Meclis Çalışmaları

01/03/2017

HAZIR BULUNANLAR :
Meclis Başkanı  : Hasan KARABAĞ.
Üyeler    : Ali ALAN - Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT -  Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ -  Abdullah AKTAŞ - Âdem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Sema TURAN - Aynur ÇETİN.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Arkadaşlar hoş geldiniz yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum. Saygı duruşumuz ve İstiklal Marş’ımıza davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI
BAŞKAN-  Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Başkanlık önergesi yok.
IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-452) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.
Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği  ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-935) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 5 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
Veli TOPAL- Bu rutin bir işlem oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin mecliste kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-925) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada 100m2 üzeri olan satışlarda imara da gitmesi yönünde daha önce söylemiştik..
BAŞKAN- Hak sahibi mi bu?
Veli TOPAL- Evet efendim gecekondu hak sahibi.
Çağlar HASPOLAT- Özellikle imara giderken de Sayın Başkanım bu emlak değeri belirlenmesinde sadece bir emlakçıdan ya da birkaç emlakçıdan değil de Emlak Odası resmi bir yerden bir fiyat belirlenmesi alınması komisyonda defalarca söylendi. Bu konuda arkadaşlarımız rahatsız bu değer tespitinde lütfen Emlakçılar Odasından bir fiyat alınsın Başkanım.
BAŞKAN- Öyle yapıyoruz protokol yaptık.
Çağlar HASPOLAT- Ve 100m2 üzeri olanlarda da..
BAŞKAN- Hak sahibi olmasına rağmen gönderelim diyorsun.
Çağlar HASPOLAT- İmara da gitmesi iyi olur.
BAŞKAN- Hak sahibi.
Çağlar HASPOLAT- Hak sahibi de olsa Başkanım sonuçta belediyenin malı.
BAŞKAN- Olur tamam gitsin imara. Hak sahibine neydi.
Veli TOPAL- Hak sahibine satışı.
BAŞKAN- Hak sahibine satışı hangi komisyonlar?
Veli TOPAL- Hukuk, Plan Bütçe, İmar..
BAŞKAN- İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mikail BİLİCİ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Gecekonduda yaşayan tabi evet.
Mikail BİLİCİ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Rayici doğru tespit etmek gerekiyor. Onu söyledi arkadaş.
Çağlar HASPOLAT- Aynı konuyu söylüyoruz Başkanım.
BAŞKAN- Aynı konuyu söylüyoruz evet. Yani öyle fahiş fiyat değil de günümüzün koşullarına uygun fiyat. Zaten gecekondu bölgelerinde öyle fahiş fiyat çıkmıyor pek. Evet.


7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına..
BAŞKAN- Ve ve veya değil diye düzeltin orda.
7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına ve kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hk.
BAŞKAN- Evet bu maddenin Plan Bütçe… Komisyona gitsin orada konuşulsun. Buyurun.
Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan biz bununla ilgili komisyonda karar almıştık zaten.
BAŞKAN- Tamam değiştiriyoruz kararı.
Tarkan DÜZMAN- Sonra meclis kararı alındı. Gerekçesi nedir?
BAŞKAN- Komisyonda konuşulsun konu, ondan sonra önümüzdeki mecliste tartışırız. Komisyona geliyor şimdi komisyona havale edilen konuyu burada açıklamanın bir manası yok.
Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Komisyonda bir görüşün ondan sonra burada tartışırız.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım komisyona gitmeden önce tartışalım.
BAŞKAN- Niye tartışıyoruz?
Çağlar HASPOLAT- Başkanım o zaman niye öyle bir karar aldık?
BAŞKAN- O zaman komisyonları niye kurduk biz?
Çağlar HASPOLAT- O zaman komisyonu kurdunuzda.. o zaman niye komisyona gönderip de ihaleye çıkarılması için yetki aldınız da bir daha yetkiyi değiştirip…
Veli TOPAL- Başkanım komisyonun almış olduğu karar nihaiyi bir karar..
BAŞKAN- Siz bunu bir tartışın. Eğer bizim yaptığımız eğriyse.. Bir dakika
Çağlar HASPOLAT- Başkanım komisyonun vereceği karar da burada tartışmamızda etkili olacak..
BAŞKAN- Çağlar Bey, Çağlar Bey bir dakika, bir dakika.. Siz komisyonda tartışın komisyonun tartışmasını buraya taşıyın, burada tartışalım. Komisyonu o zaman kaldıralım. Komisyonlara göndermeyelim.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım komisyon karar verdikten sonra ne kıymeti kalacak? Burada kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Geçecek.
BAŞKAN- Komisyon Allahın kararı değil ya o…
Çağlar HASPOLAT- Sizi bu rahatsız etmesin burada komisyondaki arkadaşlarımızda yani neden bu yetki alındı? Bir daha neden iptal edilip…
BAŞKAN- Gerekirse satış yetkisi istiyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Satış yapacağız onu söyleyin.
BAŞKAN- Gerekirse bak gerekirse…
Çağlar HASPOLAT- Deyin ki satış yapacağız. Bizde satışa karşıyız.
BAŞKAN- Gerekirse.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım kat karşılığı verin. İhaleye çıkın kat karşılığı verin.
BAŞKAN- Çağlar Bey şimdi bakın burada politika yapmanın bir anlamı yok.
Çağlar HASPOLAT- Ben siyaset yapmıyorum Başkanım siyaset yapmıyorum.
BAŞKAN- Eğer kat karşılığı ihale.. bir izah etmeme izin verirsen. Buyurun oturun siz. Ben izah edeyim. Bir oturun. Eğer kat karşılığı ihale bize cevap vermezse, arzularımıza cevap vermezse satışını isteyeceğiz. İkili bir karar çıkaracağız. Hepsi bu.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım Bayraklı da o bölgede kat karşılığı %62 den..
BAŞKAN- Hangi komisyondu?
Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonları.
BAŞKAN- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına bu maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Gitmez. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bırakın bu işleri imarla ne alakası var?

Tarkan DÜZMAN- Nasıl Başkanım bu kararı biz aldık. İmar komisyonu aldı bu kararı daha öncesinde.
BAŞKAN- Satış için İmar Komisyonuna gitmesi abes yani yanlış olmuş.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada niyet satış, satışa çıkılacak.
BAŞKAN- Değil niyet, değil ihaleye çıkacağız. İhaleye çıkacağız.
