Meclis Çalışmaları

06/01/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 06.01.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
02.01.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-4) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 579 sokağa "Şehit Polis Memuru Fethi SEKİN" isminin verilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :11

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-104) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.
NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :12

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-52) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-67) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak ve demirbaşına kaydedilmek üzere, 4171 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası, 4731 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, 4172 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesine Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan Tabanca Silah ve Fişek alımı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı için güncellenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX


OTURUMA ARA VERİLDİ.


II. OTURUM

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) Mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi bölümünün 5. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-8394) Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı ve katılınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :13

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4118) Zabıta Personeline 2017 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :14

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6817) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 42 sözleşmeli personele 2017 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait  İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 40217 ada, 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesine ilişkin İmar, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13) Mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2017 yılı güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17


V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 01.02.2017
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                    


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı