Meclis Çalışmaları

01/02/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Abdullah AKTAŞ-Ali KÖKOĞUZ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT-Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Mustafa ÇEKİÇCİ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Arkadaşlar hoş geldiniz. Saygı duruşumuz ve İstiklal Marşımıza davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
BAŞKAN- Arkadaşlar 2015 yılı Sayıştay raporunun bir bilgilendirmesini yapacak arkadaşlarımız. Okusun, nerede? Oku kızım.
Denetimlerin dayanağı; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları , Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap  ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ve bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinde değerlendirilmiştir.
Denetim kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt , defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dahil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
Bayraklı Belediyesi 2015 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve raporda yer alan mali rapor tablolarının  "Denetim Görüşünün Dayanakları" bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı söz konusu bölümde belirtilen 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesap Alanı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN- Evet ilk defa okuduğu için heyecanlı bir şekilde öyle. Sakin sakin okuyalım arkadaşlar, yani meclis üyelerimiz kızmaz size yavaş yavaş okursanız. 127. Maddeyle ilgili bir açıklama yapın bakalım siz. Eleştiri aldığımız konuyu mu? Buyurun.
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Sayın başkanım, Sayıştay denetçileri tarafından eleştiri aldığımız?
BAŞKAN- Mikrofona biraz eğilirseniz?
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?
BAŞKAN- İstersen otur öyle konuş, evet.
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Muhasebe hesap planına göre 127 diğer faaliyet alacakları hesabı. Bu hesap maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacakların bir yıl içerisinde tahsil edilmesi ve izlenilmesi için kullanılan bir hesap. Belediyemizde bu hesap Emlak İstimlâk Müdürlüğünce işlemleri yapılan ve vatandaşa ait imar aflı binalarda belediyemiz hissesinin 48 aya kadar taksitli satılmasında alacakların tahsil edilmesi ve izlenilmesi amacı ile kullanılan hesaptır belediyemizde. Bazı vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerle satın almaktan vazgeçmesi durumunda taksitlerin terkin veya iptal edilmesi sonucu terkin ve iptal edilen bu alacakların muhasebe kayıtlarına hatalı yansımasından dolayı 127 hesap alacak bakiyesi vermiştir ve Sayıştay denetçileri bundan dolayı bunu bulgu olarak yazmışlardır. Sayıştay denetimi süresince bu 127 hesapların muhasebe kayıtları düzeltilmiş Sayıştaycılar yine bulgu olarak bunu yazmak istemişlerdir, belediyemizce bu hesap 2015 yılında düzeltilmiştir aslında. Sayıştaycılar belediyemizin hesapları düzgün olduğu için ve yazacak başka bir şey bulamadıkları için yazmak istemişlerdir.
BAŞKAN- Evet, çok mütevazisin teşekkür ederim arkadaşım. Buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu zarar gözüken 127. Maddede zarar gözüken miktar nedir? Rakamsal?
BAŞKAN- Rakamsal boyutunu hesapladıysanız, hesaplamadıysanız öbür meclise getirin, tamam.
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Sayın başkanım burada hesapla ilgili bir durum yok aslında. Vatandaş?
BAŞKAN- Taksitlendirildiği için bizde alacak görünüyor değil mi?
Çağlar HASPOLAT- Bu taksitlendirilmiş ve vatandaş tarafından ödenmeyen rakamın meblağını öğrenelim.
BAŞKAN- Meblağını alalım aynen.
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Ödenmeyen değil aslında bu. Vatandaş hisse almak için belediye ye müracaat ediyor?
BAŞKAN- Ödenecek olan.
Mehmet ŞİMŞEK (Başkan yardımcısı)- Evet, ödenecek olan.
Çağlar HASPOLAT- Orayı anladık başkanım, rakam ne?
BAŞKAN- Rakam istiyoruz rakam.
Çağlar HASPOLAT- Yani ne kadarı satışa çıkmışta vatandaş almamış, almaktan vazgeçmiş.
BAŞKAN- Öbür meclise hazırlanın, tamamdır. Şimdi zaten bizim tapuların üzerindeki ipotek Danıştay büyükşehir davasını lehimize bozduğu usulden ama genel kurulda itiraz ettiler, karar düzeltme istediler. Sanırım uzun sürmez inşallah bizde müdahale edeceğiz ona. Çünkü bir kararnameye dayandırarak Danıştay böyle bir karar verdi değişmesi mümkün değil. Ondan sonra zaten ipotekler kalkıyor ve hem müteahhit arkadaşlar hem de hisse almak isteyen arkadaşlarımızın bu konuda önü açılacak. Bir şey mi söyleyecektiniz? Buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Bu konuda da mağduriyet yaşandı başkanım.
BAŞKAN-  Evet yaşandı.
Çağlar HASPOLAT- Gerek kamu? Siz kamulaştırmada, el koymada? Yani bedelsiz el koymadan dolayı Bayraklı Belediyesi ile çalışan müteahhitler de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bunun biran önce sonuçlanmasını bizde istiyoruz.
BAŞKAN-  Ankara?da bizde Danıştay?daki tanıdığımız bildiğimiz dairedeki arkadaşlar ile gideceğim ben önümüzdeki hafta. Hızlandırılması için gerekli girişimleri yapacağız. Yani bizde istiyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Sizden bekliyoruz başkanım.
BAŞKAN- Tamam.
Çağlar HASPOLAT- Danıştay?da Sayıştay?da sözünüz geçer orada başkanım.
BAŞKAN- Yok canım sizin geçer, biz gidiyoruz sizin milletvekillerine gidiyoruz sağolsun arkadaşlar Danıştay?da ve Sayıştay?da diğer konularda sizin milletvekilleri söz sahibi biz asla olamayız. Evet?
Çağlar HASPOLAT- Sizin sözünüz geçer başkanım orada.
BAŞKAN- Ya benim ne geçer. Ben bir garip ilçe başkanıyım orada.
Çağlar HASPOLAT- Belediye Başkanı başkanım.
BAŞKAN- Belediye Başkanıyım. Buyurun.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  Sayın başkan biraz önce belediyeye girerken güvenlik tarafından kontrol edilmek durumunda kaldık, ikaz ettim güvenlik memurunu seçilmiş kişilerin bu güne kadar Türkiye Büyük millet Meclisi de dâhil olmak üzere belediye meclislerinde güvenlik kontrolünden geçerken üst araması falan yapılmadığını biliyoruz. Acaba uygulamamı değişti, yoksa bir iç tüzük mü oluşturdunuz, bunu öğrenebilir miyim? 
BAŞKAN- Şimdi şöyle bakın. Geçende bir toplantı oldu güvenlik gereği İçişleri Bakanlığı bize bir yazı yazdı. Yani her türlü, odalarınızı dâhil güvenlik altına alın diye. Evet, seçilmiş bir arkadaş toplantıya silahlı girmek istedi, güvenlik arkadaşlarda müdahil oldu silahlı buraya girilmez diye, ondan sonra da döndü gitti bana mesela telefon açtı kırıldım dedi bilmem ne dedi. Şimdi silahlı bir toplantıya girmenin manası nedir? Seçilmiş ama bu arkadaş yani, sonuç itibari ile orada sinirli bir ortam olur Allah korusun bir kaza bela çıkar elinden bence yani bu tür tek tük de olsa ya da başka bir ruh haliyle gelmiş başka bir arkadaş olsa. Şimdi şöyle bir şey biz oraya hava alanlarındaki x-ray cihazlarından koyacağız, yani orada çantalarımızı da kontrol edeceğiz. O konuda biz birbirimize destek olalım, biz sizi korumak için varız burada.
Ali KÖKOĞUZ- Başkan aranılması gerekiyorsa tüzük olarak hukuk olarak onda bir itirazımız yok.
BAŞKAN-  Cihazla aramıştır zaten, bel araması değildir o elindeki cihazla aramıştır. Unutmuş olabilir silahlı girer adam.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan onu da sorması lazım bugüne kadarki uygulama budur biliyorsunuz siz. Meclis üyesine seçilmişe soracak güvenlik memuru. Üzerinizde silah var mı? Varsa var yoksa yok diyecek oda. Bunu aramanın anlamı yok herhalde. Düne kadar uygulama böyleydi ne değişti?
BAŞKAN-  Ortam biraz daha gergin tabi de.
Ali ALAN- Osmangazi binasında biliyorsunuz x-ray cihazından geçiyorlar arama yapılmıyor.
BAŞKAN-  Burada x-ray cihazı yok şuanda o yüzden. Konduktan sonra ona gerek kalmayacak.
Ali KÖKOĞUZ- Yani şunu açmak istiyorum Ankara?da Türkiye Büyük Millet Meclis?inde hiçbir milletvekili bu şekilde girmiyor. Seçilmiş insan serbest giriyor.
BAŞKAN-  İyi sorayım ben İçişleri Bakanlığına öyle bir serbest giriyorlarsa silahlı milahlı bırakalım girsin arkadaşlar. Konuşayım ben arkadaşlarla. Evet, sormalarını da söylerim ben güvenlikçilere bundan sonra. Bakın bize şimdiye kadar silahlı güvenlik izni verilmiyordu İçişleri Bakanlığı bilhassa silahlı güvenlik alın diye kapılara, talimat geldi. Ya bu konu çok abartılacak bir konu değil ki kendi güvenliğimiz için aslında yani.
Ali KÖKOĞUZ- Yok uygulamayı bilelim?
BAŞKAN- Tamam biz eğiteceğiz arkadaşlarımızı zaten. Şimdi kime nasıl davranması gerektiğini?
Ali KÖKOĞUZ- İsterseniz bizim için sorun değil cekette çıkartalım, pantolonu da çıkartalım girerken yani.
BAŞKAN- Yok pantolon kalsın pantolon size lazım olur.
Ali KÖKOĞUZ- Ama ne değişti onu öğrenelim diyorum ben de ne değişti?
BAŞKAN- Değişen yönetmelikleri daha sıkı kontrol edin diyor İçişleri Bakanlığı. Ama içinde demiyor ki meclis üyelerini kontrol etmeyin.
Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan yani kontrol edilmesine karşı değiliz ama.
BAŞKAN- Bende geçeceğim x-ray cihazından.
Çağlar HASPOLAT- Uygulamanın biraz daha kibar ve nazikçe yapılması iyi olur yani.
BAŞKAN- Yok hani biz geçiyoruz ya. O cihaz olmadığı için üstleri arıyorlar.
Çağlar HASPOLAT- Tamam başkanım da şimdi az önce bende karşılaştım yani aynı olayla biraz daha böyle uygulama farklı olursa seviniriz.
BAŞKAN- Güvenlik yetkililerine söylüyoruz.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan aynı şey sizin için de geçerli. Bir belediye başkanı binaya girdiğinde silahlı olur yanında bomba olur belediye başkanı da her defasında güvenlik memurunun araması lazım bu mantıkla.
BAŞKAN- Araması lazım, arasınlar kardeşim arasınlar. Niye kendinden uyuz oluyorsun ki, silahlı girmiyorum ben hiçbir yere. Nedir silahla bak seçilmiş kişi diyorsun, seçilmiş kişi adam binaya silahla girmek istiyor ısrarla.
Ali KÖKOĞUZ- O başka bir şey ama.
BAŞKAN- Başka bir şey değil böyle insanlar var aramızda.
Çağlar HASPOLAT- Kim meclis üyesi mi?
BAŞKAN- Değil işte, seçilmiş kişi sonuç itibariyle. Ya neden derdi nedir böyle bir ortamı illa ki silahla gireceksin.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan konu silah değil ama benim anlatmak istediğim o değil.
BAŞKAN-  Konu ne?
Ali KÖKOĞUZ- Konu seçilmiş kişinin Milletvekili dâhil olsa, Meclis Üyesi dâhil olsa üstü aranması bugüne kadar yapılmıyordu. Herhangi bir disiplinle ilgili, iç hukukla ilgili, İç tüzükle ilgili bir şey mi değişti acaba diyorum?
BAŞKAN- İç hukukta, iç tüzükte aranmayacak diye bir şey yok zaten Ali Bey. Siz bir iç hukuka bakın, İç tüzüğe bakın aranmayacak diye bir şey yok.
Ali KÖKOĞUZ- Aranacak diye de bir şey yok.
BAŞKAN- Ya o idarenin?  Bu günlerin yaşandığı ortamı görmüyor musun Ali Bey siz? Tedbir almayalım mı biz kendimizi korumak için, herkesi korumak için.  Buraya zırhlı kulübeler alıyoruz keyfimizden almıyoruz, silahlı güvenlikler alıyoruz?