Çağlar HASPOLAT- Satış ihalesine mi? Kat karşılığı..
BAŞKAN- Hayır kat karşılığı çıkacağız.
Çağlar HASPOLAT- Tamam var zaten yetki kat karşılığı ihaleye çıkmak için.
BAŞKAN- İkili karar alıyoruz bir daha karar almayalım. Kat karşılığı ihalede istediğimiz olmazsa satışını isteyeceğiz.
Çağlar HASPOLAT- Kesinlikle biz bunun kat karşılığı ihaleye çıkmasından yanayız.
BAŞKAN- O sizin takdiriniz. Ona biz karar veririz. İcra karar verecek. Meclis karar verecek. Evet.
8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesi hk.
Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Plan Bütçe ve Esnaf –Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Esnaf –Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan gerekli şartları taşıyan 1113 (bin yüz on üç) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler ve Gençlik Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Evet bu maddenin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler ve Gençlik Spor Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (AK PARTİ GRUBU-BİLA) Yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan Çay Mahalle Pazaryerine "Şehit Hakan ŞAKAR"  isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
BAŞKAN- Evet bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi…
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-672) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36181 ada, 12 parsel 37 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz efendim.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-160) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25 O-IVd paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak belirlenmiş kamuya terkli alanda 4mx3m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER
1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
Veli TOPAL- Bu maddenin, İmar, Çevre ve Sağlık,Sosyal İşler komisyonlarına sevkini öneriyoruz efendim.
BAŞKAN- Buyurun.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 31.12.2014 de İzmir Valiliğinin gönderdiği bütün belediyelere valiliklerin gönderdiği, belediyelere Atık Giderme Merkezi Tebliği uyarınca 2016 sonuna kadar en az 1000 m2 kapalı olmak kaydıyla atık ayrışma merkezi yapılmasıyla ilgili 2016 sonuna kadar yapılmayan cezai müeyyide uygulanacağı bildirilmiştir. Ve 2016 yılının 12’inci ayına kadar Bayraklı Belediyesi ilgili birimlerinin hiçbir şey yapmadığı ve son dakika cezai müeyyideye girmemek için Orman Bölge Müdürlüğünden yer talep etmiştir. Daha önce Orman Bölge Müdürlüğünün istenilen yerin yenilebilir fıstık üretimiyle ilgili alan ilan ettiğinden dolayı, bilerek bu işi maalesef cezai müeyyideye girmemek için orayı talep edilmiştir. 2 yıldır neden daha önceden yer ayarlanmadı veya yapılmadı? Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Evet şimdi bu atık alanı uygun alan bulunmakta zorluk çekildi. Ta ki Karşıyaka’dan bize devredilen mahkemelik olan Doğançay’daki araziler beklentisine kadar. Doğançay’daki arazilerin mahkeme kararı ile bize verilmesinden sonra bir ümit doğdu ama henüz daha tapuları bize geçmedi. Dolayısıyla bir arazi sıkıntısı oldu. Konu bundan ibaret, yani yer sıkıntısı oldu. Maksatlı bekletilmedi. Yer olsa yapardık.
İsmail YAĞCI- 2 yıldır daha başka çözümler aranılabilirdi Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Yani işte yer vardı da, biz mi yapmadık? Onumu demek istiyorsun? Sizin önerdiğiniz bir yer vardı da, biz mi yapmadık? Buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım yani kat karşılığı vermeye, satmaya yer buluyoruz birde katı atık yeri…
BAŞKAN- Kat karşılığı da veririz. Gerekirse de satarız da.
Çağlar HASPOLAT- Katı atık bertaraf yeri içinde bir yer buluruz yani. Koskoca…
BAŞKAN- Tamam bulun efendim. Beraber bulalım. Şimdi bu satış niye bu kadar kafanıza takılıyor anlamadım. Bizi mesela çok arsa satıldı burada çok da arsa alındı. Şimdi bu aldığımız yer, emsalsiz bir yer. Yani satılan arsaların karşılığında kamulaştırdığımız yerlerin miktarı daha fazla bizim. Eğer orada bir arsa satılacaksa buraya ödeme yapılacaktır. Burada duruyor 730m2 sonuçta.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi bu söz konusu arsada 32 dairelik bir arsa.
BAŞKAN- Tamam %50’yle gitsem 16 daire, 400 bin lira olsa daire o fiyattan satacağız biz.
Çağlar HASPOLAT- 650 bin liradan aşağıya değil oradaki daireler..
BAŞKAN- Hayır biz o fiyattan çıkıyoruz. Çağlar bey bir izin verir misin?
Çağlar HASPOLAT- Buyurun başkanım.
BAŞKAN- Bakın bir dakika biz burada satışları daha önce sen olmadığın için geçen meclislerde arkadaşlar kaç daire alacağız biz buradan? 16 daire. Rayiçleri nedir, bugünki yasal rayiçleri? 400 lira veya 500 lira o kadar değil. Giderler araştırırlar. O fiyattan satıyoruz biz. Şimdi ben bu işi yaptım biliyorum. 4 senede satabildik daireleri. Öyle kamuda daire satmak kolay değil. Kat karşılığı veriyorsun,  4 senede paraya dönüşüyor. Ödediğim apartman giderleri hariç.   
Çağlar HASPOLAT- O zaman deyin ki satacağız. Satış için yetki istiyoruz.
BAŞKAN- Değil. Gene kat karşılığı çıkacağız.
Çağlar HASPOLAT- O zaman açık konuşalım. Öyle diyelim. Başkanım o zaman adreste bellidir. Kime vereceğimizde bellidir. Şimdi onumu konuşalım?
BAŞKAN- Ya böyle konuşma ya. Böyle konuşma.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi burada belediyenin kârını düşünüyoruz biz. Belediyemizin kârını düşündüğümüz için söylüyoruz.
BAŞKAN- Bizde kârını düşünüyoruz. Bizde kârını düşünüyoruz. Biz neyini düşünüyoruz?
Çağlar HASPOLAT- Kârını düşünüyorsanız o zaman kat karşılığı verin daha avantajlı olacaktır.
BAŞKAN- Değil kat karşılığı, yaşadım ben bunu diyorum. 4 senede satamıyorsun. Ruhsatını almadığın binayı satamıyorsun. Yaşayan bilir bunu öyle konuşan bilmez. Kısa sürede yapabilecek bir müteahhit veya beklediğimiz beklenti olursa kat karşılığı vereceğiz. Ama olmazsa satarız.
