Meclis Çalışmaları

01/02/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
06.01.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (Ak Parti Grubu-BİLA) Yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan Çay Mahalle Pazar yerine "Şehit Hakan ŞAKAR"  isminin verilmesine ilişkin Ak Parti Grubunun önergesi Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi bölümünün 5. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-421) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-19) Bayraklı Belediyesi ile Zonguldak ili, Kandilli Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

4- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1763) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre belirlenen bedellerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı ücret tarife cetveline eklenmesi hk.
ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (Ak Parti Grubu -BİLA) Yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan Çay Mahalle Pazar yerine "Şehit Hakan ŞAKAR"  isminin verilmesi hk.
ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-52) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden  satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-67) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak ve demirbaşına kaydedilmek üzere, 4171 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası, 4731 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, 4172 belge numaralı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesine Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan Tabanca Silah ve Fişek alımının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7661) ) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36183 ada, 3 parsel 290m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi Cemil TAVAS ile hak sahibi Hasan Ali TAVAS'ın varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1523) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-Ic paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 37002 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
İMAR + ÇEVRE VE SAĞLIK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VIII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ- Meclis üyesi Mustafa ÇEKİÇCİ, Adem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN'in mazereti oy birliği ile kabul edildi.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 06.02.2017
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu 

 

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı