Meclis Çalışmaları

06/02/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 06.02.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN, Gamze Gül ÇAMUR, Sema TURAN, Ali KÖKOĞUZ, Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz, meclisimizi açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

BAŞKAN-  Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mikrofona yaklaşıp konuşursak dışarıdaki televizyondan daha rahat izleyebiliyor insanlar. Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanımız Özgür RIZA aramızda…

 

BAŞKAN- Hoş geldiniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Kendisine hoş geldin diyoruz. Teşekkür diyorum başkanım.

 

BAŞKAN- Bizim İlçe başkanımız da burada.

 

Çağlar HASPOLAT- Her zaman geliyor başkanım.

 

BAŞKAN-  İsterseniz yan yana oturtalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Oda olur.

 

BAŞKAN-   Maalesef burada iki…

 

Çağlar HASPOLAT- Her zaman burada başkanım.

 

BAŞKAN-  İyi peki tamam.

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-672) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36181 ada, 12 parsel 37 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesini Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-160) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25 O-IVd paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak belirlenmiş kamuya terkli alanda 4mx3m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi hk.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-421) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmzalar devam ediyor herhalde? İki tane mi? İki koldan mı? Sen ne yapıyorsun? Tamam, hızlandırın biraz.

 

2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1763) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre belirlenen bedellerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 yılı ücret tarife cetveline eklenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Esnaf - Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Var mı söz almak isteyen arkadaşımız?  Mikail Bey buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan değerli arkadaşlar…

 BAŞKAN- İpek Hanım burada mı? Bir iki dakika. Evet.

Mikail BİLİCİ- Başkanım yine İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’ne personel şeyi var. Geçen yine bir söyleve bağladığımız kentsel dönüşüm ile ilgili Planlama Müdürlüğü’ne personel alımı. Onu hızlandırmanızı rica ediyorum. Bir de…

 BAŞKAN- Planlamaya bir memur alacağız bir arkadaş gelmek istiyor. Onu, memur lazım çünkü.

Mikail BİLİCİ- Ücretli sözleşmeli de alınabilir. Orada ne kadar çok eleman olursa bizim işler o kadar hızlanır sayın başkan.

BAŞKAN- Alınabilinir. Ama tabi ki geçici yığılmalarda personel fazlalığı da fazla oluyor. Dolayısıyla hizmet alımı yapacağımız için 2 mahallede çalışma sürüyor.

Mikail BİLİCİ- Yine bir sağlam devrimcinin sözü var. “Çalıştığı halde sıkıntı yaşayıp yaşantısı insanca olmayan insanların olduğu düzen batsın” diye. Daha önce yine ben Alpaslan Mahallesi, Erenler tarafı Cengizhan’da çalışan dolmuşlarla ilgili sıkıntı dile getirmiştim. Sayın başkan da mafya ile sıkıntılı duruma düşmeyelim diye bir cevaplama içinde olmuştu. Sayın başkan bu emekçinin insanca yaşamına engel olan bir duruş orası.

BAŞKAN- Neresi?

Mikail BİLİCİ- O dolmuşların otobüslerin kalktığı nokta. 1 ay önce geçen hafta falan seslendirdim ben ama bir ay önce ben orada otobüste bir bayanın bayıldığına tanığım. Dolmuşa…

BAŞKAN- Neresi tam Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Bu Alpaslan’a, Cengizhan’a çıkan dolmuş…

BAŞKAN- Orası evet.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan orada dolmuşa binecek olan bayanların sağları, solları itiş kakış içeri iktiriliyor. Benim sizden ricam Ak Parti İlçe Başkanımız da burada, biz de buradayız. En azından bir trafik polisi oraya dikilip o çok taşıyan insanlar yani dolmuş balık istifi gibi insanların taşınmasına engel olabiliriz veya sizin bir başka çözüm üretmenizi rica ediyorum veya ben önüme gelen vatandaşlara söyleyeceğim ayakta kalırsanız para vermeyin diye. Yani oradaki ortam ciddi ciddi insanlık dışı bir görüntü ona müdahil olmanızı belediye başkanı olarak rica ediyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Tamamdır. Muhtarım da burada o dolmuşçular odası başkanıyla görüşelim. Gerekirse oradan bir servis koysun, onlar koymazsa biz koyarız bu sefer. Onların ticaretine mani olmamak için, yani ara sefer koyabilir, turnike yapabilir aşağıdan. Tamam mı?

Mikail BİLİCİ- Erenler de, Refik Şevket’te bu bölüme transfer olan araçlar…

 BAŞKAN- Tamam onu konuşalım. Dolmuşçular odası ile konuşalım biz. Onlar biz çözeriz derse tamam, yoksa biz servis koyarız sabah akşam.

Mikail BİLİCİ- Tamam teşekkür ederim.

BAŞKAN- Yani başkan siz koyun derseler…

Mikail BİLİCİ- Yani oraya biraz sizin ciddi ilgilenmeniz lazım sayın başkan. Mafya falan, mafyadan korkacaksak buraya oturmamızın da bir anlamı yok. Mafya falan kusura bakmasın ama hakikaten ben bu akşamdan itibaren söylemeye başlayacağım. Ayakta binerseniz dolmuşa para vermeyin diye ne terör oluyorsa olsun. Bakalım ne oluyor.

BAŞKAN- Yani vatandaşı böyle de gaz vermek doğru değil Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Gaz değil, rezillik ama görseniz bir manzarayı.

BAŞKAN- Tamam o bizim dolmuşların rezilliği ezelden beri öyle.

Mikail BİLİCİ- Çözelim. Yetkili bizleriz sayın başkan.

BAŞKAN- Şimdi orada dolmuşlar odasıyla konuşalım. Tekrarlıyorum oraya bir turnike, ek sefer hem Refik Şevket’ten aşağıya Erener’e Çay mahalle karakolunun oraya, hem de bizim o Sevgi Yolu’nun başına gerekli sabah akşam. Onu görelim biz çözeceğiz derlerse çözülür, yoksa biz sabah akşam iki tane minibüs koyarız nasıl gidiyor geliyor mezarlıklara gider gelir.

Mikail BİLİCİ- Eyvallah.

BAŞKAN- Yani bu sefer de gelirimiz azalıyor diye bize sıkıntı çıkarırlar. Evet buyurun. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli katılımcılar bende hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN- Biraz yüksek sesle konuşursak. Dışarı daha iyi

Latif AYDEMİR- Başkanım bu benim katılmadığım bir meclisteydi herhalde. Bu tenteler ile ilgili komşu mesafeyle ve çekme paylarıyla ilgili alınmış bir karar olmuş. Fakat esnaf arkadaşların ricası adı altında bu konuyu arz ediyorum. Bu konu büyükşehirdeymiş yanılmıyorsam, ilçe belediye ulaşımıyla ilgili ya da konunun teknik anlamıyla ilgili son alınan sonuç nedir sayın başkanım.

BAŞKAN- İpek Hanım. İpek Hanım mı hazırladı onu kim hazırladı? Sibel Hanım buyurun.

Latif AYDEMİR- Çünkü Sevgi Yolunda da bu konu ve diğer esnaf…

BAŞKAN- Ön tarafta 5 metre yanlardan 3 metre.

Latif AYDEMİR- Peki ayaklı mı, ayaksız mı?

BAŞKAN- Ayaksız. Gezici ayaklı.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)-  Başkanım konu Büyükşehir Belediyesinde zaten komisyonlara havale oldu. Büyük bir ihtimalle bu ay karara bağlanacak.

BAŞKAN- Yeşim Hanım geldi mi komisyona? Gelmedi, buyurun.

Latif AYDEMİR- Peki sayın başkanım…

BAŞKAN- Ali Bey yok mu bugün?