Çağlar HASPOLAT- Siz kararını vermişsiniz başkanım.
BAŞKAN- Vermedik vermedik. 1 sene kamu müteahhitleri öyle olmuyor maalesef. Yapacağız bakalım şartnameyi nasıl olacak.
Çağlar HASPOLAT- Öyle bir çıkın o zaman başkanım.
BAŞKAN- Ya satışı 1 yıl sürüyor. Sayın Ali Bey. Belediye ihaleye çıktığı zaman ucuz beklentisi oluyor. Almıyorlar bekliyorlar. Biz sattık. 10’larca daire sattık biz.
Ali ŞENAY- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- %60’sa 60’a veririz. Onu ben bak şimdi enteresan bir şey sanki başkan karar veriyor sanıyorsunuz bu işleri. Orada bir komisyon oluşuyor gidiyor Emlakçılar Odası oradaki emlakçılarla falan konuşuyor…
Ali ŞENAY- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN-%50’yle 55’le mi? İmar ne yapacak? Satış mı yapacak imar?
Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Satıştaki arkadaşlar biliyor artık. Emlak kardeşim belediyenin teknik elemanı mı yok?
Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Teknik elemanlar geliyor Bütçe komisyonuna.
Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Evet siz varsınız. Emsalsiz bir teknik eleman olarak karşımızda duruyorsunuz.
Çağlar HASPOLAT- O zaman bir bilene sormak lazım başkanım.
BAŞKAN- Kendi dönemimiz içinde bunu paraya dönüştürmek istiyoruz. Ama daire fiyatından satmak istiyoruz. Bizim satış tarzımız bu. Satamazsak satmıyoruz zaten, bekletiyoruz. Kaç tane arsayı öyle verdik biz. Daire sayısını hesapladık bize verilebilecek, günümüz rayiçlerine koyduk arsayı oradan satışa çıkardık. Aylarca 1 sene satamadık. Öyle değil mi Emlak ve İstimlak Müdürü? 1 sene satamadık. Daire fiyatını buldun mu satıyoruz.
Ali ŞENAY- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Onu evet sonuna kadar.
Ali ŞENAY- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Şimdi onu zaten bakın takdir komisyonu belirleyecek şeyi. O takdir komisyonunun belirlediği fiyattan satmaya encümen karar verecek. Orada yükselti kabul etmiyorum diyor geçiyor. Yani öyle bir şey. Buyurun.
Ali KÖKOĞUZ- Başkanım burada siz kendi kendinizle çelişiyorsunuz gibi geliyor bana şu nedenden dolayı…
BAŞKAN-  Nereden buldunuz?
Ali KÖKOĞUZ-  “Arsayı daire fiyatına satacağım” diyorsunuz.
BAŞKAN-  Yatırım amaçlı adamlar alıyor kardeşim.
Ali KÖKOĞUZ-  Toplama var, çıkarma var, kâr hesabı vardır, zarar hesabı vardır. Hangi aklı evvel aklını peynir ekmekle yemiş adam olması lazım ki...
BAŞKAN-  Aldılar efendim aldılar. Bugün yeni inşaat yapmak istemeyenler aldı.
Ali KÖKOĞUZ-  Daire fiyatıyla kim alır arsayı?
BAŞKAN-  Bana hikâye anlatma ben sattım öyle. Sen sattın mı kamu dairesi, arsası? Koyduk alacağımız daire sayısını, koyduk günün rayiç bedelini satılıncaya kadar bekledik ve sattık. Alan adam yapmadı zaten bekliyor orada.
Ali KÖKOĞUZ-  Sayın Başkan Hasan KARABAĞ olarak siz daire fiyatına arsa alır mısınız?
BAŞKAN-  Alan var diyorum kardeşim.
Ali KÖKOĞUZ-   Siz alır mısınız?
BAŞKAN- Ya beni ne karıştırıyorsun ben müteahhit miyim?
Ali KÖKOĞUZ-  Siz almazsanız kimse almaz.
BAŞKAN- Yatırımcı gelip alıyor.
Ali KÖKOĞUZ-  Zorla mı satacaksınız insanlara daire satış fiyatıyla?
BAŞKAN-  Emlak müdürü satıldı mı satılmadı mı kardeşim? Satıldı. Yatırımcı adam geliyor, alıyor kardeşim. Parası çok adam gelip alıyor.
Ali KÖKOĞUZ-   Ya yatırımcı adam akıllı adamdır kârı, zararı bilir almaz.
BAŞKAN- Akılsızları gelmiş demek ki Ali’ciğim bize.
Ali KÖKOĞUZ-  Hayal gibisiniz ya sanal bir şey bu.
BAŞKAN- Sen Kulalı olduğun için bunlar sana hayal gibi geliyor. Sen yarı fiyatına her şeyi dörtte üçü fiyatına almaya alışmışsın.
Ali KÖKOĞUZ-  Siz de bedava almaya alışmışsınız siz de Kulalısınız.
BAŞKAN- Yok ben bedavaya değil Allah'a şükür her şeyin parasını veririm. Evet her şeyi bedavaya getirecek. Ben İzmir'de büyüdüğüm için asimile oldum fazla değil.
VII. DİLEK VE TEMMENİLER
BAŞKAN- Evet buyurun.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, Sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım bu Tepekule Mahallesinde Seyhankent 440 haneli bir siteden bahsediyoruz. Burada zabıta ekiplerimiz tarafından giriş kapısı, otopark kapısı mühürlendi. Bilginiz var mı bilmiyorum.
BAŞKAN- Var Var. Şikâyet varmış galiba. Nedir orada şikâyet?
Çağlar HASPOLAT- Şimdi o 16 yıllık kullanılan bir kapı ve o kapının mühürlenmesi orada o 440 tane haneye böyle bir işkence çektirilmesi yanlıştır. Eğer varsa orada düzeltilmesi gereken bir durum ona bir müsaade edilir düzeltilir.
BAŞKAN- Buyurun.
Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu Seyhankent ile Armağan Çağlayan binaları arasında yolla ilgili terkler yapılmamış. Terkler yapılmadığı için orada plan notunda düşülmüş. Plan notundan dolayı istenilen yerde kapı açılamıyor. Tabii buradaki kapıların iki tanesi yasal değil. İkisi de başkanım yasal değil. Yasal olabilmesi için orada ikamet eden arkadaşlarımızın muvafakatname vermeleri gerekiyor. Bu nedenle biz yönetici arkadaşlar...
BAŞKAN- Ya yönetici arkadaşlar muvafakatname mi alsınlar oradan ?
Fahrettin ORANDI- Yöneticiler oturanlardan muvafakatname alması gerekiyor. Ben dört beş gün yönetici arkadaşlarımla hepsiyle tek tek Emlak İstimlak Müdürümüze getirdim. Yapı Kontrol Müdürümüze getirdik. İmar Müdürümüze getirdik. Gereken neyse yapalım. İpek Hanım'a geldiğimizde İpek Hanım da kendilerine izah etti. Yani buradaki Seyhankent’teki bulunan yer suçlusu o projeleri o gün yapan insanlar, oradaki mahalle sakinleri...
BAŞKAN- Çözümü söyleyelim, şimdi suçluyu aramayalım. Tamam anlaşıldı. Buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT-  Şimdi suçlusu orada terkler yapılmış, kamulaştırma yapılmazı lazım. Belediyenin orada kamulaştırma yapıp o yolu açması lazım, Başkanım ve oradan o kapının geçmesi lazım.

BAŞKAN- Kaç metre o yol Emlak Müdürü? 20 Büyükşehir'in yolu. Onu Büyükşehir'e taşıyalım.
Çağlar HASPOLAT- Taşıyalım Başkanım yani onu Büyükşehir mi yapacak biz mi yapacağız kamulaştırmayı...
BAŞKAN- Valla siz çok güzel taşırsınız.
Çağlar HASPOLAT- 16 yıllık kapısını değiştirdik adamların kapısını kapattık.
BAŞKAN- Yasal değilmiş.
Çağlar HASPOLAT- Yasal değil de yani…
BAŞKAN-  Referandum öncesi de yapılmaz yani.
Çağlar HASPOLAT-  16 yıldır burası yasal da şimdi mi yasal değil?
Ali ALAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bak Veli Topal ne diyor.
Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Yazı yazmıştır onlar. Zabıta her şeyi bize yüklüyor zaten. Kaymakamlık bize yüklüyor.
Çağlar HASPOLAT-  Başkanım orada kamulaştırma yapılması lazım bir an önce yapılması lazım…
Veli TOPAL- Başkanım yazı Çevre Şehircilik Bakanlığından gelmiş.
BAŞKAN- Çağlar Bey ne bu ?
Fahrettin ORANDI- Çevre Şehircilik Başkanım.
Çağlar HASPOLAT- Çevre Şehirciliğe yazı gitmiştir. Çevre Şehircilikten size yazmıştır. Sizin zabıtanızda gidip mühürlemiştir.
BAŞKAN- Kim yazmıştır?
Çağlar HASPOLAT- Orada yapılması gereken kamulaştırmanın yapılması lazım. Büyükşehirde değil Bayraklı Belediyesinde yapılması lazım. Orada 440 tane hane var.
BAŞKAN- 22 metre yol ya 20 metre yol. Bize ait değil.
Çağlar HASPOLAT- Ben bilmem. Kim yapıyorsa yapsın.
BAŞKAN- Bakayım o Seyhanken’te. Özellikle Seyhankent’ten güzel oy alırız biz kırmayalım arkadaşları. Tabi canım her tarafınız hizmet. Evet arkadaşlar başka. Mustafa Bey hiç söz almadı. İsmail ikinci sözü alıyorsun.


Mustafa KARAMAN- Sayın Başkan değerli meclis bu Koyuncuoğlu firmasının bir haczi vardı ya Başkanım.
BAŞKAN- Evet.
Mustafa KARAMAN- Onunla ilgili bir neticeye bir türlü gidemedik. Büyük bir sıkıntı var. bu sıkıntı ....
BAŞKAN- Hukuktan kimse yok mu burada? Danıştay genel kurula itiraz etti ilgili firma. Danıştay karar vermişti, biliyorsun bizim lehimize o kararı Danıştay genel kurula taşıdı o karar çıkar çıkmaz bitecek çünkü değişmez o karar. Bir kararnameye dayandırılarak almış bir Danıştay kararı o.
Mustafa KARAMAN-  Ama herhangi bir cevap gelmedi Başkanım.
BAŞKAN-  İşte Danıştay’ı bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Tamam?
Mustafa KARAMAN-   Bir de 1610 sokakta lisenin olduğu yerde yer altındaki logar, pis su logarları çok eski kaldığı için zannediyorum, onların değişmek künk dediğimiz onları ne yapmamız gerekiyor?
BAŞKAN- Yazalım Fen İşleri'nden İZSU'ya.
Mustafa KARAMAN-  1610 sokak Bayraklı Lisesi'nin olduğu sokak.
BAŞKAN- Biliyorum lisenin sokağı.
Mustafa KARAMAN- Aynen Başkanım.
BAŞKAN- Tamam.
Mustafa KARAMAN-  Kış girdiği zaman çok sıkıntı oluyor orası.
BAŞKAN- Latif Bey buyurun.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım komisyonlardan gelen raporlarda Hukuk, Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryeri, Kültür Komisyonlarının oy birliğiyle geçirmiş olduğu şehidimiz Hakan ÇAKAR Beyin ismini uygun görmüş oldukları için, şehidimizin ailesi adına bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu önergeyi bizler vermiştik geçen ay. Bunun için ayrıca ailemiz de buradalar Sayın Başkanım çıkışta tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ve şahsınıza teşekkür etmek istiyorlar.
BAŞKAN-  Evet.
Latif AYDEMİR- Bir ikinciyi Sayın Başkanım binamızda cep telefonu şu an çekmiyor.
BAŞKAN-  Ne güzel canlı yayın yapmazsınız meclisten komisyondan.


Latif AYDEMİR- Üçüncüsü Sayın Başkanım neticede ben biraz gecikmeli katıldım ama, özür dilerim. Müteahhit arkadaşlarımız da neticede bizim bölgemizin ve şehrimizin insanları. Ben de o sıfatla hani düşünürken bazı konu veya hisseleri tartışırken müteahhit arkadaşlarımızı da düşünelim. Malum piyasanın şartlarından dolayı hani kat karşılığı da verilse zaten gördüğüm kadarıyla %50'nin altında verilen yok. Doğru mu Sayın Başkanım?
BAŞKAN- Evet evet.
Latif AYDEMİR- 50’nin üzerinde de zaten Bayraklı rayiç değerleri belli. Alım satım değerleri falan zorlandığımızı da biliyorum geçmiş dönemde yapmış olduğumuz belediye ile bir sözleşmeden dolayı 2 yıl içerisinde zor satıldığını da biliyorum. Ama böyle iğneyi bazen karşı tarafa dokundururken genel düşünmemizde fayda var. Teknik arkadaşlarımızın bu konuda ekspertiz yapılırken arsa sahiplerini düşündükleri kadar yada kamu…
BAŞKAN- Rayici fazla yükseltmesinler diyor kat karşılığı.
Latif AYDEMİR- Yani belediyede müteahhit arkadaşlarımız da bölgemizin insanları bu benim şahsi fikrim.
BAŞKAN- Şimdi ben bu öneriniz tabi biz şimdi özel sektörün çalışmasına karışamayız. Bizim kendi yerimizle ilgili mi bu öneriniz?
Latif AYDEMİR- Kendi yerim ve genel olarak. Çünkü Bayraklı..
BAŞKAN- Genele ben ne yapabilirim?
Latif AYDEMİR- Hayır hayır ben…
BAŞKAN- Vatandaş ile müteahhit arasında.
Latif AYDEMİR- Geneli kıstas olarak yani…
BAŞKAN- Şimdi derneğimiz geldi geçen gün Ali Bey getirdi sağ olsun. Müteahhit arkadaşlar ile bir yemek yapacağız arkadaşlar sorunları orada ayrıntılı konuşacağız. Hem derneğimizin üye sayısını arttırıp, hem de dayanışmayı arttırma açısından. Ben Bayraklı rantının Bayraklıda kalmasından yanayım dolayısıyla Bayraklılı müteahhit Bayraklı insanı çalıştıracak, Bayraklı esnafından alış veriş yapacak dolayısıyla biz Bayraklı olarak kendimize daha çok önem vermeliyiz ona katılıyorum. Tamam.
Çağlar HASPOLAT- Bizde aynı fikirdeyiz başkanım. Bayraklının rantı Bayraklı Belediyesin de kalsın diye aynı fikirden dolayı.
BAŞKAN- Tamam Bayraklı… Ben arkadaşlara genellikle söylüyorum. Alışverişlerinizi Bayraklıdan yapın mümkün olduğu kadar. Evet, burada olmayan esnaf daha iyi, kaliteli başka bir yerde bulursa mecburen oradan alıyor. Belediyeye de herkes kolay kolay vermiyor. Tabi mal veren yok para olmadığı için. Buyurun.


Mustafa KARAMAN- Başkanım özür diliyorum Mikail Bey. Başkanım bu rayiç değerleri de müteahhitlere göre mi ayarlayacaksınız? Yani Bayraklı Bayraklı bütün esnaf  Bayraklıdan dedik yani. Muhakkak teşvik kurulu olması lazım belediyemizin Başkanım.
BAŞKAN-  Rayiç bedelin neyini?
Mustafa KARAMAN- Toprak arazi bedelleri var ya Başkanım.
BAŞKAN-  Arazi bedelleri. Onu 4 yılda bir bu sene belirliyor. Vergi ile ilgili emsal değerler değil mi? Emlak müdürü bakıp durma cevap ver. Ya orada mikrofon yok mu?
Abdullah AKTAŞ- Başkanım 2 tane 3 tane müteahhit zengin olacak diye halkı mağdur etmeyelim, halka göre değer verelim biz. Müteahhite göre değil yani.
BAŞKAN- Siz kendi içinizde çelişkilisiniz bir kere. Abdullah halktan yana bir tavır alıyor.
Ahmet KAÇMAZ ( Emlak ve İstimlâk Müdür V.)-  Başkanım emlak değerlemesini gerçekleştirirken rayiç değerlerin altında değer tespiti yapılması hukuken de uygun olmadığı için, günümüz piyasa koşullarındaki taşınmazın değeri ne ise komisyon eliyle bunu tespit edip, aynı zamanda da ortalama bir fiyat üzerinden makul rayiç değer satış değeri dediğimiz değeri komisyon kararı ile belirleyip encümenimizin onayına sunuyoruz. Buna göre de satışları gerçekleştiriyoruz.
BAŞKAN- Evet, yani pek anlaşılmadı değil mi Ali Bey. Şimdi Emlakçılar Odası fiyat tespitleri hem soruşturmalardan hem de incelemelerden ayrı tutuluyor resmi kurum olduğu için. Arkadaşlar onlarla protokol yaptılar bundan sonra rayiç değerleri Emlakçılar Odası daha teknik bir şekilde tespit edecek.  Evet, bu kadar mı? Tamam, buyurun İsmail Bey.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan tekrar söz alıyorum. Postacılar belediye şubemizdeki kafeterya veya kantin 6 – 7 aydır kapalı. Orada biliyorsunuz BAY-GEM eğitim veriyor. Öğrenciler var, aileleri geliyor nüfus şube müdürlüğümüz var. Oradaki insanlar mağdur oluyor daha önce orada kafeterya işleniyordu, oturuyordu, çayını içiyordu. İkincisi de…
BAŞKAN- Kültür Müdürü burada mı? Nerede bu müdürler? Burada mısın? Şimdi Milli Eğitim ile protokol imzalıyoruz, ilk imzalayan biz olacağız. Binayı tam bir dershaneye dönüştürdük ondan sonra açıyoruz.
İsmail YAĞCI- İkincisi de 2112 sokaktan dere kenarındaki tam Osmangazi köprüye çıkan yerde sağ tarafta 3 yıldır bir atıl kamyon var. Plakaları da yok bununla ilgili zabıta arkadaşlarımız bir ilgilenirse…
BAŞKAN- Nerede zabıta arkadaşlar?  Aldın mı adresi?
Abdulhakim KAYA ( Zabıta Müdür V.)- Başkanım bilgimiz dâhilinde de büyük kamyon şuan Doğançay da yer yok. Küçük arazi aldık oradan yalnız büyük kamyon duruyor daha yer bulmaya çalışıyoruz. Şuan Doğançay da boş yerimiz yok Başkanım.
BAŞKAN- Al bir yere koy. Bu kurbanlıkların bir kenarına koy orada bir yere.