Ali KÖKOĞUZ- Meclis üyelerinden korumak için herhalde onu mu anlıyorum.
BAŞKAN- Ali Bey siz kontrolsüz girin bundan sonra söyleyeyim ben kapıya. Kulalılar silah taşımaz derim, Karadenizlileri arayın derim onlar kusura bakmasın.
Ali KÖKOĞUZ- Anlatamadım ben derdimi.
BAŞKAN- En Karadenizli de kendini vurdu ayağından silahıyla. Evet devam edelim arkadaşlar.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI
BAŞKAN-  Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Meclis üyeleri ve başkanca gündeme ilave edilmesi istenen önerge var mı?

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-421) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesini Plan Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
BAŞKAN- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" hk.
BAŞKAN- Evet hangi komisyonlar?
Veli TOPAL- Kültür Turizm, Gençlik ve Spor, Eğitim ve Sosyal Hizmetler.
BAŞKAN- Bu maddenin Kültür Turizm, Gençlik ve Spor, Eğitim ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-19) Bayraklı Belediyesi ile Zonguldak ili, Kandilli Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Evet arkadaşlar kardeş belediyemiz kaç tane bizim? Bir tek Ömerli vardı galiba. Yurt dışından İlijaş vardı.

Çağlar HASPOLAT-  Bir tane de Ak Partili belediye yapalım başkanım.
BAŞKAN- Ak Partili Ömerli.
Çağlar HASPOLAT-  Ömerli mi? Bir tane başkanım ya.
BAŞKAN- Bir de bizden olsun Kandilli CHP li. Tamam kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkürler arkadaşlar.
4- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1763) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre belirlenen bedellerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı ücret tarife cetveline eklenmesi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe ve Esnaf Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe ve Esnaf  Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Ancak bu madde ikinci meclise yetişirse?

BAŞKAN- Komisyonlardaki arkadaşlar, bu maddeleri toplanıp geçirirse önümüzdeki meclise iyi olur arkadaşlar.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-52) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
Veli TOPAL- Bu maddenin Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-67) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak ve demirbaşına kaydedilmek üzere, 4171 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası, 4731 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, 4172 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesine Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan Tabanca Silah ve Fişek alımının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7661) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36183 ada, 3 parsel 290 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi Cemil TAVAS ile hak sahibi Hasan Ali TAVAS'ın varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1523) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 37002 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili,Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
BAŞKAN- Sonuçlanmayan önergelerde bir önerge var neydi bu Veli Bey?
Veli TOPAL- Katı Atık Depolama Alanı.
BAŞKAN- Niye bekliyor? Orman Bölge Müdürlüğünü mü?
Veli TOPAL-  Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler devam ediyor henüz sonuçlanmadı onun için?
BAŞKAN- Evet, tekrar komisyonlara mı havale ediliyor bu?
Veli TOPAL- Evet,  ilgili komisyonlar.
BAŞKAN- İlgili komisyonlara İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Evet ben söz vermeden önce bugün Meclis Üyesi arkadaşlarımızdan Mustafa ÇEKİÇCİ?nin kayınpederinin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.  Allahtan rahmet diliyoruz. Biz böyle hastalıklarımız sağlıklarımızda birbirimizden haberdar olursak katkı koymakta ve taziyede bulunmakta hiç olmazsa geç kalmayız. Buyurun.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli katılımcılar, bende hepinizi saygıyla selamlıyorum.  Başkanım bir ay sonra Çay Mahalle Pazar yerinin yanılmıyorsam açılışı söz konusu. Bu Pazar yeri yapımında projesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz.  Fakat hemen onun hemen yanı başında bulunan Şehidimiz Hakan ŞAKAR beyefendinin isminin Pazar yerinde de yaşatılmasını ben önerge kısmını kaçırdım sayın başkan kusura bakmayın. Grup olarak bu kardeşimizin isminin yaşatılması ile ilgili yüce meclisimiz uygun görürse değerlendirilmesini rica ediyoruz.
BAŞKAN- Tamam. Kültür Komisyonu başka hangi komisyonlar ilgileniyor. Esnaf Komisyonu,  Kültür Komisyonu bu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Bu önergenin,  Hukuk,  Kültür, Esnaf Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tabi ki veririz şehitlerimize.
Latif AYDEMİR-  Teşekkür ederiz başkanım.
BAŞKAN- Lafı olmaz. Bu yazılı önerge kimin?
Latif AYDEMİR- Grup olarak sayın başkanım.
BAŞKAN- Grup olarak verdiniz tamam. Buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım biz de meclis üyesi arkadaşımız Mustafa ÇEKİÇCİ?ye Allahtan sabır baş sağlığı diliyoruz.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Cumartesi değil mi? Şehidimiz Fethi SEKİN?in isminin verildiği parkların açılışı yapılacak. Arkadaşlarda davetlidir sanırım. Fethi SEKİN adına bir turnuva düzenledik 28 takım katıldı. 10 yaş grubu çokta soğuk bir havada olmasına rağmen katılım iyiydi. Katılan arkadaşlarımıza efendim? Spor müdürü burada mı? Gitti mi? Sanırım federal kulüpler arasında yapıldı o yani profesör kulüpler de vardı.  Göztepe, Altay final oynadı zaten o tür gayri federal kulüplerin katıldığı şeylere spor müdürlüğü bir çalışma yapsın yazsın bütün gayri federeleri ben talimat vereyim bundan sonra çağırırlar. Tabi olur. Derneklerde mesela turnuva falan yapılıyor o zaman zaten o zaman ulaşırlar size katılmadınız mı hiç derneklere? Yani Abdullah bey senin haber almada bir sıkıntı var o zaman. Evet.
Veli TOPAL- Çal köylüler falan katıldı başkanım.
BAŞKAN- Çal köylüler katılmış hemşerin. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar. Buyurun Abdullah Bey.
Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu ezan durağının sonunda ışıklara çıkarken sağ tarafta yapılan bina var Avcıların yaptığı şimdi orada bir kaldırım çalışması yapılıyor.
BAŞKAN- Adalet de.
Abdullah AKTAŞ- Evet. Şehit Bülent Aydın Türker sokağın sonu ışıklara yaklaşırken şimdi o bilmiyorum. Gerçek hatları var öylemi yapılıyor yoksa gerçi yasal olmasa yapmaz herhalde?
BAŞKAN- Avcı inşaat mı yapıyor?
Abdullah AKTAŞ- Evet. Şimdi o yol baya bir daralacak, tek şerite düşecek neredeyse şimdi bir oraya bakılsa da?
BAŞKAN- Bir bakın acelesi de yok yani yol daralıyorsa karşı taraftan genişleme vardır mutlaka şimdi?
Abdullah AKTAŞ- Ama gecekondu bölgesi.
BAŞKAN- Gecekondu var o istimlak edilip yıkılmadan ya da yeni inşaat yapılmadan açılmaz. Yapım eğer firma yapıyorsa itiraz edin. Açılsın ondan sonra?
Abdullah AKTAŞ-  Evet. Tek şerite düşüyor çünkü baya bir sıkıntı olacak.
BAŞKAN- Ben biliyorum orayı. Buyurun.
Latif AYDEMİR- Başkanım birde gecen gün basından gördüğümüz muhtarlarımızla doğalgazla ilgili bir bilgilendirme toplantısı olmuşta eğer mahsuru yoksa hani biz meclis üyeleri de bundan faydalanıp en azından sorulduğu zaman?
BAŞKAN- Tamam en azından grup başkan vekillerinize bilgi vereyim ben, gelmek isteyen meclis üyeleri gelir.
Latif AYDEMİR- Hayır hayır o anlamada değil sayın başkanım hani İzmir gazla ilgili, Bayraklı sorunlarıyla ilgili ne tür bir görüş ya da alışveriş yapıldı bu konuda hani bizlerde?
BAŞKAN- İzmirgaz?ın mazereti şu, aslında İzmir de hava kirliği var yani gecekonduya verilmez diye karar alıyor ama bazı yerlerde verildiği biliniyor onu söyledi muhtarlarımız. Mesela Konya da  odun, kömür yasağı gelmiş  ne yakacak adam ya elektrik yakacak ya da doğalgaz mecburen kaçak yapılara da verdilere orada. Dolayısıyla tabi yatırım yapıyorlar ya işte gecekondu bölgelerinde imar değişirde o yollarda kalır bizim yatırırımız diye tereddüt ediyorlar. Bizim imar değişikliği yapacağımız bölgelerle ilgili çalışmayı ben şimdi onun bir çözümünü Burçin Beye söyleyeceğim. Şöyle bir çalışma yapıyoruz işte bu yollar böyle olacak. Mesela bu güzergahlarda şimdiden çalışabilirsiniz diye Sibel Hanım özelikle bu Tepekule, Çay Mahalle de hazırladığımız Gümüşpala da, Yamanlar bölgesinde hazırladığımız plan örneklerinin çalışma plan örneklerinin götürüp arkadaşlara belli ölçüde verelim tamam mı yani burası gecekondu bölgesi olmasına rağmen ileride olabilecek değişiklik bu üç aşağı, beş yukarı siz buraya yatırım yapabilirsiniz diye onları yüreklendirmemiz gerekiyor.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım.
BAŞKAN- Bugün Valilikte de toplantı vardı gittik Valimize de aynı şeyi söyledik.
Latif AYDEMİR-  Bayraklı, Bornova beraber bir toplantı yapalım.
BAŞKAN- Aynı şey doğalgaz da çok şikâyet var yani ille de olsun diye haklılarda yani doğalgaz konusunda bizim gecekondu olmamız işi sıkıntıya sokuyor hava kirliği de rezillik haline getirdi.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım ama?
BAŞKAN- O şikâyetler hep yapıldı.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım
BAŞKAN- Bir bitirsin Latif Bey evet.
Latif AYDEMİR- Sayın başkan İzmirgaz yalnız Yeşilova, Karacaoğlan olan yatay yapılaşma var o bölgeye şuan yaklaşık on gündür doğalgaz bağlıyorlar. Hani bu Aykome kararları yaklaşık bir yıldır. İzmirgaz yatırım programına alınıyor. Bizler belediye olarak burada güç birliği olarak bastıramaz mıyız neden?
BAŞKAN- Bastırabiliriz.
Latif AYDEMİR- Manavkuyu, Mansuroğlundaki?
BAŞKAN- Hükümet nezdinde Enerji Bakanımız Çağlar Bey?imizin nezdinde öncülüğünde grup başkan vekilimiz, meclis grup başkan vekilimiz grubu olarak siz, biz Enerji Bakanımıza İzmir de Hava kirliğinin engelinin doğalgaz olduğunu veya jeotermal enerji olduğunu bu yüzdende doğalgaz firmasının buraya kadar daha çok yatırım yapması konusunda İzmirgaz, İzmirgaz tabi Botaş?tan farklı bir firma ama sonuçta kamusal bir iş yapıyor. İzmirgazın buradaki yatırım portveyini   arttırmamız lazım yani Enerji Bakanının talimat vermesi lazım.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım yani bunun temelinde yani bu hava kirliliğinin temelinde yine kentsel dönüşüm var başkanım. Yani kentsel dönüşüm yapılmadığı sürece aynı sorunlar bugün İzmir de metropol ilçeler içersinde en fazla hava kirliği?
BAŞKAN- Ben Konya?ya gitmedim Konya da gecekondu var mı?
Latif AYDEMİR- İzmir?i geçti neredeyse.
Çağlar HASPOLAT-  Merkez metropol ilçeler içerisinde hava kirliliği en fazla yaşanan birinci bölge Bayraklı  bölgesi seçildi.
BAŞKAN-  Bu kadar gecekondusu var. Sayıyor o Çevre İl Müdürlükleri Bornova, Bayraklı sayıyor hava kirliği şöyle olacak diye yani tehlikeli bölge bizim bölgeler.
Latif AYDEMİR-  Tahsin Bey daha iyi bilir başkanım.
BAŞKAN- Kömürün kendisi bizzat tehlike evet buyurun.
Latif AYDEMİR- Ben bir şey demedim.
BAŞKAN- Mustafa Bey.
Mustafa KARAMAN- Başkanım bu sadece Çay Mahallesi, Adalet Mahallesi bölgesi çalışmada ziyade Fuat Edip Baksı,  Çiçek Mahallesi?
BAŞKAN- Çiçek Mahallesi kardeşim eski imarla yürüyor.  Yapıldı yarısı zaten.
Mustafa KARAMAN- Başkanım belli bir yere kadar doğalgaz gelmiş bir arka sokağa geçmiyor.
BAŞKAN- Oraları mesela önüne koyalım siz burada eski İmara göre ana arterlerden geçirin gidin bu ana arterleri diye?
Mustafa KARAMAN- Şuana kadar da talepler çok olmasına rağmen yapmadılar bunu başkanım.
BAŞKAN- İşte adam bir yatırım porteyi var bunu dağıtmaya çalışıyor. Şimdi bak bir muhtar mesela nerede Karabağlarda bir muhtar 1000 ? 1500 aboneyi örgütlemiş onları böyle arabalarla müracaatlarını İzmirgaz?a getirmiş dolayısıyla bende oraya götürmek zorunda kaldım birazda böyle bir çaba gerekiyor bunlar ticari firma ya.
Mustafa KARAMAN- Başkanım İzmir? İzmir?
BAŞKAN- Şöyle, imzayı topluyorlar diyor,  abone yapıyor hattı çekiyor diyor, 150 tane imza var diye 30 kişi abone oluyor.
Mustafa KARAMAN- Başkanım şimdi Çiçek Mahallesi, Bayraklı bölgesi Fuat Edip?in bölgesi yapılan İmarlaşmalarda o yapılmasına rağmen başvurulmasına rağmen talep olmasına rağmen gelip yapmıyorlar.
BAŞKAN- Şimdi bak bu yerel tabi benim ben buradaki yetkili ile görüşerek belli noktaya getirmeye çalışıyorum getirdim davet ettim. Ama onu da aşıyor sanırım. İzmir?e bir portvey ayarlıyorlar, bir miktar ayarlıyorlar, yatırım miktarı ayarlıyorlar onu çoğaltmamız lazım. Onun daha geniş alana yayılması için, oda Enerji Bakanın elinde. Yani onu İl başkanımız diğer buradaki yetkili arkadaşlar, milletvekillerimize söyleyelim konuşsunlar Enerji Bakanı ile. Buyurun Ali Bey.
Ali KÖKOĞUZ-  Sayın başkan şimdi gecekondu bölgesinde imara uygun olamayan yerlerde İzmirgaz kolay kolay yatırım yapmıyor karlığı düşürüyoruz. Biz bu doğalgazı niye bakana söyleyelim ki bizim burada yapmak istediğimiz birinci görevimiz 2009?da aldığımız kentsel dönüşüm kararının peşinde olmak 2010?da Büyükşehire devredilmişti. Sağlıklı sıhhatli Kentler meydana getirmek bizim asli görevimiz. Biz bu doğalgazı hızlandıracağımıza kentsel dönüşümü hızlandırsak daha iyi olamaz mı?
BAŞKAN- Aynı fikirdeyim.
Ali KÖKOĞUZ- Neden bunu yapamıyoruz sayın başkan?
BAŞKAN- Onu büyükşehir de söyleyin neden yapamıyoruz.
Ali KÖKOĞUZ- Büyükşehir de bin defa söyledik Belediye Başkanı olarak sizinde?
BAŞKAN- Şimdi bakın.
Ali KÖKOĞUZ- Bin defa söyledik.
BAŞKAN- Şu tepe Bayraklı merkez 10 mahalleli, 12 mahalleli tepede bundan sonra imar plan değişikliği de zora giriyor. Uygulama durmadığı için eski imara göre bir dünya inşaat yapılıyor karşıdan bakmıyor musunuz? Mesela Çiçek Mahallesinde plan tadilatı bundan sonra mümkün değil.
Ali KÖKOĞUZ- Sorumlu kim başkanım?
BAŞKAN- Yani ondan sonra?
Ali KÖKOĞUZ- Bu işin suçlusu, sorumlusu kim?
BAŞKAN-  Suçluyu muçluyu boş ver şimdi doğalgazı konuşuyoruz.
Ali KÖKOĞUZ- Kentin yöneticisidir.
BAŞKAN- Doğalgazı konuşuyoruz. Şimdi eski imar yürüdüğüne göre burada cesaretlendirebilirim ben Burçin Beyi. Ya kardeşim burada çok değişiklik olamayacak şu mahallelere gir. Ana arterlere bas geç doğalgazı diye değil mi? Yani o şimdi Gümüşpal?a öbür tarafta yaptığımız çalışmayı önümüze koyalım. Çay Mahalledeki, Tepekulle?dekini koyalım ama bu tepede çok kolay değil değiştirmek kısa vadede. Ya bu ilçe belediyelerini kaldıracak İktidar ya da yetkilendirecek.
Ali KÖKOĞUZ- Ya da Büyükşehir Belediyesine verilen görevi takipçisi olması lazım ilk başta Belediye Başkanı olarak sizin asli göreviniz.
BAŞKAN- Doğru yani asli görevimiz ama yetkiler asli görevi aşıyor.
Ali KÖKOĞUZ-  Büyükşehir de karşılaşıyoruz. Ya Aziz Bey ciddiye bile almıyor bu konuyu neden yapmaz, neden etmez. Vatandaşa ne düşmanlığı var bunu anlayamıyoruz yani.
BAŞKAN-  Yani Binali YILDIRIM?la arası da iyiydi başkanın. Sen bana ne atıfta bulunuyorsun, neden atıyorsun topu.
Ali KÖKOĞUZ- Belediye Başkanı siziniz Başkanım.
BAŞKAN- Ben Belediye Başkanıyım gider söylerim talebimi kentsel dönüşüm yapılsın.
Ali KÖKOĞUZ- Yapamıyorsan beceremiyorsan protokolü boz de sayın başkan.
BAŞKAN-  Protokolün bir anlamı yok.
Ali KÖKOĞUZ-  Biz yapalım.
BAŞKAN- Bir dakika dinle kentsel dönüşüm yetkileri tamamen büyükşehirde yasa çıktı haberin yok senin.
Ali KÖKOĞUZ-  O zaman yaptırımı zorlayalım.
BAŞKAN-  Fahrettin Bey neredesiniz?
Fahrettin ORANDI-  Sayın başkanım, değerli arkadaşlar. Büyükşehir yasasını Cumhuriyet Halk Partisi mi çıkardı? Ali Bey siz mimarsınız. Bakın siz mimarsınız yani büyükşehir yasasını ayrıca büyükşehir meclis üyesisiniz. Büyükşehir yasanını Merkezi Hükümet tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Dinle bir dakika Ali Bey.
BAŞKAN- Şimdi olmayan hakkında konuşmayalım burada.
Fahrettin ORANDI- Yani bu yasa bu yasa bir gün bütün ilçelerin elini kolunu bağlamıştır. İlçe Belediyelerin bir şube müdürlüğü dışında başka bir şey?
BAŞKAN- Yakında olacak zaten şube müdürü.
Fahrettin ORANDI- Değildir bunun için.
Latif AYDEMİR- Melih Bey söylüyor.
Fahrettin ORANDI- Bunun için bütün arkadaşlarımızın yapacağı önümüzde bir şey var.
BAŞKAN- Melih Beyin önerisi. Melih GÖKÇEK istemiyor bunu.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım büyükşehir yasası bir tek İzmir de değil Türkiye de bütün büyükşehirlerde uygulanıyor. Yani bu yasa diğer büyükşehirler de?
BAŞKAN- Şimdi her yerde çok gecekondu var.
Çağlar HASPOLAT- Bu yasa diğer şehirlerde çok uygunken İzmir de böyle ters düşmesinin bir anlamı yok.
BAŞKAN- Çağlar Bey şimdi bak Ankara da kentsel dönüşüm oluyor belli yerlerde ama gecekondu gene var ağabeyciğim.
Çağlar HASPOLAT-  Çözdüler Başkanım.
BAŞKAN- Yani gene var gecekondu.
Çağlar HASPOLAT- Bununla ilgili bakın kentsel dönüşümde diğer büyükşehirlerde ilgili mevzuat, ilgili yasa ile ilgili her türlü ister belediye kanununa göre, ister bakanlığın kanuna göre fark eden bir şey yok. Hangisini kullanırsa kullansın bu İzmir de kentsel dönüşüm hepimizin sorunu hangi kanunla yaparlarsa yapsınlar. Seçsinler bir kanun ona göre yapsınlar ama yapsınlar. Yapılması gerekiyor artık.
BAŞKAN- Tabi onda hem fikiriz.
Çağlar HASPOLAT- Bu büyükşehir yasası olmasıyla ilgisi yok başkanım.
BAŞKAN-  Abdullah Bey siz konuşmadınız hiç değil mi? Mustafa Bey bir Abdullah Beye söz hakkı vereyim.
Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu Adalet Mahallesinde yine o biraz önce bahsettiğim ışıklara giderken sağ tarafta bir park var şuan oraya bir.
BAŞKAN- Abdullah Bey teşekkür ederim size konuyu çok güzel saptırıyorsunuz. Çağlar Bey. Hakikaten yani istesen bu kadar olmaz yani.
Latif AYDEMİR- Başkanım ne güzel konuşan bir meclis var.
BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey Adalet mahallesini konuşalım.
Abdullah AKTAŞ- Şimdi oraya bir trafo yer değiştiği için plana yapılmış ama orada parkta ufak bir.
BAŞKAN-  Türker Aydın Sokağı içindeki doğalgaz, Tedaş?ın Gediz Elektriğin bir talebi inşaatı da onlar yapıyor şimdi Sibel Hanım bir açıklama yap sen kardeşimize.
Abdullah AKTAŞ- Ben Sibel Hanımdan gerekli bilgiyi aldım.
BAŞKAN- Bilgiyi aldın.
Abdullah AKTAŞ ? Ben şunu söylemek istiyorum. Oranın tam karşısında bir tane daha park var.
BAŞKAN- Alternatif yer arayalım getirin tamam.
Abdullah AKTAŞ ? Karşısında bir tane daha park var. Karşısındaki binanın sol tarafında boş bir arazi var.
BAŞKAN- Arazinin niteliğini bakalım arazi olması yetmiyor.
Abdullah AKTAŞ-  Daha önce bir derneğe bırakılmıştı, bilmiyorum şuan ne durumda bir derneğe bırakılmıştı daha önce o blokların olduğu yer. Yani orada da boş bir yere taşıyabilir miyiz onu yani şimdi orada Adalet mahallesinde zaten park sıkıntısı var. Toplasanız üç tane park var veya iki tane park var.
BAŞKAN- Doğrudur doğrudur. Baksın Sibel Hanım.
Abdullah AKTAŞ- Yani burayı TEDAŞ?da gerekli görüşmeler yapabiliriz. En azından orada yer ayırabilirsek karşı taraftan bir yerden yani orada halk bir ayaklama yaptı. Sürekli sıkıntılar yaşanıyor. Sibel Hanımda biliyor. Çözebilirsek sevinirim.
BAŞKAN- Tamam. Halkta da yanlış bir algı var biz orayı satıyoruz TEDAŞ?a bilmem neye diye belediye tahsis yapıyor. Buyurun Mustafa Bey.
Mustafa KARAMAN- Sayın başkanım kentsel dönüşümle ilgili bir Fahrettin Beyin bilmediği bir şey var galiba şimdi bunu partiye bağlıyor Cumhuriyet Halk Partisi olarak değerlendiriyor ama Muhittin SELVİTOPU?da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı. Aziz Başkanımız şuan kentsel dönüşümü o belediyeye geri iade ettiğini biliyorum yanlış bilmiyorsam başkanım.
Veli TOPAL- Hayır hayır öyle bir şey yok. Büyükşehir yapıyor.
BAŞKAN- Biz kendi belediyemizi konuşalım boşver.
Mustafa KARAMAN- Bende öyle söylüyorum başkanım eğer oraya veriliyorsa ki biz geçmiş dönemde 5 yıl içerisinde bu proje ortadan kalkacağı beyan edilmişti. Neden bu 5 yıl meselesi devrede değil de 3 bin küsur tane insan?
BAŞKAN-  İlçe Belediyeleri söyleyelim. Lütfen İlçe Belediyelerin daha bağımsız hale getirsinler yada kapatsınlar.
Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuştuğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Nerede yapılıyor? Nerede nerede daha hiç burada öyle bir şey olmadı.
Çağlar HASPOLAT- Şuanda mesela Çiçek mahallesinde yapılan imarlar modern gecekondu başkanım.
BAŞKAN- Eski imar.
Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuştuğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Bizim Tepekule, Çay mahalle planları güzel değimliydi ona bile itirazı var yani, orada da bahçeler var bilmem neler var, her şey var.
Latif AYDEMİR- Başkanım.
BAŞKAN- Evet.
