Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/03/2017

                                              DUYURU
Belediye Meclisimiz 2017 yılı Mart ayı II. Birleşimi 06.03.2017 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.


                                                                                                                     Hasan KARABAĞ
                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                 T.C.
                             BAYRAKLI BELEDİYESİ
                                  MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                06.03.2017
                                                                                                                                  Pazartesi
                                                                                                                                Saat : 18:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.03.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1434) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36150 ada, 4 parsel 172,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-452) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-925) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına ve kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması, yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hususunda Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'a yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.


V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 06.03.2017