşık sanırım 4.5 trilyon para verdik. Kalanda istimlâk mahkemelik onun 700 metrekarelik bir hissesi var orada istimlâk edilecek. Bu tablonun içine bunları da koyabiliriz. Ama bugün bana sorarsanız istimlâki bittikten sonra 700 metrekarenin, binasıyla beraber arsasının binanın toplamı bence 100 trilyon değerinde bir taşınmazdır burası. Çünkü çok önemli bir yer burası ve İzmir?in merkezi olan bir yer, biz çok düşük maliyetle bunu gerçekleştirdik. Bu kadar zor bir zemine rağmen biraz süre kaybı oldu ama izolasyon malzemelerinin yenilenerek yeni teknolojiyi beklediği zamanlar, artı anıtlar kurulunda beklediğimiz zamanlar oldu. Tip İmar yönetmeliği geldiği için her plan değişikliğinde burası yandaki tarihi eser yüzünden en küçük plan tadilatı Anıtlar Kuruluna gidiyor. Anıtlar Kuruluna gidildiğinde ne kadar zaman kaybı olduğunu bu işi yapan arkadaşlar bilir. Artı buranın belediye kurulduktan sonra bir şeyi gözden kaçırıyor arkadaşlar, 7 senede bir bina yaptınız deniliyor. Bir kere birkaç sene biz başladıktan sonra birkaç sene davalıktı bu bölge ve durdurulmuştu imar uygulamaları bu bölgede. Dolayısıyla mahkeme süreci bu yeniden, mesela Konakta durduruldu bu yeni kent merkezi projesi. Bu o zaman durdurulmuştu elleyemedik burayı biz, uzun süre mahkeme kararları beklendi. Dolayısıyla önemli olan işlevini tam yapan yapabilen bir bina olması yerinin uygun olması, ulaşım aksı üstünde İzmir?in çok güzel bir yerinde, otobüs durakları burada, metrosu burada Bayraklının ortalama bir yeri burası.  Yani Yamanlar aksındaki insanlarımızla Manavkuyu, Mansuroğlu bölgesindeki insanımızın da olması gereken bir nokta. Birde yakışan bir nokta neden biliyor musunuz? Bayraklı diyince bu tepe bizim aklımızdaydı hep buraya Bayraklı denirdi. Ben bu bölgede büyümüş bir insan olarak iddialı bir şekilde burada yapılması gönlümden geçti, dolayısıyla da arkadaşların da takdiri öyleydi. Bence yapılmış bu eser hepimizin eseri yani bizler kalıcı değiliz burada bırakıp gideceğiz ama önünden geçerken inşallah bizim dönemimizde olmuştur diyeceğiz. En çokta Karşıyakalılara inat diyeceğiz onu demek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Biz Karşıyaka otobüslerine binerdik o zaman çok fakir dönemi Bayraklının. O meşhur zilleri olan ipli zilleri olan otobüsler vardı. Buradan piyalenin oraya geldiğimizde çekerdik herkes bize küfredercesine kızarak bakardı. Niye siz bizim arabaya bindiniz diye. Onun için bizde belediyemizi böyle herkesin gördüğü bir noktaya yaparak güzel bir anı bıraktık geleceklere.
Mikail BİLİCİ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN-Siz o durumu yaşamadınız mı? Karşıyaka otobüslerine bindiğimizde Bayraklıya sokmak suçtu.
Mikail BİLİCİ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- O kiraları da söylerim ben sana müdürlükler tek tek kalkıyor mesela. Şimdi ondan Mehmet?inde haberi yok.
Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan bu nezih, güzel ortamda bundan sonraki meclis üyesi arkadaşlarımızda artık bir daha ki dönem ille de olmak isterler sizde olmak istersiniz belki.
BAŞKAN- Yok ben bir daha olmak istemiyorum Bayraklıya hazırlansın herkes.
Mikail BİLİCİ- Size gelirken ?
BAŞKAN- Banko Ak Parti adayım Mikail BİLİCİ?dir onu söyleyeyim.
Mikail BİLİCİ- Yok yok teşekkür ederim. Sayın başkan, fakirlikten otobüsten bahsetmişken tam yeri?