Latif AYDEMİR- Alınmış kararlarla ilgili ne yapılabilinir? Örneğin, yaptırımla ilgili. Esnaf arkadaşlarımız sorduğu için örneğin alınmış bir encümen kararı var fakat örneğin Şubat’ın 27 sinde…

BAŞKAN- Bu düzenlemeden önce.

Latif AYDEMİR- Tabi mağduriyet söz konusu.

BAŞKAN- Karar düzeltmesi oluyor encümende bazen. Onu araştıralım hukukçu arkadaşlarla bir görüşün siz. Karar düzeltmesi şu tarihten itibaren diye böyle bir geriye dönük alınabilirse karar düzeltmesi yaparak cezaları iptal edebiliriz.

Latif AYDEMİR- Çok teşekkür ederim başkanım.

BAŞKAN- Rica ederim. Buyurun Rukiye Hanım.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hayırlı akşamlar.

BAŞKAN- Sağ olun.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Başkanım ben de bir sorun bildirmek istiyorum. Yamanlar Mahallesin de bir ev yandı, bu yanan evin sahibi çok hasta eviyle bile ilgilenemiyor hastalıktan. Kaymakamlık ayağı ile biz gerekeni yaptık belediye ayağıyla da gerekenin yapılmasını rica ediyorum.

BAŞKAN- Adresi alayım, isim alayım, telefon alayım.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tamam vereyim mi şimdi?

BAŞKAN- Verin.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hasan YILDIRIM.

BAŞKAN- Aydın gel böyle, arkadaştan buradan alın. Tamam, geliyor arkadaş size.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Bir de bir hatırlatma yapmak istiyordum. Hatırlarsanız daha önceden iskele kazasında vefat eden bir kardeşimizin çocuğunu işe alma noktasında başkanım…

BAŞKAN- Şimdi orada yeğen ve çocuk meselesi vardı. Bir tanesi beni aradı herhalde cezaevinden çıktım diye.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Evet cezaevinden çıktı.

BAŞKAN- Niye cezaevine girdi o?

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Net olarak bilmiyorum ben.

BAŞKAN- Yani sabıkalı sayısı bizde fazla olduğu için biz sabıkalı alamıyoruz taşeronlara.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Yani bu çocuk gerçekten çok ihtiyaç sahibi. Bir şekilde alabilirseniz çok iyi olacak.

BAŞKAN- Senin başka bir talebin vardı, istersen ona bakalım. Yani o aile ile ilgili. Ölen…

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Ölen kişinin çocuğu bu.

BAŞKAN- Onu ayrı konuşalım Rukiye Hanım tamam. Buyurun başka söz almak isteyen. Buyurun Kemal Bey.

Kemal BÜYÜKKESİM- İyi akşamlar sayın başkan. Özellikle bazı mahallelerde başkanım bu konteynır çöp konteynırları yok. Yani belediyenin bununla ilgili çalışması var mı? Bildiğim kadarıyla…

BAŞKAN- Nerelerde yok mesela.

Kemal BÜYÜKKESİM- Özellikle Gümüşpala Mahallesinde başkanım çöp konteynırları yok mesela. Bizim…

BAŞKAN- Bazı sokaklara konteynır istemiyorlar.

Kemal BÜYÜKKESİM- İstemiyorlar başkanım. Bununla ilgili…

BAŞKAN- Konteynır yok değil de.

Kemal BÜYÜKKESİM- Yani bazı sokaklarda yok başkanım.

BAŞKAN- İstemiyorlar.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mahalle sakinlerimi bunu… Belediyenin bir çalışması var mı bununla ilgili başkanım.

BAŞKAN- Belediye bir dar sokaklarda bilhassa kendi kapısının önünde istemedikleri için o onu kapısına koyuyor, kavga dövüş.

Kemal BÜYÜKKESİM- Eski düzen devam ediyor başkanım. Sabahtan millet kalkıyor çöp araçlarını takip ediyorlar her sabah. Vatandaş çöpünü kapısının önüne koyuyor o baya bir…

BAŞKAN- Temizlik İşlerinden kimse yok mu? Nerede bu?

Kemal BÜYÜKKESİM- Yani belediyenin bununla ilgili bir çalışması olacak mı?

BAŞKAN- Mehmet Bey söyle bakayım. Ne koyuyorsunuz?

Kemal BÜYÜKKESİM- Bununla ilgili bir çalışma yapalım başkanım.

BAŞKAN- Torba dağıtalım o sokaklarda. Bak çöp torbası dağıtalım biz. Biraz bu kültürü geliştirelim, çöp torbası kültürünü. Yani çöp torbası dağıtalım, torbaları toplayalım yazın berbat oluyor o dar sokaklar.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ben biliyorum vatandaşlar…

BAŞKAN- Sende orada yaşıyorsun bilirsin.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bir de Gümüşpala da özellikle kaldırımlar işgal altında. Yani kaldırımları da geçtik yol da işgal altında biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz orada çok sıkıntılar yaşanıyor.

BAŞKAN- Orda terör havasında bir türlü baş edemedik biz oraya emniyetle.

Kemal BÜYÜKKESİM- Vatandaştan çok ciddi orada şikâyetler alıyoruz. Gümüşpala hele 7020 sokak başkanım biliyorsunuz çok ciddi bir işgal altında. Otobüsler gidemiyor, dolmuşlar gidemiyor, vatandaşlar yürüyemiyor. Yani kaldırımları geçtik yollar da işgal altında işgal etmişler. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı?

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Manavkuyu, Mansuroğlun da yerin altına yerleştirdik ama yukarı mahalleler de bir türlü bir düzene oturtamadık.

 BAŞKAN- İşte kentsel dönüşüm olmadan herhalde olmuyor işte.

Çağlar HASPOLAT- Kentsel dönüşüm ciddi sıkıntı.

BAŞKAN- Yani caddeler genişlemeden koyamıyoruz. Şimdi o Gümüşpala da birkaç tane esnaf var yani onlar laf da dinlemiyorlar, emniyeti de dinlemiyorlar, zabıtaya saldırıyorlar. Biraz da yani orada emniyetle tekrar görüşeceğiz. Şimdi biraz önce trafik dediniz mesela trafik şubemiz olsa bizim ilçemizde trafik şubemiz yok. Pasaport şubesi açıldı trafik şubesini Karşıyaka ile beraber götürüyoruz herhalde. Dolayısıyla o trafik polisi sıkıntısı da var. Yani oraya mesela akşamüzerleri sabahları gelse bir polis orayı düzene sokar zabıtaya yardımcı olsa. Onu görüşelim biz emniyetle emniyet müdürümüz ile görüşelim. Buyurun Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bir de geçen meclisde Şehidimiz Sayın Hakan ŞAKAR Bey’in ismi ile ilgili bugün Yazı İşleri Müdürlüğün den arkadaşlarımız arayarak imzalarımızı da aldılar, şehidimizin babası da buradalar. Ben başta zatıâlinize ve tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ilgilenmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum.

BAŞKAN-  Geçirdik, komisyona havale etiik zaten onu mecliste değil mi?

Latif AYDEMİR- Kendileri de buradalar. Size de bir merhaba diyecekler.

BAŞKAN- Tekrar Allah rahmet eylesin Hakan ŞAKAR’ımıza. Yani bu Anadolu topraklarında şehitler bitmiyor. Çünkü böyle bir ulus yok dünyada orta doğuya en yakın ulus devlet. Buda büyük devletlerin istemediği bir devlet tipi. Onlar istiyor  balkanlardaki gibi ırk temeline dayalı, mezhep temeline dayalı birer avuçluk devlet olsun, Türkiye de öyle olsun istiyorlar. Yani Kurtuluş Savaşı öncesi Ankara ya Osmanlıyı sığdırmışlar gerisini dağıtmışlar biliyorsunuz. O yüzden Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyetten beri şehit bitmiyor bizim burada, bu gidişle de bitmeyecek ama bizi de bölemeyecekler o ayrı bir konu. Yani bizi öldürerek bitiremezler dolayısıyla biz şehit ismini vermekten tabi insan üzülüyor ama anılarını da yaşatmak lazım. Hoş geldiniz tekrar. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşlar. Buyurun.

Mustafa KARAMAN- Sayın başkan değerli meclis. Bu 1639 sokağın Bayraklı sevgi yolu var ya başkanım…

BAŞKAN- Evet.

Mustafa KARAMAN- O birleşen parkın olduğu köşe her hangi bir şartta ve şekilde genişletilme şansı yok mu başkanım?

BAŞKAN- Orada bir yol çalışması viyadüklü böyle heykelin olduğu yerden planlarda olduğunu biliyorum. Sibel Hanım siz bir orayı çıkarın.

Mustafa KARAMAN- Büyük araçlarımız hiçbir şartta ve şekilde dönemiyor başkanım, kilitliyor orayı.

BAŞKAN- Dönemiyor. Bizim o engelli merkezi olarak kullandığımız yer falan yıkılacak onlar orada genişleme var.

Mustafa KARAMAN- Peki hızlandırma şansı mümkün mü?

BAŞKAN- Hızlandırma büyükşehir hızlandıracak istimlâk edecek.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bu arada Ankara ile ilgili bir girişim oldu mu? Ya da nedir?

BAŞKAN- Ankara ile ilgili girişim olacak yarın. Tamam.

Latif AYDEMİR- Tamam efendim dört gözle bekliyoruz.

BAŞKAN- Tamam. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bir temennide bulunmak istiyorum başkanım.

BAŞKAN- Bir temenni buyurun.

Kemal BÜYÜKKESİM- Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var başkanım bu herhalde Mart’ta yapacağız meclisimizi bir aylık bir süre var. Ben bu süreç içinde evet veya hayır yani bunu partiler üstü bir şey. Birbirimizi kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden…

BAŞKAN- Biraz önce içeride de konuştuk biz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bir referandum kampanyası olmasını istiyorum, temenni ediyorum. Yani evet… Birileri evet için kimileri hayır için çalışacak ama önemli olan memleketimizin kazanması. Birlik, beraberliğimizi kardeşlik bir şekilde bu referandumun sürmesini istiyorum. Kazanan Türkiye olsun onun için ben böyle bir temennide bulunuyorum.

 

BAŞKAN- Kemal Bey geçen seçimde sizin adayınız İsmail Beyle beraber çalıştınız. Bizim ağzımızdan bir kelime olumsuzluk duydunuz mu? Çocukluğunu tanıdığım bir arkadaşım benim İsmail. Tanımasam da fark etmez diğer adaylar içinde bir şey söylemedik. Sonra da yüz yüze bakıyorsun insansın yani. Dolayısıyla, biraz önce gruptaki arkadaşlarımızın da temennisi oydu. Zaten bu konu kişiler üstü bir olay. Dolayısıyla kimse ne siyasi parti liderlerini ağzımıza alacağız biz grup olarak ne diğer şahısları hedef alacağız.

Kemal BÜYÜKKESİM- Tabi germeden başkanım.

BAŞKAN- Evet bizde katılıyoruz.

Latif AYDEMİR- Bu arada başkanım İsmail Beyin ağzından da zatıâlinizle ilgili en ufak negatif bir şey duymadık.

BAŞKAN- Oda nezaket içinde geçirdi zaten yumuşak bir çocuktur, severiz kendisini. Yani bana yumuşak gelmiyor da yumuşak bir çocuktur. Evet, ama Mikail Bey’in rakibi yalnız onu söyleyeyim. Hazırlanıyor o da vazgeçmedi o da Bayraklı sevdasından.