Latif AYDEMİR- Başkanım biz az evvel gelirken sayın başkanım tüm arkadaşlarımız belki bütün arkadaşlarımız otoparkın dışında kaldık hani içeride bir faaliyet var acaba bu araçlarla ilgili bir.
BAŞKAN- Sinyalizasyon bitecek aşağıya yetişiriz inşallah önümüzdeki ay sinyalizasyonla çalışacak burada otopark.
Latif AYDEMİR- Bir de sayın başkanım bu taraftan gelmek zorunda kalıyoruz o da tek yön burada da bu konuyu değerlendirirse arkadaşlar.
BAŞKAN- Bahçede döşeme yapıldığı için yaş olduğu için alamadılar.
Latif AYDEMİR- Hayır hayır sayın başkanım bu Karşıyaka yönünden geliyoruz ya biz sokağın tali tarafından burası tek yön yani şu akstan gelen sokağın ismini bilmediğim için tek yön oluyor biz buradan girerken ister istemez karşı yönden gelen araçları?
BAŞKAN- Böyle dolaşıp gelmen gerekiyor. Buradan gideceksin Anadolu caddesinden sahanın oradan?
Çağlar HASPOLAT - Şu 20 m çift yön yaparsak seviniriz başkanım.
Latif AYDEMİR- Başkanım şu
BAŞKAN- Latif için yolları çift yönlü yapalım hemen.
Latif AYDEMİR-  Sizi çok seviyorum Başkanım.
Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuştuğu için deşifre edilememiştir.
Mustafa KARAMAN- Bu  iyi olur başkanım hakikaten böyle bir şey.
BAŞKAN- Kentsel dönüşümle ilgili İzmir de bir Karabağlarda başladı o da küçük gecekondular olan bölge olduğu için burada vermez ki ya deniz manzaralı gecekonduyu verip de ne yapacak böyle?
Latif AYDEMİR- Başkanım siz olsaydınız verirdiniz biz bundan eminiz.
BAŞKAN- Bilemem nereden çıkardın.
Latif AYDEMİR- Sizin ufkunuz Aziz Beye göre gördüğümüz kadarıyla?
BAŞKAN- Yapma şimdi Aziz Beyle zaten? Bırakın Aziz Beyi konuşup durmayın.
Mustafa KARAMAN- Başkanım özür dilerim ama 3 bin 150?
BAŞKAN-  Mikail Bey buyurun.
Mikail BİLİCİ- Sayın başkan daha önce meclisin ilk yıllarında ben söylemiştim sayın başkanım çiçek mahallesindeki bu ortamı durduralım diye durdurmadık.
BAŞKAN- Ne ortamı?
Mikail BİLİCİ-  Tek tük yapılar vardı yapılıyordu. Şimdi bizim planlama müdürlüğümüzde kentsel dönüşümle ilgili tasarıyı dizayn edecek eleman sayısı az.
BAŞKAN- İhale ediyoruz.
Mikail BİLİCİ-  Biz, şöyle sayın başkanım şu gecekondu sohbeti.
BAŞKAN- İhale ediyoruz şimdi.
Mikail BİLİCİ- Keyif kaçırıyor. Bizim gecekondu halkı her gelene şey gibidir. Siyasetçilere bile sokak lambası gibi yanarlar. Şimdi gecekondu halkı size sokak lambası gibi yandı seçti getirdi. Yanma sırası sizde yani kentsel dönüşümle ilgili söz masaya düştüğünde sizin keyiflenmemeniz lazım. Keyifsizlenmiyorsunuz ya duruşunuz bozulmuyor benim. Hayır, bozuluyor başkanım.
BAŞKAN-  Mikail Bey sende yanacaksın şair ne demiş; ?Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Mikail BİLİCİ-  İşte bu yanma olayı arkadaşlar.
Latif AYDEMİR- Başkanım yananı görür Allah.
Mikail BİLİCİ- Yanma olayını otobüsteki hikaye gibi değil vatandaşın size olduğu lamba misali yanın. Yani şu?
Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım sen dertlenmesen ben dertlenmesem bu vatandaşın hali ne olacak. Dertlenmemiz gerekiyor yani.
Mikail BİLİCİ- Kentsel Dönüşüm ile ilgili başkanım benim Kemal Bey benim bildiğim şu; bu bölgede 48 hektarlık bir alanda çalışma yaptınız 3 yıl aldı. Onun dışında 250 hektarlık alan Refik Şevket ile Alparslan arasında var, diğer tarafta 600 hektarlık bir alan var 1000 hektar civarında?
BAŞKAN- Orada belli yere geldi.
Mikail BİLİCİ- Orada ki çalışmalar hızlı olabilir.
BAŞKAN- Bir parantez aç. Ben arkadaşlarıma talimat verdim doğrudan teminle veya ihale yöntemi ile hizmet alımı yapıp dışarıdan da takviye alarak hızlandırıyoruz.
Mikail BİLİCİ- Sizden ricam Cengizhan Mahallesine, Alpaslan Mahallesine, Refik şevkete?
BAŞKAN- Cengizhan?a imar yok ağabeycim.
Mikail BİLİCİ- Başkanım oralara gelin Gümüşpala?ya çıkın?
BAŞKAN- Senin kaç metre arsan var?
Mikail BİLİCİ- Efendim.
BAŞKAN- Kaç metre senin arsan?
Mikail BİLİCİ- Benim babamın arsası var 150 metre. Benim arsam meselesi değil sayın başkan.
BAŞKAN- Müstakilin şuan eski imara göre inşaat yapabiliyor musun tek?
Mikail BİLİCİ- Bakmadım. Dikey yapılanmayı bekliyoruz. Benim sizden ricam sayın başkanım şu Çay Mahallesinde yapmış olduğunuz beğendiğiniz, övdüğünüz bir proje var.
BAŞKAN- Beraber yaptık ya oy birliğiyle geçti.
Mikail BİLİCİ- O çalışmayı bizim bu mahalleler de saydığımız 1000 hektarlık alanlarda?
BAŞKAN- Hizmet alımı ile ihale ile hızlandırıyorum.
Mikail BİLİCİ- Tamam bu planlama bölümündeki personeli hızlandırın. Demin bir tane personel aldık bir yere şu planlamaya 2-3 tane personel biz alabiliriz belediye olarak.
BAŞKAN- Tamam dışarıdan alırız. Ekip halinde gelirler çalışıp bitirecekler.
Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN- Kemal Bey buyurun.
Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım dediğimiz gibi gerçekten dertlenmek gerekiyor. Siz öncülük yapın. Aziz Bey den bir randevu alın hep beraber bir gidelim, görüşelim. Yani gerçekten şuan Bayraklıda Gümüşpala da özellikle başkanım Soğukkuyu, Emek Mahallesi. Muhtemelen eski muhtarımda bilir burada yani modern gecekondu oluşuyor. Eski binalar yıkılıyor yeni bina yapılıyor.
BAŞKAN- Ama o Naldökende ki etekteki inşaatları mı diyorsun?
Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım yollar dar otopark yok, balkonlar yani bahçe yok. Hakikaten bunlara çok ciddi eğilmek gerekiyor başkanım.
BAŞKAN- Naldökende var öyle yeni inşaatlar.
Kemal BÜYÜKKESİM- Bizim Gümüşpala?nın en büyük sorunu da burada başkanım uyuşturucu madde, madde bağımlıları başımızı ağrıtıyor. Yani burada bize?
BAŞKAN- Vallaha Valimiz bize söz verdi bugün 2 ay içinde bitecek dedi İzmir?deki uyuşturucu için.
Kemal BÜYÜKKESİM- Gümüşpala özellikle oralarda çok?
BAŞKAN- Muhtarda oradaydı.
Kemal BÜYÜKKESİM- Bizim en büyük sıkıntımız başkanım.
BAŞKAN- Ama ciddi bir çalışma var benim gördüğüm kadarıyla.
Kemal BÜYÜKKESİM- Aziz Beyden siz bir öncülük yapın başkanım hep beraber gidelim biz konuşalım.
Mustafa KARAMAN- Kentsel Dönüşümle ilgili bir randevu alabilir miyiz başkanım?
BAŞKAN- Şehit Fethi SEKİN? in açılışına gelin orada yüz yüze konuşalım Aziz Bey de gelecek.
Latif AYDEMİR ? Ne zaman başkanım?
BAŞKAN-  Cumartesi günü.
Mustafa KARAMAN- Başkanım o değil de komple meclis üyesi arkadaşlarımız katılmak isteyenler beraber özel bir sohbet edilmesi lazım.
BAŞKAN- Gerekirse buraya davet edelim.
Mustafa KARAMAN- Çok iyi olur başkanım.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu konuda yapılacak tek bir şey, Kentsel Dönüşümü zaten yapamazlar, İmarı düzeltsinler vatandaşa versinler. İmarı düzeltip vatandaşa verin Kentsel Dönüşüm nasıl yapılır vatandaş göstersin.
BAŞKAN- Şimdi şöyle Türkiye?nin her yerinde farklı özellikler var. Şimdi bu Edip Baksı da başlayacağımızı düşündüğümüz bölgede böyle bir manzara Türkiye?de yok. Buradaki gecekondu sahiplerini ikna etmek kolay değil. Burada yapacağın iş, bu saatten sonra imarı düzeltip kendi haline bırakmak.
Mustafa KARAMAN- Aynen başkanım bunu istiyoruz bizde.
BAŞKAN-  Aziz Bey şey demiş; arkadaşlar Hatice hanım bir dakika ne dedi Aziz bey? Siz gittiniz bir grup meclis üyesi.
Hatice TATLI- Beraber gittik hem de mühendis arkadaşlar mimar arkadaşlarda meclis üyelerimizden katıldılar. O dedi ki; yapılamıyor bunca zaman çok az ikna edebildiğimiz dedi.
BAŞKAN- %15 ya.
Hatice TATLI- Bizim dedi temelimiz ikna yöntemiyle yoksa ben kamulaştırmayı bilmiyor muyum? Ama ben ikna etmek istiyorum bu nedenle yavaş ilerliyor ama olunca da tam olacak. Ama olamıyor dedik biz ona o zaman dedi ki, bu Uzundere?dekini bir gösterelim ben oradaki haklıda götüreyim göstereyim yine ikna olmazlarsa o zaman düşünelim dedi.
BAŞKAN- Aynı şeyi size de söyleyecek. 1 dakika ben bir düşüncemi söyleyeyim.
Hatice TATLI- Bir dakika ben bir bitireyim başkanım. Orayı şimdi ihale edildi biliyorsunuz ikinci defada alındı ve başladı. İlk şeyler bir çıktığında Aziz Bey?e bir kere daha söyleyeceğiz başkana. Hadi söylüyordunuz gösterin bizim halkımıza bayraklı ya ikna oluyor mu, olmuyor mu? Olmuyorsa siz vazgeçeceksiniz her fırsatta söylüyoruz bunu zaten vazgeçmesi gerektiğini bu konuda. Onunda en son savı bu kısa belki daha az bir süreç var.
Mustafa KARAMAN- Başkanım ben bir konuda orada yaşayan biri olarak cevap vermek istiyorum müsaade ederseniz.
BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar. Sizinle toplantı yapacağımızda da söyleyeceği buydu. Şimdi bir dakika ben bir ilçe belediye başkanı olarak bu teze katılıyor muyum? Hayır. Neden? Karabağlarda ki ikna edilen topluluk ve coğrafyasıyla buranın alakası yok. İşte irtibat eksikliğinden bizim görüşümüz alınsa bu işlerde biz bu bölgenin insanının ne düşündüğünü ne yaptığını çok daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin insanı artık bu saatten sonra kolay kolay? E istimlâk edelim, hepsi ikna olmasa istimlâk ta etmek istemiyorum sözü? Ya mahkemesi 2 yıl sürüyor? Acil istimlâk mı yapacak? Yani oda bize uygun bir şey değil.
Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan, arkadaşlar bir saniye.
BAŞKAN- Ya Aziz Bey yok şuan burada Aziz Bey?i konuşup durma.
Ali KÖKOĞUZ- Bayraklının kentsel dönüşümü ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum başkanım.  Sayın başkan bakın burada ikna ofisleri kurdu Büyükşehir Belediyesi.
BAŞKAN- İkna edemediler.
Ali KÖKOĞUZ- Niçin ikna olsun ki vatandaş? İkna edilebilmesi için bir materyal oluşması lazım. Vatandaşa ne vereceksin?
BAŞKAN- Öyle bir tartışma oldu.
Ali KÖKOĞUZ- Nerede bunun planı? İmar planı nerede? Kaç birim daire çıkıyor? On bin mi, seksen bin mi?
BAŞKAN- Hayır sekiz bin canım.