BAŞKAN- İşte sende benim gibi yukarıda büyüdüğün için bende diyorum ki Mikail olsun.
Mikail BİLİCİ- İnanıyorum size güveniyorum. Sağolun. Sayın başkan şu metrodan dolayı akşam saatinde Cengizhan? a giden ve Erener?e giden otobüs durakları iğrenç.
BAŞKAN- Orta vadede kalkacak bunlar başka türlü olmayacak.
Mikail BİLİCİ-  Bitireyim başkanım. Oradaki dolmuşlara insanlar balık istifi gibi biniyor, ben de biniyorum bazen. Hakikaten buraya böyle elit güzel o otobüs söyleminde yaptınız, onunla örtüştürelim oraya başkan olarak müdahil olun. O Erenler tarafına giden Cengizhan tarafına giden?
BAŞKAN- Şimdi sizin haberiniz yok, ben bazı yerlere ücretsiz servis koydum. Mesela,  Körfez evlerine. Yani Büyükşehir?in bazı bürokratlarına bazı şeyleri anlatamıyoruz. Ben şimdi buraya ücretsiz servis koysam yeri göğü yıkacak minibüsçüler. Aşağıdan yukarıya ücretsiz servis koyabilirim mesela. İyi dolmuşçulardan beni öldürmeden kurtaracaksan koyayım.
Mikail BİLİCİ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Evet durum bu buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan dün gece taziye evinde belediyemizin çadırı ve yiyecek içecek ikramları geldi. Belediye Başkan Yardımcılarımız oradaydı, Meclis üyesi arkadaşlarımız oradaydı akşam saat 2? de Başbakanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız geldiler oraya. Tabi bütün bürokrasi oradaydı bir siz yoktunuz.
BAŞKAN- Ben sabah oradaydım, şimdi anlatayım.
Çağlar HASPOLAT- Vatandaş sizi sordu.
BAŞKAN- Vatandaş sabah gördü beni gittim ben evlerine. Şimdi ilk gidecek bendim oraya aradım arkadaşları gönderdim. Eşinin evde olmadığı söylendi. Çocuklarının da bir alt kata komşulara indirildiği ve duyurulmadığı söylendi. Sonra Kaymakam Beyi aradım; ?bakın bu çocuklar daha babalarının öldüğünü bilmiyor, biz o bayrağı asmakla biraz acele etmeyelim mi, biraz bekleyelim mi? Bizim psikologları bulup onların nezdinde söyleyelim? diye bekledim ama Kaymakam bey saat 8:30 9:00 gibi gidiyorum diye aradı. Dolayısıyla eşinin gelip gelmediğini de bilmiyorum eşinin olmadığı ortamda hangi akrabasının olduğunu bilmediğimiz için ben dokunmadım ama siz yoğun olarak geldiniz oraya bizde sabahı tercih ettik, sabah gittik evlerine taziyede bulunduk.
Çağlar HASPOLAT- Hayır vatandaş sizi soruyordu, gözleri arıyordu.
BAŞKAN- Gördü sabah vatandaş beni.
Çağlar HASPOLAT- Bir konu daha var başkanım, ben o konu hakkında da sizin de görüşünüzü almak istiyorum. İzmir de başarılı bir öğretmen olan bu Saadet ÖZKAN diye bir hanımefendi sizinde basında açıklamanız oldu. 10 Aralık ta burada Bayraklıda göreve başladı 27 Aralıkta da görevden istifa etti. Görevden istifa ederken de istifa gerekçesini çok imalı gördüm. ?Bayraklı Belediyesindeki görevimden projelerimi sunma fırsatı bulamadığımdan ve bazı etik olmayan durumlarla karşılaştığımdan dolayı istifa ediyorum? diye bir beyanat vermiş bu basında da çıktı. Yani etik olmayan durumlar ne? Bunu hiç araştırdınız mı?