Latif AYDEMİR- Başkanım bir de yanılmıyorsam bu hafta içi önemli olan müdürlüklerimizin çoğu bu binamıza…
BAŞKAN- Taşınıyoruz arkadaşlar.
Latif AYDEMİR- Hangi birimler mümkün mü?
BAŞKAN- Şimdi…
Latif AYDEMİR- Vatandaşın bilmesi adı altında.
BAŞKAN- Evet şimdi Mali Hizmetler tümüyle geldi, Yazı İşleri geldi ondan sonra Hukuk geldi, İnsan Kaynakları geldi, Özel Kalem taşındı sanırım.
Latif AYDEMİR- Gelmeyenleri sayalım Başkanım.
BAŞKAN- Destek geldi, siz? Ruhsat geldi. Bu önümüzdeki bir sonraki hafta tamamen geliriz.
Latif AYDEMİR- Hayırlısı olsun.
BAŞKAN- Vatana millete. Başka CHP grubu konuşmayacak mısınız? Necati Bey?
Veli TOPAL- Başkanım arkadaşlar hep sorunları dile getiriyor, biz iktidarız…
BAŞKAN- Sizde grupta getiriyorsunuz. Bugün gruba da gelmediniz Çağlar Bey bekledik orada pideler soğudu.
Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.
BAŞKAN- Niye tavır mı koyuyorsunuz?
Çağlar HASPOLAT- Tavırdan değil Başkanım ilk toplantılarımızı ilçede yapıyoruz. Sonra ikincileri üçüncüleri…
BAŞKAN- Buyurun.
Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım…
BAŞKAN- Bu arada sandalyeleri değiştirdik arkadaşlar.
Latif AYDEMİRT- Harika olmuş.
Mikail BİLİCİ- Şimdi bölgemizdeki müteahhitlik söylevi açılınca benim müteahhitlik söylevine alerjim var. Alerjim şu; müteahhit arkadaşlarımızın maliyet bedelleri vatandaşa yansıyan kısmı çok yüksek rakamlar. Yani…
BAŞKAN- Kardeşim müteahhitler bire üç kazanmak istiyor. Ben halktan yanayım senden yanayım.
Mikail BİLİCİ- Eyvallah biliyorum, sizin benden yana olduğunuzu. Devamını getireyim başkanım. Bu olay Aziz KOCAOĞLU’na kadar dayanıyor. Her mahallenin bir siyasi dili vardır Cengizhan Mahallesinin dilini söyleyeyim size ben.
BAŞKAN- Hazırlık yapıyoruz, bir dakika sözünü unutma. Bir açıklama yapacağım Alpaslan, Cengizhan planlamalarıyla ilgili, bir dakika.
Latif AYDEMİR- O zaman ruhsat vermeyelim Başkanım.
BAŞKAN- Bir daha Büyükşehirle görüştü, onun bir bilgisini alalım. Bir taslak yapıldı, Büyükşehirle görüşüldü.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım taslakları hazırladık…
BAŞKAN- Mikrofonu açın arkadaşlar ya lütfen.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Altlıklarımızı hazırladık. Büyükşehir Belediyesiyle ben ön bir görüşme yaptım. Ama benim orada görüştüğüm arkadaşlar burada verilecek olan kararların biraz daha üst düzey noktasında alınması gerektiğini söylediler. Suphi Bey den bir randevu talep ettik ama henüz…
BAŞKAN- Suphi Bey kim?
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Planlama Daire Başkanı. Suphi Beyden randevu talep ettik henüz bir dönüş olmadı onlarla görüştükten sonra netleştireceğiz.
BAŞKAN- Sayın Büyükşehir meclis üyeleri arkadaşımıza yardımcı olun. Beyefendiler randevu vermekte çok sorun çıkarıyor. Çok önemli işler yapıyor Büyükşehirdekiler. Siz yardımcı olun.
Veli TOPAL- Suphi Bey ile görüşürüz Başkanım.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada yetki mi isteyeceksiniz planlama yapıp.
BAŞKAN- Planlamayı beraber 5000 likte yapacak ya orada.
Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir ile birlikte planlamayı yapacaksınız.
BAŞKAN- Tabi aynı anda başlayacağız. 5000’likleri onlar, 1000’likleri biz yapıyoruz.
Mustafa KARAMAN- Başkanım Büyükşehir Bayraklıyı duymasın alerjisi var Bayraklıya.
BAŞKAN- Alpaslan, Cengizhan da yaptığımız çalışmada ruhsatlı yapı fazla çıkmadı. Bazı şeyleri söyleyin kalkın.
Latif AYDEMİR- Başkanım o Osmangazi de yapmış olduğumuz çalışmayı Çay Mahalle ile yaptığımız çalışmadaki oranları da göz önüne alırsak. Hani son 5 yılda yapılan % 20 ruhsatlı olup vs. oradaki…
BAŞKAN- Burada o kadar yok.
Latif AYDEMİR- Mağdur sayısı daha az o zaman.
BAŞKAN- Daha az.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Bu bölgede ruhsat dökümlerini yaptık, çok yüksek sayıda ruhsat dökümü yok ve ruhsatlar çok seyrek, belli bölgeler de yoğunlaşma var.
BAŞKAN- Yani burada plan tadilatı yapabiliriz.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)-  Revizyona gidebiliriz ama sizinde söylediğiniz gibi üst ölçekli planlar olmadığı için öncelikle Büyükşehir Belediyesi tarafından…
BAŞKAN- Yani 5000’likler yok.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- 5000’liklerin hazırlanması gerekiyor. Paralel olarak çalışacağız ana kararlar onlar tarafından…
BAŞKAN- Suphi Bey den kim alıyor randevuyu? Hatice Hanım siz ikinizden biri grup başkanım. Tamam bekliyor bak arkadaş.
Veli TOPAL- Tamam Başkanım.
BAŞKAN- Hayati konu şurada ne kadar kaldı geçirelim şu imarları bitsin.
Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım özür diliyorum. Bir de bu madem konu bu şekilde açılmışken hazırlıklar var iken Suphi Bey ile görüşür iken uygun ise bu adliye sarayımızın karşısında ki 3 kat imarlı olan yerler de patır patır yap sat yapılıyor şuan. Oradaki…
BAŞKAN- Adalet Mahallesi mi?