Ali KÖKOĞUZ-  Hayır öyle bir şey yok başkanım.
BAŞKAN- Var var.
Ali KÖKOĞUZ- İmar planı yok başkan.
BAŞKAN- Var.
Ali KÖKOĞUZ-Bakın tutanaklara geçiyor bu. Bayraklının kentsel dönüşümde imar planı 1/1000?ler beş binlikler geçti mi?
BAŞKAN- Geçmez.
Ali KÖKOĞUZ- Nasıl geçmez?
BAŞKAN- Geçtimi yapmak zorunda kalırlar.
Ali KÖKOĞUZ- Hayır geçti mi birim ortaya çıkacak. İmar planı olmayan?
BAŞKAN- Tezin yanlış senin.
Ali KÖKOĞUZ- Tembellik yapılıyor, bu iş yapılmıyor. Kentsel dönüşümün geyik muhabbetini yapıyor orada. Plan yok. Plan olmadan bir arsaya kaç tane?
BAŞKAN- Plan olması için uzlaşma olması lazım.
Ali KÖKOĞUZ- Hayır imar planlarını belediyeler yapabilir. Kalem atmadı daha yani konunun özü bu.
BAŞKAN- Taslak imar planı var.
Ali KÖKOĞUZ- Taslak imar planında gelmedi daha ben İmar komisyonundayım büyükşehirde. Gelmedi.
BAŞKAN- Komisyona gelmez.
Ali KÖKOĞUZ- Gelmedi. Vatandaşa gösterilmedi.
Hatice TATLI- Ali Bey gelmeyecek tabi?
BAŞKAN- İkna olursa gelecek.
Ali KÖKOĞUZ- Vatandaş niye ikna olsun ki, vatandaş herkesten daha akıllı. Ne alacağını bilmek istiyor vatandaş, bilmelide zaten.
BAŞKAN- Ya orada o kadar Kulalı yok tabi ki ikna olmazlar.
Ali KÖKOĞUZ- Herkes için geçerli başkan bu. Vatandaş 60 yılda yapmış o?
BAŞKAN- Şimdi şöyle, 8 bin konuta göre bir planlama yapıldı.
Ali KÖKOĞUZ- Nereye yapıldı?
BAŞKAN- Bu bölgeye.
Ali KÖKOĞUZ- Yapılmadı.
BAŞKAN- Yapıldı yapıldı.
Ali KÖKOĞUZ- Plan yok sayın başkan. Her türlü iddiaya varım.
Hatice TATLI- Yapıldı.
Ali KÖKOĞUZ- Ne zaman onaylandı?
Hatice TATLI- Onaylanmadı.
Ali KÖKOĞUZ- Böyle bir onay yok. Herkes kendini kandırıyor bu meclislerde. Vatandaşa biraz?
Hatice TATLI- Ali Bey bilmeden konuşuyorsun.
Ali KÖKOĞUZ- Ben komisyondayım en iyide ben biliyorum.
Hatice TATLI- Komisyona gelmedi.                     
BAŞKAN- Komisyona gelmez.
Ali KÖKOĞUZ- Nasıl gelmez. Bir plan komisyona gelmek zorunda 5393 sayılı kanun gereği.
BAŞKAN- Uzlaşma olmadan komisyona gelmez.
Ali KÖKOĞUZ- Ortada malzeme yoksa niye uzlaşsın vatandaş.
BAŞKAN- Var malzeme var. Ya bağırmadan konuş yavaş konuş.
Ali KÖKOĞUZ- Anlaşılmaz bir durum var burada herkesi affedersiniz salak yerine konuluyor. Bunu hazmedemiyorum ben yok öyle bir şey.
BAŞKAN- Bak şimdi birçok konuda?
Ali KÖKOĞUZ- Vatandaş ta aynı şeyi düşünüyor.
BAŞKAN- Birçok konuda sen bilmiyorsun konuyu.
Ali KÖKOĞUZ- Nasıl bilmiyorum?
BAŞKAN- Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına beraber bir gidin. Şimdi arkadaşlar bir dakika?
Ali KÖKOĞUZ- Bayraklıya kalem atılmadı bar bar bağırıyorum.  Bayraklıya kalem atılmadı. Çizilmedi planlar.
BAŞKAN- Çizildi.
Ali KÖKOĞUZ-  Çizilmedi başkan.
BAŞKAN- Çizildi firmayı biliyorum ben. Şimdi arkadaşlar 2-3 çalışma yapıldı Ali Bey?in haberi yokta. Bir taslak onbir bin konuta göre yapıldı. Sonra baktılar ki burada yoğunluk fazla dokuz bine mi beş bine mi ne indirdiler yeşil alan çok olsun diye, dokuzdan sekize inmiş. Ben olsam bin konut daha verirdim bu işi çözerdim mesela. Tamam mı? Şöyle tabi siyasette girince tabi oradakiler defans yapmaya başladı, verilenler gerçekten o bölgeye göre az. Karabağlar da ne verildi onu bilmek lazım yalnız nasıl ikna edildiler.
Hatice TATLI- Bize verileni standart hale getirdiler.
BAŞKAN- Hatice Hanım orada evler zaten köy evi gibi evlerdi. Adam oraya masraf etmemiş bir şey yapmamış. Bir arsası var manzara yok bir şey yok Burada ikna çok zor burada kentsel dönüşümde ısrarım bana göre hiç anlamı yok, burada uzlaşmaz insanlar kolay kolay ben burada yaşadım. Sen Karşıyaka da yaşadın ben burada yaşadım.
Ali KÖKOĞUZ?Bunu formüle edelim.
BAŞKAN- Benim için gecekondu babamın yaptığı gecekondu kalsa iyiydi giderdim ben şimdi orada yaşardım, bak vallahi yaşardım. Yıkmak için çok zor uğraştım.
Mustafa KARAMAN- Başkanım ben o bölgede doğdum, o bölgede oturuyorum. Üç bin küsur tane evden bahsediyoruz. Bizi kesinlikle Karabağlarla, Uzundere ile kimse karıştırmasın?
BAŞKAN- Bende aynı şeyi söylüyorum.
Mustafa KARAMAN- Bizim burayla kesinlikle anlaşmak gibi veya bizi oraya otobüslerle taşıyıp orayı gösterip de anlaşmaya gideceğim diye bir beklenti içerisine girmesinler. 7 sene geçti gördüğüm kadarıyla 2010-2017 7 yıldır çözülemedi. Bir 70 yıl daha geçse bayraklı insanı kesinlikle kabul etmeyecek.
BAŞKAN- Çözüm imar planlarının revize edebiliyorsa. Bu bölgede ederiz yapılaşma yok. Bir de öyle bir şey ki konuştuğum gibi diğer serbest bırakılan bölgede eski imara göre sizler inşaatlar yapıyorsunuz. Bundan sonra orayı düzeltmekte mümkün değil, böyle gidecek.
Mustafa KARAMAN- Özür diliyorum başkanım şöyle bir şey mümkün üç bin küsur tane ev sekiz bine bahsediyoruz ya hayır. Bayraklıya bıraksınlar başkanım bizim buradaki arkadaşlarımız şehir plancılarımız çalışsın sağlıklı bir ada bazında Çay Mahalle nasıl değerlendirildi, bakın buranın insanlarına.
BAŞKAN- Aynı şeyi söylüyoruz. Buyurun Tarkan Bey.
Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan Bayraklı meclisine dönelim de. Siz şimdi Çiçek mahallesi ile ne dediniz. Dediniz ki bu saatten sonra burada imar planı yapılamaz, doğru mu? Biz bir işi böyle kulağımızı tersten tutuyoruz böyle bayraklı olarak. Ben geçen sene bu Refik Şevket ile Cengizhan la ilgili bir yazılı önerge verdim dedim ki; bak sayın başkan % 98?e yakın?
BAŞKAN- Bölge olarak dedin.
Tarkan DÜZMAN- Hayır Refik Şevket?in tamamı Cengizhan?ın da kentsel dönüşüme kapanmayan alanı için. Bak şimdi pıtır pıtır inşaatlar başladı 2 tane yapılıyor şuan.
BAŞKAN- Ben şimdi talimat verdim onlara.
Tarkan DÜZMAN?Hep birlikte dedim ki elimizi taşın altına sokalım ama imarı orada geçici olarak durduralım. Bu planlama müdürlüğü buraya ciddi bir bütçe ayıralım ama özele verelim ama bizim arkadaşlar. Yeni planlamayı çok kısa sürede bitirelim bu riski biz alalım. 2 sene sonrada Cengizhan da yapılaşma?
BAŞKAN- Refik Şevket, Cengizhan, Alpaslan da hala mümkün.
Tarkan DÜZMAN?Mümkünken hala yapalım. Yani birinci önceliğe alalım.
BAŞKAN- Ben talimat verdim. Onun talimatını verdim ama Çiçek Mahallesinde?
Tarkan DÜZMAN- İmarı durduralım başkanım o zaman hep beraber burada bir karar alalım bu bölgelerde yeni imar verilmesini durdurup?
BAŞKAN- İmar durdurmanın da koşulları var.
Tarkan DÜZMAN- Muhtemelen durdurabiliyoruz başkanım. Ben onu araştırmıştım baksın arkadaşlar.
BAŞKAN- Nasıl durduruyoruz biz kafamıza esti hadi durdurabiliyor muyuz?
Bahar ERDİCAN ( Başkan Yardımcısı)- Başkanım öyle bir niyetimiz olursa tabi ki meclis kararı alarak durdurabiliriz. Ama bunlar şimdi çok önemli ve riskli kararlar. Birden o bölgede yatırım yapacak ya da inşaat yapacak insanlarında önünü durduruyorsunuz. Ben eminim ki bunca zamandır bu kararın alınamamasının altındaki en büyük neden bu dengeyi kurabilmek. Birden her yeri durdurmak dediğinizde oda ayrı bir sıkıntı?
BAŞKAN- Bu tarafı kurtarırız hiç olmasa.
Tarkan DÜZMAN- Başkanım bence yukarıları kurtarabiliriz. Hep birlikte oy birliği ile meclisten geçirip vatandaşa da sizin yararınıza sosyal tesis alanlarınızı, yollarınızı,  binalarınızı Karşıyaka da hep söylediğim gibi bu Karşıyaka girişini geçtikten sonra yeni o İsmet İnönü Mahallesini vesaire örnekleri var ve orada daire fiyatları şu anda 750 bin lira civarında halk zenginleşecek yani. 2 sene sonra diyeceğiz ki Cengizhan da yapılaşma tamamlandı bu saatten sonra burada da çalışma yapamayacağız diyeceğiz başkanım. Biz Fuat Edip Baksı orada durmuş Büyükşehir gereğini yapmış ama bu Cengizhan ve Refik Şevket bizim elimizdeyken hem şehrimizin siluetini düzeltelim hem o otobandan geçerken üstleri tenekelerle kaplı bir yer gözüküyor, bayraklıda oturuyorum demeye utanıyorum açıkçası.
BAŞKAN- Evet başka. Ne diyecektim mikrofon verin Sibel Hanım?a.
Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım sizin talimatınızla o bölgelerdeki ruhsatlı parsellerin dökümlerine başladık. Öncelikli ruhsat dökümlerini yapıyoruz. Ne kadar bu bölgede yapılaşma var, ruhsat var onlara bir bakıp ruhsatlı yapılaşmanın olmadığı ve yapı yoğunluklarına da bakacağız. Hani Adalet Mahallesi, Çay Mahallesinde yaptığımız gibi bir çalışma elverişli bir bölge mi, değil mi? Onun bir analizi toparlayacağız. Bunu da en kısa sürede toparlamayı hedefledik. Yani önümüzdeki ay içersinde herhalde bilgi verebiliriz, bu konuda size. Onun üzerine tekrar bir değerlendirebiliriz o bölgeyi.
BAŞKAN- Evet böyle.
Tarkan DÜZMAN- Peki sayın müdürüm önümüzdeki aya yetiştirirler, bize bir bilgi verirlerse bizde kararı alır, durdururuz. Hızlı bir çalışma yapıp, en azından Cengizhan?la Refik Şevket?i Bayraklı olarak kurtarmış oluruz.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu iş kentsel dönüşüm gerçekten cesaret istiyor. Eğer sizde o cesaret varsa, biz ekip olarak arkanızdayız. Size destek veririz bu konuda.
BAŞKAN- Kentsel dönüşümü İzmir?de ilk bağıran 2009 da 2010 da benim ya. Burada, bu bölgeyi kim ilan etti burayı?
Çağlar HASPOLAT- Yanlış yapmışsınız?
