Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/03/2017

                              DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Mart ayı I. Birleşimi 01.03.2017 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.


                                                                                                                      Hasan KARABAĞ
                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

                                       T.C.
                    BAYRAKLI BELEDİYESİ
                        MECLİS GÜNDEMİ 
                                                                                                                       01.03.2017
                                                                                                                        Çarşamba
                                                                                                                       Saat : 18:00


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.02.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-452) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-935) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 5 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-925) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına veya kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hk.

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesi hk.

9- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardın İşleri Müdürlüğünce yapılan gerekli şartları taşıyan 1113 (bin yüz on üç) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLA) Yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan Çay Mahalle Pazaryerine "Şehit Hakan ŞAKAR"  isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazar Yeri, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-672) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36181 ada, 12 parsel 37 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-160) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25 O-IVd paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak belirlenmiş kamuya terkli alanda 4mx3m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.


VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

(Önerge 01.12.2016 - 02.01.2017 – 01.02.2017 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.)


VII. DİLEK VE TEMENNİLER
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ: 24.02.2017