Mikail BİLİCİ- Yani başkanım illah bir laf sokuşturacaksın. Geçen kentsel dönüşümle ilgili söylev açıyoruz masaya, buyurun buradan yiyin diyoruz, “senin orada kaç metre yerin var” diyorsun. Ya senin kaç metre yerin var?

BAŞKAN- Benim kalmadı vallaha.

Mikail BİLİCİ- İsmail yumuşakmış. Ya bu İsmail’in neresi yumuşak? Yumuşaklığı falan yok İsmail’in başlı başına düzgün bir adam.

BAŞKAN- Ya insanlık olarak yumuşak. Sen hemen niye lafı alıp çekiyorsun?

 Mikail BİLİCİ- Çekmiyorum ama…

BAŞKAN- İsmail’i ben şu kadardan tanırım aynı sokakta büyüdük.

Mikail BİLİCİ- Başkanım sizinle…

Çağlar HASPOLAT- Başkanım çocukluğunuz beraber geçmiş, gençliğinizde beraber geçmiş.

BAŞKAN-  O bizden küçüktür daha. Kaç doğumlu İsmail?

Kemal BÜYÜKKESİM- 62.

BAŞKAN- 62’li evet. 7- 8 yaş küçüktür. Yani biz onun babasıyla tanışırız, ailesiyle tanışırız. Yaradılışı öyledir İsmail’in.

Mikail BİLİCİ- Yani ola ki bir laf söyleyelim. Yani bir laf söylediğimiz zaman illaki bir kulp buluyorsun, ille bir laf söylüyorsun. Yani mümkün değil…

BAŞKAN- Yani önümüzdeki dönem sert bir aday lazım buraya İsmail bey yumuşak mizaçlı biraz.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım keşke daha önce bu binaya taşınmış olsaydık, konuşan bir meclis üretmiş olduk bu binada…

BAŞKAN- Ama yani ben olmayabilirim seçimlerde ben olmayacağım büyük bir olasılıkla. Rahat olun yani.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım sizi büyükşehirde görmek istiyoruz.

BAŞKAN- Onun için benimle uğraşıp durmayın burada. Kızdırırsanız bir daha aday olurum bak.

Latif AYDEMİR- Aziz Bey de öyle diyor ama.

BAŞKAN- Evet CHP grubu niye susuyorsunuz.

Kemal BÜYÜKKESİM- CHP grubu hiç konuşmuyor başkanım.

Latif AYDEMİR- Onlar çok saygılı

Mikail BİLİCİ- Bir başınıza yetiyorsunuz siz CHP’ye ne gerek var ya. Tek başınıza siz…

BAŞKAN- Hepsi Azrail gibi onların.

Veli TOPAL- Başkanım arkadaşlar hep sorunları dile getiriyor.

Mustafa KARAMAN- Başkanım CHP grubu da bugün biraz yumuşak galiba.

 Latif AYDEMİR- Sayın başkanım Menderes gibi burası.

Mikail BİLİCİ- Arkadaşlar da çok yumuşak galiba.

Hamdi VATANSEVER- Ak Partili meclis üyesi arkadaşlara sesleniyorum. Siz rahat olun başkanım espri yapıyor…

BAŞKAN-  Sen bana dönük konuş.

 Latif AYDEMİR- Başkanım kim sesleniyor bu arada?

Hamdi VATANSEVER- Başkanım yine aday.

BAŞKAN- Arkadaşlar bu günlük bu kadar. Ne zaman yapıyoruz meclisi. Gelmeyenler  kimler Hayrettin Bey geldiniz son anda.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ali ALAN, Gamze Gül ÇAMUR, Sema TURAN, Sema’nın çocuğu oldu bu arada Allah uzun ömürler versin. Ali KÖKOĞUZ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

 

Veli TOPAL- 1 Mart Çarşamba saat 18.00.

 

BAŞKAN- 1 Mart Çarşamba saat 18.00 de buluşmak üzere meclisi kapatıyorum.

 

 

 

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                                 Fatma ATALAY                                   Ayşegül BAHADIR

                                                          Üye                                                              Üye