BAŞKAN-2010 yılı Mayıs ayında biz ilan ettik. Yetkileri aldınız Büyükşehir?e verdiniz.
Kemal BÜYÜKKESİM- Protokol yaptık Büyükşehir?le başkanım.
BAŞKAN- Protokolü yaptı, bütün yetkilerini kendine aldı. Sen yap diyor, ben takip edeceğim diyor.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, bence öncelikle bu Bayraklı Adliyesi olarak bilinen Konak sınırda olan aksın bir kez değerlendirilmişte, etini Konak Belediyesi, af edersiniz kemiği bizde?
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım? Sözünüzü tamamlamayın, ben bu konuda Kaymakam beyle de görüştüm. Bu bombalama olayı ve Fethi SEKİN?in şehit olmasından sonra Emniyet Müdürlüğü bir şekilde bizim personel üzerinde baskı uyguladı. Şu sokak size ait Bayraklı Adliyesi ya burası, siz burada kazı yaptınız. Haberleşmemizi engellediniz, internetimiz kesildi. Sizi 3 dakika sonra içeri alacağım, 5 dakika sonra gelip alıyorum, hangi sokaksa tespit edin diye? Sanıyor ki kamuoyu bütün kamu kuruluşları Bayraklı Adliyesi Bayraklı?nın ve ondan sonrada bütün faturalar bize çıkarılıyor. Temizlenmiyor mesela bize soruluyor.
Latif AYDEMİR- Başkanım sadece temizlik adı altında bir tek çöpü alınıyor. Orada çok güzel bir dikey yapılaşma söz konusu şuan, bu konuyu bence hani birkaç konuyu da birleştirerek Ankara çıkartması yapabiliriz.
BAŞKAN- Valla yapalım.
Latif AYDEMİR- Bugün ki meclis grubu olarak, sizlerin önderliğinde sizde uygun görürseniz. 2?incisi başkanım Karabağlardan değiniyoruz, Aziz Beyin verdiği konu ya da düşünce şekli Hatice Hanımın beni pek müteahhit olarak tatmin etmedi.
BAŞKAN- Görüşsünler ondan sonra ikna olurlar.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkan, bu bir hayal işidir. Siz hayal edin biz gerçekleştirelim düşüncesiyle bakar isek oradaki çalışmalar duyduğum kadarıyla 3?te 1?i dolu olan, 3?te 2?si boş bir alanda gerçekleştiriliyor. Bunun adı kentsel dönüşüm değildir zaten. Ama bizim Bayraklımız da %100?üyle ilgili bir konu söz konusuysa örneğin 75. Yıl Mahallesi nasıl oluştu Sayın Başkanım yani gecekondular?
BAŞKAN- 75. Yıl Mahallesi kötü oluştu. Çok çirkin bir imar, pazarlık yapıldı. Bu Yahya Paşaların tapularına karşılık orayı imara açtılar.
Latif AYDEMİR- Yani Başkanım bu Konak Belediyesiyle ilgili sınır, kentsel dönüşüm, İzmir Gaz yani?
BAŞKAN- Merkezi hükümetin baskılaması ile?
Latif AYDEMİR- Başkanım el birliği ile sen ben değil biz düşüncesiyle lütfen herkes madem bu kadar bu konulara vakıf ama kimse bilgi sahibi olmadan da fikir sahibi olmasın.
BAŞKAN- Necati Bey unuttuk. Özür dilerim Necati Bey.
Necati YILDIZ- Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi; ?Benim oğlum bina okur döner döner gene okur.? Kentsel dönüşüm bizim tam bu örneğe uygun. Biz kaç senedir meclisteyiz?
BAŞKAN- 3 yıldır seninle beraber 3 yıldır.
Necati YILDIZ- 3 yıldır bu konu gündemde. Ben şunu öğrendim. Eğer ortada güçlü bir siyasi irade varsa, istenirse, istek varsa bataklığın üzerine bile gökdelenler dikilebiliyor bu memlekette. Söz konusu fakir fukaranın kazancı ise ne yazık ki herkes biraz çekingen davranıyor. Herhalde onların lobileri eksik. Herhalde onların lobilerini de biz temsil ediyoruz.
Kemal BÜYÜKKESİM- Bu lobileri biz oluşturalım Başkanım meclis olarak.
Necati YILDIZ- Bir dakika, bir dakika ben sözümü tamamlayayım. Şimdi ben şunu biliyorum ben bu kentte sevgili Başkan, güçlü insanlar istedikleri imarları alıyorlar. Ne yolluk artışı dinleniyor, ne bilmem ne dinleniyor. Söz konusu olan fakir fukaranın 3 kuruş zengin olmasına gelince en ateşli demokrat geçinenler bile ayak diriyor. Her şey rantla ilgili, o insanların, o fakir fukaranın arkalarında güçlü lobiler olmadığı için ne olurdu 11.000 m2 demiştiniz değil mi? En başta teklif edilen.
Latif AYDEMİR- 9?a düştü.
Necati YILDIZ- 11.000 de olsaydı orada çok güzel yapılaşma olurdu. Ama oradan esirgediğini başka yere veriyorsun. Yarın Allah korusun bir 7?lik depremde ne olacağını da kimse bilmiyor.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım belediyelerin görevi bu.
Necati YILDIZ- Ben kendimi eleştiriyorum.
Çağlar HASPOLAT- Burada yetki kimde Başkanım.
Necati YILDIZ- Ben kendimi eleştiriyorum Başkanım. Şimdi bakın Çağlar Bey ben yetkinin şunda bunda olmasına bakmıyorum. İstanbul Fikirtepe de 10 yıldır kentsel dönüşüm çalışması var. Orada da Ak Partili bir belediye var. Ama mülkiyetin rantın söz konusu olduğu yerde birileri bir tarafından çekiştiriyor. Bir türlü 10 yıldır İstanbul Fikirtepe hayata geçmedi. Niye geçmedi? Adam yargıya gidiyor. Sulukule facia, öyle kentsel dönüşüm olacağına olmasın. Ama Fikirtepe güzel bir çalışmaydı. Ama çıkar söz konusu olduğu zaman oradan müteahhit daha çok kazanmak istiyor.  3 kuruş eline geçecek olan fakir fukara da fırsat bu fırsat oradan bir daire daha fazla almak istiyor.
BAŞKAN- Bizde çözüm olarak imar değişikliği yapıp vatandaşa bırakmak?
Necati YILDIZ- Sonuç olarak bir şey?
BAŞKAN- Bitirsin Necati Bey.
Necati YILDIZ- Şimdi konuştuğum sonuca getireyim. Bir işe yarasın. Eğer bu bizim bölgemizdeki bu kentsel dönüşüm böyle devam etmeyecekse ki etmeyeceğine bende ikna oldum. O zaman bu meclis bir temenni kararı alsın, belki yaptırım gücü olur. Buradaki kentsel dönüşüm kararının iptaliyle yeniden imar plan değişikliği şekline dönüştürülerek yapılmasını biz temenni kararı alalım.
BAŞKAN- Yetkiyi bizden aldılar biliyorsun büyükşehirde yetki.
Necati YILDIZ- Hayır biz temenni kararı alalım. Gönderelim büyükşehir?e. Bu işin yüksek sesle sesini yükseltmeden olmuyor.
BAŞKAN- Şimdi bu dönem, bu işi uzatan sorumlusu bu meclis değil. Kararı alan bu meclis büyükşehir?e verildi, büyükşehirde bekledi bilmem ne olmadı şu bu. Bu kararı büyükşehir alsın kardeşim. Durdurma kararını büyükşehir alsın.
Mustafa KARAMAN- Başkanım bu kararı büyükşehir?in zaten almayacağı aşikar. 7 senedir..
BAŞKAN- Mecbur alacak.
Mustafa KARAMAN- Biz bir çözüm bulalım. Yani 3 bin küsur ev Başkanım çatılar akıyor artık. O hale geldi.
Latif AYDEMİR- Başkanım burada bir pilot bölge oluşturulabilir mi?
BAŞKAN- Pilot işte burası.
Latif AYDEMİR- Burası havalimanı Başkanım. Pilot derken lokasyon anlamında.
BAŞKAN- Lokasyon burası 50 hektarlık alan.
Kemal BÜYÜKKESİM- 50 mi 60 mı Başkanım?
BAŞKAN- 60 hektarlık alan.
Latif AYDEMİR- Başkanım peki minyatür olarak?
BAŞKAN- Çok minyatür.
Latif AYDEMİR- Aziz Beyin götürüp orayı bize göstermesine gerek yok. Bize bir pilot bölge 5.000m2?lik bir yerde?
BAŞKAN- İstimlakla yapabilir ancak.
Latif AYDEMİR- Gibi.
BAŞKAN- Çünkü ikna olmuyor ya buradakiler gidecek istimlak edecek?
Mustafa KARAMAN- Peki Başkanım meclis kararı alıp da, farklı bir şekilde Necati Beyin söylediği gibi böyle bir çözüm üretme şansımız var mı Başkanım?
BAŞKAN- Bu Meclisin yetkisi yok.
Kemal BÜYÜKKESİM- Şimdi Meclisin kararları  her şeyin üstünde değil mi.Yani biz burada Bayraklı Belediye meclisi olarak postacılarda  2009 dan?
BAŞKAN- Yetki yok ağabeycim bizde.
Latif AYDEMİR- Başkanım Ankara?ya gelmeye var mıyız?
BAŞKAN - Varım varım.
Latif AYDEMİR - O zaman arkadaşlar başkanım 37 kişi  37 kişi?
Kemal BÜYÜKKESİM- Latif Bey bir dakika bir şey söylüyorum
Latif AYDEMİR - Duymadım  pardon.
Kemal BÜYÜKKESİM - Biz bu Meclisi bu kararı Mecliste almadık mı?
BAŞKAN- Aldık.
Kemal BÜYÜKKESİM - Meclis kararları her şeyin üstünde değil mi?
BAŞKAN- Evet
Kemal BÜYÜKKESİM - Tekrar bu kararımızı Mecliste bozamaz mıyız biz bunu?
BAŞKAN - Aldı bakanlık yetkiyi tamamen büyükşehir?e verdi. Kanun çıkardı.
Latif AYDEMİR - Sayın Başkanım biz buna?
Veli TOPAL- 2010 Haziran?da çıktı kanun başkanım.
Ali KÖKOĞUZ- Bu konuyla ilintili
BAŞKAN- Sinirlenmeden Ali Bey.Ya ben senden çok sinirleniyorum Ali bakma sen.
Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan ben 2009?dan beri bu konunun içerisindeyim gerçekten geriliyorum. Şöyle ki, bu protokolle Aziz Başkana verilen bu kentsel dönüşüm yetkisinin yürütülmemesini görüyoruz. Bozulması adına Anayasanın ilk 4 maddesi değil ki gerekirse sizde dahil Aziz KOCAOĞLU?na dava açalım dava ile elde edelim vatandaşın hakkını?
BAŞKAN- Vallahi ben büyükşehir?e çok dava açtım sizin haberiniz yok.
Ali KÖKOĞUZ- Kentsel dönüşüm beceriksizliğinden dolayı Sayın Hasan KARABAĞ ve Meclis üyeleri beraber dava açalım Aziz KOCAOĞLUN a.
BAŞKAN- Beceriksiz de demeyelim de?
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım?
BAŞKAN-  Kanun çıkarma yetkisi var yani her türlü müdahaleyi hükümet yapabiliyor zaten.
Ali KÖKOĞUZ- Yani Bayraklı nın kaderi ilelebet Aziz KOCAOĞLU?nun elinde mi? Kaç yıl bu bakın?
BAŞKAN - Ya ban niye soruyorsun Aziz KOCAOĞLU?na sorsana.
Ali KÖKOĞUZ- Ben şimdi şeye kamuoyuna soruyorum Başkan.
BAŞKAN- Beni Aziz KOCAOĞLU olarak mı görüyorsun.
Ali KÖKOĞUZ- Karşımda ben sizi kamuoyu adına konuşuyorum.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkan?
BAŞKAN- Bir kişi konuşsun arkadaşlar ateşlenmeyelim Ali Bey buyurun.
Latif AYDEMİR- Bu bina bize iyi geldi Başkanım.
BAŞKAN- Sıcak kliması da güzel.
Ali ŞENAY- İyi akşamlar Başkanım ben Bayraklı Müteahhitler Derneği olarak söyleyeyim Fuat Edip Baksı?da 10.000 kişi arkamızda gelir. İstiyorsanız 10.000 kişiyle büyükşehir?e yürüyelim. Şuanda orada dışarıdan gelen müteahhit arkadaşlar vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Kentsel dönüşüm kalktı.
BAŞKAN- Elindeki arsaları almaya çalışıyorlar.
Ali ŞENAY- Arsaları almaya çalışıyor.
BAŞKAN- Tamam siz dernek olarak öncülük yapın. Sivil toplum dayanışması.
Ali ŞENAY- Ben 10.000 kişi toplarım Başkanım.
BAŞKAN- Orada 10.000 kişi yok. 5.000 kişi varda.
Ali ŞENAY- Hepsinin gelenli dışarıdan toplamda 10.000 kişi getiririz.
BAŞKAN- O sayıyı ben biliyorum.
Ali ŞENAY- Hayır Başkanım arsa sayısı olarak değil, yaşayan kişi olarak söylüyorum.
BAŞKAN- Neyse yandakilerle beraber toplanır.
Ali ŞENAY- Başkanım Cengizhan?dan her taraftan 10.000 kişi getiririz.
BAŞKAN- Buyurun Hayrettin Bey.
Hayrettin GÜNGÖR- Değerli Başkan, meclisin değerli üyesi kardeşlerim, benim bir önerim var. Eğer dinlenirse zannediyorum, çok başarılı olacağız. Şimdi Türkiye?nin birçok ilinde, ilçesinde bu konu temelinden halledildi. Ve biz gecekondulaşma oranı olarak, Muş?tan sonra Türkiye?nin 2?inci gecekondusu var olan ilçesiyiz. Bir Muş?ta böyle bir çalışma var.
BAŞKAN- İlçeyiz.
Hayrettin GÜNGÖR- İl olarak, İzmir ili olarak söylüyorum.
BAŞKAN- Yani istatistik nereden aldınız? Onu bir öğrenelim de.
Hayrettin GÜNGÖR- Hepsini size getirebilirim o istatistiklerin.
BAŞKAN- Getirin. Yani haksızlık olmasın İzmir?e.
Hayrettin GÜNGÖR- Hayır efendim asla.
BAŞKAN- İstanbul?da da %50 - %60 kaçak yapı var.
Hayrettin GÜNGÖR- Şöyle söyleyebilirim.
BAŞKAN-  Gecekondu değil, kaçak yapı.
Hayrettin GÜNGÖR- Bununla ilgili çalışmalar yapan birçok ilçe ve il var. Biz bir yerlere gidip bir şeyler isteyeceğimiz zaman önce bir kendi modelimizi oluşturalım. Bakın Kayseri Melikgazi Belediyesi var. Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle birlikte kentsel dönüşüm yaptı. İstanbul?da Kağıthane Belediyesinde yapılan bir örnek çalışma var. Güngören Belediyesinde var. Bunların örnekleri tamamen birbiriyle %100 aynı olmayan şeyler var.
BAŞKAN- Hiç birinde deniz manzaralı böyle bir sırt yok.
Hayrettin GÜNGÖR- Güzel, şimdi biz bu konuda size önerim teknik arkadaşlar..
BAŞKAN- Kayseri de deniz yok biliyorsun.
Hayrettin GÜNGÖR- Teknik arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlar, başkan yardımcısı arkadaşlardan görevli olan bir heyet oluşturun, biz bize uygun olan bir modeli benimseyelim. Büyükşehirle mi yapacağız, kendimiz mi yapacağız, milleti birbirine bırakıp müteahhitle gidip anlaşın mı diyeceğiz?
BAŞKAN- Şimdi bak büyükşehir aslında belli bir noktaya geldi. Nerede geldi?  Mesela Çay Mahallede, Tepekule çalışmalarına büyükşehir bürokrasisiyle bizim arkadaşlar ortak 1000?likleri biz yaptık, 5000?likleri geçte olsa onlar yaptı. İki meclisten de geçti. Artık onlarda bu bölgede imar değişikliğinin bir an önce olması ve sonuçlanmasından yana. Gümüşpala aksındaki, Yamanlar aksındaki çalışmayı mutlaka geçireceğiz bu dönem. Yani o belli bir noktaya geldi. Sadece bu hızlı yürüyen bizim imarını durdurmadığımız Sayın Mikail Bey in mahallesi ve aşağıdaki sırtlarda bir lokal çalışma ancak yapılabilir bu saatten sonra. Onunda talimatını biraz önce arkadaşımız verdi. Yani bu işin çözümü, yapabildiğin yerde imar planlarını günümüz şartlarına göre revize edip, insanımızı müteahhitle kendi haline bırakmak.
Hayrettin GÜNGÖR- Biz bu modeli benimsedik diyorsunuz.
BAŞKAN- Model bu.
Hayrettin GÜNGÖR- Evet.
BAŞKAN- O zaman fikir getirmeye gerek yok.
Hayrettin GÜNGÖR- O zaman bu modelde ısrar edelim.
BAŞKAN- Neden ben burada yaşadım. Ben biliyorum ağabeycim. Bunu kimse bilmez.
Hayrettin GÜNGÖR- Teşekkür ederim. Bu modelde ısrar edelim.
BAŞKAN- Buranın insanı böyle düşünüyor. Ben diyor, benim imarımı biraz iyileştir, ben gideyim pazarlayayım diyor.
Hayrettin GÜNGÖR- Uzundere de nasıl oluyor? Burada nasıl oluyor? Demeye gerek kalmadan.
BAŞKAN- Sebebi Çiçek Mahallesi niye satılıyor şu halde bile? Manzaralı ve deniz manzaralı böyle bir yer yok ki... Bakın imarla bile satılıyor.
Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım hastaneyi unutuyorsunuz. O hastane projesiyle biz, o hastane projesi kadar büyük bakmazsak o bölgelere?
BAŞKAN- Aynı şeyi konuşmayalım. Şimdi bak Sibel Hanım çalışma yapıyor. O bölgede Refik Şevket ve Cengizhan?daki imarlı yapıları tespit edip, eğer uygulanabilirlik olursa şuandan itibaren hızla ihale edeceğiz o bölgeyi yaptıracağız. Konu kapanmıştır. Profesyonel destek.
Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım Necati Beyin güzel sunumu size cevap, ateşlese gerek sizi. Ben Hasan KARABAĞ?ın Sayın Başkanım, Hasan KARABAĞ?ın bu bölgede kentsel dönüşüme ilişkin sunacağı her şeyi kabulüm. Sebep, o vatandaşın dilini, gözünü, elini ayağını biliyor.
BAŞKAN- Evet.
Mikail BİLİCİ- Ama Necati Beyin dediği fakirin rantı engellendiği noktalarda bu rezillik var. Siz Hasan KARABAĞ olarak, bizde yanınızda olmak şartıyla bu hesabın kitabın ne kadarını düzeltebiliyorsak?
BAŞKAN-  Şimdi siz bazı toplantılara, açılışlara gelmiyorsunuz, farklı parti dediniz şu Viyadükün açılışında mı temel atmasında mı bir konuşma yaptım. Dedim ki; sahile verilen imarlar gecekondulara verilmiyor. Bu bölgeye emsal güç istemiyoruz. Emsal 1, 1.2 , 1.3 olsun. Başka türlü buraya müteahhit girmez, bu imarla bu işler çok zor yürür. Arkadaşlarım burada, ben her platformda sizin gibi düşündüğümü söylüyorum. Zaten büyükşehir?in geldiği noktada o. Yoksa imar değişikliklerini geçirmeme eğilimi olurdu. Başka çaresi yok, geçireceğiz bu imarları. Yani başlayalım şimdi, Refik Şevket, Alpaslan?a bakın. Ben takip ediyorum, hep geçerken Smyrna meydanından geçerken tepelere bakıyorum. Şöyle bir şey de var, Çiçek mahallesi ve Alpaslan?ın alt bölgeleri gibi deniz gören bölgelerde de çok yüksek yapı gitmeyecek yalnız onu da görmek lazım. Bazı caddelerde, eski imarda yolun yıkılıp hemen aynı yere yapıldı. Eski imarda 1615/1 sokak 12 metredir eski imar da. Arka tarafta 12 metre 1615 sokakta caminin olduğu sokakta yaya yolu vardır. Onlar hep 12 metreye ayarlanacak onlar.
Ali ALAN-  Başkanım bir saattir aynı konuyu tartışıyoruz. Arkadaşlar genelde İzmir?in oranını önde giden oranı olarak diyorlar. Şöyle bir göz attım?
BAŞKAN- Onlar muhalefet, diyecekler Ali bey. Sizde istatistik koyun önümüze Ak Partili bölgelerden koyun.
Ali ALAN- Başkanım Mühendis ve mimarlar birliğinin bir araştırmalarının sonuçlarına baktım internette. Türkiye?de kaçak yapıların %33?u İstanbul, %30?ü Ankara, sadece %12 si İzmir?de. Yani İzmir 3. Sırada. Yani 1. Sırada İzmir falan yok kaçak yapılaşmada.
Hayrettin GÜNGÖR- Ali Bey bununla ilgili bilgileri sonra sizinle paylaşacağım.
BAŞKAN-  Ben oraya bakmadan söyledim.
Ali ALAN- % 5 Adana,  %4 Bursa, %3 Samsun?
Mustafa KARAMAN-  Ali Bey bizim derdimiz istatistik değil ki. Yaşayan insanların 7 yıldır evlerinin çatıları akıyor.
BAŞKAN- Bu gecekondu sorunu her yerde var.
Hayrettin GÜNGÖR-  Bina sayısına göre nüfusa oranlarsanız biz gecekonduda birinciyiz. Bu çok açık ara söyleyebilirim.
BAŞKAN-  O oranlamaların değişik ölçütleri var, yüzölçümüne göre de olabilir.
Kemal BÜYÜKKESİM-  Başkanım derdimiz İstanbul, Ankara, Konya değil, derdimiz İzmir derdimiz Bayraklı.
BAŞKAN-  Üzüm yemek, üzüm yemek.
Kemal BÜYÜKKESİM-  Başkanım bir şey söylediniz. Dediniz ki: farklı partiler olabiliriz ama aynı yerde havayı soluyoruz, beraber yaşıyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük, çocuklarımız burada doğdu, burada büyüdü. Onun için bizim derdimiz bayraklı başkanım.
BAŞKAN- Şimdi bir şey söyleyeyim. Kesin yapılacak sizin bölge. Zemin etütleri geldi mi Gümüşpala Yamanlar aksına?  Geldi. 5000?likleri ne yapıyor büyükşehir, devam ediyor. Orayı siz birlikte götürün ama, Cengizhan, Alpaslan ve Refik Şevket?teki lokal çalışmayı ihale edelim geçelim. Çiçek mahallesi gitti ben sana söyleyeyim olmaz o. Osmangazi de anlaşarak, oradaki yapılaşma % 70-80 olmuş. Mesela Çukur Mahallede eğer anlaşırlarsa arkadaşlarımız, biz onlara toplantı yaparız muhtarım buradaydı, buradasın. Konuşma hakkın yok ama şunu söyleyebilirim. Muhtarla da görüşürüyoruz, orda ada bazında 18 uygulamasıyla anlaşarak bize gelenlerin imarlarını değiştireceğiz. Onunla ilgili Sibel müdürümle istenilen bölgelerde vatandaşla lokal toplantılara başlayın bir taraftan. Tamam mı? Orası da öyle. Sorunları çözmüşüz zaten. Ben size bir şey söyleyeyim şuranın kalması ileride belki satmazlarsa arsalarını daha da lehlerine olacak, yeni imar düzenlemesiyle, kendileri pazarlayacak.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada gözüküyor ki, bütün meclis üyesi arkadaşlarımız aynı fikirde. Tamam mı? Bu işin siyaseti olmaz. Bu iş üzerinden bir siyaset yapılmasına biz karşıyız. Gerçekten burada bizim görevimiz bu. Bunu bir an önce sonuçlandırılması için ne gerekiyorsa, ortak bir karar alıp, büyükşehirle görüşülecekse büyükşehirle?
BAŞKAN- Büyükşehirle görüşülecek bölge sadece burası kaldı arkadaşlar. 60 hektarlık alan. Diğer bölgelerde biz tadilat yapıyoruz onlarda tamam dedi.
Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklının menfaatleri için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız başkanım, biz siyaset yapmıyoruz.
Latif AYDEMİR: Sayın başkanım, bugün Bayraklı ve Bornova olarak gerek sayın Kaymakamımız, belediye başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız, yaklaşık?
BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar. Tarkan Bey, Latif bey konuşuyor.