¬Latif AYDEMİR- Adalet Mahallesi. Aslında en önemli öncelikli…
BAŞKAN- Onunla ilgili söz veriyorum bir dakika.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet Mahallesindeki çalışmalarımız belli bir olgunluğa geldi. Biz ilk toplantımızı yaptık Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk şimdi onların istekleri doğrultusunda toplantı doğrultusunda planlarımızı tekrar düzenliyoruz. Tekrar Suphi Bey ile bir araya geldiğimizde Adalet Mahallesini de görüşeceğiz.
BAŞKAN- Adalet Mahallesinde sona geldik hemen hemen. Değil mi?
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Yaklaşık 70’e 5 hektarlık bir alanda çalışıyoruz.
BAŞKAN- 5000’liği yapıyor mu Büyükşehir?
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Yapacaklar başkanım. 1000’likler kesinleştikten sonra…
BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bakın planlamadaki arkadaşlar bu Alpaslan, Cengizhan’ı ihale edip öyle yapacağız çabuklaştırmak için. Anlatabildim mi Mikail Bey? Nafiz Gürman, Onur Mahallesi, Yamanlar, Gümüşpala, Emek çalışması zemin etütleri yapıldı. 5000 likler yapıldı mı?
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Orada da başkanım 5000 ve 1000 paralel olarak yürüyecek meskûn doku olduğu için.
BAŞKAN- Doğançay da bir şey yok bitti. Büyükşehirden parselasyonun imzasını bekliyor. Evet…
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- O bölgede de biz özellikle Emek, Gümüşpala bölgesinde bir pilot bölge seçtik. Yaklaşık 20 hektarlık bir bölge orada…
BAŞKAN- Bir dinleyin arkadaşlar.
Sibel BAŞALOĞLU ( Plan ve Proje Müdür V.)- Tasarımımız şu anda hazır, hesaplarımız hazır ama yine Büyükşehirden beklediğimiz randevu da bu bölge de konuşulacak eğer oranlar konusunda anlaşabilirsek zayiat oranları ve emsal değerleri üzerinde mutabakata varabilirsek onun üzerinden yukarıda otoyol ve otoyolun arkasında Onur Mahallesine kadar çalışmalarımız devam edecek.
BAŞKAN- Ne zamana kadar? Şimdi bu görüşmeye bağlı Veli Bey, Hatice Hanım Büyükşehirdeki arkadaşlar, Yeşim Hanım imarda zaten. Yeşim Hanımdan da rica edelim. Bu Suphi Bey ile randevuyu sağlayın bizim arkadaşları bir araya getirin. Yeşim Hanım siz İmar Komisyonundasınız. Bir an önce çözelim memleket meselesi yapmasınlar.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım bir siz el atsanız.
BAŞKAN- Ben atmam.
Çağlar HASPOLAT- Niye Başkanım?
BAŞKAN- Beni karıştırmayın.
Çağlar HASPOLAT- Siz bir gün gelseniz meclise Büyükşehir’e.
BAŞKAN- Meclise gelirim.
Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir de biz bunu defalarca dile getirdik, bir günde siz getirseniz takipçisi olsanız bu kadar önemli bir konunun…
BAŞKAN- Ya mecliste dile gelir mi? Aynı partinin belediye başkanıyım mecliste dile mi getireceğim.
Çağlar HASPOLAT- Getir. Neden getirmiyorsun Başkanım?
BAŞKAN- Grupta getiririm getirsem.
Çağlar HASPOLAT- İste grupta iste fark etmez. Sonuçta bu…
BAŞKAN- Şöyle bir şey var plan tadilatı konusunda büyükşehirde bir defans yok sadece bürokrat arkadaşlar ağır gidiyor. Bürokrat arkadaşlarla görüşüp temel meselelerde anlaştınmı plan yürüyor bu böyle.
Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu bayraklının en büyük sorunu bu konuda da sizden duyarlılık istiyoruz. Lütfen sizde…
BAŞKAN- Benden daha duyarlı kim var?
Çağlar HASPOLAT-  Oradan talimat veriyorsunuz gidip görüşün … Buna sizin ön ayak olmanız lazım Başkanım.
BAŞKAN- Bürokrasi anlaşmadan bizimki olmaz.
Çağlar HASPOLAT- Büyükşehirle KOCAOĞLU ile aranızda bir şey varsa bir iletişimsizlik varsa bunun bedelini Bayraklı çekmesin.
BAŞKAN- Güzel siyasetçi oldun sen vallaha tebrik ederim.
Çağlar HASPOLAT- Yok değil değil. Bu gerçekten Bayraklının sorunu…
BAŞKAN- Planlama konusunda bir sıkıntı yok.
Çağlar HASPOLAT- Orada büyük sıkıntı var, Başkanım bildiğiniz gibi değil.
BAŞKAN- Yok yok.
Kemal BÜYÜKKESİM- Bu planlama Başkanım Tepekule ve Çay Mahalle gibi olmasın. Gümüşpala…
BAŞKAN- Ne gibi?
Kemal BÜYÜKKESİM- Yani orada baya sıkıntılar çektik Başkanım.
BAŞKAN- Ama şimdi yok burada o kadar imarlı yapı. Gümüşpala da 3 - 4 parselde var o yoğunluk Tepekule de. Yani yolun üzerine geliyor benim arsam diyenler isyan ediyor, herhalde değil mi?
Latif AYDEMİR- Şimdi bizim direk planlama olsun…
BAŞKAN- Mikail Bey konuşsun o konuşuyordu. Buyurun.
Mikail BİLİCİ- Evet kaldığımız yerden devam edelim. Denetim komisyonun da Veli Bey ile takışmalarımız oluyor devamlı gözü bende. Ne söyleyecek ne diyeyim diye. Veli Beye söz hakkı doğuracak kelimeler olmayacak. Sayın başkanım Park açılışında Şehit Fethi SEKİN in park açılışında Büyükşehir başlangıcını kaçırdık söylevin. Her mahallenin bir dili vardır siyasi dili vardır eğitim dili vardır, şu vardır bu vardır. Cengizhan Mahallesinde belediyemizde çalışan sayı baya bir yerli yerince 100 üzerinde. Cengizhan Mahallesinde o olayın söylevleri var, işte Büyükşehir Belediye Başkanı protokolde Hasan Bey e sıkıntı yarattı gibilerinden. Büyükşehir Belediye Başkanının bu 62 hektarlık alanda halka olan tavrından dolayı % 20 lik artış 25 lik artıştan dolayı zaten şahsında İlçe meclis üyesi olaraktan sevmiyorum kendisini ben. Bu bölgedeki müteahhit grubu altmışa yetmişe mal ettiği daireleri yerle beraber veya seksen doksan. İki yüz bin lira gibi rakamlara dizayn ediyorlar, bizim derdimizde burada yaşayan insanların yerlerinin kıymetli olması. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanının bu bölgedeki 62 hektardaki yoğunluk artışına alerjim var. Hasan KARABAĞ’ ın bu bölgede kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerinin benim şahsımla veya o bölgedeki halkla örtüştüğünü biliyorum. O halkta bunu biliyor o yüzden Büyükşehir Belediye Başkanının size olan tavrını içerlemişler. Ben Büyükşehir Belediye Başkanının bu konudaki yapmış olduğu sonuçta Hasan KARABAĞ Bayraklı Belediyesinin Belediye Başkanıdır. CHP grubu olduğu kadar Ak Partinin de belediye başkanıdır. Ben Aziz KOCAOĞLU’nu protokoldeki sıkıntısından dolayı kınıyorum. Artı ilçe belediye seçimlerinde Hasan KARABAĞ’ın almış olduğu oyu büyükşehir nezdinde Aziz Beyin oyundan fazladır. Aziz Bey in Hasan Beye davranışı bu olgular üzerinde biraz daha esnek biraz daha iyi olmalı geliyor. Cengizhan veya…
BAŞKAN- Meclis gündemine gelelim Mikail Bey.
Mikail BİLİCİ- Geçmişte bizim yanımızda siyaset yapan arkadaşlarımızın rahatsızlığını dile getirmiş oldum. Sayın başkanım DİSK sendika ağalığı yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum Bayraklıda. Geçen dönem 2016 da işçi arkadaşlarımızın sendika aidatı olarak ne yansıttığını, 2017 için aldığı zammın ne olduğunu, 2017 de yine işçi arkadaşlarımıza sendika aidatı olarak ne yansıtacağını biliyorsanız şimdi, eğer bilmiyorsanız bir sonraki mecliste açıklarsanız DİSK in sendika ağası olup olmadığını görelim. Bakalım ne kadar sendika ağası ne kadar sendika ağası değil rica ediyorum sizden. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Sorarım ben DİSK’e tamam. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Mustafa Bey.
Mustafa KARAMAN- 1639 Sokak Sevgi Yolunun birleştiği noktada başkanım geçen mecliste gündeme getirmiştik ama otobüs yolunun kamyonların veya büyük araçların giremediği. Ora ile ilgili herhangi bir çalışma başlatıldı mı?
BAŞKAN- Orada büyükşehir bir ulaşım projesi var oranın 1615/1 sokak 39 sokak oluşuyor da 1615/1 de ki yol açılmaları olmadı, bir de kamulaştırmalar vardı.
Mustafa KARAMAN- Özür dilerim başkanım orası değil, Sevgi Yolunun orası var ya…
BAŞKAN- Anlamadın o yol bir bütün. Yani o Smyrna Meydanından viyadük gibi ayakla çıkılacağını düşünüyorum. Bizim oradaki Engelliler Merkezinin falan yıkılması gerekiyor.
Mustafa KARAMAN- Aynen Başkanım.
BAŞKAN- Evet evet. Oraya bir şey yapalım, duba dikelim. Zaten bariyer 1615 kaçtı 37/5 miydi söylediğiniz siz söylemiştiniz. Kaçtı o sokak bizim inişteki oraya diktikte daha önceden yaptık. Yok, oraya araba yukarıda koyuyorlar.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan 1635 sokak.
BAŞKAN- Aşağıya kadar var orada bir şey. Kaç sokaktı orası?
İsmail YAĞCI- 1635 sokak
BAŞKAN- 1635 sokak evet.
Mustafa KARAMAN- Başkanım o 1639 sokağın aşağı noktasında eski bayraklı sinemasının olduğu köşe var, tam dönüş alanı.
BAŞKAN- Yukarı çıkışımı diyorsun?
Mustafa KARAMAN- Aşağıdan otobüs durağından gelip sola dönüyoruz ya o sol taraftaki parçayı alma kütleyi alma şansımız yok mu başkanım ?
BAŞKAN- Bakalım.
Mustafa KARAMAN- Yani orası bile açılsa zannediyorum orada çifte araç çok rahat girip çıkabilir.
BAŞKAN- Tamam.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan Engelliler Merkezi…
BAŞKAN- Engelliler Merkezi oradan taşınıyor. Engelliler Merkezi olarak yapılmış Osmangazi binasına ne zaman taşınır? Nerede o arkadaşlar?
Onur YILDIZ (Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli)- Önümüzdeki Pazartesi - Salı düşünüyoruz Başkanım.
BAŞKAN- Sosyal Hizmetler Müdürü oraya geçiyor, Engelliler Merkezinin bir bölümü de aşağıda olacak Engelliler Merkezinin tahsis edilecek orası. Zabıta Müdürlüğü Sosyal Hizmetlerin çıktığı eski Temizlik İşleri binasını kullanacak, vasıtalar baş şoförlük oraya gelecek kirada her hangi bir yer kalmayacak. Kirada müdürlüğümüz bir Nikâh Memurluklarımız bir de Semt evlerimiz kalacak. Müdürlükler kirada kalmayacak. Kültür Müdürlüğü, efendim…
Latif AYDEMİR- Başkanım bu konuşma esnasında müteahhitler derneği ile ilgili bir program yapacağız dediniz ama orada yarım kaldı, bir toplantı…
BAŞKAN- Ali ŞENAY Bey başkan burada…
Latif AYDEMİR- Hayır sizler önderliğinde.
BAŞKAN- Tamam birlikte yapacağız dedik karar verdik ondan tarih bekliyormuş da şu tarihte yaparız falan diye. Tamam. Evet arkadaşlar.
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Sema TURAN, Aynur ÇETİN’in mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 6 Mart Pazartesi saat 18.00.

BAŞKAN- 6 Mart Pazartesi saat 18.00’da toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. İyi akşamlar.

Hasan KARABAĞ
  Meclis Başkanı

 

                                         Ayşegül BAHADIR                                      Fatma ATALAY
            Üye              Üye