BAŞKAN- Valla araştırdım bende. Yani o etik lafı biraz ağır olmuş o laf. Saadet Hanımla görüşmedim, aramış beni o. Etik lafı çok daha anlamlı bir laf yani ben burada çalışma koşulları bana uygun değildir demesi biraz daha hafifletebilirdi söylemi. Etik lafı biraz ağır olmuş o.  Heyecanlı bir arkadaşımız bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Öğretmen olarak başarılı öğretmenliği olmuş, sözleşmeli öğretmen olarak çalışmış tatsız bir olayı da gündeme getirmiş. Bundan sonraki yaşamında daha bağımsız çalışmak istiyor herhalde öyle görüyorum ben onu. Çünkü devlet kadrosuna uygun olmadığını televizyon kanalının birinde de söyledi. Hiyerarşi bana göre değil diye öyle. Hiyerarşiye karşı bir sıkıntısı vardı özet olarak. Yani bağımsız?Yani o elit sözü bence Saadet Hanım onu ileride düzeltir bence. Tamam. Buyurun.
Çağlar HASPOLAT-  Tamam başkanım.
Adem SEÇİLMİŞ- İyi akşamlar Sayın Başkanım, sayın meclis üyelerim. Sayın başkanım çok güzel bir bina yaptınız teşekkür ederiz Bayraklıya yakışanı yaptınız. Bu binada kamera güvenlikleri dışarıda olsun bu terörle ilgili başkanım bunlar falan mevcut mudur? Alındı mı? Artı güvenlikte silahlanma var mıdır?
BAŞKAN- İşte biraz önce?
Adem SEÇİLMİŞ- Dünkü araç bomba patlatılan araç benim oradan akaryakıt alıyor 02.38 de. Bütün kamera kayıtlarını geldi dün polis aldı bizden. Bununla ilgili bu binamızda çok güzel burada da böyle bir terör saldırısı olabilir, en azından güvenliklerimize silah var mı burada?
BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar?
Adem SEÇİLMİŞ- Yani bunu gerekirse Valilikten isteyelim.
BAŞKAN- İstedik istedik. Biraz önce sen gündemi okudun takip ettin mi? Şantiyesinde. Fen İşleri Şantiyesinde.  Birimlerin tümünde 37 tane silahlı güvenlik talebimiz kabul edildi. Bu silahlı güvenliklerden bir bölümü de burada olacak. Bu binaya girişlerde? 
Adem SEÇİLMİŞ- Dün mesela bomba yüklü aracı bizim istasyona kadar sokmuşlar sayın başkanım. Yani 02:38 de adamlar geliyor ve kafaları zil zurna sarhoş. İki kişiler kamera kayıtlarına kadar arabadan inmiyorlar ve kafaları zil zurna sarhoş arabayı satıyoruz diyorlar, pompacıda ben ne yapayım arabanızı diyor çekiyorlar gidiyorlar ve depoyu doldur diyor sonuna kadar. Yani lpg? li araç 22.04 lira almış akaryakıt lpg almış. Demek ki patlatacaklar arabayı ve oradan çekip gidiyorlar yani ve bu araba patlayan araba.
BAŞKAN- Buda yeni bir bilgi yani. Bunu?
Adem SEÇİLMİŞ- Yani bu bizim orada da patlayabilirdi sayın başkanım.
BAŞKAN- Kafası bozulsa yapardı vallahi. Yani sanki bu tür bombalı araçların ve bomba canlı bombaların inisiyatifi sadece kendilerine bırakmıyor dedi emniyettekiler. Bunlarla ilgili pim ler yani patlatıcı düzenek bir başka şahısta da oluyormuş. Orada bir aksama olduğunda uzaktan patlatıyorlarmış. Bizim var, şimdi uygulamaları başlıyor. Zaten İçişleri Bakanlığı bize yazı yazdı. Kendi güvenliğinizi sağlayın Belediye Başkan Yardımcıları işte Kaymakamlar, Belediye Başkanları?
Adem SEÇİLMİŞ- Biz Meclis Üyeleri olarak da talep edebiliyor muyuz başkanım?
BAŞKAN- Meclis üyeleri de bence kapsam içine girmeli.
Adem SEÇİLMİŞ- İşte bununda girmesi lazım..
BAŞKAN- Yani silah taşıma ruhsatı açısından diyorsun sen.
Adem SEÇİLMİŞ- Evet.