Latif AYDEMİR- 47 mahalle gibi bir ilçe bir araya geldi. Valilikte bu gün sayın muhtarlarımız bu konuyu dile getirdiler mi? Mülki amirimiz?
BAŞKAN- Getirdi mülki amirimiz. Kolay değil bu işler. Kolay değil kentsel dönüşüm. O ne bilsin Vali beyimizde bu konularda?
Latif AYDEMİR-  Çok yeni kendisi Aydın?dan geldiler. Sayın başkanım biz elimizi hep, Çağlar Beyinde güzel ifade ettiği gibi burada siyasi parti gözetmeksizin hedefimiz ve düşüncemiz bayraklının kalkınmasıyla ilgili ise?
Kemal BÜYÜKKESİM- Latif Bey Sayın Başbakanımızla çok iyi. Her zaman görüşüyor. Bu olayı çözer Başkanım.
BAŞKAN- Manevi evladı değil mi?
Latif AYDEMİR-  Kemal bey, çaresiz olmayın, çare siz olun. Teşekkür ederim. Bu anlamda sayın başkanım, ben şunu arzuluyorum 23 mahalle muhtarımızla, 37 de?
BAŞKAN-  O kadar kalabalık gitmeye gerek yok.
Latif AYDEMİR- Başkanım bence gidip, bir güç, bir gövde gösterisi, bir ve beraber olduğumuzu yani, bir kereden bir şey olmaz diyoruz hep ama lafta kalıyoruz bu konuda. Bence gidelim bir çıkartma yapalım.
BAŞKAN-  Ne yapacağız? Başbakanımızla mı görüşeceğiz? Tamam, onla görüşelim.
Latif AYDEMİR- İsterseniz külliye gidelim. Bu konu çünkü çok önemli. Bu konuyu burada konuşmaktan, ben şahsen sıkıldım Sayın başkanım.
BAŞKAN- Başbakanımızla görüşürüz.
Latif AYDEMİR-  Sayın Başkanım, Sizler bu konuda öncülük yapıp önümüzdeki haftaya bir program yapalım mı Sayın Başkanım?
BAŞKAN-  Tamam yapalım. Bir şey yok iki tane üç tane ana sorun var.
Latif AYDEMİR-   Hem Adliyeyle ilgili hem düşündüğümüz konular... Şu an yaklaşık 45 dakikadır Sayın başkanım aynı konuyu konuşuyoruz.
BAŞKAN-   Şimdi arkadaşlar, bu toplantının sonucunda bir şey söyleyeyim. 3 mahallenin ihaleyle revize edilebilirliğini bir ay içinde çözeceğiz yeni inşaatlara bakacağız. Onu ihale edip, onu çözeceğiz. Diğer 60 hektarlık bölge büyükşehir?in elinde. Onu Karabağları beklemeye gerek yok. Büyükşehir?imizi ikna edip onu bir şekilde bir planlamayla orada yeni yapı olmadığı için çok daha kolay. Öbür bölge geliyor arkadaşlar. Onu hazırlıyor arkadaşlarımız büyükşehirle.
Mustafa KARAMAN- Ada bazında değil mi başkanım? Ada bazında ikna etmeye?
BAŞKAN- Fuat Edip Baksı damı? 60 hektarda.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım gidersek biz güçlü bir ekip olarak, elimiz boş dönmeyiz. En fazla bizim 3 veya 4 talebimiz olacağı kanaatindeyim, şahsi fikrim.
BAŞKAN-  Şöyle gitmek lazım, abartmamak lazım.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım görevlendirme yapın isterseniz arkadaşları bize sunun.
BAŞKAN-  Grup başkanlarımız doğal görevlendirilmiş insanlarımız yani sonuçta.
Latif AYDEMİR- Bürokrat arkadaşlarımızın da tecrübelerinden faydalanalım.
Çağlar HASPOLAT- Bu konuda Latif Bey Başbakanımızdan eğer bir randevu alırsa biz bir heyet oluşturur, ya da gelmek isteyen arkadaşlarımızla birlikte gidebiliriz başkanım siz de öncülük ederseniz evet olabilir neden olmasın başkanım.
BAŞKAN- Evet, olabilir. Ben konuşurum Latif Beyle ya da direk ben ararım. Ben belediye başkanıyım, bakanlarımızda bizi arıyor. Ben de ararım başbakanımızdan randevu isterim. Kurumsal olur evet. Bunu böyle yapalım gidelim bir görüşelim. Şu Kaymakamlık binasını, Emniyet binasını yaptıralım arkadaşlar.
Çağlar HASPOLAT- Şimdi arıyor başkanım.
Latif AYDEMİR- Başkanım gitmekle hiç bir şey kaybetmeyiz biz gidiyoruz, geri dönüş yok.
BAŞKAN- Tamam. Ben randevu isteyeceğim.
Latif AYDEMİR- Olur Başkanım. Arzu ederseniz çiğnememek adı altında İzmir milletvekillerimizin fark etmez?
BAŞKAN-  Onları da ararım, aracı olun diye.
Latif AYDEMİR- Onlarında katkılarını alıp, randevu esnasında onları da çiğnememiş oluruz diye düşünüyorum.
BAŞKAN-  Tamam. Hem bizim bölgeden çağırırız hem sizin bölgeden.
Latif AYDEMİR-  Tamam başkanım.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkanım Kaymakamlık binası inşaatı iki aya kadar başlıyor inşaatı.
BAŞKAN-  Kimden aldınız? Doğru bilgi mi?
İsmail YAĞCI- Evet, doğru bilgi başkanım. Diğer konuyla ilgili bir saattir tartışıyoruz.
BAŞKAN-  İhale yapılmış mı oranın? Kat karşılığı verilecekti orası.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım çevre şehirciliğin yerine orası şuanda ihale aşamasına geldi. Yani İsmail başkanım doğru söylüyor, 2 aya kadar ihale aşamasına gelecek daha doğrusu.
BAŞKAN-  İhale aşamasına gelecek yani.
İsmail YAĞCI- İhale yapıldıktan sonra hemen başlar, her şey hazır olduktan sonra?
BAŞKAN- Şimdi zaten defterdarlık buraya geliyor. Kaymakam oraya gelir, yarın Valimizde gelir.
İsmail YAĞCI- Ben tartışmanın başlama konusuna, doğalgaz konusuna geleceğim. Biliyorsunuz Şehit Hakan Uysal caddesine kadar geldi. 2070 ve 2071 sokağa da doğalgaz geldi. 2072?de kaldı. Yalnız yukarılarda Sayın başkanım, biz de isteriz ve Mansuroğlu, Manavkuyu da oturan vatandaşımızla Cengizhan da oturan vatandaşımızın hiç farkı yok. Aynı hizmetlerden onlarından faydalanması gerekiyor.
BAŞKAN- Tamam işte, iki saattir onu konuşuyoruz.
İsmail YAĞCI -Yalnız Başkanım burada bir sürü çıkmaz sokak var.
BAŞKAN- Çıkmaz sokaklara girebiliyorlarsa girerler.
İsmail YAĞCI- Normal araba giremiyor Sayın başkanım. Ambulans ya da herhangi bir şey de?
BAŞKAN- Doğalgaz yerden girecek, boruyla girecek.
İsmail YAĞCI -Bunların iyi bir çalışma yapılıp, ondan sonra uğraşılması gerekiyor.
BAŞKAN- Girebildiği yere giriyor zaten, onlar gelip çalışma yapıyor. Başka söz almak isteyen arkadaşlarımız, uzadı bu iş. Necati Bey yeterlilik önergesi verdi. Kim? Bir kişi daha. Hatice Hanım buyurun.
Hatice TATLI-  Latif bey, siz başkanımızın da özetlediği üç konuda başbakana gidelim dediniz ya, hani bu sınırla ilgili özellikle bir gelişmeyi size aktarayım ki, bilgili bir biçimde gitmekte yarar var.
Latif AYDEMİR- Şu an mesaj yazdım Sayın Başbakanımıza.
Hatice TATLI- Evet ama ben sizi bilgilendireyim öyle git. Şimdi biliyorsunuz biz buradan meclis kararı aldık, büyükşehir e gönderdik ve büyükşehirde topu İçişleri Bakanlığına attı, İçişleri Bakanlığından müfettişler geldi.
BAŞKAN-  Sonucu biliyor Latif Bey. Müfettiş, kanunla olur dedi. Kanun hükmün de kararname dönemi. Başbakanımız önerir Bakanlar kurulundan geçirir gider.
Hatice TATLI- Kanunla olacak bu sadece yüz yüze görüşmeyle hemen tamam olsun değil.
BAŞKAN- Başbakanımız istedikten sonra?
Latif AYDEMİR-  Sayın Başbakanımıza bazı insanlar tarafından farklı aktarıldığı için arkadaşlar konuyu biz, yüz yüze konuştuğumuz için?
BAŞKAN-  Evet, Latif Bey o bölgede İş Bankası kaç konut yapıyor?  İnsan transferi olabileceği konut olarak? 1000 tane konut seçim sonuçlarını değiştirecek bir konut değil, çünkü öyle bir bilgi geldi bize. Yeni insanlar gelecek buraya, buradaki yapıyı değiştirecek diye. 1000 kişiyle falan değişecek gibi değil. Mistral ama iş yeri.
Latif AYDEMİR-  Başkanım orada 10000?in üzerinde toplamda.
BAŞKAN-  İşyerleriyle beraber mi? İş yeri seçmen olamaz ki? Hem gelenin nereye oy vereceği şimdiden kestirilebilir mi?
Latif AYDEMİR- Ona bir şey diyemeyeceğim sayın başkanım.
BAŞKAN-  Kaldı ki zaten doğal sınır Ankara asfaltı. Burası ilçe değilken iki adliye olmasın diye kırıklık yapılmış ve Konağa bağlanmış. Konak?la ne alakası var oranın coğrafi olarak?
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım konu yanlış aktarıldı o yüzden faklı nedenleri var.
BAŞKAN- Anladım ben. Yeterliği askıya aldık. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Önümüzdeki meclis hiç konuşmayacağız çünkü. Buyurun Veli Bey.
Veli TOPAL- Başkanım ben bir final yapmak istiyorum. Şimdi herkes yeteri kadar konuştu.
BAŞKAN- Yeni bir konuşma çıkarmayacak şekilde.
Veli TOPAL-  Doğalgazla ilgilide imza falan bağlamıyor zaten başkanım. Ben onu bilgilendireyim dedim. Yok, 1500 imza toplanmış, yok 2000 imza toplanmış?
BAŞKAN-  İmzalara güvenmiyor zaten doğalgaz firması.,
Veli TOPAL-  Gideceksin abone olacaksın. Bizim sokakta 55 kişi abone oldu, 15 gün sonra gazı döşediler. Yani imza falan yalan.
Abdullah AKTAŞ- Peki Veli bey beraber gidelim Pazartesi, nasıl oluyor beraber görelim. Senin de abone olacağını biliyoruz ama içerde evraklar falan hepsi bekletiliyormuş.
BAŞKAN- İşte o, merkezi hükümetin çözeceği bir şey. Bir dakika Veli Bey. Enerji bakanı İzmirde ki doğalgaz yatırımıyla ilgili bütçeyi fazlalaştıracak. Şirket dediğiniz ne sizin? İzmirgaz kimin firması?  Talimat verecekler İzmir için.
Abdullah AKTAŞ- Sayın başkanım firma yatırım yapacağı yerle, karşılığını alacağı, aboneden alacağı parayı kıyaslıyor. Ona göre yatırım planı sokuyor.
BAŞKAN-  O konuya bir daha geri dönmeyelim şimdi arkadaşlar. Tamamdır.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım bir şey arz edebilir miyim? Konu az evvel gerçekleştiği için Sayın Başbakanımızı az evvel cepten aradım. MKYK toplantısında, Özel Kalem Müdürü çıktılar zatıâlinizin ve tüm Bayraklı halkının, meclis üyeleriyle beraber selamlarını ilettim. Çıkınca konu ile ilgili dile getireceğim. Bilginiz olsun.
BAŞKAN- Lütfen belediye başkanımız sizden randevu isteyecek, biz de beraber geleceğiz, lütfen ilginizi esirgemeyin derseniz Latif Bey, size minnettarız. İlçemizde minnettar olacak. Değil mi arkadaşlar? Dosyaları hazırlayın arkadaşlar.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Mustafa ÇEKİÇCİ, Âdem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN?İN mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclis ne zaman?

Veli TOPAL- Sayın Başkanım 6 Şubat Pazartesi saat 18.00.

BAŞKAN- 6 Şubat Pazartesi saat 18.00.
Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR
      Üye                                                                 Üye