Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/02/2017

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2017 yılı Şubat ayı II. Birleşimi 06.02.2017 Pazartesi günü saat 18:00'de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı


T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

06.02.2017
Pazartesi
Saat : 18:00


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.02.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-672) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36181 ada, 12 parsel 37 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-160) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25 O-IVd paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak belirlenmiş kamuya terkli alanda 4mx3m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-421) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.


2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1763) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre belirlenen bedellerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı ücret tarife cetveline eklenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 06.02.2017