BAŞKAN- Bir sürü tedbir önerdiler yani yazılı geldi bize bu. Bizde işte bu silahlı güvenlik talep ettik, o silahlı güvenlikleri dağıtacağız. Bu binanın girişine de hava alanlarındaki x-ray cihazlarından koyacağız. Yani çantalar? Hatta benim kafamda her binaya gireni kontrol etmek var çalışan çalışmayan.
Adem SEÇİLMİŞ- İyi olur başkanım.
BAŞKAN- İşi şansa bırakmadan yapmamız gerekiyor.
Adem SEÇİLMİŞ- Teşekkür ederim başkanım hayırlı akşamlar.
Mikail BİLİCİ- Ali Bey aradı hasta selamı var size. Binanın güzelliğini takdir ediyor.
BAŞKAN- Aleykümessellam. Binanın güzelliğini takdir ediyor Ali ARSLAN Bey. Yalnız deminki sözümü duysa üzülürdü bak, benim adayım sensin. Öyle mi dedi?  Ne zaman duymuş? Buradan mı duymuş? Aramış, Mikail bey, yapar.  Tamam. Evet, buyurun Abdullah Bey.
Abdullah AKTAŞ- Başkanım birde şimdi belki düşünmüştür bilmiyorum belki bu konuşmaların içinde vardır güvenlik ile ilgili. Birde güvenlik noktasını kapının içinden değil de kapının dışarısına yani bahçe?
BAŞKAN-  Araçlarla ilgili onu yapmak lazım.
Abdullah AKTAŞ- Öyle yapmak lazım.
BAŞKAN- Birde aracın altına hava alanına gidiyoruz bir ayna tutuyorlar falan bununla olacak gibi değil o iş.
Abdullah AKTAŞ- Evet değil.
BAŞKAN- Arabanın altına yapıştırmış başka yerlerin içine.
Abdullah AKTAŞ- Şimdi araçla ilgili belki şey olabilir aracı değil de şimdi belli bir zaman sonra burası halkın çok girip çıktığı bir yer olacak birimler buraya taşınınca. Dolayısıyla buradaki mesela kapıdaki x-ray cihazı belli iki noktada giriş olursa girişlere konabilir ya da güvenlik tamamen oradan yapılabilir binaya gelmeden yani.
BAŞKAN- Uçta.
Abdullah AKTAŞ- Evet girişten olabilir.
BAŞKAN- Bende araç girişinde özellikle bu mantarlar koyduk bu girişe yani oraya girmeden kontrol etmek lazım.  Yani birde açıp bakmak lazım arabalara.  Sadece altına ayna ile bakmakla olmuyor. Uzman lazım bu işlerde almak zorundayız yani.
Abdullah AKTAŞ- Belli bir yerini halka kapatmak lazım, yani dışarıdan birisi gelecekse bile bir ayrı kısım birde belediyenin bir kısmı öyle bir şey olabilir. Ayrı bir otopark olabilir.
BAŞKAN- Otoparkı günlük kullanım için gelen halka bu bahçeyi kullandırmayı düşünüyoruz. Altıda meclis üyesi, çalışanların arabası ve resmi araçları düşünüyoruz. Bahçede dursun istiyoruz binanın içine girsin istemiyoruz. Yani bunu güvenlik uzmanlarıyla tartışacağız nasıl yapacağımızı burada.  Evet, başka söz almak isteyen arkadaş yoksa ikinci meclisimiz? Buyurun. Mustafa Bey buyurun.
Mustafa KARAMAN- Sayın başkanım benim bir söylemlerim olacak bu Bayraklıda yaşanan elim terör olayıyla ilgili. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, İzmir? de Bayraklı? da yaşanan bu elim terör olayını şiddetle kınıyorum şahsım adına. Bu memleketin 780 bin kilometresi Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Kürdüyle, Göçmeniyle hepimiz kardeşiz. Ayrılmaz bir bütünüz. Eti tırnaktan ayırmak mümkün değil. O yüzdendir ki, teröre destek veren, terörün yanında olan maddi ve manevi destekçilerini şiddetle lanetliyorum. İzmir?imizin Bayraklımızın Türkiye Cumhuriyetimizin cümleten başı sağolsun. İnşallah bir daha böyle olayları yaşamayız başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Latif Bey.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum bende. Dün yaşanan terör olayını şiddet, nefret ve lanet ile kınıyorum. Fethi SEKİN kardeşim, dostum, hemşerimiz ve diğer adliye mensubu arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Adem Bey?inde az önce ifade ettiği gibi bunlar sayın başkanım 17?sinde, 27?sinde ve ayın 5?inde üç kez geliyorlar istasyona. Bu emniyet teşkilatımızın takip ettiği 45 LV Renault Sprint araçla ilgili Başkanım. Burada yaşanan hadiseden sonra gerek Kızılay Bölge Müdürümüz Gökay GÖK ve ekibi, gerek başkan yardımcımız Sayın Gamze ERASLAN Hanımefendi ve çalışanlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gece 03.30?a kadar orada bizlere eşlik ettiler yalnız bırakmadılar. Son bir isteğim eğer uygun görürseniz, arzu ederseniz buradan hep beraber sizin başkanlığınızla sayın başkanım aileyi hep beraber ziyaret etmenin uygun görürseniz eğer.
BAŞKAN- Aile burada değil yalnız.
Latif AYDEMİR- Buradalar başkanım.
BAŞKAN- Eşi gitmedi mi Elazığ?a? Cenazeye gittiler. Elazığ?a gittiler.
Latif AYDEMİR- 19 kişi uçak bileti ayrıldı diye biliyorum başkanım ama bugün.
BAŞKAN- Şöyle gelsinler?
Latif AYDEMİR- Hep beraber ziyaret etmemizde fayda da olabilir başkanım. Söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim başka söz almak isteyen arkadaşlarımız. Buyurun Fahrettin Bey.
Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım ben Bayraklıda gerek Ak Parti grubu olsun gerek Cumhuriyet Halk Parti Grubu olsun uyumlu bir çalışma içerisinde bu uyumlu çalışmanın hem diğer ilçelerimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12 Eylül öncesi ülkemizde terör olayı şiddetli bir şekilde gelişmekteydi.  O gün bulunan iki tane siyasi partimizin liderleri bir araya gelip her birini 220 170 milletvekili vardı. O dönem bir koalisyon hükümeti kurulsaydı milli birlik beraberlikle bu ülke 12 Eylül?ü yaşamayacaktı. Bugün günümüzde de yaşanan durumlar siyasi ortamı buna çok uygun olması gerekiyor. Neden uygun olması gerekiyor? 12 Eylül den sonra rahmetli Ecevit, rahmetli Süleyman DEMİREL başbakanlık yaptı Cumhurbaşkanlığı yaptı ve koalisyon hükümetleri kurdular geçmişte alınan dersler için. Bugün günümüzde ise, ülkemizi gerilimlerden uzak tutmak lazım. A parti B parti ideolojilerini bir tarafa bırakıp bir çıkış noktası o çıkış noktasının da Mustafa Kemal Atatürk olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.
BAŞKAN- Evet buyurun. Teşekkür ederiz.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım şimdi terör saldırısının yeri zamanı belli değil. Daha dün Almanya? da ondan önce Moskova?da ondan önce İstanbul?da Reina da bugün Bayraklıda yanı başımızda adliyemizde oldu. Yani yönetimlerle ya da görüşlerle ilgili değil. Terör bugün bütün dünyanın gündeminde bir tek Türkiye?nin değil. Ondan dolayı hatta bugün iktidar partisinin düzgün duruşu sayesinde ülkemiz birçok badireyi atlatmıştır, etrafımız bir ateş çemberi zaten ve bu güçlü iradenin duruşundan dolayı ben partim adına onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaş yoksa?
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Meclise katılamayan Ali ALAN?ın mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
BAŞKAN- Veli Bey meclis tarihi alalım.
Veli TOPAL- 1 Şubat Çarşamba günü saat 18:00.
BAŞKAN-  1 Şubat Çarşamba günü saat 18:00?de buluşmak üzere arkadaşlar iyi akşamlar.Hasan KARABAĞ
Meclis başkanı

 

 

                                          
Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
       Üye                                                          Üye